Amikor relációs adatokkal dolgozik (ahol a kapcsolódó adatokat külön táblák tárolják), gyakran több táblából vagy lekérdezésből származó információkat kell megtekintenie ugyanabban a jelentésben. Meg szeretné jelenni például az ügyfelek adatait, de a vevő rendeléseit is egyszerre szeretné látni. A segédjelentés hasznos eszköz az Accessben erre, mivel lehetővé teszi, hogy a rendelési információkat logikus és olvasható módon jelenítse meg a jelentésben az ügyfél adataival. Az Access számos lehetőséget kínál a segédjelentések gyors létrehozásához.

Kapcsolódó műveletek

A segédjelentések ismertetése

A segédjelentés egy olyan jelentés, amely egy másik jelentésbe van beszúrva. A jelentések kombinálásakor az egyik jelentésnek fő jelentéssé kell válnia, amely a másik jelentést tartalmazza. A fő jelentés lehet kötött vagy kötetlen. A kötött jelentések képesek adatok megjelenítésére, és tartalmaznak egy, a Rekordforrás tulajdonságukban meghatározott táblát, lekérdezést vagy SQL-utasítást. A kötetlen jelentések nem táblán, lekérdezésen vagy SQL-utasításon alapulnak (azaz a jelentés Rekordforrás tulajdonsága üres).

Példa kötetlen fő jelentésre két, egymáshoz nem kapcsolódó segédjelentéssel    

A kötetlen fő jelentés saját maga nem képes adatok megjelenítésére, de így is szolgálhat fő jelentésként olyan, egymáshoz nem kapcsolódó segédjelentésekhez, amelyeket össze szeretne kapcsolni.

Kötetlen fő jelentés két, egymáshoz nem kapcsolódó adatokat megjelenítő segédjelentéssel

1. A kötetlen fő jelentés két segédjelentést tartalmaz.

2. Az egyik segédjelentés az értékesítést alkalmazottanként összegzi.

3. A másik segédjelentést az értékesítést kategória szerint összegzi.

Példa egy azonos rekordforráshoz kötött fő jelentésre és segédjelentésre    

A fő jelentéssel megjelenítheti a részletes rekordokat, például egy év összes értékesítését, majd a segédjelentéssel megjelenítheti az összegző információkat, például az egyes negyedévek összes értékesítését.

Fő jelentés egy ugyanahhoz a rekordforráshoz kötött segédjelentéssel

1. A segédjelentés az év értékesítéseit negyedévek szerint összegzi.

2. A fő jelentés felsorolja a napi értékesítéseket.

Példa egy rekordforrásokhoz kötött fő jelentésre és segédjelentésre    

A fő jelentésekben lehetnek olyan adatok, amelyek egy vagy több segédjelentésben is megtalálhatók. Ebben az esetben a segédjelentés olyan adatokat tartalmaz, amelyek a fő jelentésben lévő adatokhoz kapcsolódnak.

Fő jelentés két, egymáshoz kapcsolódó adatokat megjelenítő segédjelentéssel

1. A fő jelentés az egyes vásárok nevét és városát sorolja fel.

2. A segédjelentés az egyes vásárokon részt vevő képviselőket sorolja fel.

Segédűrlapok egy jelentésen

A fő jelentésekben a segédjelentéseken kívül segédűrlapok is szerepelhetnek, és tetszés szerinti számú segédűrlap és segédjelentés tartozhat hozzájuk. A fő jelentésekben legfeljebb hét szinten lehetnek segédűrlapok és segédjelentések. Egy jelentés például tartalmazhat egy segédjelentést, ez a segédjelentés pedig tartalmazhat egy segédűrlapot vagy segédjelentést, és így tovább, egészen a hetedik szintig.

Ha felvesz egy segédűrlapot egy jelentésbe, majd megnyitja a jelentést Jelentés nézetben, a segédűrlappal szűrhet és navigálhat a rekordok között. Az űrlaphoz és annak vezérlőihez csatolt Visual Basic for Applications (VBA) formátumú kódok és beágyazott makrók továbbra is futnak, habár néhány esemény le van tiltva ebben a helyzetben. A jelentéseken szereplő segédűrlapokkal nem vehet fel, szerkeszthet vagy törölhet rekordokat.

