SzűrőAlkalmazása makróművelet

A SzűrőAlkalmazása művelettel szűrőt, lekérdezést vagy egy WHERE záradékot alkalmazhat egy tábla, űrlap vagy jelentés típusú elemre, így szűrheti vagy rendezheti a táblában szereplő rekordokat vagy az űrlap vagy jelentés alapjául szolgáló tábla vagy lekérdezés rekordjait. Jelentések esetében ezt a műveletet csak egy olyan makró használhatja, amelyet a jelentés Megnyitásra tulajdonságaként állított be.

Megjegyzés: Ezt a műveletet csak akkor használhatja SQL WHERE záradék alkalmazására, ha kiszolgálóoldali szűrőt kíván alkalmazni. Nem alkalmazhat kiszolgálóoldali szűrőt egy tárolt eljárás rekordforrására.

Megjegyzés: A SzűrőAlkalmazása makróművelet nem érhető el az Access-webappokban.

Beállítás

A SzűrőAlkalmazása művelet argumentumai a következők.

Művelet argumentuma

Leírás

Szűrőnév

Annak a szűrőnek vagy lekérdezésnek a neve, amelyet a tábla, űrlap vagy jelentés rekordjainak szűrésére vagy rendezésére kíván felhasználni. Beírhatja egy létező lekérdezés nevét, vagy egy lekérdezésként mentett szűrő nevét, amelyet a Makrószerkesztő ablak Műveleti argumentumok szakaszában található Szűrőnév mezőben adott meg.

Megjegyzés: Ha ezt a műveletet kiszolgálóoldali szűréshez használja, a Szűrőnév argumentumot hagyja üresen.

Where feltétel

Egy érvényes SQL WHERE záradék (a WHERE szó nélkül), vagy egy olyan kifejezés, amelyet a tábla, űrlap vagy jelentés adatainak szűrésére használhat.

Megjegyzés: A Where feltétel argumentumkifejezésekben a bal oldalon általában az űrlap vagy jelentés alapjául szolgáló tábla vagy lekérdezés egyik mezője áll. A jobb oldalon általában a mezőre alkalmazni kívánt rekordszűrő vagy rekordrendező feltételek vannak megadva. A feltétel lehet például egy másik űrlap egy vezérlőeleme, amely azt az értéket tartalmazza, amelyet az első űrlap rekordjai között keres. A vezérlőelem nevét annak teljes formájában kell megadni, például:

Forms!űrlapnév!vezérlőelemnév

A mezőneveket idézőjelekkel, míg a szövegkonstansokat aposztrófokkal kell határolni.

A Where feltétel argumentum maximális hossza 255 karakter. Ha ennél hosszabb SQL WHERE záradékot szeretne megadni, használja a Visual Basic for Applications (VBA) DoCmd objektumának ApplyFilter metódusát. VBA-modulokban maximálisan 32 768 karakter hosszúságú SQL Where záradékot adhat meg.


Megjegyzés: Ha van már olyan szűrője, amely a megfelelő adatot szolgáltatja, használja a Szűrőnév argumentumot. A Where feltétel argumentumot akkor használja, ha közvetlenül szeretné megadni a feltételeket. Ha mindkét argumentumot megadja, az Access a szűrés eredményére alkalmazza a WHERE záradékot. Legalább az egyik argumentumot meg kell adni.

Megjegyzések

Szűrőt vagy lekérdezést Űrlap nézetben vagy Adatlap nézetben alkalmazhat űrlapokra.

Az alkalmazott szűrő és WHERE feltétel az űrlap vagy jelentés Szűrő vagy Kiszolgálóoldali szűrő tulajdonságaként jelenik meg.

Táblázatok és űrlapok esetében ez a művelet hasonló a Rekordok menü Szűrés/rendezés és Kiszolgálóoldali szűrő bekapcsolása parancsához. A menüparancs a legutóbb létrehozott szűrőt alkalmazza a táblára vagy űrlapra, míg a SzűrőAlkalmazása művelet egy megadott szűrőt vagy lekérdezést alkalmaz.

Ha egy Access-adatbázisban a Rekordok menü Szűrő almenüjében található Irányított szűrés/rendezés menüpontra kattint a SzűrőAlkalmazása művelet végrehajtása után, az Irányított szűrés/rendezés ablak a művelettel kijelölt szűrőfeltételeket jeleníti meg.

