Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.
Tábla vagy lekérdezés exportálása SharePoint-webhelyre

Ha ideiglenesen vagy véglegesen át kell helyeznie bizonyos Access-adatokat egy SharePoint-webhelyre, akkor exportálhatja őket az Access-adatbázisából közvetlenül a webhelyre. Adatok exportálásakor az Access létrehozza a kijelölt tábla vagy lekérdezési adatbázis-objektum másolatát, és azt listakánt tárolja. Fontos szem előtt tartania, hogy az exportált lista nem fogja tükrözni a forrástáblában vagy -lekérdezésben az exportálást követően végrehajtott módosításokat.

Tartalom

Az adatok SharePoint-webhelyre való exportálásának gyakori esetei

A táblák vagy lekérdezések SharePoint-webhelyre való exportálására számos okból szükség lehet:

 • Nemrég kezdte el használni a Windows SharePoint Services szolgáltatást, és rájött, hogy könnyebb lesz mindenkinek, ha az adatbázistáblák egy része SharePoint-listaként is elérhető. Ha adatokat kíván megosztani a csapatával, könnyebb lehet SharePoint-listákat használni, mint az adatbázisban dolgozni. A listákat a kezdő felhasználók is könnyebben tudják böngészni és szerkeszteni. Emellett kihasználhatja a SharePoint számos szolgáltatását, például értesítést kaphat a lista módosításairól, feladatokat rendelhet a listához és koordinálhatja azokat, illetve offline is dolgozhat.

 • Adatokat szeretne megosztani folyamatos jelleggel az Access és egy SharePoint-webhely között, de az adatok jelenleg az Accessben vannak tárolva. A legújabb adatok Access használatával vagy SharePoint-webhelyről való megtekintéséhez és szerkesztéséhez először exportálnia kell az adatokat listaként, majd hivatkoznia kell azokra az Access-adatbázisból.

 • Access-adatbázisban lekérdezések használatával napi vagy heti állapotjelentéseket készít, és az eredményt rendszeres időközönként közzé szeretné tenni a SharePoint-webhelyei egyikén.

Ez a témakör az adatok SharePoint-listába való exportálásának lépéseit mutatja be. Ha csatolni szeretné az adatokat egy SharePoint-listához az Accessből, olvassa el az Adatok importálása SharePoint-listákból és adatok csatolása SharePoint-listákhoz című témakört.

Tábla vagy lekérdezés exportálása SharePoint-webhelyre

Legegyszerűbben az Exportálás – SharePoint-webhely varázsló futtatásával exportálhatja az adatokat SharePoint-webhelyre. Miután futtatta a varázslót, mentheti a beállításait – a varázslóban megadott adatokat – egy exportspecifikációként. Ezután újrafuttathatja az exportálási műveletet anélkül, hogy ismét meg kellene adnia az adatokat. A jelen szakasz lépései bemutatják az exportálásra való felkészülést, az adatok exportálását, illetve a beállítások specifikációként való mentését.

Felkészülés a műveletre

 1. Keresse meg az exportálni kívánt táblát vagy lekérdezést tartalmazó adatbázist.

  Lekérdezések exportálásakor a rendszer a lekérdezés eredményét alkotó sorokat és oszlopokat listaelemekként és -oszlopokként exportálja. Űrlapot vagy jelentést nem tud exportálni a SharePointba.

  Megjegyzés: Egyszerre csak egy objektumot exportálhat.

 2. Keresse meg a SharePoint-webhelyet, amelyen létre szeretné hozni a listát.

  Az érvényes webhelycímek a http:// vagy https:// előtaggal kezdődnek, amelyet a kiszolgáló neve, majd az adott webhely kiszolgálói útvonala követ. Az alábbi például egy érvényes cím:

  https://contoso/ElemzoCsoport

 3. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a SharePoint-webhelyen a listák létrehozásához szükséges engedélyekkel. Ha nem biztos benne, lépjen kapcsolatba a kiszolgáló-rendszergazdával.