Jelentés összekapcsolása segédűrlappal vagy segédjelentéssel

A fő jelentés adataihoz kapcsolódó információkat tartalmazó segédűrlap vagy segédjelentés beszúrásakor a segédjelentés vezérlőjének kapcsolatban kell lennie a fő jelentéssel. Ez a kapcsolat gondoskodik arról, hogy a segédűrlapon vagy segédjelentésen megjelenő rekordok pontosan megegyezzenek a fő jelentésben kinyomtatott rekordokkal.

Amikor létrehoz egy segédűrlapot vagy segédjelentést egy varázsló használatával vagy egy objektumot a navigációs panelről a jelentésre húzva, az Access automatikusan a fő jelentéshez kapcsolja a segédűrlapot vagy segédjelentést, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül.

 • Ön kapcsolatokat definiál a kijelölt táblákhoz, illetve a kijelölt lekérdezések alapjául szolgáló táblákhoz.

 • A fő jelentés egy elsődleges kulcsot tartalmazó táblán, a segédűrlap vagy segédjelentés pedig egy olyan táblán alapul, amely tartalmaz egy, az elsődleges kulcséval megegyező nevű mezőt, és azonos vagy kompatibilis adattípussal rendelkezik. Ha például a fő jelentés alapjául szolgáló tábla elsődleges kulcsa egy Számláló típusú mező, és a hozzá tartozó Mezőméret tulajdonság értéke Hosszú egész, a segédűrlap vagy segédjelentés alapjául szolgáló tábla megfelelő mezőjének Szám típusú mezőnek kell lennie, és a hozzá tartozó Mezőméret tulajdonságnak a Hosszú egész értéket kell kapnia. Ha egy segédűrlap vagy segédjelentés rekordforrásaként egy vagy több lekérdezést jelöl ki, a lekérdezés vagy lekérdezések megfelelő tábláinak is meg kell felelniük ugyanezeknek a feltételeknek.

Vissza a lap tetejére

Segédjelentés létrehozása

Ha a segédjelentést hozzá szeretné kapcsolni a fő jelentéshez, az alábbi eljárás elvégzése előtt gondoskodjon arról, hogy az alapul szolgáló rekordforrások is össze legyenek kapcsolva.

Segédjelentés létrehozása a Segédjelentés varázslóval

Ez az eljárás abból a feltételezésből indul ki, hogy már létrehozta azt a jelentést, amelybe segédjelentést szeretne felvenni. A jelentések létrehozásáról további információt az Egyszerű jelentés készítése vagy a Csoportosított vagy összesítő jelentés készítése című cikkben talál.

 1. A navigációs panelen kattintson a jobb gombbal arra a jelentésre, amelyhez segédjelentést szeretne hozzáadni, és kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. A Tervezés lap Vezérlők csoportjában nyissa meg a Vezérlők gyűjteményt a jobb alsó sarokban a lefelé mutató nyílra kattintva:

  Menüszalag képe

 3. A megjelenő menüben szükség esetén válassza ki a Vezérlőelem varázslók használata beállítást.

 4. Nyissa meg ismét a vezérlők gyűjteményét, és kattintson a Segédűrlap/segédjelentés elemre.

 5. Kattintson a jelentésben oda, ahol el szeretné helyezni a segédjelentést.

 6. Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetést tartalmazó párbeszédpanel, kattintson a Megnyitás gombra a varázsló elindításához.

 7. Ha egy új segédűrlapot vagy segédjelentést szeretne létrehozni egy tábla vagy lekérdezés alapján, akkor a Segédjelentés varázsló első lapján jelölje be a Meglévő táblák és lekérdezések használata választógombot. Ha egy meglévő jelentést vagy űrlapot szeretne segédjelentésként használni, jelölje be a Meglévő jelentés vagy űrlap használata választógombot, válassza ki a kívánt jelentést vagy űrlapot a listában, és kattintson a Tovább gombra.

  Choosing the source of data in the Subreport Wizard

  Megjegyzés:  Ha az adatbázisban nem szerepel másik jelentés vagy űrlap, akkor a lista üres, a Meglévő jelentés vagy űrlap használata beállítás pedig nem érhető el.

