Nem sikerül megnyitni a Windows-alapú programok súgóját: „nincs ilyen szolgáltatás” vagy „A súgó nem támogatott”

A Windows 10, a Windows Server 2012 és a Windows Server rendszer ennél újabb verziói nem támogatják a Windows súgóprogramot. A Windows súgóprogram csak a Windows Vista, 7, 8 és 8.1 rendszeren érhető el.

A Microsoft kifejezetten ajánlja, hogy a szoftverfejlesztők hagyjanak fel a Windows súgóalkalmazásának használatával. A .hlp kiterjesztésű súgófájlokat használó programok fejlesztői inkább alakítsák át súgófájljaikat más megfelelő, például CHM, HTML vagy XML formátumra, További információért olvassa el az MSDN cikkben a A Súgó mely Verziójára van szükségem? c. részt. A Microsoft fejleszti a jövő súgótechnológiáit, addig is arra biztatja a súgók készítőit, hogy továbbra is a HTML-súgó 1.4-es verzióját használják. A HTML-súgó 1.4-es verziója megtalálható a Windows 7-es és későbbi verzióiban.

Tünetek

Ha Windows alapú programokban megpróbálja megnyitni a súgót, a következő üzenetek valamelyike jelenik meg.

A program súgóját Windows Help formátumban hozták létre, amely a Windows régebbi verzióiban volt használatos, és a Windows Vista rendszerben nem támogatott.

A program súgóját Windows Help formátumban hozták létre, amely a Windows jelen verziójában nem szereplő szolgáltatásra támaszkodik. Letölthet azonban egy programot, amely lehetővé teszi a Windows Help formátumban létrehozott súgótartalom megtekintését.

A program súgója Windows súgó formátumban készült. A formátum egy olyan szolgáltatáson alapul, amelyet a Windows adott verziója nem tartalmaz. További információért látogasson el a Microsoft Súgó és támogatás webhelyére.

Megoldás

Ahhoz, hogy megtekinthesse a .hlp kiterjesztésű 32 bites súgófájlokat a Windowsban, le kell töltenie a WinHlp32.exe fájlt a Microsoft Letöltőközpontból, és telepítenie kell.

A program letöltésére vonatkozó fontos megjegyzések

 • Nyissa meg a hivatkozásokat az Internet Explorer programmal.

 • Ha a letöltési oldal megnyitásakor az „Érvényesítés szükséges” üzenet jelenik meg, akkor kattintson a Tovább gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 • A fájl letöltésére vonatkozó párbeszédpanel megjelenésekor válasza ki azt a fájlt, amelynek a nevében az „x64” (64 bites Windows-verzió esetén), illetve az „x86” (32 bites Windows-verzió esetén) kifejezés szerepel. A döntéshez a következő automatikus észlelési információk is segítséget nyújtanak.

 • A Windows Server 2012 és a Windows Server rendszer ennél újabb verziói nem támogatják a Windows súgóprogramot.

Ha a WinHlp32.exe telepítése vagy a súgó használata során problémát észlel, akkor olvassa el a „További információk” című szakaszban leírtakat.

További információk tapasztalt felhasználóknak

A probléma akkor fordul elő, amikor a Windows Súgó a Windows súgóprogram (WinHlp32.exe) régebbi verziója segítségével próbálja megjeleníteni a tartalmat.

A WinHlp32.exe telepítésekor esetlegesen előforduló ismert problémák

A Windows Update 80070422-es hibája

Kézi javítás

Ha a WinHlp32.exe letöltése közben a Windows Update 80070422-es hibája jelentkezik, érdemes lehet módosítani a Windows Update szolgáltatás beállításait, majd újraindítani a szolgáltatást. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:

 1. Kattintson a Start gombra, és írja be a Szolgáltatások szót a Keresés megkezdése vagy a Keresés programokban és fájlokban mezőbe.

 2. Kattintson duplán a Programok lista Szolgáltatások elemére. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.

 3. Kattintson a jobb gombbal a Windows Update szolgáltatásra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.

 4. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy az Indítás típusa legördülő listában az Automatikus elem van kijelölve.

 5. A Szolgáltatás állapota csoportban ellenőrizze, hogy el van-e indítva a szolgáltatás. Ha a szolgáltatás nincs elindítva, kattintson az Indítás gombra. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.

 6. Kattintson az OK gombra.

A WinHlp32.exe telepítése után esetlegesen előforduló ismert problémák

Az alábbi listában láthatók azok az ismert funkciók, amelyek a WinHlp32.exe korábbi kiadásaitól eltérően működnek. Az alábbi ismert problémák a WinHlp32.exe programnak csak a jelen cikkben szereplő verziójára vonatkoznak.

 • Letiltott makrók

  A Windows súgóban az alábbi makrók vannak alapértelmezés szerint letiltva:

  • ExecFile

  • RegisterRoutine

  • ShellExecute

  • ShortCut

  • Generate

  • Test

  • ExecProgram

  A .hlp fájlokban található többi makró azonban a korábbi kiadásoknak megfelelően működik. Emiatt előfordulhat, hogy ha a Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, vagy Windows Server 2008 R2 súgójának telepítését követően nyit meg egy olyan .hlp fájlt, amely ezen makrók valamelyikétől függ, a fájlhoz kapcsolódó néhány funkció nem működik megfelelően. Előfordulhat, hogy a következő hibaüzenet jelenik meg:

  Probléma történt a makró futása során. (1037)

  Szükség esetén ezek a makrók a „Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára” szakaszban olvasható, a csoportházirendek vagy a beállításjegyzék bejegyzéseinek módosítására vonatkozó kerülő megoldással engedélyezhetők.

 • Az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok nem érhetők el

  A WinHlp32.exe fájl alapértelmezés szerint nem használható az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok eléréséhez. Ha megkísérli egy távoli fájl megnyitását, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

  Ezt a súgófájlt nem lehet megjeleníteni. Próbálja meg a súgófájlt ismét megnyitni, és ha továbbra is ezt az üzenetet kapja, akkor másolja a súgófájlt egy másik meghajtóra, majd próbálkozzon újra.

  Ha szüksége van az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokra, akkor a „Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára” szakaszban olvasható, a csoportházirendek vagy a beállításjegyzék bejegyzéseinek módosítására vonatkozó kerülő megoldással feloldhatja azok tiltását.

 • A nem interaktív felhasználói hozzáférés le van tiltva

  A nem interaktív felhasználók, például a rendszerfolyamatok számára a .hlp fájlok elérése le van tiltva. Ennek a hibának az észlelésekor nem jelenik meg hibaüzenet.

 • A húzás funkció le van tiltva

  A húzási művelet támogatása le van tiltva az alkalmazásban. Ennek a hibának az észlelésekor nem jelenik meg hibaüzenet.

 • A súgó használatát ismertető fájlok függőségei

  A súgó használatát ismertető súgófájlok a Windows Vista és a Windows Server 2008 súgójában már nem szerepelnek. Az alábbiakban találhatók az eltávolított fájlok:

  • Windows.hlp

  • Winhlp32.hlp

  • Winhlp32.cnt

  • Winhelp.cnt

  • Nocntnt.cnt

  Megjegyzések:

  • Ezek a fájlok a Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerben nem szerepelnek.

  • Amikor megkísérli az e fájloktól függő .hlp fájlok megnyitását, azok hibát adhatnak vissza.

A WinHlp32.exe fájllal kapcsolatos kompatibilitási problémák megoldása

A 32 bites súgófájlok megtekintéséhez használhatja a WinHlp32.exe programot. Ez a kiadás olyan csoportházirend-beállításokat és beállításkulcsokat tartalmaz, melyekkel megoldhatók az alkalmazáskompatibilitási problémák. A csoportházirendek-beállításokkal és a beállításkulcsokkal például kiküszöbölhetők a .hlp fájlokban szereplő makrókkal és az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok elérésével kapcsolatos hibák. Az ismeretlen forrásból származó súgófájlok megtekintésekor azonban a számítógép nagyobb veszélynek lesz kitéve, ha engedélyezi ezeket a házirendeket vagy beállításokat. Ezért kellő gondossággal kell eljárni annak eldöntésekor, hogy alkalmazza-e az ebben a szakaszban ismertetett alkalmazáskompatibilitási megoldásokat.

Az alábbi kérdések segítenek annak eldöntésében, hogy telepítse-e a WinHlp32.exe programot, és hogy miként módosítsa a házirendeket és a beállításjegyzéket.

 • Szüksége van azokra az alkalmazásokra és funkciókra, amelyeket a WinHlp32.exe program eltávolítása érint?

