MS13-072: L? h?ng trong Microsoft Office c th? cho php th?c thi m? t? xa: ngy 10 thng 8 nm 2013

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2845537 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Microsoft ? pht hnh b?n tin b?o m?t MS13-072. ? xem b?n tin an ninh ?y ?, i ?n m?t trong cc web site Microsoft sau y:

Lm th? no ? c ?c tr? gip v h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t ny

Tr? gip ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i php b?o m?t cho cc chuyn gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t v h? tr?

Gip b?o v? my tnh c?a b?n ang ch?y Windows t? virus v ph?n m?m ?c h?i:Virus gi?i php v Trung tm b?o m?t

H? tr? ?a phng theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

V?n ? ? bi?t v bi?t thm thng tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t ny

Cc bi vi?t sau y c ch?a cc thng tin b? sung v? b?n C?p Nh?t b?o m?t ny v? n lin quan ?n s?n ph?m c nhn phin b?n. Cc bi vi?t c th? ch?a thng tin ?c bi?t ?n v?n ?. N?u tr?ng h?p ny x?y ra, v?n ? ?c li?t k d?i y m?i lin k?t bi vi?t.
 • 2553284 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word 2010: ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2597973 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft 2007 Office suite Service Pack 3 (MSPTLS): ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2760769 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word 2010 Service Pack 1 v gi b?n ghi d?ch v? 2: ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2760823 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng vn ph?ng nm 2007 v gi tng h?p v? sau cho Microsoft Office 2007 ?nh d?ng t?p tin: ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2767773 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word 2007 Service Pack 3: ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2767913 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office 2010: ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2817474 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office 2003 (MSO): ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2817682 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word 2003: ngy 10 thng 8 nm 2013
 • 2817683 MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word Viewer: ngy 10 thng 8 nm 2013

T?p tin bm thng tin

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinSHA1 bmSha256 bm
convloc2007-kb2760415-fullfile-x 86-glb.exe109E66B09309E6FE2E1E71462C7FB6E2A48A5B08A8B3852C3A7675785CDBE600935063C099B07F3DE1304B86EA7E9F8EC0A695B7
mso2007-kb2760411-fullfile-x 86-glb.exeD407DEC8215FB5BBBC584B025966017A2B44D9F615E9D3DF8CFAC266E13248BCB683111773B30F6E2752752454EEB40CA58D76F8
msptls2007-kb2597973-fullfile-x 86-glb.exeEB78FE670D6EC8C67B3B03C28F8F6008C6C43086ED49AD38F98D65851B2B9200B6888A80E5280394CCB92C8F953076296BEBE5CD
wdsrv2010-kb2760755-fullfile-x 64-glb.exeF55883F6C0D5A5EDD2F04747880159D96A72743F5B4F1B2D87C63D0B9DCB017FF5B09ED309A7C8402AD34694FACEB1F43150E126
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2845537 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word Home and Student 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003 Service Pack 3
T? kha:
kbexpertiseinter kbqfe kbsectools kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2845537 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2845537

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com