Kaip padaryti, kad pasirinktinė Ganto juosta būtų rodoma spaudinio legendoje

S A N T R A U K A

Naudodami „Microsoft Project“ galite formatuoti atskiras Ganto diagramų juostas. Tačiau šie pasirinktiniai pakeitimai nėra rodomi spaudinio legendoje.


Jei norite, kad legendoje būtų rodomas tinkintos Granto diagramos juostos pavyzdys, turite sukurti pasirinktinius juostos stilius.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Norėdami sukurti pasirinktinius juostos stilius, spustelėkite Granto diagramą arba meniu FormatavimasJuosta.


Norėdami sukurti pasirinktinę juostą, kuri bus rodoma spaudinyje, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Formatuokite Granto juostą spustelėdami ją (arba meniu Formatavimas spustelėkite Juosta).
  2. Meniu Formatavimas spustelėkite Juostos stiliai.
  3. Dialogo lango rodomame tinklelyje slinkite iki kitos tuščios eilutės.


    PASTABA: nurodyti galite tik 40 juostos apibrėžimų.
  4. Įveskite pasirinktinės juostos formatavimo pavadinimą.
  5. Nustatykite juostos išvaizdą, kad jos stilius būtų panašus į pirmuoju veiksmu sukurto pasirinktinės juostos formato stilių.
  6. Lauke Rodyti įveskite Normalus, suvestinė, tada spustelėkite Gerai.
Lauke Rodyti įvedus abi reikšmes – Normalus ir suvestinė – juosta negalės būti rodoma kitose netinkintose Granto diagramos juostose. Dabar jūsų „pasirinktinės“ juostos formatas bus rodomas spaudinio legendoje.
Savybės

Straipsnio ID: 142079 – Paskutinė peržiūra: 2011-09-18 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai