Szerkesztő beállításai (Speciális)

A szerkesztő beállításainál megadhatja az Outlookbeli tartalmakra vonatkozó beállításokat. Beállíthatja például, hogy amikor szöveg ír be, a beírt szöveg automatikusan lecserélje-e a kijelölt szöveget, valamint hogy meg szeretné-e őrizni a vágólapról beillesztett szövegek forrásformátumát.

Szerkesztési beállítások

Kivágás, másolás és beillesztés

E-mailek tartalmának megjelenítése

Megjelenítés

Szerkesztési beállítások

Jelöljön be egy vagy több jelölőnégyzetet. A kívánt jelölőnégyzetek bejelölése után kattintson az OK gombra.

 • Meglévő szöveg felülírása: A jelölőnégyzet bejelölése esetén törölheti a kijelölt szöveget, amikor elkezd szöveget beírni. Ha törli a jelölőnégyzet jelölését, a Microsoft Office Outlook az új szöveget a kijelölt szöveg elé szúrja be, és nem törli a kijelölt szöveget.

 • Automatikus szókijelölés: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a program a teljes szavakat kijelöli, amikor Ön kijelöli egy szó egy részét, majd a következő szó egy részét. A beállítás bekapcsolásának hatására továbbá az Outlook, amikor Ön duplán egy szóra kattint, a szót és az azt követő szóközt is kijelöli.

 • Szöveg áthelyezése húzással: A jelölőnégyzet bejelölése esetén a kijelölt szöveget húzással áthelyezheti vagy másolhatja. Szöveg áthelyezéséhez jelölje ki a szöveget, majd húzza az új helyre. Szöveg másolásához jelölje ki a szöveget, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva húzza a kijelölést az új helyre.

 • Hivatkozás követése: CTRL + kattintás: A jelölőnégyzet bejelölése esetén egyszerűbben szerkesztheti a hiperhivatkozások szövegét. Ha be van kapcsolva ez a beállítás, a hivatkozások követéséhez le kell nyomnia a CTRL billentyűt, miközben a hivatkozásra kattint. Ha ki van kapcsolva a beállítás, a hivatkozásra kattintás esetén az Outlook a hivatkozás céljára lép, ami megnehezíti a hivatkozás szövegének szerkesztését.

 • Vászon automatikus létrehozása alakzatok beillesztésekor: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, azzal egy vásznat helyez el a rajzobjektumok vagy szabadkézi rajzok és írások köré, amikor beszúrja őket egy e-mailbe. A vászon segít a rajzobjektumok és a képek elrendezésében, valamint egyetlen egységként történő áthelyezésében.

 • Intelligens bekezdéskijelölés: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a program a bekezdésjelet is kijelöli, amikor Ön kijelöl egy teljes bekezdést. Ha egy bekezdés kivágásakor és beillesztésekor a bekezdésjelet is beleveszi a kijelölésbe, azzal nem marad meg egy üres bekezdés a dokumentumban, a bekezdés formázása pedig automatikusan megmarad.

 • Intelligens kurzormozgatás: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a kurzor mozogni fog, miközben Ön fel- vagy lefelé görget. Amikor görgetés után lenyomja a BALRA, a JOBBRA, a FEL vagy a LE billentyűt, a kurzor a jelenleg látható lapon válaszol, és nem a korábbi pozíciójában.

 • Felülírásos mód szabályozása az Insert billentyűvel: A jelölőnégyzet bejelölése esetén az INSERT billentyűvel be- vagy kikapcsolhatja a felülírásos módot.

 • Felülírásos mód használata: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a program karakterenként lecseréli a meglévő szöveget, miközben Ön gépel. Ha be van jelölve a Felülírásos mód szabályozása az Insert billentyűvel jelölőnégyzet, ezt a funkciót az INSERT billentyű lenyomásával kapcsolhatja be vagy ki.

 • Idézőjel használata a héber alfabetikus számozáshoz: A jelölőnégyzet bejelölése esetén a program dupla idézőjelet (") fog használni a számozásokhoz.

