Numatytųjų sankaupos dydžių, skirtų FAT32 failų sistemai, aprašas

Taikoma: Windows

Suvestinė


Šiame straipsnyje išvardijami numatytieji sankaupos dydžiai diskams, naudojantiems FAT32 failų sistemą. FAT32 failų sistema naudoja mažesnius numatytuosius numatytuosius sankaupos dydžius nei FAT16 failų sistema, todėl efektyvesnė failų priskyrimo sistema ir disko vietos apsauga.

Daugiau informacijos


Toliau pateiktose lentelėse išvardijami numatytieji sankaupos dydžiai, kuriuos naudoja FAT32 failų sistema.
  Partition size      Cluster size  -------------------------------------  512 MB to 8,191 MB     4 KB  8,192 MB to 16,383 MB    8 KB  16,384 MB to 32,767 MB   16 KB  Larger than 32,768 MB   32 KB 
Nepamirškite, kad FAT32 failų sistema nepalaiko mažesnių nei 512 MB loginių diskų.

Nuorodos


Daugiau informacijos apie FAT32 failų sistemą rasite tolesniuose "Microsoft" žinių bazės straipsniuose:
Straipsnio ID: 154997 pavadinimas: FAT32 failų sistemos aprašas
Straipsnio ID: 69912 pavadinimas: MS-DOS išskaidymo suvestinė