ປະຫວັດການທ່ອງເນັດເທິງແຜງໜ້າປັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ

ນຳໃຊ້ກັບ: PrivacyWindows 10

ຍ້ອນຫຍັງ Microsoft ຈຶ່ງເກັບເອົາປະຫວັດການທ່ອງເນັດຂອງຂ້ອຍບໍ?

ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃນ Windows ດ້ວຍບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານແລະເປີດປະຫວັດການທ່ອງເວັບ ໃນ Cortana, ປະຫວັດການທ່ອງເວັບ Microsoft Edge ຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບເອົາໂດຍ Microsoft ເພື່ອຊ່ວຍແອັບແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ທ່ານທັນເວລາແລະຢ່າງສະຫລາດ. ສາມາດໃຊ້ກິດຈະກຳທ່ອງເວັບຂອງທ່ານເພື່ອສະໜອງຄຳຕອບແກ່ທ່ານຢ່າງທັນເວລາ ແລະສະຫຼາດ ແລະ ການແນະນຳທີ່ມີລັກສະນະສ່ວນຕົວແບບໂປຼແອັກທີບ. ການແຊຣ໌ປະຫວັດການທ່ອງເນັດຂອງທ່ານກັບ Microsoft ຍັງໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການປັບປຸງ Microsoft Edge ແລະແອັບ Microsoft ແລະການບໍລິການອື່ນນຳດ້ວຍ.

ຂ້ອຍຈະລຶບປະຫວັດການທ່ອງເນັດຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

ເພື່ອເບິ່ງ ແລະ ລຶບລ້າງປະຫວັດການທ່ອງເນັດຂອງ Microsoft Edge ທີ່ພົວພັນກັບ ບັນຊີ Microsoft ທີ່ທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Windows, ໄປທີ່ ແຜງໜ້າປັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການລຶບປະຫວັດການທ່ອງເນັດຢ່າງສົມບູນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານແລະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍ, ເບິ່ງຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລຶບປະຫວັດການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານສຳລັບບຣາວເຊີທີ່ບໍ່ແມ່ນ Microsoft, ກວດເບິ່ງສຳລັບຄຳແນະນຳຢູ່ເທິງເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດຂອງບຣາວເຊີ.

ຂ້ອຍຈະລຶບປະຫວັດ​ການທ່ອງ​ເວັບ​ອອກ​ຈາກ​ອຸປະກອນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ແນວໃດ?

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ເທິງແຜງໜ້າປັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແມ່ນ​ແຍກ​ຕ່າງຫາກຈາກ​ປະຫວັດ​ການທ່ອງ​ເວັບ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ໃນ​ອຸປະກອນ​ຂອງ​ທ່ານ. ເພື່ອລຶບ​ປະຫວັດ​ການທ່ອງ​ເວັບ​ໃນ​​ອຸປະກອນ​ຂອງ​ທ່ານ:

 1. ໄປທີ່ Microsoft Edge ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແລະເລືອກ ເພີ່ມເຕີມ > ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ.
 2. ຢູ່ກ້ອງລຶບຂໍ້ມູນການທ່ອງເນັດ, ເລືອກ ເລືອກສິ່ງທີ່ຈະລຶບ.
 3. ເພື່ອ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍ, ເລືອກກ່ອງສີ່ຫລ່ຽມຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອລຶບແຄຊ໌ບຣາວເຊີຂອງທ່ານແລະຄຸກກີ້:
  • ຄຸກກີ້ ແລະຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊທ໌ທີ່ບັນທຶກໄວ້
  • ຂໍ້ມູນແຄຊ໌ ແລະໄຟລ໌s

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງ ເບິ່ງ ແລະ​ລຶບ​ປະຫວັດ​ການທ່ອງ​ເວັບ​ຂອງທ່ານໃນ Microsoft Edge ຫຼື ເບິ່ງແລະລຶບປະຫວັດບຣາວເຊີໃນ Windows 10 Mobile.