 • Figyelmeztetés a stílus frissítésére: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a program kérdést jelenít meg, amikor Ön közvetlenül módosít egy olyan szöveget, amelyre stílus van alkalmazva, majd újraalkalmazza a stílust a módosított szövegre. Amikor a program erre vonatkozó kérdést jelenít meg, a stílust frissítheti a legutóbbi módosítások alapján, vagy újraalkalmazhatja a stílus formázását.

 • A Normál stílus alkalmazása listajeles vagy számozott listákban: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, azzal a Normál bekezdésstílust teszi alapértelmezett listastílussá a Bekezdés listastílus helyett.

 • Formázás nyomon követése: A jelölőnégyzet bejelölése esetén nyomon követheti a formázásokat, miközben szöveget ír be. Ezáltal egyszerűen alkalmazhat más helyeken bizonyos formázásokat. Ha használni szeretné a kijelölt szövegre a jobb gombbal kattintva megjelenő helyi menü Hasonló formátumú szöveg kijelölése parancsát, először be kell kapcsolnia ezt a beállítást. Ha meg szeretné jeleníteni a felhasznált formázások listáját, kattintson a Beállítások parancsra a Stílus munkaablakban, majd jelölje be a következő jelölőnégyzeteket: Bekezdésszintű formázás, Betű formázása, Felsorolások és számozások formázása.

 • Formázási inkonzisztencia megjelölése: A jelölőnégyzet bejelölése esetén a program kék hullámos vonallal húzza alá a formázást, ha az hasonlít az e-mailek más formázásaira, de nem teljesen azonos velük. A beállítás használatához a Formázás nyomon követése jelölőnégyzetet is be kell jelölnie.

 • Kattintás utáni írás engedélyezése: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, egy e-mailben egy üres területre duplán kattintva szöveget, képet, táblázatot vagy más elemet szúrhat be az üres területre. A Kattintás utáni írás funkció automatikusan beszúrja a bekezdéseket, és alkalmazza az elemnek a dupla kattintás helyére való elhelyezéséhez szükséges igazítást. Ez a funkció csak a Nyomtatási elrendezés és a Webes elrendezés nézetben érhető el.

 • Alapértelmezett bekezdésstílus: Kiválaszthatja azt a stílust, amelyet a szövegre szeretne alkalmazni a Kattintás utáni írás funkció használatakor.

 • Jelsorrend ellenőrzése: Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha ellenőrizni szeretné, hogy megfelelő-e egy újonnan beírt karakter sorrendben elfoglalt helye ahhoz, hogy hanglejtésjelként, mellékjelként vagy magánhangzóként a hozzá kapcsolódó mássalhangzó fölé, alá, elé vagy mögé kerüljön.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy komplex írásrendszerű nyelv. Beírás és csere: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a korábban beírt karaktert az újonnan beírt karakterre cseréli a program, ha a két karakter nem tud együtt létezni ugyanabban a szövegcsoportban.

 • Latin betűs szövegben is ázsiai betűtípusok használata: A jelölőnégyzet bejelölése esetén a latin karaktereket a kiválasztott ázsiai betűtípusra cseréli a program, amikor Ön az ázsiai betűtípust a kijelölt szövegre alkalmazza. Ha azt szeretné, hogy a latin karakterek megmaradjanak latin betűtípusúaknak, miközben Ön az ázsiai betűtípust az e-mail fennmaradó részére alkalmazza, törölje a jelölőnégyzet jelölését. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv.

 • Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a billentyűzet nyelve és a betűtípus a kurzor helyén érvényes nyelvnek megfelelően módosul. Ha törli a jelölőnégyzet jelölését, akkor csak a betűtípus változik meg.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv, és telepítve van egy írásjegybevivő a kelet-ázsiai karakterek beírásához.

 • Régebbi írásjegybevivős üzemmód alkalmazása a felülírási mód engedélyezéséhez: A jelölőnégyzet bejelölésének hatására az Ön által beírt karakterek lecserélik (felülírják) a meglévő karaktereket, ha az írásjegybevivőt egy Microsoft Windows XP operációs rendszert futtató számítógépen használja. Ha egy Windows Vista rendszert futtató számítógépen van telepítve az Outlook, a beállítás nem jelenik meg, mert ez esetben a felülírási mód alapértelmezés szerint támogatott.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv, és telepítve van egy írásjegybevivő a kelet-ázsiai karakterek beírásához.

