Adatok ábrázolása pont- vagy vonaldiagramon

A pontdiagramok és a vonaldiagramok nagyon hasonlítanak egymásra, különösen akkor, ha a pontdiagramon összekötő vonalak is szerepelnek. Az egyes diagramok azonban nagyon különböző módon ábrázolják az adatokat a vízszintes (más néven x) és a függőleges (y) tengely mentén.

helyettesítő szöveg helyettesítő szöveg

Megjegyzés: A pont- és vonaldiagramok különböző típusairól az Elérhető diagramtípusok az Office-ban.

Mielőtt kiválasztja valamelyik diagramtípust, érdemes lehet többet megtudnia a különbségekről, és megtudnia, hogy mikor érdemes vonaldiagram helyett pontdiagramot használnia, vagy másik módon.

A pont- és vonaldiagramok közötti fő különbség az, ahogyan a vízszintes tengelyen ábrázolják az adatokat. Ha például a következő munkalap adataiból pontdiagramot és vonaldiagramot is készít, láthatja, hogy másképpen oszlanak el az adatok.

helyettesítő szöveg

Pontdiagramon az „A” oszlopból származó csapadékértékek x értékekként jelennek meg a vízszintes (x) tengely mentén, a „B” oszlopból származó szennyezettségi értékek pedig a függőleges (y) tengely mentén láthatók. A pontdiagram (más néven xy diagram) sosem kategóriákat jelenít meg a vízszintes tengelyen.

helyettesítő szöveg

A pontdiagramnak mindig két értéktengelye van, amelyek a számadatok egy halmazát jelenítik meg a vízszintes (érték-) tengelyen, illetve egy másik számérték-halmazt a függőleges (érték-) tengelyen. A diagram egy x és y numerikus érték metszéspontját jeleníti meg, és ezeket az értékeket egyetlen adatpontba egyesíti. Ezek az adatpontok egyenletesen vagy egyenlően elosztva lehetnek a vízszintes tengelyen, az adatoktól függően.

A pontdiagramon megjelenő első adatpont egyszerre ábrázolja a 137-es y értéket (szennyezés) és az 1,9-es x értéket (napi csapadék). Ezek a számok a munkalap A9 és B9 cellájában szereplő értékeknek felelnek meg.

Vonaldiagramon azonban a napi csapadék és szennyezés említett értékei két külön adatpontként jelennek meg, és az adatok egyenletesen oszlanak el a vízszintes tengely mentén. Ez azért van így, mert a vonaldiagramnak csak egy értéktengelye van (a függőleges tengely). A vonaldiagramok vízszintes tengelyén az adatok csoportosításai (kategóriái) jelennek meg, egyenletesen elosztva. Ez esetben nem voltak kategóriák megadva az adatok között, ezért automatikusan generálta őket a program (a példában 1, 2, 3 stb.).

Ez tehát egy jó példa arra, hogy mikor nem célszerű vonaldiagramot használni.

helyettesítő szöveg

A vonaldiagram egyenletesen elosztva jeleníti meg a kategóriaadatokat a vízszintes (kategória-) tengely mentén, az összes numerikus értékű adatot pedig a függőleges (érték-) tengely mentén osztja el.

A szennyezés 137-es y-értéke (B9-es cella) és a napi csapadék 1,9-es y-értéke (A9-es cella) két külön adatpontként jelenik meg a vonaldiagramon. Egyik adatpont sem az első adatpont, amely a diagramon látható, hanem az egyes adatsor adatpontok első adatpontja a munkalap első adatsorában lévő értékekre hivatkozik (A2-es és B2-es cella).

A tengely típusa és a méretezésbeli eltérések

A pontdiagram vízszintes tengelye mindig értéktengely, ábrázolhatók rajta számértékek és számként kifejezett dátumértékek (például napok vagy órák) is. Hogy rugalmasabban lehessen ábrázolni a számértékeket a vízszintes tengely mentén, ugyanúgy lehet módosítani ennek a tengelynek a méretezési beállításait, mint a függőleges tengelyéit.

