Számformátumkódok

A számformátumokkal módosíthatja a számok, köztük a dátumok és az időpontok megjelenését a tényleges szám módosítása nélkül. A számformátum nincs hatással a cellaértékre, amelyet az Excel a számításokhoz használ. A tényleges érték a szerkesztőlécen jelenik meg.

Az Excel számos beépített számformátummal rendelkezik. A beépített formátumokat használhatja önmagukban, de saját egyéni számformátumok létrehozásához is. Egyéni számformátumok létrehozásakor akár 4 szakasznyi formátumkódot megadhat. Ezek a kódszakaszok a pozitív számok, a negatív számok, a nulla értékek és a szövegek formátumát határozzák meg, ebben a sorrendben. A kódszakaszokat pontosvesszőkkel (;) kell elválasztani egymástól.

Az alábbi példa a négy formátumkódszakasz-típust ismerteti.

A formátumkódszakaszok négy típusa

1. ábrafelirat Pozitív számok formátuma

2. ábrafelirat Negatív számok formátuma

3. ábrafelirat Nullák formátuma

4. ábrafelirat Szöveg formátuma

Ha csak egy formátumkódszakaszt ad meg, a kódszakasz az összes számra vonatkozik. Ha két formátumkódszakaszt ad meg, az első kódszakasz a pozitív számokra és a nullákra, a második kódszakasz pedig a negatív számokra vonatkozik. Ha nem ad meg kódszakaszokat a számformátumban, mindegyik hiányzó kódszakasz helyére egy pontosvesszőt kell tennie. Az és szöveges műveleti jel (operátor) karakterrel (&) összekapcsolhat (összefűzhet) két értéket.

Egyéni formátumkód létrehozása

  1. A Kezdőlapon kattintson a Számformátum Számformátum mező , majd a További számformátumok lehetőségre.

  2. A Cellák formázása párbeszédpanel Kategória mezőjében kattintson az Egyéni kategóriára.

  3. A Formátumkód listában jelölje ki a testre szabni kívánt számformátumot.

    A választott számformátum megjelenik a lista tetején található Típus mezőben.

  4. A Formátumkód mezőben végezze el a szükséges módosításokat a választott számformátumon.

Formátumkód – útmutató

Ha egy cellában szöveget és számot is meg szeretne jeleníteni, a szöveg karaktereit foglalja kettős idézőjelek (" ") közé, vagy ha egy karakterről van szó, írjon elé egy fordított perjelet (\). A karaktereket a formátumkód megfelelő szakaszában helyezze el. A 0,00 Ft" többlet";-0,00 Ft" hiány" formátum megadásával például a pozitív összegeket „12574 Ft többlet”, a negatív összegeket „-12574 hiány” formátumban jelenítheti meg.

Az alábbi táblázatban felsorolt karakterekhez nem kell idézőjelet használnia:

Karakter

Név

$

Dollárjel

+

Pluszjel

-

Mínuszjel

/

Perjel

(

Bal oldali zárójel

)

Jobb oldali zárójel

:

Kettőspont

!

Felkiáltójel

^

Beszúrási jel (háztető)

&

És karakter

'

Aposztróf

~

Tilde

{

Bal oldali kapcsos zárójel

}

Jobb oldali kapcsos zárójel

<

< (kisebb, mint jel)

>

> (nagyobb, mint jel)

=

Egyenlőségjel

Szóköz

Ha egy cellába írt szöveget tartalmazó számformátumot szeretne létrehozni, szúrja be a kukacjelet (@) a számformátum kódszakaszának szöveges szakaszába, arra a pontra, ahol meg szeretné jeleníteni a cellában a begépelt szöveget. Ha a @ nem szerepel a számformátum szöveges szakaszában, nem jelennek meg a cellába írt szövegek, csak a számok. Emellett olyan számformátumot is létrehozhat, amely bizonyos szöveges karaktereket egyesít a cellába írt szövegekkel. Ehhez írja a kívánt karaktereket a @ karakter elé, mögé, vagy mindkettő. Ezután foglalja a beírt karaktereket kettős idézőjelek közé (" "). Ha például a cellába írt szöveg elé szeretne szöveget elhelyezni, írja a "bruttó bevétel – "@ szöveget a számformátumkód szöveges szakaszába.

