TripleState tulajdonság

Érvényesség

CheckBox objektum

OptionButton objektum

ToggleButton objektum

A TripleState tulajdonsággal megadhatja, hogyan jelenítse meg egy jelölőnégyzet, váltógomb vagy választógomb a Null értéket. Olvasható/írható logikai változó.

kifejezés.TripleState

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek az Érvényesség listában szereplő objektumok egyikét kell visszaadnia.

Megjegyzések

A TripleState tulajdonság az alábbi beállításokat használja.

Beállítás

Visual Basic

Leírás

Igen

True

A vezérlőelem állapota az Igen, a Nem és a Null értéknek megfelelő lehet. A vezérlőelem halványan (szürkítve) jelenik meg, ha Value tulajdonságának értéke Null.

Nem

False

(Alapérték) A vezérlőelem állapota az Igen és a Nem értéknek megfelelő lehet. A Null érték Nem értékként jelenik meg.


Megjegyzés: A TripleState tulajdonságot beállíthatja a vezérlő tulajdonságlapján, makróval, illetve Visual Basic for Applications (VBA) -kóddal.

A tulajdonság értéke bármely nézetben beállítható.

Példa

Az alábbi példa megjeleníti egy részletes üzenetben az „frmOperations” űrlapon lévő „Check1” jelölőnégyzet állapotát.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×