 8. Ha a Varázsló előző lapján a Meglévő jelentés vagy űrlap használata gombra választotta, hagyja ki ezt a lépést, és ugorjon közvetlenül a 9. lépésre. Ellenkező esetben a Táblák/lekérdezések listában jelölje ki azt a táblát vagy lekérdezést, amely a segédjelentésben szerepelni kívánt mezőket tartalmazza, majd az Elérhető mezők listában a kívánt mezőkre duplán kattintva vegye fel őket a segédjelentésbe.

  Choosing fields in the Subreport Wizard

  Ha a segédjelentést a fő jelentéshez szeretné kapcsolni, semmiképp se feledkezzen meg a kapcsolat létrehozásához használandó mezőről vagy mezőkről sem, még akkor sem, ha nem szeretné őket megjeleníteni. A csatoló mező általában egy azonosítót tartalmazó mező. A korábbi ábrán a Rendelések tábla a segédűrlap rekordforrása, a Vevők tábla pedig a fő jelentés rekordforrása. Mivel a Rendelések tábla a Vevőkód mezővel van a Vevők táblához kapcsolva, ez a mező felkerül a Kijelölt mezők listára.

  Megjegyzés: A segédjelentésen több táblából és lekérdezésből származó mezőket is szerepeltethet. Ha végzett a mezők egyik táblából való felvételével, jelölje ki a következő táblát vagy lekérdezést a Táblák/lekérdezések listában, és vegye fel a kívánt mezőket.

  A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

 9. A varázslónak ezen a lapján megadhatja, hogy hogyan szeretné a segédjelentést a fő jelentéshez kapcsolni. Ha az Access olyan mezőket talál, amelyek alkalmasnak tűnnek a segédjelentés fő jelentéshez való kapcsolására, akkor a varázsló megjeleníti a lehetséges kapcsolási javaslatok listáját.

  Access suggests fields to link in the Subreport Wizard

  Kiválaszthatja a helyzetének legmegfelelőbbnek tűnő kapcsolási javaslatot, vagy, ha a segédjelentést nem szeretné hozzákapcsolni a fő jelentéshez, választhatja a Nincs lehetőséget. Ha a segédjelentés fő jelentéshez való kapcsolásához egyik javaslat sem tűnik megfelelőnek, válassza a Magam határozom meg lehetőséget.

  Megjegyzés: Ha a varázsló nem talál megfelelő mezőket az összekapcsoláshoz, akkor nem jeleníti meg az összekapcsolási javaslatok listáját, hanem automatikusan kiválasztja a Magam határozom meg beállítást.

  Defining your own links in the Subreport Wizard

  Ha ki van választva a Magam határozom meg beállítás, a varázsló megjelenít két listát.

  • Az Űrlap/jelentés mezői listában azokat a mezőket választhatja ki, amelyeket fel szeretne használni a fő jelentés segédűrlaphoz vagy segédjelentéshez való kapcsolásához. Legfeljebb három mezőt jelölhet ki, és minden kiválasztott mezőnek meg kell felelnie egy kapcsolódó mezőnek a segédűrlap vagy segédjelentés adatforrásában.

  • A Segédűrlap/segédjelentés mezői listában a segédűrlap vagy segédjelentés azon mezőit választhatja ki, amelyek a fő jelentés kijelölt mezőihez kapcsolódnak.

  • Ha nem szeretné összekapcsolni a segédűrlapot vagy segédjelentést a fő jelentéssel, hagyja üresen a listákat.

   A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

 10. A varázsló utolsó lapján adja meg a segédűrlap vagy segédjelentés nevét, vagy a Befejezés gombra kattintva fogadja el az alapértelmezett nevet.

  Providing a name in the Subreport Wizard

Az Access felvesz egy segédjelentés vezérlőt a jelentésbe, és hozzáköti azt a megfelelő elemhez (azaz beállítja a vezérlő Forrásobjektum tulajdonságát) az alábbiak szerint:

 • Ha a varázsló első lapján a Meglévő jelentés vagy űrlap használata lehetőséget választotta, akkor az Access a segédűrlap vezérlőt az Ön által megadott jelentéshez vagy űrlaphoz köti hozzá.

 • Ha a varázsló első lapján a Meglévő táblák és lekérdezések használata lehetőséget választotta, akkor az Access létrehoz egy új jelentésobjektumot a navigációs panelen, és a segédjelentés vezérlőt ehhez az objektumhoz köti hozzá. Az új jelentésobjektum neve megegyezik az Ön által a varázsló utolsó lapján megadott névvel.