 • IME vezérlés aktív: A jelölőnégyzet bejelölésével elindít egy írásjegybevivőt. Az írásjegybevivő leállításához törölje a jelölőnégyzet jelölését.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv, és telepítve van egy írásjegybevivő a kelet-ázsiai karakterek beírásához.

 • IME TrueInline: Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha természetes nyelvi felületet szeretne használni azokon a számítógépeken, amelyeken támogatott az IME.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv, és telepítve van egy írásjegybevivő a kelet-ázsiai karakterek beírásához.

 • IME beállításai: Rákattintva megnyithatja az írásjegybevivő tulajdonságainak párbeszédpaneljét. A párbeszédpanel segítségével beállíthatja vagy módosíthatja az aktív IME szöveg-, billentyűzet-, karakterátalakítási és más beállításait.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv, és telepítve van egy írásjegybevivő a kelet-ázsiai karakterek beírásához.

Kivágás, másolás és beillesztés

Jelöljön be egy vagy több jelölőnégyzetet. A kívánt jelölőnégyzetek bejelölése után kattintson az OK gombra.

 • Ugyanabban az e-mailben: Ez a beállítás azt az alapértelmezett viselkedést adja meg, amely akkor történik, amikor ugyanazokba az e-mailekbe illeszt be tartalmat, mint amelyekből a tartalmat másolta. A legördülő listában válassza az alábbi beállítások egyikét:

  • Forrásformátum megőrzése (alapértelmezés): Ezzel a beállítással megőrizheti a másolt szövegre alkalmazott karakterstílusokat és közvetlen formázásokat. A közvetlen formázások körébe tartoznak az olyan jellemzők, mint amilyen például a betűméret, illetve a dőlt vagy más olyan formázás, amely nem szerepel a bekezdésstílusban.

  • Formázás egyesítése: Ezzel a beállítással a másolt szövegre közvetlenül alkalmazott formázások nagy része elvész, megmaradnak azonban a kiemelést szolgáló formázások, így például a félkövér és a dőlt formázás, amikor azt csak a kijelölés egy részére alkalmazzák. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették. A szöveg ezenkívül annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási vagy karakterstílus-tulajdonságait is felveszi, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor.

  • Csak a szöveg megőrzése: Ezzel a beállítással az összes formázást és nem szöveges elemet elveti, így például a képeket és a táblázatokat. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették, valamint annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási vagy karakterstílus-tulajdonságait is, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor. A grafikus elemek nem őrződnek meg, a táblázatok pedig bekezdések sorozatává alakulnak.

 • Beillesztés e-mailek között: Ez a beállítás azt az alapértelmezett viselkedést adja meg, amely akkor történik, amikor az Outlookban egy másik e-mailből másolt tartalmat illeszt be. A legördülő listában válassza az alábbi beállítások egyikét:

  • Forrásformátum megőrzése (alapértelmezés): Ezzel a beállítással megőrizheti a másolt szövegre alkalmazott formázásokat. A másolt szöveggel társított esetleges stílusdefiníciók is átmásolódnak a cél e-mailbe.

  • Formázás egyesítése: Ezzel a beállítással a másolt szövegre közvetlenül alkalmazott formázások nagy része elvész, megmaradnak azonban a kiemelést szolgáló formázások, így például a félkövér és a dőlt formázás, amikor azt csak a kijelölés egy részére alkalmazzák. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették. A szöveg ezenkívül annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási vagy karakterstílus-tulajdonságait is felveszi, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor.

  • Csak a szöveg megőrzése: Ezzel a beállítással az összes formázást és nem szöveges elemet elveti, így például a képeket és a táblázatokat. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették, valamint annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási vagy karakterstílus-tulajdonságait is, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor. A grafikus elemek nem őrződnek meg, a táblázatok pedig bekezdések sorozatává alakulnak.

