Naršyklėje „Internet Explorer“ maksimalus URL ilgis yra 2 083 simboliai

S A N T R A U K A

„Microsoft Internet Explorer“ maksimalus universaliojo ištekliaus adreso (URL) ilgis yra 2 083 simboliai. „Internet Explorer“ taip pat nustatytas maksimalus kelio ilgis – 2 048 simboliai. Šis limitas taikomas ir POST užklausų, ir GET užklausų URL.


Jei naudojate metodą GET, galite naudoti tokį simbolių skaičių, kuris gaunamas iš maksimalaus 2 048 simbolių skaičiaus atėmus faktinio kelio simbolių skaičių.

Tačiau, naudojant metodą POST, pateikiant pavadinimo / reikšmės poras netaikomi jokie URL dydžio apribojimai. Šios poros yra perkeliamos į antraštę, o ne į URL.


RFC 2616, „Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1“, nenurodo jokių URL ilgio reikalavimų.

N U O R O D O S

Norėdami išsamiau išanalizuoti komponentus, žr. „Wininet“ antraštės failą.


Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. straipsnį „Bendroji sintaksė“, RFC 2616 3.2.1 skyrių, „Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1“, esantį toliau nurodytoje „Internet Society“ žiniatinklio svetainėje.
Savybės

Straipsnio ID: 208427 – Paskutinė peržiūra: 2010-04-29 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai