Találkozók, tervek és költségvetések – mindez egyszerű a Microsoft 365-el

Szöveg kijelölése

A Word alkalmazásban az egérrel és a billentyűzettel is kijelölheti a dokumentum teljes szövegét (Ctrl+A) vagy egyes szövegrészeket és táblázatelemeket. Szükség esetén akár nem szomszédos helyen lévő szöveget és elemeket is jelölhet ki. Kijelölhet például egy bekezdést az egyik lapon, és egy mondatot egy másikon.

Az összes szöveg kijelölése

 1. Kattintson bárhová a dokumentumban.

 2. A dokumentum teljes szövegének kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+A billentyűkombinációt.

Szövegrész kijelölése

Egy adott szót, sort vagy bekezdést is kijelölhet.

 1. Helyezze a kurzort a kijelölni kívánt szó, mondat vagy bekezdés első betűje elé.

 2. Kattintással és húzással jelölje ki a szöveget.

További szövegkijelölési módszerek

 • Egy szó kijelöléséhez kattintson rá duplán.

 • Ha egy sor szöveget jelölne ki, helyezze a kurzort a sor elejére, és nyomja le a Shift + Le billentyűkombinációt.

 • Ha bekezdést jelölne ki, helyezze a kurzort a bekezdés elejére, és nyomja le a Ctrl + Shift + Le billentyűkombinációt.

Az Office 2010 támogatása 2020. október 13-án megszűnt

Ha a Microsoft 365-re vált, bárhonnan és bármilyen eszközön dolgozhat, és a támogatásról sem kell lemondania.

Verzióváltás

Szöveg kijelölése az egérrel

Szöveg kijelölése a dokumentumtörzsben

Megjegyzések: A teljes dokumentum kijelöléséhez hajtsa végre az alábbiak egyikét:

 • A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kijelölés menügombra, majd válassza Az összes kijelölése lehetőséget.

 • Húzza az egérmutatót a dokumentum egy tetszőleges pontján a szöveg bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson triplán.

Kijelölés

Művelet

Tetszőleges hosszúságú szöveg

Kattintson arra a pontra, ahol meg szeretné kezdeni a kijelölést, tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd húzza végig az egérmutatót a kijelölendő szöveg felett.

Egy szó

Kattintson duplán a kijelölendő szó egy tetszőleges pontjára.

Egy szövegsor

Húzza az egérmutatót a szövegsor bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer a bal gombbal.

Egy mondat

Tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson a mondat egy tetszőleges pontjára.

Egy bekezdés

Kattintson triplán a kijelölendő bekezdés egy tetszőleges pontjára.

Több bekezdés

Húzza az egérmutatót az első bekezdés bal széléhez, amíg az jobbra mutató nyílra nem változik, majd a bal egérgombot lenyomva tartva húzza az egérmutatót felfelé vagy lefelé.

Nagy szövegblokk

Kattintson a kijelölés kezdőpontjára, görgessen a kijelölés végéhez, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a kijelölés kívánt végpontjára.

A teljes dokumentum

Húzza az egérmutatót egy tetszőleges szövegrésznél a szöveg bal széléhez, amíg az jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson triplán.

Élőfejek és élőlábak

Kattintson duplán a Nyomtatási elrendezés nézetben a halványított élőfej- vagy élőlábszövegre. Húzza az egérmutatót az élőfej vagy élőláb bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer a bal gombbal.

Lábjegyzetek és végjegyzetek

Kattintson a lábjegyzet vagy a végjegyzet szövegére, húzza az egérmutatót a szöveg bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer.

Függőleges szövegblokk

Tartsa lenyomva az ALT billentyűt, miközben végighúzza az egérmutatót a szöveg felett.

Szövegdoboz vagy keret

Húzza az egérmutatót a keret vagy a szövegdoboz széle fölé, amíg az négyirányú nyíllá nem változik, majd kattintson egyszer a bal gombbal.