 • Beillesztés e-mailek között stílusdefiníciók ütközése esetén: Ez a beállítás azt az alapértelmezett viselkedést adja meg, amely akkor történik, amikor az Outlookban egy másik e-mailből másolt tartalmat illeszt be, és a másolt szöveggel társított stílus másként van definiálva abban az e-mailben, ahová beilleszti a szöveget. A legördülő listában válassza az alábbi beállítások egyikét:

  • Forrásformátum megőrzése: Ez a beállítás megőrzi a másolt szöveg megjelenését azáltal, hogy a Normál stílust rendeli hozzá a beillesztett szöveghez, és alkalmazza a közvetlen formázásokat. A közvetlen formázások körébe tartoznak az olyan jellemzők, mint amilyen például a betűméret, illetve a dőlt vagy más olyan formázás, amely a másolt szöveg stílusdefinícióját imitálja.

  • Célstílusok alkalmazása (alapértelmezés): Ez a beállítás megőrzi a másolt szöveggel társított stílusnevet, de annak az e-mailnek a stílusdefinícióját használja, amelybe a szöveg beillesztése történik. Tegyük fel például, hogy egy Címsor 1 stílusú szöveget másol egyik e-mailből a másikba. Az egyik e-mailben a Címsor 1 stílus 14 pontos félkövér Arial betűtípusúként, abban az e-mailben pedig, amelybe a szöveget beilleszti, 16 pontos félkövér Cambria betűtípusúként van definiálva. A Célstílusok alkalmazása beállítás aktiválása esetén a beillesztett szöveg a 16 pontos félkövér Cambria betűtípussal rendelkező Címsor 1 stílust fogja használni.

 • Beillesztés más alkalmazásokból: Ez a beállítás azt az alapértelmezett viselkedést adja meg, amely akkor történik, amikor egy másik programból másolt tartalmat illeszt be. A legördülő listában válassza az alábbi beállítások egyikét:

  • Forrásformátum megőrzése (alapértelmezés): Ezzel a beállítással megőrizheti a másolt szöveg formázásait.

  • Formázás egyesítése: Ezzel a beállítással a másolt szövegre közvetlenül alkalmazott formázások nagy része elvész, megmaradnak azonban a kiemelést szolgáló formázások, így például a félkövér és a dőlt formázás, amikor azt csak a kijelölés egy részére alkalmazták. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették. A szöveg ezenkívül annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási jellegzetességeit is felveszi, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor.

  • Csak a szöveg megőrzése: Ezzel a beállítással az összes formázást és nem szöveges elemet elveti, így például a képeket és a táblázatokat. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették, valamint annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási vagy karakterstílus-tulajdonságait is, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor. A grafikus elemek nem őrződnek meg, a táblázatok pedig bekezdések sorozatává alakulnak.

 • Kép beillesztésének vagy beszúrásának módja: Ez a beállítás megjeleníti, hogy az Outlook miként szúrja be a képeket a szöveghez képest az e-mailben. Képeket beszúrhat a szöveggel egy sorban, lehetővé teheti, hogy a képek a szöveggel együtt mozogjanak, illetve körbefuttathatja a képet a szöveggel, akár úgy is, hogy a szöveg a kép elé vagy mögé kerüljön. A legördülő listában válassza az alábbi beállítások egyikét:

  • A szöveggel egy sorba: Ezzel a beállítással a képet úgy illesztheti be egy bekezdésbe, mintha szöveg lenne. Ez az alapértelmezett beállítás. A kép szöveg hozzáadásakor vagy törlésekor elmozdul. A képet a szöveghez hasonlóan húzással áthelyezheti.

  • Négyzetes: Ezzel a beállítással a szöveget a kép körüli négyzet minden oldala körül körbefuttathatja. A kép nem mozdul el szöveg hozzáadása vagy törlése esetén, húzással azonban áthelyezhető.

  • Szoros: Ezzel a beállítással a szöveget szabálytalan alakzatban futtathatja körbe a kép körül. A kép nem mozdul el szöveg hozzáadása vagy törlése esetén, húzással azonban áthelyezhető.

  • A szöveg mögé: Ez a beállítás úgy szúrja be a képet, hogy az a saját rétegén lebeg a szöveg mögött. A kép körül nincs szegély. A kép nem mozdul el szöveg hozzáadása vagy törlése esetén, húzással azonban áthelyezhető.

