Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

A TulajdonságBeállítása művelettel beállíthatja egy vezérlőelem egy tulajdonságát egy űrlapon vagy jelentésen az asztali Access-adatbázisokban. A TulajdonságBeállítása művelettel ezenkívül egy Access-webalkalmazás Lista vagy Üres nézetében is beállíthat egy tulajdonságot egy vezérlőelemhez.

Beállítás

A TulajdonságBeállítása függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában.

Művelet argumentuma

Leírás

Vezérlő neve

Írja be annak a mezőnek vagy vezérlőnek a nevét, amelynek be szeretné állítani a tulajdonságértékét. Csak a vezérlő nevét használja, ne a teljes szintaxist. Az aktuális űrlap vagy jelentés tulajdonságának beállításához hagyja üresen ezt az argumentumot.

Tulajdonság

Válassza ki a beállítani kívánt tulajdonságot. A jelen cikk Megjegyzések című részében megtalálja a művelettel beállítható tulajdonságok listáját.

Érték

Írja be azt az értéket, amelyet be szeretne állítani a tulajdonsághoz. Az asztali adatbázisok Igen vagy Nem értékre állítható tulajdonságai esetében a -1 az Igen, a 0 pedig a Nem érték megfelelője. Az Access-webalkalmazások Igen vagy Nem értékre állítható tulajdonságai esetében az Igen és a Nem érték használható.

Megjegyzések

  • A TulajdonságBeállítása műveletet az asztali adatbázisokban a következő vezérlőtulajdonságok beállításához használhatja: Engedélyezve, Látható, Zárolt, Balra, Fel, Szélesség, Magasság, Előtér színe, Háttérszín vagy Cím.

    Megjegyzés: Az asztali adatbázisokban nem minden vezérlőtípus támogatja a fenti tulajdonságok mindegyikének beállítását.

  • Az Access-webalkalmazások esetében az alábbi vezérlőtulajdonságok állíthatók be: Engedélyezve, Látható, Előtérszíne, Háttérszín, Cím vagy Érték.

    Megjegyzés: Az Access-webalkalmazásokban nem minden vezérlőtípus támogatja a fenti tulajdonságok mindegyikének beállítását. A TulajdonságBeállítása makróművelet csak a Lista és az Üres nézetben használható az Access-webalkalmazásokban.

  • Ha érvénytelen értéket ad meg az Érték argumentumhoz, nem történik hiba, de az Access módosíthatja a tulajdonság értékét attól függően, hogy hogyan értelmezi az argumentumot.

  • Az asztali Access-adatbázisokban a TulajdonságBeállítása művelet csak akkor használható különálló makrókban, ha azt egy olyan művelet előzi meg, amely kiválasztja azt a vezérlőt tartalmazó űrlapot vagy jelentést, amelynek a tulajdonságát éppen beállítja. Ha az űrlap vagy jelentés nincs megnyitva, az ŰrlapMegnyitása vagy a JelentésMegnyitása művelettel megnyithatja vagy kijelölheti azt. Ha az űrlap vagy jelentés már meg van nyitva, az ObjektumKijelölése művelettel kijelölheti azt. A TulajdonságBeállítása művelettel beállíthatja a tulajdonságot. Nincs szükség az objektum kijelölésére, ha a TulajdonságBeállítása műveletet egy olyan makróban használja, amely be van ágyazva egy vezérlőbe azon az űrlapon vagy jelentésben, ahol az a vezérlő is található, amelynek éppen beállítja a tulajdonságát.

  • A TulajdonságBeállítása művelet VBA-modulban való futtatásához használja a DoCmd objektum TulajdonságBeállítása metódusát.

Példa

A következő makró 0 értékre állítja a txtDescription nevű vezérlő Engedélyezve tulajdonságát egy asztali Access-adatbázisban. Más szóval letiltja a vezérlőt.

Művelet

Argumentumok

TulajdonságBeállítása

Vezérlő neve: txtDescription

Tulajdonság: Engedélyezve

Érték: 0

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×