MS13-049: ช่องโหว่ในโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลอาจอนุญาตให้บริการ: วันที่ 11 มิถุนายน 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2845690 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS13-049 เมื่อต้องดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง:การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน:การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ TechNet และสนับสนุน

ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์:ศูนย์ความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาไวรัส

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ:สนับสนุนสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • Windows Update จะไม่เสนอการปรับปรุงความปลอดภัยนี้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รังสีจนกว่าจะมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 2808380 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2808380 อุปกรณ์ที่ใช้รังสีของ Windows ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ของ Windows ที่เก็บ

แฟ้มข้อมูล

แฟ้มข้อมูลการแฮช

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มแฮ SHA1แฮ SHA256
Windows6.0-KB2845690-ia64.msu6C1B3CE7FA8F290B63F849649A3F86365C0378E8E63112DEC41246663F1C5E705E456DF2C12C1D6091D8B58AB83BE16A50C38313
Windows6.0-KB2845690 x64.msuF712D6751DF6C8F5C3EE7DE833AA4B4EA8CA66BDCE5BB95417A2E1F02C8C3434100A150A9DDC1952E183652ED9A9858A30A66FF0
Windows6.0-KB2845690-x86.msu2D616385D61BB7C8416EFD8F1730780455CDF4B23FA34989366FB80D6328877667E7E76B6FC01929F6F2965867F737B186263A69
Windows6.1-KB2845690-ia64.msuA5C368F6263047DC7A11A8FF5ED290FAFD56305BA7F5CC9AD01259A2C172974343F9FE62A1143BA66CBAA316DA69231379EEAB8D
Windows6.1-KB2845690-x64.msu52B247B6F26274446130D03DCB44934615C63A3068AFB17D613E59DE85D69D045F69C8D0AE43E6AD82DCF7B37DBB9EFD471D9CDE
Windows6.1-KB2845690-x86.msu28513CAA8AE04BC7875CFDDC48010F6C2A8088374F5D1D01507DC05ABDCC24443BF24B385319FDC741D935FFE64F5557EFFE430C
Windows8-RT-KB2845690-x64.msu5DA90B7FBEADDB8DF09C467750D377C42E7FECC3ED0A3C8E61B3F6EFF95EEC025631E0A0EE14674A1BAC495A24F7FCF1230BFDF5
Windows8-RT-KB2845690-x86.msuB128424C8F128AA75F4AFAA012419B9866034A6030DBAAB062B06B4F97C9CBFBB581B711CC6635327A3FF22A4BD5C14E2D968EA0
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
โปรแกรมปรับปรุงของซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ ด้วยการโน้มเอียงปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ไมล์สโตน (SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.0.600218xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.600223xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
หมายเหตุ รายการแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งจะไม่อยู่ในรายการ

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 86 รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-ธ.ค.-200917:26x 86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2310631,23208-พฤษภาคม-201301:58x 86
Tcpip.sys6.0.6002.18835905,57608-พฤษภาคม-201304:37x 86
Tcpip.sys6.0.6002.23106914,79208-พฤษภาคม-201303:40x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-ธ.ค.-200917:55x 64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2310640,44808-พฤษภาคม-201302:27x 64
Tcpip.sys6.0.6002.188351,423,72008-พฤษภาคม-201304:50x 64
Tcpip.sys6.0.6002.231061,417,57608-พฤษภาคม-201304:14x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-ธ.ค.-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2310680,89608-พฤษภาคม-201301:26IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.188352,949,99208-พฤษภาคม-201304:05IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.231062,973,03208-พฤษภาคม-201302:54IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.7601ครั้ง18xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601ครั้ง22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
หมายเหตุ รายการแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งจะไม่อยู่ในรายการ

สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622-Aug-201217:16x 86
Netio.sys6.1.7601.22319240,48808-พฤษภาคม-201306:15x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042187,75203-ม.ค.-201305:04x 86
Tcpip.sys6.1.7601.181481,293,67208-พฤษภาคม-201305:38x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22319187,75208-พฤษภาคม-201306:15x 86
Tcpip.sys6.1.7601.223191,309,03208-พฤษภาคม-201306:15x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822-Aug-201218:12x 64
Netio.sys6.1.7601.22319376,68008-พฤษภาคม-201306:14x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042288,08803-ม.ค.-201306:00x 64
Tcpip.sys6.1.7601.181481,910,63208-พฤษภาคม-201306:39x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22319288,10408-พฤษภาคม-201306:14x 64
Tcpip.sys6.1.7601.223191,900,39208-พฤษภาคม-201306:14x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422-Aug-201216:51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22319711,01608-พฤษภาคม-201305:22IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.18042482,15203-ม.ค.-201304:45IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.181483,796,84008-พฤษภาคม-201311:31IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22319482,15208-พฤษภาคม-201305:22IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.223193,821,92808-พฤษภาคม-201305:22IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
หมายเหตุ รายการแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งจะไม่อยู่ในรายการ

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16548271,08002-มีนาคม-201309:21x 86
Tcpip.sys6.2.9200.166041,801,472พฤษภาคม-04-201305:14x 86
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384271,08826-ก.ค.-201203:30x 86
Tcpip.sys6.2.9200.207081,816,320พฤษภาคม-04-201305:28x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8 และ Windows Server 2012

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16547411,88002-มีนาคม-201309:59x 64
Tcpip.sys6.2.9200.166042,233,600พฤษภาคม-04-201307:45x 64
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16384411,88826-ก.ค.-201204:43x 64
Tcpip.sys6.2.9200.207082,227,456พฤษภาคม-04-201307:46x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2845690 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2845690 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2845690

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com