  • A szöveg elé: Ez a beállítás úgy szúrja be a képet, hogy az a saját rétegén lebeg a szöveg előtt. A kép körül nincs szegély. A kép nem mozdul el szöveg hozzáadása vagy törlése esetén, húzással azonban áthelyezhető.

  • Keresztül: Ezzel a beállítással úgy futtathatja körbe a szöveget a kép körül, hogy az a konkáv alakzatok (például félhold) által közrefogott területet is kitöltse. A kép nem mozdul el szöveg hozzáadása vagy törlése esetén, húzással azonban áthelyezhető.

  • Alatta és fölötte: Ez a beállítás megakadályozza, hogy a szöveg a kép oldalain is körbefusson. A kép nem mozdul el szöveg hozzáadása vagy törlése esetén, húzással azonban áthelyezhető.

  Listajelek és számok megőrzése a Csak a szöveg megtartása beállítással való beillesztéskor: Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a számokat és a listajeleket szöveges szimbólumokká szeretné alakítani.

 • Beillesztés az Insert billentyűvel: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az INSERT billentyűvel beillesztheti az Office vágólapjának tartalmát az e-mailekbe.

 • A Beillesztés beállításai gomb megjelenítése tartalom beillesztésekor: Akkor válassza ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy tartalom beillesztésekor megjelenjen a Beillesztés beállításai gomb. A Beillesztés beállításai gombbal felülbírálhatja vagy módosíthatja a Szerkesztő beállításai párbeszédpanel e szakaszában megadott beállításokat.

 • Kivágásnál és beillesztésnél figyel a szóközre: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a program a formázást automatikusan igazítja a szöveg beillesztésekor. Miután bejelölte a jelölőnégyzetet, a Beállítások gombra kattintva további beillesztési beállításokat is megadhat.

  • Beállítások: Erre a gombra kattintva megnyithatja a Beállítások párbeszédpanelt. Ezen a párbeszédpanelen megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett működés a szövegek egyesítésekor, kivágásakor és beillesztésekor. Az alapértelmezett viselkedést a Beillesztés beállításai gombra kattintva módosíthatja, amely akkor jelenik meg, amikor a vágólapról tartalmat illeszt be egy e-mailbe. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha be van kapcsolva a Kivágásnál és beillesztésnél figyel a szóközre beállítás.

  • Mondatok és szavak közötti térköz automatikus beállítása: Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha el szeretné távolítani a felesleges szóközöket szöveg törlése esetén, vagy ha hozzá szeretné adni a szükséges szóközöket, amikor szöveget illeszt be a vágólapról.

  • Bekezdések közötti térköz beállítása beillesztéskor: A jelölőnégyzet bejelölésével megakadályozhatja, hogy üres bekezdések jöjjenek létre, illetve hogy inkonzisztens legyen a bekezdés térköze. 

  • Táblázat formátumának és igazításának beállítása beillesztéskor: A jelölőnégyzet bejelölése esetén szabályozhatja a táblázatok formázását és igazítását. Ha be van kapcsolva a beállítás, az egyes cellák beillesztése szövegként, a táblázatrészek beillesztése (beágyazott táblázat helyett) egy meglévő táblázatba pedig sorokként történik, amikor pedig hozzáad egy táblázatot egy meglévő táblázathoz, a beágyazott táblázatot a program úgy módosítja, hogy az megfeleljen a meglévő táblázatnak.

  • Intelligens stíluskezelés: A jelölőnégyzet bejelölésének nincs hatása. Ha finomhangolni szeretné a stílusok tartalombeillesztéskor érvényes viselkedését, használja a Beillesztés beállításait a Speciális lap Kivágás, másolás és beillesztés csoportjában.

  • Formázás egyesítése a Microsoft Office PowerPoint programból való beillesztéskor: Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, szabályozhatja a PowerPoint-bemutatókból való tartalombeillesztés eredményeit. Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, a beillesztett szövegre az azt körülvevő szöveg vagy táblázat formázását, a beillesztett listára pedig a legutóbb használt listajelet, számozást vagy listastílust alkalmazza a program, a táblázatokhoz, hiperhivatkozásokhoz, képekhez, OLE-objektumokhoz és alakzatokhoz hasonló elemek forrásbeli megjelenése pedig megőrződik a PowerPointban.

