Išsamiai apie namų grupę

Taikoma: Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1

„Windows 10“


 

Kas yra namų grupė?

Namų grupė – tai namų tinklui priklausančių failus ir spausdintuvus bendrinančių kompiuterių grupė. Naudojant namų grupę bendrinti lengviau. Galite dalytis paveikslėliais, muzika, vaizdo įrašais ir spausdintuvais su kitais žmonėmis, esančiais jūsų namų grupėje.

Galite padėti apsaugoti savo namų grupę naudodami slaptažodį, kurį bet kada galite pakeisti. Kiti žmonės negali keisti jūsų bendrinamų failų, nebent jiems suteikiate teisę tai daryti.

Sukūrę arba prisijungę prie namų grupės, pasirenkate bibliotekas (pvz., Mano paveikslėliai arba Mano dokumentai), kurias norite bendrinti. Galite tam tikrus failus ar aplankus apsaugoti nuo bendrinimo, o vėliau galite bendrinti papildomas bibliotekas.

Namų grupė įtraukta į Windows 7, Windows 8.1, „Windows RT 8.1“ ir Windows 7. Kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows RT 8.1“, prisijungti prie namų grupės galima, bet jos sukurti arba bendrinti su ja turinio – ne. Windows 7"   Starter" ir " Windows 7   Home Basic" galite prisijungti prie namų grupės, tačiau negalite jos sukurti.

Namų grupės kūrimas

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.
 2. Pasirinkite Kurti namų grupę > Pirmyn.
 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje, o tada – Pirmyn.
 4. Bus rodomas slaptažodis, jį atspausdinkite arba užsirašykite. Jums reikės šio slaptažodžio, kad įtrauktumėte kitų kompiuterių į savo namų grupę.
 5. Pasirinkite Baigti.

Kai sukursite namų grupę, kiti jūsų tinkle esantys kompiuteriai, kuriuose veikia Windows 7“, „Windows 8.1, „Windows RT 8.1“ arba Windows 7 galės prie jos prisijungti.

Kitų kompiuterių įtraukimas į namų grupę

Kam nors tinkle sukūrus namų grupę, galima prie jos prisijungti. Jums reikės namų grupės slaptažodžio, kurį galite gauti iš bet kurio namų grupės nario. Namų grupei gali priklausyti visų vartotojų, išskyrus svečio, paskyros. Kiekvienas asmuo valdo prieigą prie savo bibliotekų.

Norėdami prisijungti prie namų grupės, kompiuteriu, kurį norite įtraukti į namų grupę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.
 2. Pasirinkite Prisijungti dabar > Pirmyn.
 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje, o tada – Pirmyn.
 4. Lauke įveskite namų grupės slaptažodį ir pasirinkite Pirmyn.
 5. Pasirinkite Baigti.

Namų grupės failų radimas

Jūsų namų grupei priklausantys kompiuteriai rodomi failų naršyklėje.

Kaip pasiekti bendrinamas bibliotekas, esančias kituose namu grupės kompiuteriuose

 1. Atidarykite failų naršyklę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami failų naršyklė, o tada pasirinkdami Failų naršyklė.
 2. Dalyje Namų grupė pasirinkite asmens, į kurio bibliotekas norite patekti, vartotojo paskyros pavadinimą.
 3. Failų sąraše dukart bakstelėkite ar spustelėkite biblioteką, kurią norite atidaryti, o tada dukart bakstelėkite ar spustelėkite norimą failą arba aplanką.
 

Bibliotekų ir įrenginių bendrinimas arba jų bendrinimo sustabdymas

Sukūrę namų grupę arba prie jos prisijungę, pasirenkate bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti su kitais žmonėmis namų grupėje. Bibliotekos pirmiausia bendrinamos su prieiga Skaityti, tai reiškia, kad kiti gali peržiūrėti ar klausytis to, kas yra bibliotekoje, tačiau negali keisti joje esančių failų. Bet kada galite reguliuoti prieigos lygį ir išskirti tam tikrus failus ir aplankus, kad nebūtų bendrinami.

Bendrinamas bibliotekas ir įrenginius gali matyti tik namų grupei priklausantys žmonės. Galite pasirinkti bendrinti bibliotekas, įrenginius ar atskirus failus ir aplankus su tam tikrais jūsų namų grupėje esančiais žmonėmis arba su visais.