  • Hány alkalmazáshoz szükséges a WinHlp32.exe? Hány alkalmazást érintenek a működésbeli módosítások? Mennyire fontosak ezek az alkalmazások?

  • Mennyire súlyos a hiba, amelyet a módosítások okoznak?

 • Mik a biztonsági követelmények és a biztonsági lehetőségek?

  • Mi a fontosabb? Az, hogy használhatja a WinHlp32.exe szolgáltatásait, vagy az, hogy számítógépe a lehető legbiztonságosabb legyen?

  • Elegendő biztonságot nyújtanak a külső biztonsági eszközök (például a helyi vagy vállalati tűzfal) ahhoz, hogy telepítse a WinHlp32.exe programot, és elvégezze a cikkben ismertetett házirend- vagy beállításjegyzék-módosításokat?

 • Amennyiben Ön egy szervezet tagja, szolgáltat a szervezet .hlp formátumú tartalmat?

  • Tudja úgy módosítani a programot vagy a tartalmat, hogy ne kelljen a WinHlp32.exe szolgáltatásait használni? Konvertálhatja például a .hlp formátumú súgótartalmat más, például .chm, .html vagy .xml fájlformátumba?

  • Tárol a szervezete .hlp fájlokat egy intranetes helyen? Telepíthetők a fájlok a helyi rendszerre az intranet helyett?

Makrók engedélyezése egyetlen számítógépen a WinHlp32.exe program telepítése után

A jelen cikkben ismertetett, letölthető WinHelp32.exe fájl telepítését követően a rendszer letilt bizonyos makrókat. Erről a problémáról az "Észlelt problémák" című részben talál további információt.

A jelen bekezdésből megtudhatja, hogy egy beállításkulcs módosításával miként engedélyezhetők ismét ezek a makrók. Felügyelt környezetben lévő számítógép esetén e lépések végrehajtása előtt mindenképpen egyeztessen a szervezet informatikai részlegével. Előfordulhat, hogy az informatikai részlegek nem teszik lehetővé vagy csoportházirendek segítségével kívánják végrehajtani a makrók ismételt engedélyezését. Javasoljuk, hogy az informatikai részleg szakemberei a folytatás előtt olvassák el a teljes cikket.

Figyelmeztetés A cikk a Windows súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes környezeteknek. Felügyelt környezet esetén a szervezetek informatikai részlegének kell erről döntenie, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

Megjegyzés A feladat lépéseinek végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkezni a számítógépre. Rendszergazdai fiók használatával olyan módosításokat végezhet a számítógépen, melyeket más, szokásos fiókokkal bejelentkezve nem lenne képes.

A rendszergazdai fiókkal történő bejelentkezéshez ismernie kell a számítógép valamely rendszergazdai fiókjának a jelszavát. Ha ezeket a lépéseket a saját számítógépén hajtja végre, minden bizonnyal már eleve rendszergazdai fiókkal van bejelentkezve. Ha munkahelyi számítógépen kívánja a műveletet végrehajtani, előfordulhat, hogy a rendszergazda segítségét kell kérnie.

Makrók kézi engedélyezése egyetlen számítógépen

Fontos
Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás elvégzése előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha valami probléma merülne fel.

A WinHelp32.exe telepítése után az alábbi lépésekkel engedélyezheti a makrókat egyetlen számítógépen:

 1. Jelentkezzen be a rendszerbe egy rendszergazdai fiókkal.

 2. Nyomja le egyszerre a Windows-billentyűt és az R billentyűt, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  Notice icon  Ha a program rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy kattintson a Folytatás gombra.

 3. A Windows 32 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  A Windows 64 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Kulcs parancsra.

 5. Írja be a WinHelp nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 6. Kattintson a WinHelp kulcsra.

 7. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó (32 bites) parancsra.

 8. Írja be az AllowProgrammaticMacros karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 9. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.

 10. Írja be az Érték mezőbe az 1 értéket, jelölje be a Hexadecimális választógombot az Alap csoportban, majd kattintson az OK gombra.

 11. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.

Az intraneten vagy egyetlen számítógépen található .hlp fájlok letiltásának feloldása a WinHlp32.exe telepítése után

A jelen cikkben ismertetett WinHelp32.exe fájl telepítését követően a rendszer letiltja az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokat. Erről a problémáról az "Észlelt problémák” című részben talál további információt.

A jelen cikkből megtudhatja, hogy egy beállításkulcs módosításával miként oldható fel a .hlp fájlok letiltása. Felügyelt környezetben lévő számítógép esetén e lépések végrehajtása előtt mindenképpen egyeztessen a szervezet informatikai részlegével. Előfordulhat, hogy az informatikai részlegek nem teszik lehetővé vagy csoportházirendek segítségével kívánják végrehajtani a makrók ismételt engedélyezését.

Fontos A cikkben szereplő információk segítségével számítógépén alacsonyabb szintű biztonsági beállításokat adhat meg, illetve kikapcsolhatja a biztonsági szolgáltatásokat. Ezeket a módosításokat egy adott probléma kiküszöbölése érdekében ajánlott végrehajtani, előtte azonban célszerű mérlegelni a probléma ilyen módon történő megoldásával járó kockázatokat az adott környezetben. A cikkben tárgyalt kerülő megoldás alkalmazása esetén gondoskodjon a számítógép védelméről.

Figyelmeztetés A cikk a Windows Súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes környezeteknek. Felügyelt környezet esetén a szervezetek informatikai részlegének kell erről döntenie, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

Megjegyzés A feladat lépéseinek végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkezni a számítógépre. Rendszergazdai fiók használatával olyan módosításokat végezhet a számítógépen, melyeket más, szokásos fiókokkal bejelentkezve nem lenne képes.

A rendszergazdai fiókkal történő bejelentkezéshez ismernie kell a számítógép valamely rendszergazdai fiókjának a jelszavát. Ha ezeket a lépéseket a saját számítógépén hajtja végre, minden bizonnyal már eleve rendszergazdai fiókkal van bejelentkezve. Ha munkahelyi számítógépen kívánja a műveletet végrehajtani, előfordulhat, hogy a rendszergazda segítségét kell kérnie.

Intraneten tárolt .hlp fájlok kézi engedélyezése egyetlen számítógépen

Fontos
Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás elvégzése előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha valami probléma merülne fel.

A WinHelp32.exe telepítése után az alábbi lépésekkel oldhatja fel a .hlp fájlok letiltását:

 1. Jelentkezzen be a rendszerbe egy rendszergazdai fiókkal.

 2. Nyomja le egyszerre a Windows-billentyűt és az R billentyűt, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  Notice icon Ha a program rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy kattintson a Folytatás gombra.

 3. A Windows 32 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  A Windows 64 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Kulcs parancsra.

 5. Írja be a WinHelp nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 6. Kattintson a WinHelp kulcsra.

 7. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó (32 bites) parancsra.

 8. Írja be az AllowIntranetAccess karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 9. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.

 10. Írja be az Érték mezőbe az 1 értéket, jelölje be a Hexadecimális választógombot az Alap csoportban, majd kattintson az OK gombra.

 11. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.

Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára

Figyelmeztetés Ez a kerülő megoldás a számítógépet vagy a hálózatot védtelenebbé teheti a rosszindulatú felhasználók és a kártevő szoftverek, például a vírusok, támadásaival szemben. Az eljárás végrehajtása ugyan nem javasolt, de az információt rendelkezésére bocsátjuk, hogy belátása szerint dönthessen. Az alábbi megoldást csak saját felelősségére alkalmazhatja.

Figyelmeztetés A cikk a Windows Súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes szervezeteknek. A szervezetek informatikai osztályainak kell erről dönteniük, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

A letölthető WinHlp32.exe fájl a Windows súgójának jelen kiadásában lévő ismert problémák megoldásához használható csoportházirend-beállításokat és rendszer-beállítási bejegyzéseket tartalmaz. A hálózati rendszergazdák és az egyéni felhasználók az alábbi csoportházirend-beállítások vagy rendszer-beállítási bejegyzések segítségével ismét engedélyezhetik a makrókat, és engedélyezhetik az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokat. Az egyes szolgáltatások kerülő megoldásaként egy helyi számítógépre vonatkozó és egy aktuális felhasználói csoportházirend-beállítás is rendelkezésre áll. Az egyes szolgáltatások a beállításjegyzék egy felhasználói beállításával is kezelhetők.

Az egyes szolgáltatások elsőbbségi sorrendje a következő:

 • Helyi számítógép csoportházirendje

 • Aktuális felhasználó csoportházirendje

 • Beállításjegyzék felhasználói beállítása

Ha egy szolgáltatáshoz nincs beállítva házirend, és nincs megadva a szolgáltatás beállításjegyzékben leírt felhasználói beállítása, akkor a szolgáltatások az "Észlelt problémák" című részben leírt módon fognak működni.