  • Formázás beállítása a Microsoft Office Excel programból való beillesztéskor: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, szabályozhatja az Excelből való adatbeillesztés eredményeit. Ha be van kapcsolva ez a beállítás, a program a beillesztett adatokat egy táblázatban helyezi el, a diagramokat pedig OLE-objektumok helyett képekként illeszti be.

  • Beillesztett lista egyesítése a környezetében lévőkkel: A jelölőnégyzet bejelölése esetén a listákat úgy formázhatja, hogy azok a környezetükben lévő listához idomuljanak, amikor Ön beilleszti az elemeket egy listába.

E-mailek tartalmának megjelenítése

Jelöljön be egy vagy több jelölőnégyzetet. A kívánt jelölőnégyzetek bejelölése után kattintson az OK gombra.

 • Szövegtördelés csak a dokumentumablak szélén: Ezt a lehetőséget választva a szöveget körbefuttathatja az e-mailt tartalmazó ablakon, így olvashatóbbá teheti azt a képernyőn.

 • Kép helyének megjelenítése: Ha ezt a lehetőséget választja, az e-mailekben minden egyes kép helyett egy üres négyszög lesz látható. Ezzel a beállítással felgyorsíthatja a sok képet tartalmazó e-mailek görgetését.

 • Rajzok és szövegdobozok megjelenítése a képernyőn: Ezt a lehetőséget választva megjelenítheti az Outlook rajzeszközeivel a Nyomtatási elrendezés vagy a Webes elrendezés nézetben létrehozott objektumokat. A jelölőnégyzet jelölésének törlése hatására a program elrejti a rajzokat, és valószínűleg gyorsabb lesz a sok rajzot tartalmazó e-mailek megjelenítése. A rajzok a jelölőnégyzet jelölésének törlése esetén is láthatók lesznek a nyomtatásban.

 • Szöveganimáció megjelenítése: A jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti a szöveganimációkat a képernyőn. A jelölőnégyzet jelölését törölve megtekintheti, hogy miként fog kinézni a szöveg a nyomtatáskor.

  Akkor használhatja ezt a beállítást, amikor animált szövegeket tekint meg az Outlook 2007-nél korábbi Outlook-verziókban létrehozott e-mailekben. Az Outlook jelenlegi verziójában már nem hozható létre animált szöveg.

 • Vezérlőkarakterek megjelenítése: A jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti a jobbról balra elrendezésű vezérlőkaraktereket.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy jobbról balra író nyelv.

 • Könyvjelzők megjelenítése: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a könyvjelzők megjelennek a képernyőn. Ha egy elemhez rendel könyvjelzőt, a könyvjelzővel ellátott elem szögletes zárójelek ([…]) között jelenik meg. Ha egy helyhez rendel könyvjelzőt, a könyvjelző szálkeresztként jelenik meg. A szögletes zárójel és a szálkereszt a kinyomtatott e-mailekben nem lesz látható.

 • Intelligens címkék megjelenítése: A jelölőnégyzet bejelölése esetén lila pontvonallal aláhúzva jelennek meg az intelligens címkeként felismert szövegek.

 • Mezőkódok megjelenítése mezőértékek helyett: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az e-mailekben mezőeredmények helyett mezőkódok fognak megjelenni. A 2008. február 4. dátum helyett például a következő lehet látható: { TIME @\"YYYY. HHHH d." }. A mezőeredmények megjelenítéséhez törölje a jelölőnégyzet jelölését.

  A beállítástól függetlenül az ALT+F9 billentyűkombinációval bármikor válthat a mezőkódok és a mezőkóderedmények megjelenítése között.

 • Számnevek: Ez a beállítás azt határozza meg, hogy miként fognak megjelenni a számok az e-mailekben. A beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy arab nyelv.

  Válasszon egy elemet a listából.

  • Arab: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a számokat az angol és más európai nyelveket beszélő felhasználóknak ismerős módon szeretné megjeleníteni.

  • Hindi: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a számokat az arab és hindi nyelvet beszélő felhasználóknak ismerős módon szeretné megjeleníteni.

