TCP / IP parametrų keitimas

Taikoma: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP / IP apibrėžia, kaip kompiuteris užmezga ryšį su kitais kompiuteriais.

Kad būtų lengviau valdyti TCP / IP parametrus, rekomenduojame naudoti automatizuotą DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokolą. DHCP automatiškai priskiria interneto protokolų (IP) adresus tinkle esantiems kompiuteriams, jei jūsų tinklas tai palaiko. Jei naudojate DHCP, tada perkėlus kompiuterį į kitą vietą nereikia keisti TCP / IP parametrų, be to, DHCP nereikalauja, kad jūs patys konfigūruotumėte TCP / IP parametrus, pvz., domenų vardų sistemą (DNS) ir „Windows“ interneto vardų tarnybą (WINS).

„Windows 10”


Kaip įjungti DHCP arba pakeisti kitus TCP / IP parametrus

 1. Pasirinkite Pradžia , tada pasirinkite Parametrai  > Tinklas ir internetas .
 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
  • Jei naudojate „Wi-Fi“ tinklą, pasirinkite „Wi-Fi“  > Valdyti žinomus tinklus. Pasirinkite tinklą, kurio parametrus norite pakeisti, po to paspauskite Ypatybės.
  • Jei naudojate eterneto tinklą, pasirinkite Eternetas , tada pasirinkite eterneto tinklą, prie kurio esate prisijungę. 
 3. Dalyje IP priskyrimas pasirinkite Redaguoti.
 4. Dalyje Redaguoti IP parametrus pasirinkite Automatinis (DHCP) arba Neautomatinis.
  • Kai pasirenkate Automatinis (DHCP), IP adreso parametrus ir DNS serverio adreso parametrą automatiškai nustato jūsų kelvedis arba kitas prieigos taškas (rekomenduojama).
  • Kai pasirenkate Neautomatinis, galite patys nustatyti savo IP adreso parametrus ir DNS serverio adresą.
 5. Kai tai padarysite, paspauskite Įrašyti.