Spartieji klavišai naudojant „Windows“

Taikoma: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Spartieji klavišai yra klavišai arba klavišų kombinacijos, kaip alternatyvus būdas padaryti ką nors, ką paprastai atliekate pele.

Papildomi spartieji klavišai

Kopijavimo, įklijavimo ir kiti bendrieji spartieji klavišai

Paspauskite šį klavišą Norėdami tai padaryti
Ctrl + X Iškirpti pažymėtą elementą
Ctrl + C (arba Ctrl + Insert) Kopijuoti pažymėtą elementą
Ctrl + V (arba Shift + Insert) Įklijuoti pažymėtą elementą
Ctrl + Z Anuliuoti veiksmą
Alt + tabuliavimo klavišas Perjungti iš vienos atidarytos programėlės į kitą
Alt + F4 Uždaryti aktyvų elementą arba išeiti iš aktyvios programėlės
„Windows“ logotipo klavišas  + L Užrakinti kompiuterį
„Windows“ logotipo klavišas  + D Rodyti ir slėpti darbalaukį
F2 Pervardyti pasirinktą elementą
F3 Ieškoti failo arba aplanko failų naršyklėje
F4 Rodyti failų naršyklės adreso juostos sąrašą
F5 Atnaujinti aktyvų langą
F6 Peržiūrėti ekrano elementus lange arba darbalaukyje
F10 Suaktyvinti aktyvios programėlės meniu juostą
Alt + F8 Prisijungimo ekrane rodyti slaptažodį
Alt + Esc Peržiūrėti elementus ta tvarka, kuria jie buvo atidaryti
Alt + pabraukta raidė Atlikti ta raide pažymėtą komandą
Alt + Enter Rodyti pasirinkto elemento ypatybes
Alt + tarpo klavišas Atidaryti aktyvaus lango kontekstinį meniu
Alt + rodyklė kairėn Grįžti atgal
Alt + rodyklė dešinėn Eiti į priekį
Alt + Page Up Pereiti vienu ekranu aukščiau
Alt + Page Down Pereiti vienu ekranu žemyn
Ctrl + F4 Uždaryti aktyvų dokumentą (programėlėse, kuriose galima naudoti viso ekrano rodinį ir vienu metu atidaryti kelis dokumentus)
Ctrl + A Pažymėti visus elementus dokumente arba lange
Ctrl + D (arba Delete) Naikinti pasirinktą elementą ir perkelti jį į šiukšlinę
Ctrl + R (arba F5) Atnaujinti aktyvų langą
Ctrl + Y Perdaryti veiksmą
Ctrl + rodyklė dešinėn Perkelti žymiklį į kito žodžio pradžią
Ctrl + rodyklė kairėn Perkelti žymiklį į prieš tai buvusio žodžio pradžią
Ctrl + rodyklė žemyn Perkelti žymiklį į kitos pastraipos pradžią
Ctrl + rodyklė aukštyn Perkelti žymiklį į prieš tai buvusios pastraipos pradžią
Ctrl + Alt + tabuliavimo klavišas Norėdami perjungti atidarytas programėles naudokite rodyklių klavišus
„Alt“ + „Shift“ + rodyklių klavišai Kai pradžios meniu grupė arba plytelė suaktyvinta, perkelti ją nurodyta kryptimi
Ctrl + Shift + rodyklių klavišai Kai plytelė suaktyvinama pradžios meniu, perkelkite ją į kitą plytelę, kad sukurtumėte aplanką
Ctrl + rodyklių klavišai Atidaryto pradžios meniu dydžio keitimas
Ctrl + rodyklės klavišas (pereiti prie elemento) + tarpo klavišas Pasirinkti kelis atskirus elementus lange arba darbalaukyje
Ctrl + Shift ir rodyklės klavišas Pažymėti teksto dalį
Ctrl + Esc Atidaryti pradžios ekraną
Ctrl + Shift + Esc Atidaryti užduočių tvarkytuvą
Ctrl + Shift Perjunkite klaviatūros išdėstymą, kai galimi keli klaviatūros išdėstymai
Ctrl + tarpo klavišas Įjungti arba išjungti kinų kalbos įvesties būdo rengyklę (IME)
Shift + F10 Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu
Shift ir bet kuris rodyklių klavišas Pasirinkti daugiau nei vieną elementą lange ar darbalaukyje arba pažymėti dokumento tekstą
Shift + Delete Naikinti pasirinktą elementą prieš tai jo neperkeliant į šiukšlinę
Rodyklė dešinėn Atidaryti dešinėje šalia esantį meniu ar antrinį meniu
Rodyklė kairėn Atidaryti kairėje šalia esantį meniu ar uždaryti antrinį meniu
Esc Sustabdyti arba išjungti dabartinę užduotį