Ha egy karakter hosszúságú szóközt szeretne beszúrni egy számformátumba, írjon egy aláhúzásjelet, amelyet a karakter követ. Ha például azt szeretné, hogy a pozitív számok a zárójeles negatív számokkal együtt helyes sorrendben álljanak, szúrjon be egy aláhúzásjelet a pozitív számformátum végére, amelyet egy jobb zárójel követ.

Ha a számformátumban úgy szeretne ismételni egy karaktert, hogy annak szélessége kitöltse az oszlopot, helyezzen egy csillagot (*) a karakter elé a formátumkódban. Beírhatja például a 0*– értéket, amellyel kötőjelekkel tölti ki a cellát a szám után, vagy a *0 értéket bármely formátum elé, amellyel bevezető nullákat adhat meg.

A számformátumkódokkal meghatározhatja a tizedesvessző előtti és utáni számjegyek megjelenítésének beállításait. Ha csak a nem elhagyható számjegyeket szeretné megjeleníteni, használja a számjelet (#). Ez a jel letiltja az elhagyható nullák megjelenítését. Ha egy szám kevesebb számjegyből áll, mint a formátumkódban megadott érték, azonban szeretné megjeleníteni a nem elhagyható nullákat, használja a nulla numerikus karakterét (0). Ha a tizedesvessző előtti és utáni elhagyható nullákhoz szóközöket szeretne adni, használja a kérdőjelet (?). Így a tizedesvesszők egymáshoz igazodnak egy rögzített szélességű betűtípussal (például a Courier New-val) való formázás esetén. A kérdőjellel (?) a változó számú számjegyekből álló számlálóval és nevezővel rendelkező törteket is megjelenítheti.

Ha egy számban a tizedesvesszőtől balra több számjegy van, mint amennyi helyőrző szerepel a formátumkódban, a többletszámjegyek a cellában jelennek meg. Azonban ha egy számban a tizedesvesszőtől jobbra több jegy van, mint amennyi helyőrző szerepel a formátumkódban, akkor azt a program a helyőrzők számával megegyező számú tizedesjegyre kerekíti. Ha a formátumkód a tizedesvesszőtől balra csak számjeleket (#) tartalmaz, akkor az 1-nél kisebb számok nulla és tizedesvessző helyett csak tizedesvesszővel kezdődnek.

Megjelenítendő alak

Formátum

Kód

1234,59

1234,6

####,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12

1234,568

12,0

1234,57

#,0#

Szám:

44,398

102,65

2,8

Igazított tizedesvesszők:

  44,398

102,65

    2,8

???.???

Szám:

5,25%

5,3

Igazított számlálók:

5 1/4

5 3/10

# ???/???

Ha egy szóközt szeretne megjeleníteni ezreselválasztóként, vagy ha a számokat az 1000 egy szorzatával szeretné szorozni, vegyen fel egy vesszőt (,) a számformátumkódba.

Megjelenítendő alak

Formátum

Kód

12000

12 000

# ###

12000

12

#<szóköz>

12200000

12,2

0,0<szóköz><szóköz>

Ha bevezető vagy követő nullákat szeretne megjeleníteni egy egész szám előtt vagy után, használja az alábbi táblázat kódjait.

Megjelenítendő alak

Formátum

Kód

12

123

00012

00123

00000

12

123

00012

000123

"000"#

123

0123

"0"#

Ha a formátumkód egy szakaszának színét szeretné megadni, írja be az alábbi nyolc szín egyikét a kódba, majd helyezze szögletes zárójelek közé, a példának megfelelően. A színkódnak kell elsőként szerepelnie a kódszakaszban.

[Fekete] [Kék] [Ciánkék] [Zöld] [Bíbor] [Piros] [Fehér] [Sárga]

Ha azt szeretné jelölni, hogy egy számformátum csak a megadott feltételnek megfelelő számok beírásakor érvényesül, foglalja a feltételt szögletes zárójelekbe. A feltétel egy összehasonlító műveleti jel (operátor)ból és egy értékből áll. A következő számformátum például a 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő számokat piros, a 100-nál nagyobb számokat pedig kék betűszínnel jeleníti meg.

[Piros][<=100];[Kék][>100]

A nullák vagy a cellák összes értékeinek elrejtéséhez hozzon létre egy egyéni formátumot az alábbi kódokkal. Az elrejtett értékek csak a szerkesztőlécen jelennek meg, a lap nyomtatásakor nem. Az elrejtett értékek újbóli megjelenítéséhez módosítsa a formátumot általános számformátumra, vagy egy megfelelő dátum- vagy időformátumra.

Elrejtés

Használandó kód

Nulla értékek

0;–0;;@

Minden érték

;;; (három pontosvessző)

Az alábbi pénznemszimbólumok a Típus mezőbe való beírásához használja az alábbi billentyűparancsokat.

Beírandó karakter

Billentyűk

¢ (cent)

ALT + 4

£ (font)

OPTION + 3

¥ (yen)

OPTION + Y

€ (euró)

OPTION + SHIFT + 2

A pénznem területi beállítása határozza meg a pénznemszimbólum pozícióját (tehát azt, hogy a szimbólum a szám előtt vagy után, szóközzel elválasztva vagy anélkül áll). A területi beállítások a tizedesjelet és az ezreselválasztót is meghatározzák. Ezeket a beállításokat a Mac OS X Nemzetközi rendszerbeállításaival szabályozhatja.

Ha számokat százalékértékként szeretne megjeleníteni – például a ,08-at 8%-ként vagy a 2,8-at 280%-ként – helyezze el a százalékjelet (%) a számformátumban.

Ha tudományos jelölésekben szeretne számokat megjeleníteni, használjon egy kitevőkódot a számformátumkódban – például E–, E+, e–, vagy e+. Ha a számformátum kódszakasza a kitevőkód jobb oldalán nullát (0) vagy számjelet (#) tartalmaz, az Excel a számot tudományos jelölésben jeleníti meg, és beszúr egy „E” vagy „e” karaktert. A kód jobb oldalán található nullák vagy számjelek száma határozza meg a kitevő számjegyeinek számát. Az „E–” vagy „e–” kód mínuszjelet (-) helyez a negatív kitevők mellé. Az „E+” vagy „e+” kód mínuszjelet (-) helyez a negatív kitevők mellé, pluszjelet (+) pedig a pozitív kitevők mellé.

A dátumok és idők formázásához használja az alábbi kódokat.

Fontos: Ha a „p” vagy a „pp” kódot közvetlenül az „ó vagy az „óó” (óra) kód után, vagy az „mm” (másodperc) kód előtt adja meg, az Excel a hónapok helyett a perceket jeleníti meg.

Megjelenítendő alak

Formátum

Kód

Évek

00–99

éé

Évek

1900–9999

éééé

Hónapok

1–12

h

Hónapok

01–12

hh

Hónapok

Jan–dec.

hhh

Hónapok

Január–december

hhhh

Hónapok

J–D

hhhhh

Napok

1–31

n

Napok

01–31

nn

Napok

V–Szo

nnn

Napok

Vasárnap–szombat

nnnn

Órák

0–23

ó

Órák

00–23

óó

Percek

0–59

p

Percek

00–59

pp

Másodpercek

0–59

m

Másodpercek

00–59

mm

Időpont

4 de.

ó AM/PM

Időpont

4:36 du.

ó:pp AM/PM

Idő

4:36:03 du.

ó:pp:mm AM/PM

Idő

4:36:03.75 du.

ó:pp:mm,00

Eltelt idő (órák és percek)

1:02

[ó]:pp

Eltelt idő (percek és másodpercek)

62:16

[pp]:mm

Eltelt idő (másodpercek és századmásodpercek)

3735,80

[mm],00

Megjegyzés: Ha a formátum a du. vagy de. jelöléseket tartalmazza, az óra a 12 órás formátum szerint működik, amelyben a „de.” az éjfél és a dél közé, míg a „du.” a dél és az éjfél közé eső időpontokra vonatkozik. Egyéb esetekben az óra a 24 órás formátum szerint működik.

Lásd még

Egyéni számformátumok létrehozása és alkalmazása

Számok megjelenítése irányítószámként, társadalombiztosítási számként vagy telefonszámként

Dátumok, időpontok, pénznemek, törtek vagy százalékok megjelenítése

Minták és trendek kiemelése feltételes formázással

Nulla értékek megjelenítése vagy elrejtése

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×