MS13-018: פגיעות בפרוטוקול TCP/IP עלולה לאפשר מניעת שירות: 12.02.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2790655 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-018. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Windows Update לא יציע עדכון אבטחה זה למחשבים המבוססים על Windows RT עד להתקנת עדכון KB2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2808380 שירות Windows Update קופא לאחר שמחשב המבוסס על Windows RT נכנס למצב "מצב המתנה מחובר" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטי קבצים

פרטי Hash של קובץ

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2790655-ia64.msu5D5337A64D80E5E8C677C7F7F54EF16C069C12FDF7A7B46CEF17B2637AEB442E2605434DBC03080C67B81D1C140538CAE23DC98E
Windows6.0-KB2790655-x64.msu8221594DAAB9318DF08AD8EF87239E44B7B3E6C6862085DA2E6DE01B889037C0EB6320398F8E39C987ACB8FEA500188C2A505B8D
Windows6.0-KB2790655-x86.msu09CD258A0792ADB8AA82764AA41CC3ADC2AA5C241D05F26F386110A43F0A3388B0389B8DD4EC8E8E7BE03E72DD0DB21522E55FAF
Windows6.1-KB2790655-ia64.msuCCDF150A5B09CB94D74585956D0AC6B5ED8627E78FAFEF5E0951E79BE8A2F3C5FB78C719CC1979C6383B42D5B75D36EA6F64FB5D
Windows6.1-KB2790655-x64.msuED0A4D71875D65BA77CA9A73D8C2895069000BA21CE3206DAC974DBFC5E32CD20D400F35B59ED1911F9359149890A08279F305F1
Windows6.1-KB2790655-x86.msu68CAB9A1D54E15D343C365467372FDEA1B7083DDC8FF215B3542B71E6F3AC253A1C24A079D8714E6304DE6CBB4A4BBEF620B1703
Windows8-RT-KB2790655-arm.msu410203532510AEE945410F4C503FF554EF8C2437A99DB5C76AEFA12440F2A52A56801548795732579313452405D3AAABAF0FC5AE
Windows8-RT-KB2790655-x64.msuCCECF116307A8A0D4691C895B402B56A322EE9306B849DA0E3FC98FEC062B0057576C310471BCEC021AA137F921423453E1ACF95
Windows8-RT-KB2790655-x86.msu4557904A550BFC4D452AC81C35872A0376205065997139ECE8765AEACB1E0AFC7632F9EFE58666C2E4DDC8D6FE944C115D0690BE
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-Dec-200917:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2301331,23204-Jan-201301:55x86
Tcpip.sys6.0.6002.18764905,57604-Jan-201311:28x86
Tcpip.sys6.0.6002.23013914,79204-Jan-201311:28x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-Dec-200917:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2301340,44804-Jan-201302:23x64
Tcpip.sys6.0.6002.187641,423,72004-Jan-201311:31x64
Tcpip.sys6.0.6002.230131,417,57604-Jan-201311:31x64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-Dec-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2301380,89604-Jan-201301:27IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.187642,949,99204-Jan-201311:21IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.230132,973,03204-Jan-201311:21IA-64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622-Aug-201217:16x86
Netio.sys6.1.7601.22209240,48804-Jan-201304:56x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.17206187,24004-Jan-201304:55x86
Tcpip.sys6.1.7600.172061,287,52804-Jan-201304:55x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21415187,22403-Jan-201305:01x86
Tcpip.sys6.1.7600.214151,303,91203-Jan-201305:01x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042187,75203-Jan-201305:04x86
Tcpip.sys6.1.7601.180421,293,67203-Jan-201305:05x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22209187,73604-Jan-201304:56x86
Tcpip.sys6.1.7601.222091,308,50404-Jan-201304:56x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822-Aug-201218:12x64
Netio.sys6.1.7601.22209376,66404-Jan-201305:47x64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.17206287,57604-Jan-201305:40x64
Tcpip.sys6.1.7600.172061,893,22404-Jan-201305:41x64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21415287,57603-Jan-201305:57x64
Tcpip.sys6.1.7600.214151,876,82403-Jan-201305:57x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042288,08803-Jan-201306:00x64
Tcpip.sys6.1.7601.180421,913,19203-Jan-201306:00x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22209288,08804-Jan-201305:47x64
Tcpip.sys6.1.7601.222091,901,41604-Jan-201305:47x64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422-Aug-201216:51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22209711,00004-Jan-201304:42IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.17206482,13604-Jan-201304:46IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.172063,790,68004-Jan-201304:47IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21415482,13603-Jan-201304:57IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.214153,810,66403-Jan-201304:57IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042482,15203-Jan-201304:45IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.180423,797,84803-Jan-201304:45IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22209482,15204-Jan-201304:42IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.222093,821,41604-Jan-201304:42IA-64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פרטי קבצים של Windows 8 ו- Windows Server 2012

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.920 0.16xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16420271,08020-Sep-201206:43x86
Tcpip.sys6.2.9200.165071,817,32031-Jan-201301:54x86
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384271,08826-Jul-201203:30x86
Tcpip.sys6.2.9200.206191,817,32031-Jan-201300:57x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16420411,88020-Sep-201208:04x64
Tcpip.sys6.2.9200.165072,226,40831-Jan-201303:29x64
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384411,88826-Jul-201204:43x64
Tcpip.sys6.2.9200.206192,226,40831-Jan-201302:23x64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2790655 - Last Review: יום שישי 15 פברואר 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2790655

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com