Táblázatelemek kijelölése

Kijelölés

Művelet

Egy cella tartalma

Kattintson a kívánt cellába. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza a Cella kijelölése parancsot.

Egy sor tartalma

Kattintson a kívánt sorba. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza a Sor kijelölése parancsot.

Egy oszlop tartalma

Kattintson a kívánt oszlopba. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza az Oszlop kijelölése parancsot.

Több cella, sor vagy oszlop tartalma

Kattintson a kívánt cellába, sorba vagy oszlopba, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza végig az egérmutatót a kijelölendő összes cella, sor vagy oszlop felett. Ha olyan cellák, sorok vagy oszlopok tartalmát szeretné kijelölni, amelyek nem egymás mellett helyezkednek el, kattintson az első cellába, sorba vagy oszlopba, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson sorban a többi kijelölendő cellára, sorra vagy oszlopra.

Egy teljes táblázat tartalma

Kattintson a kívánt táblázatba. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza a Táblázat kijelölése parancsot.

Eltérő helyen lévő szövegek kijelölése

Jelölhet ki olyan szövegrészeket vagy táblázatelemeket is, amelyek nem egymás mellett helyezkednek el. Kijelölhet például egy bekezdést az egyik lapon, és egy mondatot egy másikon.

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt vagy egy táblázatelemet.

 2. Tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és végezze el sorban a többi kívánt szövegrész vagy táblázatelem kijelölését.

Szöveg kijelölése Vázlat nézetben

A dokumentum Vázlat nézetben való megtekintéséhez kattintson a Nézet fülre, és válassza a Vázlat gombot a Nézetek csoportban.

Kijelölés

Húzza az egérmutatót

Címsor

A címsor bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer.

Címsor, alcím vagy szövegtörzs

A címsor bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson duplán.

Bekezdés a szövegtörzsben

A bekezdés bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer.

Több címsor vagy szövegtörzs-bekezdés

A szöveg bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson, és húzza az egérmutatót lefelé vagy felfelé.

Megjegyzések: 

 • Ha Vázlat nézetben kattint egy bekezdés bal szélére, akkor a program a teljes bekezdést kijelöli, nemcsak az egyik sort.

 • Ha összecsukott alsóbb szintű szöveget tartalmazó címsort jelöl ki, az összecsukott szöveg is ki lesz jelölve (még ha ez nem is látszik). A címsoron elvégzett összes módosítást – például áthelyezést, másolást és törlést – az összecsukott szövegre is alkalmazza a program.

Szöveg kijelölése a billentyűzettel

Szöveg kijelölése a dokumentumtörzsben

Megjegyzés: A teljes dokumentum kijelöléséhez nyomja meg a CTRL+A billentyűkombinációt.

Kijelölés

Művelet

Egy karakterrel jobbra

Nyomja meg a SHIFT+JOBBRA billentyűkombinációt

Egy karakterrel balra

Nyomja meg a SHIFT+BALRA billentyűkombinációt

Egy szó az elejétől a végéig

Helyezze a kurzort a szó elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+JOBBRA billentyűkombinációt.

Egy szó a végétől az elejéig

Helyezze a kurzort a szó végére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+BALRA billentyűkombinációt.

Egy sor az elejétől a végéig

Nyomja meg a HOME billentyűt, majd a SHIFT+END billentyűkombinációt.

Egy sor a végétől az elejéig

Nyomja meg az END billentyűt, majd a SHIFT+HOME billentyűkombinációt.

Egy sor lefelé

Nyomja meg az END billentyűt, majd a SHIFT+LE billentyűkombinációt.

Egy sor felfelé

Nyomja meg a HOME billentyűt, majd a SHIFT+FEL billentyűkombinációt.

Egy bekezdés az elejétől a végéig

Helyezze a kurzort a bekezdés elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+LE billentyűkombinációt.