 

„Windows“ logotipo klavišo spartieji klavišai

Spauskite šį klavišą Norėdami tai padaryti
„Windows“ logotipo klavišas  Atidaryti arba uždaryti pradžios ekraną
„Windows“ logotipo klavišas  + A Atidaryti veiksmų centrą
„Windows‟ logotipo klavišas  + B Sutelkti dėmesį į pranešimų sritį
„Windows“ logotipo klavišas‌  + C
Atidaryti „Cortana‟ klausymosi režimu

Pastabos
  • Ši nuoroda yra išjungta pagal numatytuosius parametrus. Norėdami ją įjungti pasirinkite Pradžia > Parametrai > „Cortana“ ir įjunkite perjungiklį dalyje Leisti „Cortana“ klausytis mano komandų paspaudus „Windows“ logotipo klavišą + C.
  • „Cortana“ veikia tik kai kuriose šalyse / regionuose, be to, kai kurios „Cortana“ funkcijos gali veikti ne visur. Jei „Cortana“ neveikia arba yra išjungta, vis tiek galite naudoti iešką.
„Windows“ logotipo klavišas  + Shift + C Atidaryti pagrindinių mygtukų meniu
„Windows“ logotipo klavišas  + D Rodyti ir slėpti darbalaukį
„Windows“ logotipo klavišas  + Alt + D Rodyti ir slėpti datą ir laiką darbalaukyje
„Windows“ logotipo klavišas  + E Atidaryti failų naršyklę
„Windows“ logotipo klavišas  + F Atidaryti atsiliepimų telkinį ir sukurti ekrano kopiją
„Windows“ logotipo klavišas  + G Atidaryti žaidimų juostą atidarius žaidimą
„Windows“ logotipo klavišas  + H Pradėti diktuoti
„Windows“ logotipo klavišas  + I Atidaryti parametrus

„Windows“ logotipo klavišas  + J

 Orientuoti į „Windows‟ patarimą, kai toks yra.