  Az exportálási művelet létrehoz egy új listát, melynek a neve megegyezik az Accessbeli forrásobjektum nevével. Ha a SharePoint-webhelyen már található egy lista az adott néven, akkor a rendszer kérni fogja, hogy adjon meg egy eltérő nevet az új listának.

  Megjegyzés: A meglévő listát nem tudja felülírni, illetve adatokat hozzáfűzni sem tud meglévő listához.

 4. Tekintse át a mezőket a forrástáblában vagy -lekérdezésben.

  Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogyan exportálódnak a különböző elemek, és hogy kell-e további lépéseket tennie az egyes elemek esetében.

  Elem

  Megoldás

  Mezők és rekordok

  A tábla vagy lekérdezés összes mezője és rekordja exportálódik, az adatlapon rejtett mezőket is beleértve. A szűrési beállításokat az alkalmazás figyelmen kívül hagyja az exportálási művelet során.

  Mellékletek

  Ha a forrásobjektum egynél több mellékletoszloppal rendelkezik, el kell távolítania azokat, hogy csak egy mellékletoszlop maradjon. Ennek az oka az, hogy a SharePoint-listák csak egyetlen mellékletoszlopot támogatnak. Ha a forrásobjektum egynél több ilyen oszlopot tartalmaz, az Access egy üzenet megjelenítésével fogja kérni, hogy a művelet indítása előtt távolítsa el az összes további mellékletoszlopot. Ennek a korlátozásnak a megkerüléséhez átmásolhatja a további mellékletoszlopokat egy másik Access-objektumba, majd egy másik SharePoint-listaként exportálhatja őket.

  Egy vagy több értéket tartalmazó keresőmezők

  Az egyértékű keresőmezőkben szereplő megjelenítési értékek legördülő menüt alkotó Választási lehetőség mezőként lesznek exportálva a SharePoint-listába. Ha a forrásmező több értéket támogat, akkor a SharePoint-listában több kijelölést lehetővé tevő Választási lehetőség mező jön létre.

  Megjegyzés: A SharePoint-listákban lévő Választási lehetőség mező nem állhat egy oszlopnál többől. Ha a forrás keresőmező több oszlopot tartalmaz, akkor az oszlopokban szereplő értékeket a rendszer egyetlen oszlopba egyesíti.

  Számított lekérdezésmezők

  A mezőbe a számított oszlop eredménye kerül, és a mező adattípusa a számított érték adattípusához alkalmazkodik. Az alkalmazás nem másolja át az eredményt adó kifejezést.

  OLE-objektum típusú mezők

  Az OLE-objektum típusú mezőket az alkalmazás figyelmen kívül hagyja az exportálási művelet során.

 5. Ha a forrás Access-adatbázis még nincs megnyitja, nyissa meg, majd folytassa az alábbi lépésekkel.

Az adatok exportálása

 1. A Külső adatok lap Exportálás csoportjában kattintson az Egyéb gombra a lehetőségek listájának legördülő listájához, majd kattintson a Lista SharePoint gombra.

 2. Megnyílik az Exportálás – SharePoint-webhely varázsló.

  Adjon meg egy SharePoint-webhelyet az Access-tábla vagy -lekérdezés exportálásához.

 3. Írja be a célwebhely címét az Adjon meg egy SharePoint-webhelyet mezőbe.

 4. Írja be az új lista nevét az Adja meg az új lista nevét mezőbe.

  Ha az adatbázisban lévő forrásobjektum neve megegyezik a SharePoint-webhelyen már létező listák egyikének nevével, akkor módosítsa a nevet.

 5. Ha szükséges, adjon meg egy leírást a Leírás mezőben, és jelölje be a Lista megnyitása befejezéskor jelölőnégyzetet.

 6. Indítsa el az exportálást az OK gombra kattintva.

 7. Az Access ekkor létrehoz egy listát a SharePoint-webhelyen, és megjeleníti a művelet állapotát a varázsló utolsó lapján. Ha az exportálási művelet befejeződött, bezárhatja a varázslót, vagy mentheti az exportálási lépéseket specifikációként.

