SELECT utasítás

A SELECT utasítás a Microsoft Access adatbázismotort arra utasítja, hogy az adatbázisból származó adatokat rekordkészlet formájában adja vissza.

Szintaxis

SELECT [predikátum] { * | tábla.* | [tábla.]mező1 [AS alias1] [, [tábla.]mező2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM tábla kifejezés [, ...] [IN külső adatbázis]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

A SELECT utasítás az alábbi részekből áll:

Rész

Leírás

predikátum

A következő predikátumok egyike: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW vagy TOP. A predikátum a visszakapott rekordok számának korlátozására használható. Ha egyik sincs megadva, az alapértelmezett predikátum az ALL.

*

Használatával a megadott tábla vagy táblák minden mezőjét kijelöli.

tábla

A kiválasztandó rekordok mezőit tartalmazó tábla neve.

mező1, mező2

A lekérni kívánt adatokat tartalmazó mezők nevei. Ha több mezőt jelöl meg, az adatok lekérése a megadás sorrendjében történik.

alias1, alias2

A táblák eredeti oszlopnevei helyett használandó oszlopfejlécek.

tábla kifejezés

A lekérni kívánt adatokat tartalmazó tábla vagy táblák neve.

külső adatbázis

A tábla kifejezésben megadott táblákat tartalmazó adatbázis neve, ha a táblák nem az aktuális adatbázisban vannak.

Megjegyzések

A művelet végrehajtásakor a Microsoft Access adatbázismotor megkeresi a megadott tábla vagy táblák kiválasztott oszlopait, kiválasztja a feltételeknek megfelelő sorokat, majd a megadott feltételek szerint sorba rendezi vagy csoportosítja őket.

A SELECT utasítások nem módosítják az adatbázisban tárolt adatokat.

A SELECT általában az SQL-utasítás első szava. A legtöbb SQL-utasítás vagy SELECT vagy SELECT...INTO utasítás.

A SELECT utasítás minimális szintaxisa:

SELECT mezők FROM tábla

Csillagot (*) használva az adott tábla minden mezőjét kiválaszthatja. Az alábbi példával az Employees (alkalmazottak) tábla összes mezőjét kiválaszthatja:

SELECT * FROM Employees;

Ha a FROM záradékban meghatározott nevű mezők valamelyike több táblában is megtalálható, a mező neve elé írja be a tábla nevét és a . (pont) operátort. A következő példában a Department (részleg) mező mind az Employees (alkalmazottak), mind a Supervisors (felügyelők) táblában megtalálható. Az SQL-utasítás az Employees táblában szereplő részlegeket és a Supervisors táblában szereplő felügyelőneveket választja ki:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Recordset objektum létrehozásakor a Microsoft Access adatbázismotor a tábla mezőnevét használja a Field objektum neveként a Recordset objektumban. Ha másik mezőnevet szeretne használni, vagy a mező létrehozására használt kifejezés nem utal a névre, használja az AS foglalt szót. A következő példában a visszaadott Field objektum a Birth (születés) nevet kapja a Recordset objektumban:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Ha az összegző függvények vagy lekérdezések használatakor visszakapott Field objektumok neve nem egyértelmű vagy már létezik, az AS záradékkal kell átneveznünk a Field objektumokat. A következő példában az eredményül kapott Field objektumnak a HeadCount (létszám) nevet adjuk a Recordset objektumban:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

A SELECT utasításban egyéb záradékok használatával tovább korlátozhatja és rendezheti a visszaadott adatokat. A záradékokról további információk a Súgó megfelelő témaköreiben találhatók.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×