A vonaldiagramok vízszintes tengelye kategóriatengely, ezért ezen a tengelyen csak szöveges adatok és dátumadatok ábrázolhatók. A szöveges tengelyeken csak egyenletes közönként jeleníthetők meg a szöveges adatok (vagyis nem számok, illetve nem értékeket jelölő számkategóriák). A dátumtengelyeken meghatározott időközönként vagy alapegységenként, például napok, hónapok vagy évek száma alapján, időrendben jelennek meg a dátumok, még akkor is, ha a munkafüzetben nem sorrendben vagy nem azonos alapegységekben szerepelnek.

A kategóriatengely méretezési beállításai korlátozottabban változtathatók az értéktengely méretezési beállításaihoz képest. A tengely típusától is függ, hogy milyen méretezési beállítások érhetők el.

A pontdiagramot általában számértékek megjelenítésére és összehasonlítására szokás használni, például tudományos, statisztikai és mérnöki adatok ábrázolására. Ilyen diagramokkal jól szemléltethetők a több adatsor értékei közötti összefüggések, vagy X és Y koordináták egyetlen sorozataként ábrázolható a számok két csoportja.

Vonaldiagramokkal megjeleníthetők az időben folytonos adatoknak egy skálához képesti változásai, tehát ilyen diagramokkal egyenlő intervallumonként vagy időben ábrázolhatók a trendek. A vonaldiagramokon a kategóriaadatok a vízszintes tengelyen egyenletesen elosztva láthatók, az értékadatok pedig a függőleges tengelyen helyezkednek el szintén egyenletesen elosztva. Általános szabályként azt mondhatjuk, hogy ha az adatokban nem szám típusúak az x értékek, akkor vonaldiagramot kell használni, de a szám típusú x értékek rendszerint jobban ábrázolhatók pontdiagramon.

Akkor célszerű pontdiagramot használni, ha a következő célokat szeretné megvalósítani:

 • A vízszintes tengely méretbeállításainak módosítása:    A pontdiagramoknak a vízszintes tengelyük is értéktengely, ezért több méretezési beállításuk módosítható.

 • Logaritmikus skála használata a vízszintes tengelyen:    A vízszintes tengely logaritmikus skálává alakítható.

 • Csoportosított értékpárokat tartalmazó adatok ábrázolása:    Pontdiagramon a tengelyek skálája egymástól függetlenül állítható, így több információ jeleníthető meg a csoportosított értékekről.

 • Nagy adathalmazokban megmutatkozó szabályszerűségek megjelenítése:    A pontdiagramokkal jól ábrázolhatók az adatokban megmutatkozó szabályszerűségek, például a lineáris és a nem lineáris trendek, a klaszterek és a kiugró értékek.

 • Sok adatpont összehasonlítása az időtől függetlenül:    Minél több adatot tartalmaz a pontdiagram, annál jobb lehet az összehasonlítás

Akkor célszerű vonaldiagramot használni, ha a következő célokat szeretné megvalósítani:

 • Szöveges feliratok használata a vízszintes tengely alatt:    Ezek egyenletesen eloszló értékeket ábrázolhatnak, például hónapokat, negyedéveket vagy pénzügyi éveket.

 • Kis számú numerikus felirat használata a vízszintes tengelyen:    Ha egyenletes eloszlású számértékekkel dolgozik, például évszámokkal, használjon vonaldiagramot.

 • Időosztás használata a vízszintes tengelyen:    Ha egymást követő dátumokat szeretne megjeleníteni időrendben, vagy alapegységeket, mint például a napok, a hónapok vagy az évek számát, használjon vonaldiagramot akkor is, ha a dátumok a munkalapon nincsenek sorrendben vagy ugyanazokban az alapegységekben.

Megjegyzés: Az alábbi eljárás az Office 2013-as és újabb verzióira vonatkozik. Office 2010-lépések?

helyettesítő szöveg

Hogyan készült ez a pontdiagram? Az alábbi eljárást követve létrehozhat egy hasonlót. A diagramhoz a példában szereplő munkalapadatokat vettük alapul. Ezeket a munkalapjára másolhatja, vagy saját adatokat is használhat.