Tábla, lekérdezés, űrlap vagy jelentés felvétele egy jelentésbe vagy segédjelentésbe

Gyorsan felvehet egy segédjelentést egy jelentésbe, ha megnyitja a fő jelentést Elrendezési vagy Tervező nézetben, majd egy objektumot húz a jelentésbe a navigációs panelről. Ha a segédjelentést hozzá szeretné kapcsolni a fő jelentéshez, gondoskodjon arról, hogy az alapul szolgáló rekordforrások kapcsolata aktív legyen, és hogy a rekordforrások tartalmazzák a segédűrlap vagy segédjelentés fő jelentéshez való kapcsolásához használandó mezőket.

 1. A navigációs panelen kattintson a jobb gombbal a fő jelentésként használni kívánt jelentésre, és kattintson a helyi menü Elrendezési nézet vagy Tervező nézet parancsára.

 2. Húzzon egy táblát, lekérdezést, űrlapot vagy egy másik jelentést a navigációs panelről a fő jelentésnek abba a szakaszába, ahol meg szeretné jeleníteni a segédjelentést.

Az Access ekkor az alábbiak egyikét teszi:

 • Ha az Access meg tudja határozni a két objektum összekapcsolásának módját, akkor felvesz egy segédjelentés vezérlőt a jelentésbe. Ha Ön egy űrlapot vagy jelentést vesz fel, az Access a segédjelentés vezérlőt ehhez az objektumhoz köti hozzá. Ha Ön egy táblát vagy lekérdezést vesz fel, az Access először létrehoz egy jelentésobjektumot, majd a segédjelentés vezérlőt ehhez az új objektumhoz köti hozzá.

 • Ha az Access nem tudja meghatározni, hogy miként csatolja a két objektumot, megjelenik a Segédjelentés varázsló. A folytatáshoz kövesse a Segédjelentés varázsló használata segédjelentéslétrehozásához a 9. lépéssel kezdődően.

  A varázsló lépéseinek elvégzése után az Access hozzáadja a segédjelentést a jelentéshez.

Az alábbi eljárást követve ellenőrizheti, hogy a segédűrlap vagy segédjelentés megfelelően hozzá van-e kapcsolva a fő jelentéshez.

 1. Kattintással jelölje ki a segédjelentést.

 2. Ha a tulajdonságlap nem látható, jelenítse meg azt az F4 billentyű lenyomásával.

 3. A tulajdonságlap Adat lapján vizsgálja meg a Főmező csatolása és az Almező csatolása tulajdonságot.

  • Az össze nem kapcsolt segédűrlapok vagy segédjelentések esetében ezeknek a tulajdonságoknak üresnek kell lenniük.

  • Összekapcsolt segédűrlap vagy segédjelentés esetén a Főmező csatolása és az Almező csatolása tulajdonságnak a két objektumot összekötő mezőt vagy mezőket kell megjelenítenie. Ha például a fő jelentés az Alkalmazottak táblából, a segédűrlap vagy segédjelentés pedig a Rendelések táblából jelenít meg adatokat, a Főmező csatolása tulajdonságnak az Alkalmazottak tábla Azonosító mezőjét, az Almező csatolása tulajdonságnak pedig a Rendelések tábla Alkalmazottkód mezőjét kell megjelenítenie.

Lehetséges, hogy a segédűrlap vagy segédjelentés megfelelő működéséhez szerkesztenie kell ezeket a tulajdonságokat. Ehhez kövesse az alábbi eljárást.

 1. A tulajdonságlap Adat lapján kattintson a Főmező csatolása tulajdonságmezőre, majd kattintson a Szerkesztés gombra Gomb képe.

  Ekkor megjelenik a Segédjelentés mezőcsatoló párbeszédpanel.

  Subreport Field Linker dialog box

 2. A Főmezők ésaz Gyermekmezők listában jelölje ki azokat a mezőket, amelyekhez hozzá szeretné csatolni a jelentéseket. Ha nem biztos abban, hogy mely mezőket kell használnia, kattintson a Javaslat gombra, hogy az Access megpróbálja meghatározni a csatoló mezőket. Ha végzett, kattintson az OK gombra.

