Megosztás és társszerzőség

Zárolás beállítása és feloldása a védett munkalap egyes területein

Zárolás beállítása és feloldása a védett munkalap egyes területein

Alapértelmezés szerint a munkalap védelme zárolja az összes cellát, így egyik sem szerkeszthető. Ha engedélyezni szeretné bizonyos cellaszerkesztéseket, miközben más cellák zárolva maradnak, az összes cella zárolását feloldhatja. A munkalap védelme előtt csak bizonyos cellákat és tartományokat zárolhat, és szükség esetén engedélyezheti adott felhasználóknak, hogy csak a védett munkalap bizonyos tartományaiba szerkessenek.

Csak adott cellák és tartományok zárolása védett munkalapon

Kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Ha a munkalap védett, tegye a következőket:

  1. Kattintson a Véleményezés lap Lap lapjának Védelem feloldása gombjára(a Változások csoportban).

   Lapvédelem feloldása

   A Lapvédelem gombra kattintva oldja fel a munkalap védelmét, ha a munkalap védett.

  2. Ha a rendszer kéri, adja meg a jelszót a munkalap protectedihez.

 2. Jelölje ki a teljes munkalapot az Összes kijelölése gombra kattintva.

  Az összes kijelölése gomb

 3. A Kezdőlap lapon kattintson a Cella betűtípusának formázása előugró ikonra. Használhatja a Ctrl+Shift+F vagy a Ctrl+1 billentyűkombinációt is.

  A Cellák formázása párbeszédpanelt megnyitó ikon

 4. A Cellák formázása előugró Védelem lapon törölje a Jelet a Zárolt jelölőnégyzetből, majd kattintson az OK gombra.

  A Védelem lap a Cellák formázása párbeszédpanelen

  Ez a zárolás feloldja a munkalap összes cellát, amikor védelmet nyújt a munkalapnak. Most kiválaszthatja a kifejezetten zárolni kívánt cellákat.

 5. A munkalapon jelölje ki a zárolni kívánt cellákat.

 6. A Cellák formázása előugró ablak újra megnyitása (Ctrl+Shift+F).

 7. Ezúttal a Védelem lapon jelölje be a Zárolt jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 8. Kattintson a Véleményezés lap Lapvédelem gombjára.

  Lapvédelem

 9. A Engedélyezem a munkalap minden felhasználóját listában válassza ki azokat az elemeket, amelyek módosítása lehetővé szeretné tenni a felhasználóknak.

  További információ a munkalapelemekről

  A jelölőnégyzet jelölésének jelölése

  A felhasználók megakadályozása abban, hogy

  Zárolt cellák kijelölése

  Az egérmutató mozgatása olyan cellákra, amelyekhez be van jelölve a Cellák formázása párbeszédpanel Védelem lapján a Zárolt jelölőnégyzet. Alapértelmezés szerint a zárolt cellák kijelölése engedélyezve van a felhasználók számára.

  Nem zárolt cellák kijelölése

  Az egérmutató mozgatása olyan cellákra, amelyekhez nincs be törölve a Cellák formázása párbeszédpanel Védelem lapján a Zárolt jelölőnégyzet. Alapértelmezés szerint a nem zárolt cellák kijelölése engedélyezve van a felhasználók számára, és a felhasználók lépkedhetnek a TAB billentyűvel a védett munkalap nem zárolt cellái között.

  Cellák formázása

  A Cellák formázása vagy a Feltételes formázás párbeszédpanel beállításainak módosítása Ha a munkalap védelem előtt feltételes formázást alkalmazott, a formázás továbbra is megváltozik, ha egy felhasználó eltérő feltételt kielégítő értéket ad meg.

  Oszlopok formázása

  Az oszlopformázási parancsok használata, beleértve az oszlopszélesség megváltoztatását vagy az oszlopok elrejtését(Kezdőlaplap, Cellák csoport, Formátum gomb).

  Sorok formázása

  Bármely sorformázási parancs használata, beleértve a sormagasság megváltoztatását vagy a sorok elrejtését(Kezdőlap lap, Cellák csoport, Formátum gomb).