 1. Másolja a minta munkalapadatokat egy üres munkalapra, vagy nyissa meg azt a munkalapot, amely a pontdiagramon ábrázolni kívánt adatokat tartalmazza.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Napi csapadék

  Szennyezés

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Jelölje ki a pontdiagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 3. Kattintson a Beszúrás fülre, majd a Pont beszúrása (X, Y) vagy Buborékdiagram elemre.

  helyettesítő szöveg

 4. Kattintson a Pont gombra.

  Tipp: Ha az egérrel rámutat bármelyik diagramtípusra, láthatja a nevét.

 5. Kattintson diagramterület diagram fülére a Tervezés és a Formátum lap megjelenítéséhez.

 6. Kattintson a Tervezés fülre, majd a használni kívánt diagramstílusra.

  helyettesítő szöveg

 7. Kattintson a diagram címére, és írja be a kívánt szöveget.

 8. A diagramcím betűméretének módosításához kattintson a jobb gombbal a címre, kattintson a Betűtípus elemre, majd írja be a kívánt méretet a Méret mezőbe. Kattintson az OK gombra.

 9. Kattintson a diagram diagramterületére.

 10. A Tervezés lapon kattintson a Diagram-elem hozzáadása > tengelycímek elemre,majd tegye a következőket:

  helyettesítő szöveg

  1. Vízszintes tengelycím hozzáadásához kattintson az Elsődleges vízszintes elemre.

  2. Függőleges tengelycím hozzáadásához kattintson az Elsődleges függőleges elemre.

  3. Kattintson az egyes címsorok egyikére, írja be a kívánt szöveget, majd nyomja le az Enter billentyűt.

  4. További címformázási lehetőségekért a Formátum lap Diagramelemek listájában jelölje ki a címet a listából, majd kattintson a Kijelölt elemek formázása gombra. Megjelenik a Cím formázása ablaktábla. Kattintson a & méretek helyettesítő szöveg gombra, majd válassza a Függőleges igazítás, a Szöveg iránya vagy az Egyéni szög lehetőséget.

 11. Kattintson rajzterület képére, vagy a Formátum lap Diagramelemek listájában válassza a Diagramterület elemet a diagramelemek listájából.

  helyettesítő szöveg

 12. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

 13. Kattintson a diagram területére, vagy a Formátum lap Diagramelemek listájában válassza a Diagramterület elemet.

 14. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

 15. Ha a munkafüzetre alkalmazott alapértelmezett témától eltérő színösszetémát szeretne használni, tegye az alábbiakat:

  1. A Lapelrendezés lap Témák csoportjában kattintson a Témák elemre.

   helyettesítő szöveg

  2. Az Officealatt kattintson a használni kívánt témára.

helyettesítő szöveg

Hogyan készült ez a vonaldiagram? Az alábbi eljárást követve létrehozhat egy hasonlót. A diagramhoz a példában szereplő munkalapadatokat vettük alapul. Ezeket a munkalapjára másolhatja, vagy saját adatokat is használhat.

 1. Másolja a példa adatait egy üres munkalapra, vagy nyissa meg azt a munkalapot, amely a vonaldiagramon ábrázolni kívánt adatokat tartalmazza.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Napi csapadék

  Szennyezés

  2007. 01. 01.

  4,1

  122

  2007. 01. 02.

  4,3

  117

  2007. 01. 03.

  5,7

  112

  2007. 01. 04.

  5,4

  114

  2007. 01. 05.

  5,9

  110

  2007. 01. 06.

  5,0

  114

  2007. 01. 07.

  3,6

  128

  2007. 01. 08.

  1,9

  137

  2007. 01. 09.

  7,3

  104

 2. Jelölje ki a vonaldiagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 3. Kattintson a Beszúrás fülre, majd a Vonal- vagy területdiagram beszúrása gombra.

  helyettesítő szöveg

 4. Kattintson a Vonal jelölőkkel elemre.

 5. Kattintson diagramterület diagram fülére a Tervezés és a Formátum lap megjelenítéséhez.

 6. Kattintson a Tervezés fülre, majd a használni kívánt diagramstílusra.

  helyettesítő szöveg

 7. Kattintson a diagram címére, és írja be a kívánt szöveget.

 8. A diagramcím betűméretének módosításához kattintson a jobb gombbal a címre, kattintson a Betűtípus elemre, majd írja be a kívánt méretet a Méret mezőbe. Kattintson az OK gombra.