ຂ້ອຍຈະແຊຣ໌ປະຫວັດການທ່ອງເນັດຫລືຂໍ້ມູນການວິນິໄສຂອງຂ້ອຍກັບ Microsoft ໄດ້ແນວໃດ?

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນວິນິໄສຂອງທ່ານ—ເຊິ່ງລວມມີປະຫວັດການທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ—ກັບ Microsoft ເຮັດພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆແລະຊ່ວຍເຮົາປັບປຸງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

 1. ໄປທີ່ ເລີ່ມຕົ້ນ > ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ > ການວິນິໄສ & ຄຳຕິຊົມຂອງຂ້ອຍ
 2. ແນ່ໃຈວ່າ ຂໍ້ມູນການວິນິໄສ ຖືກຕັ້ງເປັນ ສົມບູນ.

ຂ້ອຍຈະ​ເປີດ​ປະຫວັດ​ການທ່ອງ​ເວັບຂອງຂ້ອຍ​ໃນ Cortana ແນວໃດ?

ການເປີດປະຫວັດການທ່ອງເນັດຂອງທ່ານໃນ Cortana ເຮັດໃຫ້ Cortana ສາມາດໃຊ້ປະຫວັດການທ່ອງເນັດເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄຳຕອບຢ່າງສະຫລາດແລະທັນເວລາ ແລະການແນະນຳທີ່ເຮັດເປັນສ່ວນຕົວແບບໂປຼແອັກທີບ.

 1. ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເລືອກກ່ອງຊອກຫາຢູ່ເທິງແຖບໜ້າວຽກເພື່ອເປີດໜ້າຫຼັກ Cortana.
 2. ເລືອກການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ & ປະຫວັດ > ຈັດການຂໍ້ມູນ Cortana ສາມາດເຂົ້າຫາຈາກອຸປະກອນນີ້.
 3. ຮັບປະກັນ ປະຫວັດການທ່ອງເນັດ ຖືກຕັ້ງເປັນ ເປີດຢູ່.

ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ Cortana ຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ອຍແນວໃດ?

ໄປທີ່ ສະໝຸດ​ບັນທຶກຂອງ Cortana ເພື່ອປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ Cortana ຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ.

ຂ້ອຍຈະລຶບຂໍ້ມູນ Cortana ຂອງຂ້ອຍແນວໃດ?

 1. ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເລືອກກ່ອງຊອກຫາຢູ່ເທິງແຖບໜ້າວຽກເພື່ອເປີດໜ້າຫຼັກ Cortana.
 2. ເລືອກການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ & ປະຫວັດ > ປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ Cortana ຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ອຍໃນຄລາວ.
 3. ເລືອກລຶບ.

ຂ້ອຍຈະຢຸດ Microsoft Edge ຈາກ​ການ​ບັນທຶກ​ປະ​ຫວັດ​ການທ່ອງ​ເນັດຂອງ​ຂ້ອຍ​​ໄວ້​ໃນ​ຄລາວ?

 1. ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເລືອກກ່ອງຊອກຫາຢູ່ເທິງແຖບໜ້າວຽກເພື່ອເປີດໜ້າຫຼັກ Cortana.
 2. ເລືອກການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ > ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ & ປະຫວັດ > ຈັດການຂໍ້ມູນ Cortana ສາມາດເຂົ້າຫາຈາກອຸປະກອນນີ້.
 3. ຢູ່ກ້ອງປະຫວັດການທ່ອງເນັດ, ແນ່ໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າແມ່ນ ປິດ.

ເຫດຜົນ​ຍ້ອນ​ຫຍັງ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເຫັນ​ຂໍ້​ມູນ​ທັງໝົດຂອງຂ້ອຍເທິງແຜງໜ້າປັດຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​?

ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຍ້ອນ​ຫຍັງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຫັນ​ທຸກ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ໃຫ້​ເບິ່ງ ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທິງແຜງໜ້າປັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ.