บางโฟลเดอร์หรือแฟ้มจะถูกลบโดยไม่คาดคิดออกบนเซิร์ฟเวอร์ upstream หลังจากที่คุณเริ่มระบบใหม่บริการการจำลองแบบ DFS ใน Windows Server 2003 R2 ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2450944 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ในระบบเครือข่าย จัดการไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถใช้การจำลองแบบได้รับการกระจายแฟ้มระบบ (DFS) เพื่อสำรองแฟ้มจากเซิร์ฟเวอร์ที่มี upstream ไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบดาวน์สตรีม
 • คุณหยุดการให้บริการการจำลองแบบ DFS แล้ว คุณย้าย หรือเปลี่ยนชื่อบางโฟลเดอร์หรือแฟ้มบางแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ upstream
 • คุณเริ่มต้นใหม่บริการการจำลองแบบ DFS
ในสถานการณ์สมมตินี้ โฟลเดอร์หรือแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ upstream จะถูกลบเนื่องจากความขัดแย้งของชื่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบดาวน์สตรีม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณสร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ upstream ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย:
 • CSROOT\FolderA
 • CSROOT\FolderA\FolderB
แล้ว สมมติว่า คุณควรทำการดำเนินการดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ upstream หลังจากคุณหยุดการให้บริการการจำลองแบบ DFS:
 • คุณเปลี่ยนชื่อ CSROOT\FolderA เป็น CSROOT\FolderC
 • คุณสร้าง CSROOT\FolderA แล้ว คุณย้าย CSROOT\FolderC\FolderB CSROOT\FolderA
 • คุณลบ CSROOT\FolderC
ในตัวอย่างนี้ คุณพบว่า การดำเนินการย้ายหรือการดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นไม่จำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบดาวน์สตรีมหลังจากที่คุณเริ่มการให้บริการการจำลองแบบ DFS นอกจากนี้ แฟ้มภายใต้โฟลเดอร์ FolderA จะถูกลบบนเซิร์ฟเวอร์ upstream เมื่อการจำลองแบบ DFS อัลกอริทึมของแก้ไขข้อขัดแย้งที่รันบนเซิร์ฟเวอร์แบบดาวน์สตรีม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางตรรกะในการจำลองแบบ DFS

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
นอกจากนี้ บริการการจำลองแบบ DFS ภายใต้บทบาทของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2003 R2
 • นอกเหนือจากการการแฟ้มที่มีอยู่ในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (KBหมายเลข.cat) ที่ได้รับการรับรอง ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2003 R2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
W03a3409.dll5.2.3790.471544,54409-ก.ค.-201004:25x 86ติดตั้งSP2
Dfsr.exe5.2.3790.47991,715,20018 2010 พฤศจิกายน17:35x 86ติดตั้งSP2
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2003 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Dfsr.exe5.2.3790.47993,614,20822 2010 พฤศจิกายน05:22x 64ติดตั้งSP2ไม่เกี่ยวข้อง
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05622 2010 พฤศจิกายน05:22x 64ติดตั้งSP2ไม่เกี่ยวข้อง
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54422 2010 พฤศจิกายน05:22x 86ติดตั้งSP2WOW
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.600 1. 22xxxWindows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008ติดตั้งSP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ในรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Server 2008 ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ได้ 6.0.0000xxxxx หมายเลขรุ่น
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008" MUM แฟ้ม และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51120 2010 พฤศจิกายน18:19ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6001.228012,04820 2010 พฤศจิกายน20:24x 86
Dfsrs.exe6.0.6001.228012,252,28820 2010 พฤศจิกายน20:26x 86
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51120 2010 พฤศจิกายน18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6002.225292,04820 2010 พฤศจิกายน20:46x 86
Dfsrs.exe6.0.6002.225292,254,84820 2010 พฤศจิกายน20:47x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51120 2010 พฤศจิกายน18:21ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6001.228012,04820 2010 พฤศจิกายน21:18x 64
Dfsrs.exe6.0.6001.228013,691,00820 2010 พฤศจิกายน21:21x 64
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง66,51120 2010 พฤศจิกายน18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.0.6002.225292,04820 2010 พฤศจิกายน21:01x 64
Dfsrs.exe6.0.6002.225293,694,59220 2010 พฤศจิกายน21:04x 64
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760 0. 20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง75,20013 2009 ก.ค.20:20ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrs.exe6.1.7600.209284,530,68819 2011 มีนาคม07:31x 64
Dfsrprovs.mofไม่เกี่ยวข้อง75,20020 2010 พฤศจิกายน03:51ไม่เกี่ยวข้อง
Dfsrress.dll6.1.7601.175142,04820 2010 พฤศจิกายน12:57x 64
Dfsrs.exe6.1.7601.216874,531,20019 2011 มีนาคม07:37x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
979646 บางโฟลเดอร์หรือแฟ้มบางแฟ้มจะถูกลบโดยไม่คาดคิดออกบนเซิร์ฟเวอร์ upstream หลังจากที่คุณเริ่มการให้บริการการจำลองแบบ DFS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม45,043
วัน (UTC)22 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-dfsr-core-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22801_none_9e165b55c0e3f3a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,651
วัน (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)22:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-dfsr-core-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22529_none_9fef2fb5be134b65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,651
วัน (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dfsr-core-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22801_none_fa34f6d9794164dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,691
วัน (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dfsr-core-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22529_none_fc0dcb397670bc9b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม42,691
วัน (UTC)20 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม45,504
วัน (UTC)22 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dfsr-core-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_fa4e294cda628b08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม35,681
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)18:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dfsr-core-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_fbf2a49ad7ba881c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม35,681
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)18:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,661
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)18:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2450944 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2450944 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2450944

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com