 9. Kattintson a diagram diagramterületére.

 10. Kattintson a diagramon a jelmagyarázatra, vagy vegye fel a diagramelemek listájából (a Tervezés lapon kattintson a Diagram-elem hozzáadása > Jelmagyarázat elemre, majd válassza ki a jelmagyarázat helyét).

  helyettesítő szöveg

 11. Ha az adatsorok valamelyikét másodlagos függőleges tengely mentén, kattintson az adatsorra, vagy jelölje ki az adatsort a diagramelemek listájában (a Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Diagram-elemek gombra).

  helyettesítő szöveg

 12. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra. Megjelenik az Adatsor formázása munkaablak.

 13. Az Adatsor beállításai csoportban jelölje be a Másodlagos tengely választógombot, és kattintson a Bezárás gombra.

 14. A Tervezés lap Diagramelrendezések csoportjában kattintson a Diagram-elemhozzáadása gombra, majd tegye a következőket:

  1. Az elsődleges függőleges tengely címének hozzáadásához kattintson a Tengelycím és az >gombra. majd a Tengelycím formázása munkaablakban kattintson a Méret és & tulajdonságai helyettesítő szöveg a kívánt függőleges tengelycím típusának beállítására.

  2. Másodlagos függőleges tengelycím hozzáadásához kattintson a Tengelycím > Másodlagos függőleges elemre &, majd a Tengelycím formázása munkaablakban kattintson a Méret és tulajdonságok helyettesítő szöveg elemre a kívánt függőleges tengelycím típusának beállítására.

  3. Kattintson az egyes címsorok egyikére, írja be a kívánt szöveget, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 15. Kattintson rajzterület diagram fülére, vagy jelölje ki a diagramelemek listájában(Formátumlap, Aktuális kijelölés csoport, Diagramelemek mező).

 16. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

  helyettesítő szöveg

 17. Kattintson a diagram diagramterületére.

 18. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

 19. Ha a munkafüzetre alkalmazott alapértelmezett témától eltérő színösszetémát szeretne használni, tegye az alábbiakat:

  1. A Lapelrendezés lap Témák csoportjában kattintson a Témák elemre.

   helyettesítő szöveg

  2. Az Officealatt kattintson a használni kívánt témára.

helyettesítő szöveg

Hogyan készült ez a pontdiagram? Az alábbi eljárást követve létrehozhat egy hasonlót. A diagramhoz a példában szereplő munkalapadatokat vettük alapul. Ezeket a munkalapjára másolhatja, vagy saját adatokat is használhat.

 1. Másolja a példa adatait egy üres munkalapra, vagy nyissa meg azt a munkalapot, amely a pontdiagramon ábrázolni kívánt adatokat tartalmazza.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Napi csapadék

  Szennyezés

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Jelölje ki a pontdiagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 3. Kattintson a Beszúrás lap Diagramok csoportjának Pont gombjára.

  helyettesítő szöveg

 4. Kattintson a Pont csak jelölőkkel elemre.

  Tipp: Ha az egérrel rámutat bármelyik diagramtípusra, láthatja a nevét.

 5. Kattintson a diagram diagramterületére.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 6. A Tervezés lap Diagramstílusok csoportjában kattintson a használni kívánt diagramstílusra.

  helyettesítő szöveg

  Mi a pontdiagramunkon a Stílus 26 stílust használtuk.

 7. Az Elrendezés lapon kattintson a Diagramcím elemre, majd válassza ki a cím helyét a legördülő listából.

  A Diagram feletti diagramot választottuk.

 8. Kattintson a diagram címére, majd írja be a kívánt szöveget.

  Mi a Csapadék szennyezettségi szintje nevet adtuk a pontdiagramunknak.

 9. Ha csökkenteni szeretné a diagramcím méretét, kattintson a címre a jobb gombbal, majd írja be a kívánt méretet a helyi menü Betűméret mezőjébe.