Ha el szeretne távolítani egy szűrőt, hogy az Access-adatbázisban lévő tábla vagy űrlap minden rekordja megjelenjen, használja az ÖsszesRekordMegjelenítése műveletet vagy a Rekordok menü Szűrés/Rendezés törlése parancsát. Ha egy Access-projekt (.adp) szűrőjét szeretné eltávolítani, térjen vissza a Kiszolgálóoldali szűrés űrlappal ablakba, majd távolítsa el az összes szűrőkritériumot, és kattintson a Rekordok menü Kiszolgálóoldali szűrő alkalmazása gombjára az eszköztáron, vagy a ServerFilterByForm tulajdonságot állítsa be False (0) értékre.

Ha ment egy táblát vagy űrlapot, az Access menti az objektum aktuálisan definiált szűrőjét is, de az objektum következő indításakor nem fogja automatikusan alkalmazni ezt a szűrőt (de a mentés előtt alkalmazott rendezéseket automatikusan alkalmazza). Ha szeretne az űrlap első megnyitásakor automatikusan alkalmazni egy szűrőt, adjon meg egy makrót, amely tartalmazza a SzűrőAlkalmazása műveletet, vagy hozzon létre egy eseményvezérelt eljárást, amely a DoCmd objektum ApplyFilter metódusát használja, és határozza meg azt az űrlap Megnyitásra eseménytulajdonságaként. Ezenkívül alkalmazhat szűrőt az ŰrlapMegnyitása vagy a JelentésMegnyitása művelettel, illetve az ezeknek megfelelő OpenForm és OpenReport metódussal is. Ha automatikusan szeretne egy szűrőt alkalmazni a tábla első megnyitásakor, nyissa meg a táblát egy olyan makróval, amelyben az ŰrlapMegnyitása műveletet azonnal egy SzűrőAlkalmazása művelet követi.

Példa

Szűrő alkalmazása makró segítségével

A következő makró egy műveletsorozatot tartalmaz, melyben minden művelet a „Vevők telefonszáma” űrlap rekordjait szűri. A példa bemutatja a SzűrőAlkalmazása, az ÖsszesRekordMegjelenítése és a VezérlőelemreUgrás művelet használatát. Ezenkívül bemutatja azt is, hogy hogyan lehet megállapítani feltételekkel, hogy az űrlap egy vezérlőelem-csoportjában melyik váltógomb van kijelölve. Mindegyik műveletsor egy váltógombhoz van csatolva, amely az A-val, B-vel, C-vel stb. kezdődő rekordokat, vagy az összes rekordot választja ki. Ezt a makrót a VállalatnévSzűrők vezérlőelem-csoport Frissítés után eseményéhez kell kötni.

Feltétel

Művelet

Argumentumok: Beállítás

Megjegyzés

[VállalatnévSzűrők]=1

SzűrőAlkalmazása

Where feltétel: [Vállalatnév] Like "[AÀÁÂÃÄ]*"

Az A, À, Á, Â, Ã vagy Ä betűvel kezdődő vállalatnevek kiszűrése.

[VállalatnévSzűrők]=2

SzűrőAlkalmazása

Where feltétel: [Vállalatnév] Like "B*"

A B betűvel kezdődő vállalatnevek kiszűrése.

[VállalatnévSzűrők]=3

SzűrőAlkalmazása

Where feltétel: [Vállalatnév] Like "[CÇ]*"

A C vagy Ç betűvel kezdődő vállalatnevek kiszűrése.

... A D-től Y-ig tartó műveleti sorok formátuma megegyezik az A-tól C-ig tartókéval...

[VállalatnévSzűrők]=26

SzűrőAlkalmazása

Where feltétel: [Vállalatnév] Like "[ZÆØÅ]*"

A Z, Æ, Ø vagy Å betűvel kezdődő vállalatnevek kiszűrése.

[VállalatnévSzűrők]=27

ÖsszesRekordMegjelenítése

Minden rekord megjelenítése.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

VezérlőelemreUgrás

Vezérlőelemnév: Vállalatnév

Ha a művelet visszaad a kijelölt betűnek megfelelő rekordokat, átviszi a fókuszt a Vállalatnév vezérlőelemre.


Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×