  Oszlopok beszúrása

  Oszlopok beszúrása.

  Sorok beszúrása

  Sorok beszúrása

  Hivatkozások beszúrása

  Új hivatkozások beszúrása, még a nem zárolt cellákba is.

  Oszlopok törlése

  Oszlopok törlése.

  Ha az Oszlopok törlése védelem alatt áll, és az Oszlopok beszúrása sem, a felhasználó beszúrhat olyan oszlopokat, amelyek nem törölhetők.

  Sorok törlése

  Sorok törlése.

  Ha a Sorok törlése védett, a Sorok beszúrása pedig nem, a felhasználó beszúrhat olyan sorokat, amelyek nem törölhetők.

  Rendezés

  Adatok rendezése parancsokkal( Adatok lap, Rendezés és & csoport).

  A felhasználók ettől a beállítástól függetlenül nem rendezhetnek zárolt cellákat tartalmazó tartományokat a védett munkalapokon.

  AutoSzűrő használata

  A legördülő nyilakkal módosíthatja a szűrőt a tartományokon autoszűrők alkalmazása esetén.

  A felhasználók ettől a beállítástól függetlenül nem alkalmazhatnak és nem távolíthatnak el AutoSzűrőket a védett munkalapokon.

  Kimutatások használata

  Formázás, elrendezés módosítása, frissítés, kimutatások módosítása, illetve új kimutatások létrehozása.

  Objektumok szerkesztése

  Az alábbi műveletek:

  • Olyan grafikus objektumok (beleértve a térképeket, beágyazott diagramokat, alakzatokat, szövegdobozokat és vezérlőelemeket) módosítása, amelyek zárolását nem oldotta fel a munkalap védelme előtt. Ha például van egy makrót futtató gomb egy munkalapon, a felhasználók rákattinthatnak a gombra, és futtathatják a makrót, a gombot azonban nem törölhetik.

  • Beágyazott diagram módosítása, például formázása. A diagram továbbra is frissül a forrásadatok módosítása esetén.

  • Megjegyzések írása vagy módosítása.

  Esetek szerkesztése

  Az elrejtett esetek megtekintése, az olyan esetek módosításai, amelyekre ezt megakadályozta, és ezen esetek törlése. A felhasználók módosíthatják a változó cellák értékét, ha a cellák nincsenek zárolva, és megadhatnak új eseteket.

  Diagramlapelemek

  Bejelölendő jelölőnégyzet

  A felhasználók megakadályozása abban, hogy

  Tartalom

  A diagramban található elemek, például adatsorok, tengelyek és jelmagyarázatok módosítása. A diagram továbbra is a forrásadatokon végrehajtott módosításokat tükrözi.

  Objektumok

  A grafikus objektumok – például alakzatok, szövegdobozok és vezérlők – módosítása, hacsak nem oldja fel az objektumok zárolását a diagramlap védelme előtt.

 10. A Jelszó a védelem feloldához mezőbe írja be a munkalap jelszavát, kattintson az OKgombra, majd a megerősítéshez írja be újra a jelszót.

  • A jelszó megadása nem kötelező. Ha nem ad meg jelszót, bármely felhasználó feloldhatja a lap védelmét, és módosíthatja a védett elemeket.

  • Ügyeljen arra, hogy könnyen kezelhető jelszót válasszon, mert ha elveszíti a jelszót, a munkalapon nem lesz hozzáférése a védett elemekhez.

A zárolás feloldása a védett munkalap meghatározott tartományain a szerkesztés engedélyezése céljából

Ha csak bizonyos felhasználóknak szeretné engedélyt adni a védett munkalapok tartományai szerkesztésére, a számítógépnek Microsoft Windows XP vagy újabb rendszert kell futnia, és a számítógépnek tartománynévvel kell rendelkeznie. Tartományhoz nem szükséges engedélyek használata helyett megadhat egy tartományhoz jelszót is.

 1. Jelölje ki a védeni kívánt munkalapot.

 2. A Véleményezés lap Változások csoportjában kattintson a Tartományok szerkesztésének engedélyezése a felhasználók számára gombra.

  Tartományok szerkesztésének engedélyezése

  Ez a parancs csak akkor érhető el, ha a munkalap nincs védelem alatt.

 3. Tegye a következők valamelyikét:

  • Új szerkeszthető tartomány hozzáadásához kattintson az Új gombra.

  • Meglévő szerkeszthető tartomány módosításához jelölje ki azt a Jelszóval nem zárolt tartományok védett munkalap esetén mezőben, majd kattintson a Módosítás gombra.

  • Ha törölni szeretne egy szerkeszthető tartományt, jelölje ki azt a Jelszóval nem zárolt tartományok védett munkalapok mezőben, majd kattintson a Törlés gombra.

 4. A Cím mezőbe írja be annak a tartománynak a nevét, amelyről fel szeretné oldani a zárolást.

 5. A Hivatkozás cellákra mezőbe írjon be egy egyenlőségjelet (=), majd írja be a feloldani kívánt tartomány hivatkozását.

  Vagy kattintson a párbeszédpanelt összecsukó gombra, jelölje ki a tartományt a munkalapon, majd a párbeszédpanelre való visszatéréshez kattintson ismét a párbeszédpanelt összecsukó gombra.

 6. Jelszó eléréséhez a Tartományjelszó mezőbe írjon be egy olyan jelszót, amely hozzáférést biztosít a tartományhoz.

  A jelszó megadása nem kötelező, ha a hozzáférési engedélyeket tervezi használni. Jelszó használatával láthatja a tartományt szerkesztő bármely jogosult személy felhasználói hitelesítő adatait.

 7. Hozzáférési engedélyekért kattintson az Engedélyek, majd a Hozzáadás elemre.

 8. Az Adja meg a kijelölni kívánt objektumneveket (példák) mezőbe írja be azoknak a felhasználóknak a nevét, akiknek szerkeszteni szeretné a tartományokat.

  A felhasználónevek bevitelének mikéntét a példákra kattintva láthatja. A nevek helyességét a Névellenőrzés gombra kattintva ellenőrizheti.

 9. Kattintson az OK gombra.

 10. A kijelölt felhasználó engedélytípusának megadásához az Engedélyek mezőben jelölje be az Allow (Engedélyezése) vagy a Deny (Elutasítás) jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését, majd kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.

 11. Kattintson kétszer az OK gombra.

  Ha a rendszer jelszót kér, írja be a megadott jelszót.

 12. A Tartományok szerkesztésének engedélyezése a felhasználók számára párbeszédpanelen kattintson a Lapvédelem gombra.

 13. A Engedélyezem a munkalap minden felhasználóját listában jelölje ki azokat az elemeket, amelyeken módosítani szeretné a felhasználókat.

  További információ a munkalap elemeiről

  A jelölőnégyzet jelölésének jelölése

  A felhasználók megakadályozása abban, hogy

  Zárolt cellák kijelölése

  Az egérmutató mozgatása olyan cellákra, amelyekhez be van jelölve a Cellák formázása párbeszédpanel Védelem lapján a Zárolt jelölőnégyzet. Alapértelmezés szerint a zárolt cellák kijelölése engedélyezve van a felhasználók számára.

  Nem zárolt cellák kijelölése

  Az egérmutató mozgatása olyan cellákra, amelyekhez nincs be törölve a Cellák formázása párbeszédpanel Védelem lapján a Zárolt jelölőnégyzet. Alapértelmezés szerint a nem zárolt cellák kijelölése engedélyezve van a felhasználók számára, és a felhasználók lépkedhetnek a TAB billentyűvel a védett munkalap nem zárolt cellái között.

  Cellák formázása

  A Cellák formázása vagy a Feltételes formázás párbeszédpanel beállításainak módosítása Ha a munkalap védelem előtt feltételes formázást alkalmazott, a formázás továbbra is megváltozik, ha egy felhasználó eltérő feltételt kielégítő értéket ad meg.

  Oszlopok formázása

  Az oszlopformázási parancsok használata, beleértve az oszlopszélesség megváltoztatását vagy az oszlopok elrejtését(Kezdőlaplap, Cellák csoport, Formátum gomb).