  Mi a 14-es méretet használtuk a pontdiagramunkban.

 10. Kattintson a diagram diagramterületére.

 11. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Tengelycímek gombra, majd tegye a következőt:

  1. Ha a vízszintes tengelynek szeretne címet adni, kattintson az Elsődleges vízszintes tengely címe elemre, majd a Cím a tengely alatt lehetőségre.

  2. Ha a függőleges tengelynek szeretne címet adni, kattintson az Elsődleges függőleges tengely címe elemre, majd kattintson a kívánt típusra a függőlegestengely-címek között.

   Mi a pontdiagramunkon az Elforgatott cím stílust használtuk.

   Az Excel menüszalagja

  3. Kattintson az egyes címsorok egyikére, írja be a kívánt szöveget, majd nyomja le az Enter billentyűt.

   Mi a pontdiagramunkban a Napi csapadék címet adtuk a vízszintes tengelynek, a függőlegesnek pedig a Szennyeződési szint címet.

 12. Kattintson a diagram rajzterületére, vagy a diagramelemek listájában jelölje ki a Rajzterület elemet (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 13. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

  A pontdiagramunkban az Enyhe effektus – Jelölőszín 3 stílust használtuk.

  helyettesítő szöveg

 14. Kattintson a diagram diagramterületére.

 15. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

  A példában az Enyhe effektus – Jelölőszín 1 stílust használtuk.

 16. Ha a munkafüzetre alkalmazott alapértelmezett témától eltérő színösszetémát szeretne használni, tegye az alábbiakat:

  1. A Lapelrendezés lap Témák csoportjában kattintson a Témák elemre.

   Az Excel menüszalagja

  2. A Beépített szakaszban kattintson a használni kívánt témára.

   A példában az Office témát alkalmaztuk.

helyettesítő szöveg

Hogyan készült ez a vonaldiagram? Az alábbi eljárást követve létrehozhat egy hasonlót. A diagramhoz a példában szereplő munkalapadatokat vettük alapul. Ezeket a munkalapjára másolhatja, vagy saját adatokat is használhat.

 1. Másolja a példa adatait egy üres munkalapra, vagy nyissa meg azt a munkalapot, amely a vonaldiagramon ábrázolni kívánt adatokat tartalmazza.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Napi csapadék

  Szennyezés

  2007. 01. 01.

  4,1

  122

  2007. 01. 02.

  4,3

  117

  2007. 01. 03.

  5,7

  112

  2007. 01. 04.

  5,4

  114

  2007. 01. 05.

  5,9

  110

  2007. 01. 06.

  5,0

  114

  2007. 01. 07.

  3,6

  128

  2007. 01. 08.

  1,9

  137

  2007. 01. 09.

  7,3

  104

 2. Jelölje ki a vonaldiagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 3. A Beszúrás lap Diagramok csoportjában kattintson a Vonal gombra.

  helyettesítő szöveg

 4. Kattintson a Vonal jelölőkkel elemre.

 5. Kattintson a diagram diagramterületére.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 6. A Tervezés lap Diagramstílusok csoportjában kattintson a használni kívánt diagramstílusra.

  helyettesítő szöveg

  A példában a Stílus 2 stílust használtuk.

 7. Az Elrendezés lap Címkék csoportjában kattintson a Diagramcím menügombra, majd válassza a Diagram felett lehetőséget.

  Az Excel menüszalagja

 8. Kattintson a diagram címére, majd írja be a kívánt szöveget.

  A példában a Csapadék szennyezettségi szintje címet választottuk.

 9. A diagramcím méretének csökkentéséhez kattintson a címre a jobb gombbal, majd a helyi menü Méret mezőjében adja meg a kívánt méretet.

  A példában a 14-es értéket használtuk.

 10. A diagramon kattintson a jelmagyarázatra, vagy a diagramelemek listájában jelölje ki (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 11. Az Elrendezés lap Címkék csoportjában kattintson a Jelmagyarázat menügombra, majd válassza a megfelelő pozíciót.

  A példában a Jelmagyarázat felül lehetőséget választottuk.