  A művelet során a SharePoint kiválasztja az egyes oszlopok megfelelő adattípusát a vonatkozó forrásmező alapján. Ha szeretné megtudni, hogy az Access és a Windows SharePoint Services adattípusai miként feleltetődnek meg egymásnak az adatok exportálásakor, és milyen mezőbeállítások exportálódnak az egyes adattípusok esetén, tekintse át a jelen témakör alábbi, A Windows SharePoint Services adattípusai és az Access adattípusai közötti megfeleltetés című szakaszát.

További tudnivalók az exportálásról

A Windows SharePoint Services adattípusai és az Access adattípusai közötti megfeleltetés

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az Access a táblák vagy lekérdezések exportálásakor miként határozza meg, hogy milyen típusúak legyenek az exportált listába kerülő oszlopok.

Access-adattípus

Windows SharePoint Services-adattípus

Alapértelmezett mezőtulajdonság-beállítások

Megjegyzések

Szöveg

Egysoros szöveg

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Karakterek maximális száma:     Az Accessbeli Mezőméret beállítást követi.

Alapérték:     Az Accessbeli Alapértelmezett érték beállítást követi, ha az nem kifejezés. Máskülönben üres marad.

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Feljegyzés/Hosszú szöveg

Többsoros szöveg

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Megjelenítendő sorok száma     5

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Szám

Szám

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Minimum:     Üres

Maximum:     Üres

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogyan állítja be a rendszer a Tizedesjegyek száma tulajdonságot az Accessbeli Tizedesjegyek beállítás alapján.

Access-beállítás    

Windows SharePoint Services-beállítás    

Automatikus

Automatikus

0-5

0-5

6-15

5

Alapérték:     Az Accessbeli Alapértelmezett érték beállítást követi, ha az nem kifejezés. Máskülönben üres marad.

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Megjelenítés százalékértékként:     Igen, ha a Formátum tulajdonság Százalék értékre van állítva.

Dátum és időpont

Dátum vagy idő

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Dátum és időpont formátuma:     A Csak dátum értékre lesz állítva, ha a Formátum tulajdonság értéke Rövid dátum. Máskülönben a Dátum és idő értékre lesz állítva.

Naptártípus:     Az Iszlám értékre lesz állítva, ha az Iszlám naptár használata beállítás aktív. Máskülönben a Gergely-naptár értékre lesz állítva.

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogyan állítja be a rendszer az Alapérték tulajdonságot az Accessbeli Tizedesjegyek beállítás alapján.

Access-beállítás    

Windows SharePoint Services-beállítás    

=Date()

A mai dátum

A mező egy adott dátumra van állítva

A mező egy adott dátumra van állítva

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Pénznem

Pénznem

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Minimum:     Üres

Maximum:     Üres

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogyan állítja be a rendszer a Tizedesjegyek száma tulajdonságot az Accessbeli Tizedesjegyek beállítás alapján.

Access-beállítás    

Windows SharePoint Services-beállítás    

Automatikus

Automatikus

0-5

0-5

6-15

5

Alapérték:     Az Accessbeli Alapértelmezett érték beállítást követi, ha az nem kifejezés. Máskülönben üres marad.

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Pénznem:     Az Accessbeli Formátum beállítást követi.

Számláló

Szám

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Minimum:     Üres

Maximum:     Üres

Tizedesjegyek száma:     Automatikus

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Számláló, ahol a Mezőméret tulajdonság Replikációs azonosítóra van állítva

Egysoros szöveg

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Karakterek maximális száma:     38

Alapérték:     Üres

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Igen/Nem

Igen/Nem

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Alapérték:     Az Accessbeli Alapértelmezett érték beállítást követi, ha az nem kifejezés. Máskülönben üres marad.

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

OLE-objektum

Ez a mező nem exportálódik

Hivatkozás

Hivatkozás

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

URL-cím formázása:     Hivatkozás

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Melléklet

Melléklet

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Többértékű mezők

Választási lehetőség

Oszlopnév:     Az Accessbeli Mezőnév beállítást követi.

Leírás:     Az Accessbeli Leírás beállítást követi.

Kötelező:     Az Accessbeli Kötelező beállítást követi.

Hozzáadás az alapértelmezett nézethez:     Igen

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×