  • Környezet: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a számokat a környező szöveg nyelvének megfelelően kívánja megjeleníteni.

  • Rendszer: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a számokat a Vezérlőpulton megadott területi beállításoknak megfelelően kívánja megjeleníteni.

 • A hónapok nevei: Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a nyugati (Gergely-naptár szerinti) hónapnevek miként jelennek meg az arab szövegben. Válasszon egy elemet a listából.

  • Arab: Akkor válassza ezt az elemet, ha arab natív hónapneveket szeretne használni.

  • Angol ábécével átírva: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a nyugati (Gergely-naptár szerinti) hónapneveket angol kiejtés szerint szeretné megjeleníteni az arab szövegben.

  • Francia ábécével átírva: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a nyugati (Gergely-naptár szerinti) hónapneveket francia kiejtés szerint szeretné megjeleníteni az arab szövegben.

 • Mellékjelek: Ezzel a beállítással megjeleníthetők a mellékjelek az e-mailben. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy mellékjeleket használó nyelv.

 • Mellékjelek színe: E lehetőség választásával megadhatja, hogy milyen színben jelenjenek meg a mellékjelek, függetlenül attól, hogy milyen színűek az eredeti e-mailben. Válasszon egy színt a listából.

 • A dokumentum megjelenítése: Ezzel a beállítással az új e-mailek szövegirányát adhatja meg.

  • Jobbról balra: Ezt a lehetőséget választva az e-maileket jobbról balra elrendezésűként állíthatja be. A bekezdések például az e-mailek jobb oldalán fognak kezdődni, balra folyó szöveggel.

  • Balról jobbra: Ezt a lehetőséget választva az e-maileket balról jobbra elrendezésűként állíthatja be. A bekezdések például az e-mailek bal oldalán fognak kezdődni, jobbra folyó szöveggel.

 • Betűtípus-helyettesítés: Erre a gombra kattintva megnyithatja a Betűtípus-helyettesítés párbeszédpanelt. A gombra kattintva megállapíthatja, hogy az aktív e-mailben vannak-e olyan betűtípusok, amelyek nem érhetők el a számítógépen. Ha az e-mailben vannak olyan betűtípusok, amelyek nem találhatók meg a számítógépén, a párbeszédpanelen megadhat egy helyettesítő betűtípust.

Megjelenítés

Jelöljön be egy vagy több jelölőnégyzetet. A kívánt jelölőnégyzetek bejelölése után kattintson az OK gombra.

 • Mérőszámok mértékegysége: Megadhatja, hogy milyen mértékegységet szeretne használni a vízszintes vonalzóhoz, valamint a párbeszédpaneleken beírt mérőszámokhoz.

 • Mérőszámok megjelenítése karakterszélességben: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a program a szövegigazításhoz (például a függőleges és a vízszintes vonalzókon) a karakterszélességet fogja alapul venni. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv.

 • Képpontok megjelenítése a HTML-szolgáltatásokhoz: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a program a képpontokat fogja alapértelmezett mértékegységként használni a HTML-szolgáltatásokhoz kapcsolódó párbeszédpaneleken.

 • Elemleírások kiegészítése a billentyűparanccsal: Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve megjelenítheti a billentyűparancsokat az elemleírásokban.

 • Függőleges vonalzó megjelenítése Nyomtatási elrendezés nézetben: A jelölőnégyzet bejelölésének hatására megjelenik a függőleges vonalzó az e-mail ablakának szélén. Gondoskodjon arról, hogy a Vonalzó jelölőnégyzet is be legyen jelölve a menüszalag Nézet lapjának Megjelenítés/elrejtés csoportjában.

 • Jobb oldali vonalzó megjelenítése Nyomtatási elrendezés nézetben: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, azzal megjeleníti a függőleges vonalzót az e-mail ablakának jobb oldalán.

  Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy jobbról balra író nyelv.

 • Karakterpozicionálás optimalizálása elrendezésre (nem olvashatóságra): Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a program pontosan úgy fogja megjeleníteni a karakterpozicionálást, mint ahogyan az a kinyomtatott e-mailen fog látszani, különös tekintettel a szövegblokkokra.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×