 12. Ha az egyik adatsort másodlagos függőleges tengelyen szeretné ábrázolni, jelölje ki például a Napi csapadék adatsort akár közvetlenül a diagramon, akár a diagramelemek listájából (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 13. Az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

  helyettesítő szöveg

 14. Az Adatsor beállításai csoportban jelölje be a Másodlagos tengely választógombot, és kattintson a Bezárás gombra.

 15. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Tengelycímek gombra, majd tegye a következőt:

  1. Ha az elsődleges függőleges tengelynek szeretne címet adni, kattintson az Elsődleges függőleges tengely címe elemre, majd kattintson a kívánt tengelycímtípusra.

   Mi a vonaldiagramunkon az Elforgatott cím stílust használtuk.

  2. Ha a másodlagos függőleges tengelynek szeretne címet adni, kattintson a Másodlagos függőleges tengely címe elemre, majd kattintson a kívánt tengelycímtípusra.

   Mi a vonaldiagramunkon az Elforgatott cím stílust használtuk.

  3. Kattintson rá a címekre, írja be a kívánt címszöveget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

   A példában az elsődleges függőleges tengelynek a Szennyezettségi szint, a másodlagos függőleges tengelynek a Napi csapadék címet adtuk.

 16. Kattintson a diagram rajzterületére, vagy a diagramelemek listájában jelölje ki (az Elrendezés lap Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében).

 17. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

  A példában az Enyhe effektus – Sötét 1 stílust használtuk.

  helyettesítő szöveg

 18. Kattintson a diagram diagramterületére.

 19. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Egyebek gombgombra, majd kattintson a használni kívánt effektusra.

  A vonaldiagramunkban az Enyhe effektus – Jelölőszín 3 stílust használtuk.

 20. Ha a munkafüzetre alkalmazott alapértelmezett témától eltérő színösszetémát szeretne használni, tegye az alábbiakat:

  1. A Lapelrendezés lap Témák csoportjában kattintson a Témák elemre.

   Az Excel menüszalagja

  2. A Beépített szakaszban kattintson a használni kívánt témára.

   A példában az Office témát alkalmaztuk.

 1. Jelölje ki a diagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 2. Kattintson a Beszúrás fülre, majd az X Y pontgombra, és válasszon egy diagramot a Pont gombra kattintva.

 3. Jelölje ki a diagramot, és a Diagramtervezés fülre kattintva tegye a következők valamelyikét:

  • A Diagram-elem hozzáadása elemre kattintva módosíthatja a részleteket, például a címet, a címkéket és a jelmagyarázatot.

  • A Kész elrendezés elemre kattintva előre definiált diagramelemek közül választhat.

  • Kattintson valamelyik előnézetre a stílustárban a stílus vagy elrendezés módosításához.

  • Az adatnézetet a Sor/oszlop váltása vagy az Adatok kijelölése elemre kattintva módosíthatja.

 4. Jelölje ki a diagramot, és a Tervezés fülre kattintva szükség esetén módosítsa a diagramelemek alakzatkitöltését, körvonalát vagy effektusait.

 1. Jelölje ki a diagramon ábrázolni kívánt adatokat.

 2. Kattintson a Beszúrás fülre, majd a Vonal elemre,és válasszon a rendelkezésre álló vonaldiagram-stílusok közül.

 3. Jelölje ki a diagramot, és a Diagramtervezés fülre kattintva tegye a következők valamelyikét:

  • A Diagram-elem hozzáadása elemre kattintva módosíthatja a részleteket, például a címet, a címkéket és a jelmagyarázatot.

  • A Kész elrendezés elemre kattintva előre definiált diagramelemek közül választhat.

  • Kattintson valamelyik előnézetre a stílustárban a stílus vagy elrendezés módosításához.

  • Az adatnézetet a Sor/oszlop váltása vagy az Adatok kijelölése elemre kattintva módosíthatja.

 4. Jelölje ki a diagramot, és a Tervezés fülre kattintva szükség esetén módosítsa a diagramelemek alakzatkitöltését, körvonalát vagy effektusait.

Egyéni diagram mentése sablonként

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?

Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Szeretne további visszajelzéssel élni? (Nem kötelező)

Köszönjük visszajelzését!

×