  Sorok formázása

  Bármely sorformázási parancs használata, beleértve a sormagasság megváltoztatását vagy a sorok elrejtését(Kezdőlap lap, Cellák csoport, Formátum gomb).

  Oszlopok beszúrása

  Oszlopok beszúrása.

  Sorok beszúrása

  Sorok beszúrása

  Hivatkozások beszúrása

  Új hivatkozások beszúrása, még a nem zárolt cellákba is.

  Oszlopok törlése

  Oszlopok törlése.

  Ha az Oszlopok törlése védelem alatt áll, és az Oszlopok beszúrása sem, a felhasználó beszúrhat olyan oszlopokat, amelyek nem törölhetők.

  Sorok törlése

  Sorok törlése.

  Ha a Sorok törlése védett, a Sorok beszúrása pedig nem, a felhasználó beszúrhat olyan sorokat, amelyek nem törölhetők.

  Rendezés

  Adatok rendezése parancsokkal( Adatok lap, Rendezés és & csoport).

  A felhasználók ettől a beállítástól függetlenül nem rendezhetnek zárolt cellákat tartalmazó tartományokat a védett munkalapokon.

  AutoSzűrő használata

  A legördülő nyilakkal módosíthatja a szűrőt a tartományokon autoszűrők alkalmazása esetén.

  A felhasználók ettől a beállítástól függetlenül nem alkalmazhatnak és nem távolíthatnak el AutoSzűrőket a védett munkalapokon.

  Kimutatások használata

  Formázás, elrendezés módosítása, frissítés, kimutatások módosítása, illetve új kimutatások létrehozása.

  Objektumok szerkesztése

  Az alábbi műveletek:

  • Olyan grafikus objektumok (beleértve a térképeket, beágyazott diagramokat, alakzatokat, szövegdobozokat és vezérlőelemeket) módosítása, amelyek zárolását nem oldotta fel a munkalap védelme előtt. Ha például van egy makrót futtató gomb egy munkalapon, a felhasználók rákattinthatnak a gombra, és futtathatják a makrót, a gombot azonban nem törölhetik.

  • Beágyazott diagram módosítása, például formázása. A diagram továbbra is frissül a forrásadatok módosítása esetén.

  • Megjegyzések írása vagy módosítása.

  Esetek szerkesztése

  Az elrejtett esetek megtekintése, az olyan esetek módosításai, amelyekre ezt megakadályozta, és ezen esetek törlése. A felhasználók módosíthatják a változó cellák értékét, ha a cellák nincsenek zárolva, és megadhatnak új eseteket.

  Diagramlapelemek

  Bejelölendő jelölőnégyzet

  A felhasználók megakadályozása abban, hogy

  Tartalom

  A diagramban található elemek, például adatsorok, tengelyek és jelmagyarázatok módosítása. A diagram továbbra is a forrásadatokon végrehajtott módosításokat tükrözi.

  Objektumok

  A grafikus objektumok – például alakzatok, szövegdobozok és vezérlők – módosítása, hacsak nem oldja fel az objektumok zárolását a diagramlap védelme előtt.

 14. A Jelszó a védelem feloldához mezőbe írjon be egy jelszót, kattintson az OKgombra, majd a megerősítéshez írja be újra a jelszót.

 • A jelszó megadása nem kötelező. Ha nem ad meg jelszót, akkor bármely felhasználó feloldhatja a munkalap védelmét, és módosíthatja a védett elemeket.

 • Ügyeljen arra, hogy olyan jelszót válasszon, amelyre emlékezni tud. Ha elveszíti a jelszót, nem fog tudni hozzáférni a munkalap védett elemeihez.

 • Ha egy cella több tartományba tartozik, az adott tartomány szerkesztésére jogosult felhasználók szerkeszthetik a cellát.

 • Ha egy felhasználó egyszerre több cellát próbál szerkeszteni, és jogosult a cellák némelyikének, de nem mindegyikének a szerkesztésére, a program kérni fogja a cellák egyesének szerkesztését.

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet az Answers-közösségben.

Lásd még

Munkafüzet védelme

Munkalap védelme

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×