Visible tulajdonság

Érvényesség

Application objektum

DataAccessPage objektum

ObjectFrame objektum

Report objektum

BoundObjectFrame objektum

Form objektum

OptionButton objektum

Section objektum

CheckBox objektum

Image objektum

OptionGroup objektum

SubForm objektum

ComboBox objektum

Label objektum

Page objektum

TabControl gyűjtemény

CommandButton objektum

Line objektum

PageBreak objektum

TextBox objektum

CustomControl objektum

ListBox objektum

Rectangle objektum

ToggleButton objektum

Az Application objektummal együtt használva azt adja vissza vagy állítja be, hogy egy Microsoft Office Access 2007-alkalmazás kis méretű legyen. A Visible tulajdonságot is használhatja egy űrlap, jelentés, szakasz, adatelérési lap vagy vezérlő megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. Ez akkor jöhet jól, ha úgy szeretné megőrizni a hozzáférést bizonyos információkhoz az űrlapon, hogy azok ne legyenek láthatók. Használhatja például egy vezérlő értékét egy rejtett űrlapon egy lekérdezés feltételeként. Olvasható/írható logikai változó; True, ha látható/kis méretű, False, ha nem látható/nem kis méretű.

kifejezés.Visible

kifejezés Kötelező megadni. Olyan kifejezés, amely az Érvényesség listában található objektumok valamelyikét adja vissza.

Megjegyzések

Az Application objektummal kapcsolatban:

  • Az Application objektum Visible tulajdonságát csak Visual Basic for Applications (VBA) formátumú kóddal állíthatja be.

  • Amikor a felhasználó elindít egy alkalmazást, az Application objektumVisible és UserControl tulajdonságának értéke egyaránt True. Ha a UserControl tulajdonság értéke True, akkor az objektum Visible tulajdonsága nem állítható False értékre.

  • Ha egy Application objektum automatizálás (korábbi nevén OLE-automatizálás) használatával jön létre, akkor az objektum Visible és UserControl tulajdonságának értéke egyaránt False.

Minden más objektummal kapcsolatban:

  • Ezt a tulajdonságot az objektum tulajdonságlapjával (a szakaszok és az oldaltörések kivételével az összes vezérlő esetén), egy makróval, illetve a Visual Basic használatával állíthatja be.

  • Űrlapok, jelentések és adatelérési lapok esetén egy makró vagy VBA-kód használatával kell beállítania a tulajdonságot.

  • Vezérlők esetén a tulajdonság alapértelmezett értékét a vezérlőelem alapértelmezés szerinti stílusa vagy a DefaultControl tulajdonság használatával adhatja meg egy VBA-kódban.

  • A Visible tulajdonságnak Adatlap nézetben nincs hatása az oszlopokra. Ha meg szeretné adni, hogy egy oszlop látható legyen-e Adatlap nézetben, használja a ColumnHidden tulajdonságot.

  • Ha el szeretne rejteni egy objektumot nyomtatáskor, használja a DisplayWhen tulajdonságot.

  • A Visible tulajdonsággal elrejthet egy vezérlőt egy űrlapon vagy jelentésen úgy, hogy a tulajdonságot belefoglalja egy olyan makróba vagy eseményvezérelt eljárásba, amely az aktuális esemény előfordulásakor fut. Megjeleníthet vagy elrejthet például egy gratulációt tartalmazó üzenetet egy értékesítő havi értékesítési összege mellett egy értékesítési jelentésben, az értékesítési összegtől függően.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×