Egy bekezdés a végétől az elejéig

Helyezze a kurzort a bekezdés végére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+FEL billentyűkombinációt.

Teljes dokumentum a végétől az elejéig

Helyezze a kurzort a dokumentum végére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+HOME billentyűkombinációt.

Teljes dokumentum az elejétől a végéig

Helyezze a kurzort a dokumentum elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+END billentyűkombinációt.

Egy ablak elejétől a végéig

Helyezze a kurzort az ablak elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+PAGE DOWN billentyűkombinációt.

Teljes dokumentum

Nyomja meg a CTRL+A billentyűkombinációt.

Függőleges szövegblokk

Nyomja meg a CTRL+SHIFT+F8 billentyűkombinációt, majd használja a nyílbillentyűket. Nyomja meg az ESC billentyűt a kijelölési mód kikapcsolásához.

Legközelebbi karakter

Nyomja meg az F8 billentyűt a kijelölési mód bekapcsolásához, nyomja meg a BALRA vagy a JOBBRA nyílbillentyűt, majd nyomja meg az ESC billentyűt a kijelölési mód kikapcsolásához.

Szó, mondat, bekezdés vagy dokumentum

Nyomja meg az F8 billentyűt a kijelölési mód bekapcsolásához, majd nyomja meg ismét az F8 billentyűt egyszer egy szó kijelöléséhez, kétszer egy mondat kijelöléséhez, háromszor egy bekezdés kijelöléséhez, vagy négyszer a teljes dokumentum kijelöléséhez. Nyomja meg az ESC billentyűt a kijelölési mód kikapcsolásához.

Táblázatelemek kijelölése

Kijelölés

Művelet

Jobbra eső cella tartalma

Nyomja meg a TAB billentyűt.

Balra eső cella tartalma

Nyomja meg a SHIFT+TAB billentyűkombinációt.

Szomszédos cellák tartalma

Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd használja a nyílbillentyűket az összes kívánt cella tartalmának kijelöléséhez.

Egy oszlop tartalma

Kattintson a kívánt oszlop legfelső vagy legalsó cellájába. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben többször a fel vagy a le NYÍLBILLENTYŰt lenyomva kijelöli az oszlop tartalmát.

Egy teljes táblázat tartalma

Kattintson a táblázatba, és nyomja meg az ALT+5 billentyűkombinációt a numerikus billentyűzeten (kikapcsolt NUM LOCK mellett).

Teljes szó kijelölésének kikapcsolása

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Speciális gombra.

 3. A Szerkesztés csoportban törölje a jelet az Automatikus szókijelölés jelölőnégyzetből.

Szöveg kijelölése az egérrel

Szöveg kijelölése a dokumentumtörzsben

Megjegyzés: A teljes dokumentum kijelöléséhez hajtsa végre az alábbiak egyikét:

 • A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kijelölés menügombra, majd válassza Az összes kijelölése lehetőséget.

  A Word menüszalagjának képe

 • Húzza az egérmutatót a dokumentum egy tetszőleges pontján a szöveg bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson triplán.

Kijelölés

Művelet

Tetszőleges hosszúságú szöveg

Kattintson arra a pontra, ahol meg szeretné kezdeni a kijelölést, tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd húzza végig az egérmutatót a kijelölendő szöveg felett.

Egy szó

Kattintson duplán a kijelölendő szó egy tetszőleges pontjára.

Egy szövegsor

Húzza az egérmutatót a szövegsor bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer a bal gombbal.

Egy mondat

Tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson a mondat egy tetszőleges pontjára.

Egy bekezdés

Kattintson triplán a kijelölendő bekezdés egy tetszőleges pontjára.

Több bekezdés

Húzza az egérmutatót az első bekezdés bal széléhez, amíg az jobbra mutató nyílra nem változik, majd a bal egérgombot lenyomva tartva húzza az egérmutatót felfelé vagy lefelé.