Kaip bendrinti įrenginius ir ištisas bibliotekas

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.
 2. Pasirinkite keisti, ką bendrinate su namų grupe.
 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje, o tada – Pirmyn > Baigti.

Kaip bendrinti atskirus failus arba aplankus

 1. Atidarykite failų naršyklę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami failų naršyklė, o tada pasirinkdami Failų naršyklė.
 2. Pasirinkite elementą, o tada – skirtuką Bendrinti.
 3. Pasirinkite grupės Bendrinti su parinktį. Bendrinti su parinktys skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar kompiuteris prijungtas prie tinklo ir koks tai tinklas.
  • Jei norite bendrinti elementus su tam tikru asmeniu, pasirinkite šio asmens abonementą.
  • Jei norite bendrinti su visais savo namų grupės nariais, pasirinkite vieną iš Namų grupė parinkčių. (Pasirinkti bibliotekas, kurias norite bendrinti su visais namų grupės nariais, atidarydami namų grupę).
  • Jei kokio nors failo arba aplanko bendrinti nereikia, pasirinkite skirtuką Bendrinti, o tada – Stabdyti bendrinimą.
  • Norėdami pakeisti prieigos prie failo arba aplanko lygį, pasirinkite skirtuką Bendrinti, o tada – Namų grupė (peržiūrėti) arba Namų grupė (peržiūrėti ir redaguoti).
  • Jei norite bendrinti vietą, pvz., loginį diską arba sistemos aplanką, pasirinkite parinktį Išplėstinis bendrinimas.

Spausdintuvo bendrinimas

Spausdintuvai, prijungti USB laidu, gali būti bendrinami namų grupėje. Kai bendrinate spausdintuvą, jį pasiekti galėsite per bet kurios programos dialogo langą Spausdinti, tarsi jis būtų tiesiogiai prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Kaip bendrinti spausdintuvą namų grupėje arba sustabdyti jo bendrinimą

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.
 2. Pasirinkite keisti, ką bendrinate su namų grupe.
 3. Šalia Spausdintuvai ir įrenginiai pasirinkite Bendrinama arba Nebendrinama (pagal numatytuosius parametrus bus nustatyta Bendrinama).
 4. Pasirinkite Pirmyn > Baigti.

Kaip spausdinti namų grupės spausdintuvu

Atidarykite programos, iš kurios norite spausdinti (pvz., „Microsoft Word“), meniu Spausdinti, pasirinkite namų grupės spausdintuvą, o tada – Spausdinti.

Namų grupės parametrų keitimas, jei reikia

Nustatę namų grupę, bet kada galite pakeisti parametrus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.
 2. Pasirinkite norimus parametrus.

Galite keisti šiuos parametrus:

Parametras Aprašas
Bendrinimo su namų grupe keitimas Pasirinkite bibliotekas, spausdintuvus ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti savo namų grupėje.
Leisti visais šiam tinklui priklausančiais įrenginiais, pvz., televizoriais ir žaidimų konsolėmis, atkurti bendrinamą turinį

Naudokite šį parametrą, jei norite, kad turinys būtų bendrinamas visais tinklui priklausančiais įrenginiais. Pvz., galite bendrinti nuotraukas su skaitmeniniu nuotraukų rėmeliu arba muziką su tinklo medijos leistuvu.

Peržiūrėti arba atsispausdinti namų grupės slaptažodį Peržiūrėkite namų grupės slaptažodį. Šį slaptažodį perduokite prie namų grupės norintiems prisijungti vartotojams.
Keisti slaptažodį Pakeiskite namų grupės slaptažodį. Naudojant bet kurį namų grupės kompiuterį reikės įvesti naujai sugeneruotą slaptažodį.
Išeiti iš namų grupės Išeikite iš namų grupės. Namų grupės panaikinti negalima, bet jei visi iš jos išeis, jos nebebus. Tada, jei norite, galite nustatyti naują namų grupę.
Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus Pakeiskite tinklo radimo, failų ir spausdintuvų bendrinimo, namų grupė ryšio ir išplėstines saugos parinktis.
Paleisti namų grupės trikčių diagnostikos priemonę Išspręskite su namų grupe susijusias problemas.