Kai rodomas „Windows‟ patarimas, orientuoti į jį.  Paspauskite šiuos sparčiuosius klavišus dar kartą, kad būtų suaktyvintas elementas ekrane, kuriam priklauso „Windows“ patarimas.
„Windows“ logotipo klavišas  + K Atidaryti spartųjį veiksmą Prisijungti
„Windows“ logotipo klavišas  + L Užrakinti kompiuterį arba perjungti paskyras
„Windows“ logotipo klavišas  + M Minimizuoti visus langus
„Windows“ logotipo klavišas  + O Užfiksuoti ekrano padėtį
„Windows“ logotipo klavišas  + P Pasirinkti pateikties rodymo režimą
„Windows“ logotipo klavišas  + R Atidaryti dialogo langą Vykdyti
„Windows“ logotipo klavišas  + S Atidaryti iešką
„Windows“ logotipo klavišas  + T Iš eilės peržiūrėti užduočių juostos programėles
„Windows“ logotipo klavišas  + U Atidaryti lengvos prieigos neįgaliesiems centrą
„Windows“ logotipo klavišas  + V Eiti ratu per pranešimus
„Windows“ logotipo klavišas  + Shift + V Eiti ratu per pranešimus atvirkštine tvarka
„Windows“ logotipo klavišas  + X Atidaryti meniu Spartusis saitas
„Windows“ logotipo klavišas  + Y Perjungti įvestį į „Windows Mixed Reality“ arba darbalaukį
„Windows“ logotipo klavišas  + Z Programėlėje pasiekiamas komandas rodyti viso ekrano režimu
„Windows“ logotipo klavišas + taškas (.) arba kabliataškis (;) Atidaryti „emoji“ įvedimo pultą
„Windows“ logotipo klavišas  + kablelis (,) Laikinai peržvelgti miniatiūras darbalaukyje
„Windows“ logotipo klavišas  + Pause Rodyti dialogo langą Sistemos ypatybės
„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + F Ieškoti kompiuterių (jei esate tinkle)
„Windows“ logotipo klavišas  + Shift + M Atkurti darbalaukyje minimizuotus langus
„Windows“ logotipo klavišas  + skaičius Atidaryti darbalaukį ir paleisti programėlę, prisegtą prie užduočių juostos pozicijoje, kurią žymi tas skaičius Jei programėlė jau veikia, perjungti į tą programėlę.
„Windows“ logotipo klavišas  + Shift + skaičius Atidaryti darbalaukį ir paleisti naują egzempliorių programėlės, prisegtos prie užduočių juostos pozicijoje, kurią žymi tas skaičius
„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + skaičius Atidaryti darbalaukį ir pereiti į paskutinį aktyvų langą programėlės, prisegtos prie užduočių juostos pozicijoje, kurią žymi tas skaičius
„Windows“ logotipo klavišas  + Alt + skaičius Atidaryti darbalaukį ir spartųjį sąrašą programėlės, prisegtos prie užduočių juostos pozicijoje, kurią žymi tas skaičius
„Windows“ logotipo klavišas  + „Ctrl‟ + „Shift‟ + skaičius Administratoriaus teisėmis atidaryti darbalaukį ir naują programėlės, esančios nurodytoje užduočių juostos vietoje, egzempliorių
„Windows“ logotipo klavišas  + tabuliavimo klavišas Atidaryti užduočių rodinį
„Windows“ logotipo klavišas  + rodyklė aukštyn Maksimizuoti langą
„Windows“ logotipo klavišas  + rodyklė žemyn Pašalinti dabartinę programėlę iš ekrano arba minimizuoti darbalaukio langą
„Windows“ logotipo klavišas  + rodyklė kairėn Maksimizuoti programėlės arba darbalaukio langą į kairę ekrano pusę
„Windows“ logotipo klavišas  + rodyklė dešinėn Maksimizuoti programėlės arba darbalaukio langą į dešinę ekrano pusę
„Windows“ logotipo klavišas  + Home Sumažinti visus langus, išskyrus darbalaukio (visi langai atkuriami brūkštelėjus antrą kartą)
„Windows“ logotipo klavišas  + Shift + rodyklė aukštyn Ištempti darbalaukio langą iki ekrano viršaus ir apačios
„Windows“ logotipo klavišas  + Shift + rodyklė žemyn Atkurti / sumažinti aktyvius darbalaukio langus vertikaliai, išlaikant plotį
„Windows“ logotipo klavišas  + Shift + rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn Perkelti programėlę arba langą darbalaukyje iš vieno monitoriaus į kitą
„Windows“ logotipo klavišas  + tarpo klavišas Perjungti įvesties kalbą ir klaviatūros išdėstymą
„Windows“ logotipo klavišas  + „Ctrl‟ + tarpo klavišas Keisti į anksčiau pasirinktą įvestį
„Windows“ logotipo klavišas  + „Ctrl‟ + „Enter‟ Atidaryti Diktorių
„Windows“ logotipo klavišas  ir pliuso ženklas (+) Atidaryti didinamąjį stiklą
„Windows“ logotipo klavišas  + į priekį pasviręs brūkšnys (/) Pradėti IME perkonvertavimą
„Windows“ logotipo klavišas  + „Ctrl“ + V Atidaryti paplekšnojimus per petį

 

Komandinės eilutės spartieji klavišai

Paspauskite šį klavišą Norėdami
Ctrl + C (arba Ctrl + Insert) Kopijuoti pažymėtą tekstą
Ctrl + V (arba Shift + Insert) Įklijuoti pažymėtą tekstą
Ctrl + M Įjungti žymėjimo režimą
Alt + pasirinkimo klavišas Pradėti žymėti blokavimo režimu
Rodyklių klavišai Perkelti žymiklį nurodyta kryptimi
Page up Perkelti žymiklį vienu ekranu aukštyn
Page Down Perkelti žymiklį vienu ekranu žemyn
Ctrl + Home (žymėjimo režimas) Perkelti žymiklį į buferio pradžią
Ctrl + End (žymėjimo režimas) Perkelti žymiklį į buferio pabaigą
Ctrl + rodyklė aukštyn Perkelti į viršų vieną eilutę išvesties retrospektyvoje
Ctrl + rodyklė žemyn Perkelti žemyn vieną eilutę išvesties retrospektyvoje
Ctrl + Home (retrospektyvos naršymas) Jei komandinė eilutė yra tuščia, perkelti peržiūros sritį į buferio viršų. Kitu atveju panaikinti visus simbolius į kairę nuo žymiklio komandinėje eilutėje.
Ctrl + End (retrospektyvos naršymas) Jei komandinė eilutė yra tuščia, perkelti peržiūros sritį į komandinę eilutę. Kitu atveju panaikinti visus simbolius į dešinę nuo žymiklio komandinėje eilutėje.