  Ha nem látja azt a mezőt, amelyet a jelentés összekapcsolásához szeretne használni, akkor a fő jelentés vagy a segédűrlap vagy segédjelentés rekordforrásának szerkesztésével gondoskodnia kell arról, hogy a csatoló mező megtalálható legyen a forrásban. Ha például a jelentés egy lekérdezésen alapul, akkor meg kell győződnie arról, hogy a csatoló mező szerepel a lekérdezés eredményei között.

 3. Mentse a fő jelentést, és Jelentés nézetre váltva ellenőrizze, hogy a jelentés az elvárásoknak megfelelően működik-e.

Tábla vagy lekérdezés felvétele jelentésbe adatlapként

Az adatlapokkal egyszerűen lehet adatokat vizuálisan ábrázolni, hasonlóan a számolótáblákhoz. Az adatlapokon minden egyes oszlop a forrástábla vagy lekérdezés egy-egy mezőjének felel meg, az egyes sorok pedig egy-egy rekordot képviselnek. A Segédűrlap/segédjelentés vezérlőelemmel megjeleníthet egy adatlapot egy jelentésen. Ezt a módszert azokban a helyzetekben érdemes használni, ha kompakt módon szeretné megjeleníteni az adatokat, de nincs szüksége az űrlap- vagy jelentésobjektumok formázási lehetőségeire. Adatlap felvétele jelentésbe:

 1. A navigációs panelen kattintson a jobb gombbal a fő jelentésként használni kívánt jelentésre, és kattintson a helyi menü Tervező nézet parancsára.

 2. A Tervezés lap Vezérlők csoportjában nyissa meg a Vezérlők gyűjteményt a jobb alsó sarokban a lefelé mutató nyílra kattintva:

  Menüszalag képe

 3. A megjelenő menüben szükség esetén törölje a Vezérlőelem varázslók használata jelölőnégyzet jelölését.

 4. Nyissa meg ismét a vezérlők gyűjteményét, és kattintson a Segédűrlap/segédjelentés elemre.

 5. Kattintson a jelentésben oda, ahol el szeretné helyezni a segédjelentést.

 6. Ha elindul a Segédjelentés varázsló, kattintson a Mégse gombra a bezárásához.

 7. Ha a tulajdonságlap nem látható, jelenítse meg azt az F4 billentyű lenyomásával.

 8. A jelentésben kattintással jelölje ki az új segédjelentést.

 9. A tulajdonságlap Adatok lapján kattintson a Forrásobjektum tulajdonságmezőben lévő nyílra, majd a segédjelentés vezérlőelemben megjeleníteni kívánt táblára vagy lekérdezésre. A Rendelések tábla megjelenítéséhez például kattintson a Tábla.Rendelések elemre.

  Az Access megkísérli az adatlapot a fő jelentéshez kapcsolni, az adatbázisban definiált kapcsolatok alapján.

 10. A tulajdonságlap Adat lapján vizsgálja meg a Főmező csatolása és az Almező csatolása tulajdonságot.

  • Össze nem kapcsolt adatlap esetén gondoskodjon arról, hogy mindkét tulajdonság üres legyen.

  • Összekapcsolt adatlap esetén a Főmező csatolása és az Almező csatolása tulajdonság a fő jelentést az adatlappal összekötő mezőt vagy mezőket jeleníti meg. Ha például a fő jelentés az Alkalmazottak táblából, az adatlap pedig a Rendelések táblából jelenít meg adatokat, a Főmező csatolása tulajdonságnak az Alkalmazottak tábla Azonosító mezőjét, az Almező csatolása tulajdonságnak pedig a Rendelések tábla Alkalmazottkód mezőjét kell megjelenítenie.

Néhány esetben szükség lehet arra, hogy saját maga állítsa be a csatoló mező tulajdonságait. Ezt az alábbi lépésekkel teheti meg.

 1. A tulajdonságlap Adat lapján kattintson a Főmező csatolása tulajdonságmezőre, majd kattintson a Szerkesztés gombra Gomb képe.

 2. Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetést tartalmazó párbeszédpanel, kattintson a Megnyitás gombra.

  Ekkor megjelenik a Segédjelentés mezőcsatoló párbeszédpanel.

  Subreport Field Linker dialog box

 3. A Főmezők ésaz Gyermekmezők listában jelölje ki azokat a mezőket, amelyek segítségével a fő jelentést az adatlaphoz szeretné kapcsolni. Ha nem biztos abban, hogy mely mezőket kell használnia, kattintson a Javaslat gombra, hogy az Access megpróbálja meghatározni a csatoló mezőket. Ha végzett, kattintson az OK gombra.

  Ha nem látja azt a mezőt, amelyet az összekapcsoláshoz használni szeretne, akkor a fő jelentés vagy az adatlap rekordforrásának szerkesztésével gondoskodnia kell arról, hogy a csatoló mező megtalálható legyen a forrásban. Ha például az adatlap egy lekérdezésen alapul, akkor meg kell győződnie arról, hogy a csatoló mező szerepel a lekérdezés eredményei között.

 4. Mentse a fő jelentést, és Jelentés nézetre váltva ellenőrizze, hogy a jelentés az elvárásoknak megfelelően működik-e.

Vissza a lap tetejére

Segédjelentés megjelenésének módosítása

Miután felvett egy segédjelentést egy jelentésbe, előfordulhat, hogy módosítania kell a segédjelentés megjelenését, illetve hivatkoznia kell a segédjelentés adataira a fő jelentésben. Az alábbi szakaszokban tippeket talál e feladatok elvégzéséhez.

Segédűrlap vagy segédjelentés megnyitása új ablakban Tervező nézetben

Ha módosítani szeretné egy segédűrlap vagy segédjelentés megjelenését, miközben Tervező nézetben dolgozik a hozzá tartozó fő jelentésen, a segédűrlapot vagy segédjelentést megnyithatja egy külön ablakban.

 1. Kattintással jelölje ki a segédűrlapot vagy segédjelentést.

 2. A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Segédjelentés új ablakban elemre.

Megjegyzés: Ez a parancs nem érhető el akkor, ha a segédűrlap/segédjelentés vezérlő egy táblához vagy lekérdezéshez van kötve.

Végösszeg megjelenítése egy segédjelentésből a fő jelentésen

Tegyük fel, hogy van egy Rendelések nevű segédjelentése, amely tartalmaz egy Szállítási díj összesen mezőt, amely mező kiszámítja a Szállítási díj oszlopban szereplő értékek összegét. Ha a segédűrlapból származó összeget meg szeretné jeleníteni a fő jelentésen, akkor fel kell vennie egy beviteli mezőt a fő jelentésben, és egy kifejezéssel hivatkoznia kell a Szállítási díj összesen beviteli mezőre a segédjelentésben. Ezt az alábbi lépésekkel teheti meg.

 1. Kattintson a jobb gombbal a fő jelentésre a navigációs panelen, majd kattintson a helyi menü Tervező nézet parancsára.

 2. Kattintson a Tervezés lap Vezérlők csoportjában a Beviteli mező elemre.

 3. Kattintson a fő jelentésben oda, ahol el szeretné helyezni az új beviteli mezőt.

 4. Ha a tulajdonságlap nem látható, jelenítse meg azt az F4 billentyű lenyomásával.

 5. Váltson a tulajdonságlap Adat lapjára, és a Mező vagy kifejezés tulajdonságmezőbe írja be a következő kifejezést.

  =IIf(IsError([Rendelések segédjelentés].[Jelentés]![Szállítási díj összesen]),0,[Rendelések segédjelentés].[Report]![Szállítási díj összesen])

  Megjegyzések: 

  • Ebben a példában az egyszerűbb =[Rendelések segédjelentés].[Jelentés]![Szállítási díj összesen] kifejezést is használhatja, de ebben az esetben, ha a segédűrlap nem tartalmaz adatokat, a fő jelentésen lévő vezérlő #Hiba jelzést jelenít meg. Az IsError függvényt az IIf függvényen belül használva (az első kifejezésben látható módon) gondoskodhat arról, hogy a fő jelentésben lévő beviteli mező nulla (0) értéket jelenítsen meg, ha a segédűrlap nem ad vissza adatot.

  • A kifejezés létrehozásához használhatja a Kifejezésszerkesztőt. Ehhez kattintson a Szerkesztés gombra Gomb képe a Mező vagy kifejezés tulajdonságmezőben.

 6. A tulajdonságlap Formátum lapján adja meg a Formátum tulajdonság megfelelő értékét (ebben az esetben ez a Pénznem).

 7. Mentse a jelentést, majd Jelentés nézetre váltva ellenőrizze, hogy a számítás az elvárásoknak megfelelően működik-e.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×