Fontos Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék módosítására vonatkozó lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkéből tájékozódhat:

322756: A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben

 • Makrók engedélyezése

  A hálózati rendszergazdák A programozási makróknak a WinHlp32.exe programban történő engedélyezésére szolgáló Csoportházirend beállítás segítségével kapcsolhatják be és ki a makrókat a .hlp fájlokban. A rendszergazdák a Csoportházirend kezelése konzol (GPMC) segítségével kezelhetik ezt a csoportházirend-beállítást. A csoportházirendekről a jelen cikk „Hivatkozások” című részében olvashat bővebben.

  Ha sem a helyi számítógépre vonatkozó csoportházirend, sem az aktuális felhasználói csoportházirend nincs megadva a szolgáltatáshoz, a makrók .hlp fájlokban való be- és kikapcsolása érdekében a felhasználók módosíthatják a beállításjegyzéknek a szolgáltatásra vonatkozó felhasználói beállítását. Ezen beállítás módosításához a felhasználóknak először hozzá kell adni az alábbi új alkulcsot a beállításjegyzékhez:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Majd a felhasználóknak hozzá kell adni egy AllowProgrammaticMacros nevű Duplaszó értéket az alkulcshoz. Ha az AllowProgrammaticMacros duplaszót az 1 értékre állítja, azzal bekapcsolja a makrókat. Ha az érték 0, a makrók ki vannak kapcsolva. Ha nem létezik a beállításazonosító, a makrók ki vannak kapcsolva.

 • Az intraneten tárolt .hlp fájlok letiltásának feloldása

  A hálózati rendszergazdák Az intranetes helyeken tárolt .hlp fájloknak a WinHlp32.exe segédprogrammal történő elérésének engedélyezésére szolgáló Csoportházirend beállítás segítségével oldhatják fel az intraneten tárolt .hlp fájlok letiltását. A rendszergazdák a Csoportházirend kezelése konzol segítségével kezelhetik ezt a csoportházirend-beállítást. A csoportházirendekről a jelen cikk „Hivatkozások” című részében olvashat bővebben.

  Ha a szolgáltatáshoz nincs megadva csoportházirend-beállítás, a felhasználók az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok letiltásához vagy letiltásának feloldásához módosíthatják a beállításjegyzéknek a szolgáltatásra vonatkozó beállítását. Ezen beállítás módosításához a felhasználóknak először hozzá kell adni az alábbi új alkulcsot a beállításjegyzékhez:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Majd a felhasználóknak hozzá kell adniuk egy AllowIntranetAccess nevű Duplaszó értéket az alkulcshoz. Ha az AllowIntranetAccess duplaszót 1 értékűre állítja, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok elérhetők lesznek. Ha az érték 0, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokhoz való hozzáférés le lesz tiltva. Ha nem létezik ez a beállításazonosító, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokhoz való hozzáférés le lesz tiltva.

További információk a .hlp fájlokat kibocsátó súgótartalom-szolgáltatóknak

A Windows Vista programmal kezdődően a régebbi súgóösszetevőt (WinHlp32.exe) lecserélte egy olyan új összetevő, amely további szolgáltatásokat biztosít a Windows újabb verziói esetén.

A jövőbeli Windows-kiadások jelenlegi formájában nem fogják támogatni a WinHlp32.exe technológiát. Ezért nyomatékosan javasoljuk a szoftverfejlesztőknek, hogy ne használják a Windows e súgóprogramját. A .hlp kiterjesztésű súgófájlokat használó programok fejlesztői inkább alakítsák át súgófájljaikat más megfelelő, például .chm, .html vagy .xml formátumra. a WinHelp API felületének hívásait pedig az új tartalomforrásnak megfelelően módosítani. A súgótartalmak más formátumba történő átalakításához számos, külső gyártók által készített eszköz szerezhető be.

Megjegyzés: A Windows Vista, a Windows 7, a Windows Server 2008 és a Windows Server 2008 R2 rendszer 16 bites .hlp fájlok esetén továbbra is támogatja a WinHelp.exe programot. A WinHelp.exe program a Windows súgóprogramjának a 16 bites .hlp fájlokhoz készült változata.

Hivatkozások

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Köszönjük visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×