 

Dialogo lango spartieji klavišai

Spauskite šį klavišą Norėdami tai padaryti
F4 Rodyti aktyviojo sąrašo elementus
Ctrl + tabuliavimo klavišas Eiti pirmyn per skirtukus
Ctrl + Shift + tabuliavimo klavišas Eiti atgal per skirtukus
Ctrl + skaičius (skaičiai 1–9) Pereiti į n-ąjį skirtuką
Tabuliavimo klavišas Eiti pirmyn per parinktis
Shift + tabuliavimo klavišas Eiti atgal per parinktis
Alt + pabraukta raidė Vykdyti komandą (arba pažymėti parinktį), kuri yra naudojama su ta raide
Tarpo klavišas Pažymėti arba išvalyti žymės langelį, jei jis pasirinktas
Backspace Atidaryti aplanką vienu lygiu aukščiau, jei aplankas pasirinktas dialogo lange Įrašyti kaip arba Atidaryti
Rodyklių klavišai Pažymėti mygtuką, jei aktyvi parinktis yra parinkčių mygtukų grupė

 

Failų naršyklės spartieji klavišai

Spauskite šį klavišą Norėdami tai padaryti
Alt + D Pasirinkti adreso juostą
Ctrl + E Pasirinkti ieškos lauką
Ctrl + F Pasirinkti ieškos lauką
Ctrl + N Atidaryti naują langą
Ctrl + W Uždaryti aktyvų langą
Ctrl + pelės slinkties ratukas Keisti failų ir aplankų piktogramų dydį ir išvaizdą
Ctrl + Shift + E Rodyti visus pasirinktame aplanke esančius aplankus
Ctrl + Shift + N Kurti naują aplanką
Num Lock + žvaigždutė (*) Rodyti visus pasirinkto aplanko poaplankius
Num Lock + pliuso klavišas (+) Rodyti pasirinkto aplanko turinį
Num Lock + minuso klavišas (-) Sutraukti pasirinktą aplanką
Alt + P Rodyti peržiūros skydą
Alt + Enter Atidaryti pasirinkto elemento dialogo langą Ypatybės
Alt + rodyklė dešinėn Peržiūrėti kitą aplanką
Alt + rodyklė aukštyn Peržiūrėti aplanką, kuriame buvo aplankas
Alt + rodyklė kairėn Peržiūrėti ankstesnį aplanką
Backspace Peržiūrėti ankstesnį aplanką
Rodyklė dešinėn Rodyti dabartinį pasirinkimą (jei jis sutrauktas) arba pasirinkti pirmą poaplankį
Rodyklė kairėn Sutraukti dabartinį pasirinkimą (jei jis išplėstas) arba pasirinkti aukštesnio lygio aplanką
End Rodyti aktyvaus lango apačią
Pradžia Rodyti aktyvaus lango viršų
F11 Maksimizuoti arba minimizuoti aktyvųjį langą

 

Virtualiųjų darbalaukių spartieji klavišai

Spauskite šį klavišą Norėdami
„Windows“ logotipo klavišas + tabuliavimo klavišas Atidaryti užduočių rodinį
„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + D Įtraukti virtualųjį darbalaukį
„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + rodyklė dešinėn Perjungti virtualiuosius darbalaukius, kuriuos sukūrėte dešinėje
„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + rodyklė kairėn Perjungti virtualiuosius darbalaukius, kuriuos sukūrėte kairėje
„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + F4 Uždaryti naudojamą virtualųjį darbalaukį

 

Užduočių juostos spartieji klavišai

Spauskite šį klavišą Norėdami tai padaryti
Shift + spustelėkite užduočių juostos mygtuką Atidaryti programėlę arba greitai atidaryti kitą programėlės egzempliorių
Ctrl + Shift + spustelėkite užduočių juostos mygtuką Atidaryti programėlę kaip administratorius
Shift + dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užduočių juostos mygtuką Parodyti programėlės lango meniu
Shift + dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sugrupuotos užduočių juostos mygtuką Parodyti grupės lango meniu
Ctrl + spustelėkite sugrupuotos užduočių juostos mygtuką Iš eilės peržiūrėti grupės langus

 

Programėlės Parametrai spartieji klavišai

Spauskite šį klavišą Norėdami
„Windows“ logotipo klavišas  + I Atidaryti parametrus
Backspace Grįžti į pagrindinį parametrų puslapį
Įvesti bet kuriame puslapyje, kuriame yra paieškos laukelis Ieškos parametrai