Kalbos atpažinimo naudojimas

Taikoma: Windows 10

„Windows“ kalbėjimo atpažinimas leidžia valdyti kompiuterį vien balsu, nenaudojant klaviatūros ar pelės. Jums pradėti padės vedlys. Tiesiog prijunkite mikrofoną, tada užduočių juostos ieškos lauke įveskite Kalbėjimo atpažinimas ir pasirinkite „Windows“ kalbėjimo atpažinimas.

Atlikę vedlyje rodomus veiksmus, galite peržiūrėti mokymo priemonę, kad išmoktumėte balso komandas, bei išmokyti kompiuterį atpažinti jūsų balsą. Sužinokite dar daugiau balso komandų srityje „Windows“ kalbėjimo atpažinimo komandos.

Jei reikia daugiau parinkčių, ieškos lauke įveskite Valdymo skydas ir užduočių juostoje pasirinkite Valdymo skydas. Tada pasirinkite Pritaikymas neįgaliesiems > Kalbėjimo atpažinimas.

Kalbėjimo atpažinimo parametrai valdymo skyde