Nagy szövegblokk

Kattintson a kijelölés kezdőpontjára, görgessen a kijelölés végéhez, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a kijelölés kívánt végpontjára.

A teljes dokumentum

Húzza az egérmutatót egy tetszőleges szövegrésznél a szöveg bal széléhez, amíg az jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson triplán.

Élőfejek és élőlábak

Kattintson duplán a Nyomtatási elrendezés nézetben a halványított élőfej- vagy élőlábszövegre. Húzza az egérmutatót az élőfej vagy élőláb bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer a bal gombbal.

Lábjegyzetek és végjegyzetek

Kattintson a lábjegyzet vagy a végjegyzet szövegére, húzza az egérmutatót a szöveg bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer.

Függőleges szövegblokk

Tartsa lenyomva az ALT billentyűt, miközben végighúzza az egérmutatót a szöveg felett.

Szövegdoboz vagy keret

Húzza az egérmutatót a keret vagy a szövegdoboz széle fölé, amíg az négyirányú nyíllá nem változik, majd kattintson egyszer a bal gombbal.

Táblázatelemek kijelölése

Kijelölés

Művelet

Egy cella tartalma

Kattintson a kívánt cellába. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza a Cella kijelölése parancsot.

Egy sor tartalma

Kattintson a kívánt sorba. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza a Sor kijelölése parancsot.

Egy oszlop tartalma

Kattintson a kívánt oszlopba. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza az Oszlop kijelölése parancsot.

Több cella, sor vagy oszlop tartalma

Kattintson a kívánt cellába, sorba vagy oszlopba, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza végig az egérmutatót a kijelölendő összes cella, sor vagy oszlop felett. Ha olyan cellák, sorok vagy oszlopok tartalmát szeretné kijelölni, amelyek nem egymás mellett helyezkednek el, kattintson az első cellába, sorba vagy oszlopba, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson sorban a többi kijelölendő cellára, sorra vagy oszlopra.

Egy teljes táblázat tartalma

Kattintson a kívánt táblázatba. Kattintson a Táblázateszközök menüszalagcsoportban az Elrendezés fülre. Kattintson a Táblázat csoport Kijelölés gombjára, és válassza a Táblázat kijelölése parancsot.

Eltérő helyen lévő szövegek kijelölése

Jelölhet ki olyan szövegrészeket vagy táblázatelemeket is, amelyek nem egymás mellett helyezkednek el. Kijelölhet például egy bekezdést az egyik lapon, és egy mondatot egy másikon.

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt vagy egy táblázatelemet.

 2. Tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és végezze el sorban a többi kívánt szövegrész vagy táblázatelem kijelölését.

Szöveg kijelölése Vázlat nézetben

A dokumentum Vázlat nézetben való megtekintéséhez kattintson a Nézet fülre, és válassza a Vázlat gombot a Nézetek csoportban.

Kijelölés

Húzza az egérmutatót

Címsor

A címsor bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer.

Címsor, alcím vagy szövegtörzs

A címsor bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson duplán.

Bekezdés a szövegtörzsben

A bekezdés bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson egyszer.

Több címsor vagy szövegtörzs-bekezdés

A szöveg bal széléhez, amíg jobbra mutató nyílra nem változik, majd kattintson, és húzza az egérmutatót lefelé vagy felfelé.

Megjegyzések: 

 • Ha Vázlat nézetben kattint egy bekezdés bal szélére, akkor a program a teljes bekezdést kijelöli, nemcsak az egyik sort.

 • Ha összecsukott alsóbb szintű szöveget tartalmazó címsort jelöl ki, az összecsukott szöveg is ki lesz jelölve (még ha ez nem is látszik). A címsoron elvégzett összes módosítást – például áthelyezést, másolást és törlést – az összecsukott szövegre is alkalmazza a program.

Szöveg kijelölése a billentyűzettel

Szöveg kijelölése a dokumentumtörzsben

Megjegyzés: A teljes dokumentum kijelöléséhez nyomja meg a CTRL+A billentyűkombinációt.

Kijelölés

Művelet

Egy karakterrel jobbra

Nyomja meg a SHIFT+JOBBRA billentyűkombinációt

Egy karakterrel balra

Nyomja meg a SHIFT+BALRA billentyűkombinációt

Egy szó az elejétől a végéig

Helyezze a kurzort a szó elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+JOBBRA billentyűkombinációt.

Egy szó a végétől az elejéig

Helyezze a kurzort a szó végére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+BALRA billentyűkombinációt.

Egy sor az elejétől a végéig

Nyomja meg a HOME billentyűt, majd a SHIFT+END billentyűkombinációt.

Egy sor a végétől az elejéig

Nyomja meg az END billentyűt, majd a SHIFT+HOME billentyűkombinációt.

Egy sor lefelé

Nyomja meg az END billentyűt, majd a SHIFT+LE billentyűkombinációt.

Egy sor felfelé

Nyomja meg a HOME billentyűt, majd a SHIFT+FEL billentyűkombinációt.

Egy bekezdés az elejétől a végéig

Helyezze a kurzort a bekezdés elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+LE billentyűkombinációt.

Egy bekezdés a végétől az elejéig

Helyezze a kurzort a bekezdés végére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+FEL billentyűkombinációt.

Teljes dokumentum a végétől az elejéig

Helyezze a kurzort a dokumentum végére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+HOME billentyűkombinációt.

Teljes dokumentum az elejétől a végéig

Helyezze a kurzort a dokumentum elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+END billentyűkombinációt.

Egy ablak elejétől a végéig

Helyezze a kurzort az ablak elejére, és nyomja meg a CTRL+SHIFT+PAGE DOWN billentyűkombinációt.

Teljes dokumentum

Nyomja meg a CTRL+A billentyűkombinációt.

Függőleges szövegblokk

Nyomja meg a CTRL+SHIFT+F8 billentyűkombinációt, majd használja a nyílbillentyűket. Nyomja meg az ESC billentyűt a kijelölési mód kikapcsolásához.

Legközelebbi karakter

Nyomja meg az F8 billentyűt a kijelölési mód bekapcsolásához, nyomja meg a BALRA vagy a JOBBRA nyílbillentyűt, majd nyomja meg az ESC billentyűt a kijelölési mód kikapcsolásához.

Szó, mondat, bekezdés vagy dokumentum

Nyomja meg az F8 billentyűt a kijelölési mód bekapcsolásához, majd nyomja meg ismét az F8 billentyűt egyszer egy szó kijelöléséhez, kétszer egy mondat kijelöléséhez, háromszor egy bekezdés kijelöléséhez, vagy négyszer a teljes dokumentum kijelöléséhez. Nyomja meg az ESC billentyűt a kijelölési mód kikapcsolásához.

Táblázatelemek kijelölése

Kijelölés

Művelet

Jobbra eső cella tartalma

Nyomja meg a TAB billentyűt.

Balra eső cella tartalma

Nyomja meg a SHIFT+TAB billentyűkombinációt.

Szomszédos cellák tartalma

Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd használja a nyílbillentyűket az összes kívánt cella tartalmának kijelöléséhez.

Egy oszlop tartalma

Kattintson a kívánt oszlop legfelső vagy legalsó cellájába. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd nyomja meg többször a FEL vagy a LE nyílbillentyűt a kívánt oszlop tartalmának kijelöléséhez.

Egy teljes táblázat tartalma

Kattintson a táblázatba, és nyomja meg az ALT+5 billentyűkombinációt a numerikus billentyűzeten (kikapcsolt NUM LOCK mellett).

Teljes szó kijelölésének kikapcsolása

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd A Word beállításai parancsra.

 2. Válassza a Speciális kategóriát.

 3. A Szerkesztés csoportban törölje a jelet az Automatikus szókijelölés jelölőnégyzetből.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×