Programoje „Excel“ gaunamas klaidos pranešimas „Per daug skirtingų langelių formatų“

P OŽ Y M I A I

Programoje „Microsoft Excel 2003“ formatuojant langelį arba langelių diapazoną galima gauti tokį klaidos pranešimą: 

Per daug skirtingų langelių formatų.
 
„Excel“ įvyko klaida ir reikėjo pašalinti šiek tiek formatavimo, kad nebūtų sugadinta darbaknygė.

Programų „Microsoft Excel 2013“, „Microsoft Excel 2010“ arba „Microsoft Excel 2007“ failuose galimas toks klaidos pranešimas:

Programa „Excel“ faile aptiko neperskaitomo turinio

Kiti su stiliais susiję scenarijai:

1. Atidarant failą nelieka viso formatavimo.

2. Failo dydis išauga skirtingose darbaknygėse atlikus kopijavimo ir įklijavimo veiksmus

3. Nepavyksta įklijuoti:

„Microsoft Excel“ rodo

„Microsoft Excel“ negali įklijuoti duomenų“
 
Nepaisoma meniu parinkties „Įklijuoti“ arba klaviatūros sparčiųjų klavišų Ctrl-V ir nepateikiama jokių rezultatų, nors mainų sritis nėra tuščia.


P R I EŽ A S T I S

Ši problema atsiranda, kai darbaknygėje yra daugiau kaip 4 000 skirtingų langelių formatų derinių programoje „Excel 2003“ arba 64 000 – programoje „Excel 2007“ ir naujesnėse versijose. Derinys apibrėžiamas kaip unikalus langeliui taikomas formatavimo elementų rinkinys. Derinys apima visą šrifto formatavimą (pavyzdžiui: šrifto eskizas, šrifto dydis, pasvirasis, paryškintasis ir pabrauktasis), kraštinės (pavyzdžiui: vieta, svoris ir spalva), langelių trafaretai, skaičių formatavimas, lygiavimas ir langelių apsauga.

PASTABA. Jei dviejų arba daugiau langelių formatavimas toks pat, juose naudojamas formatavimo derinys. Tačiau jei yra langelių formatavimo skirtumų, kiekviename langelyje naudojamas skirtingas derinys.

Programoje „Excel“ stilių skaičius gali padidėti kopijuojant iš vienos darbaknygės į kitą, nes kopijuojami pasirinktiniai stiliai.

Darbaknygė, kurioje yra daugiau kaip 4 000 stilių, gali būti atidaryta programa „Excel 2007“ ir naujesne versija (dėl mažiau griežto formatavimo apribojimo), tačiau įvyks klaida programoje „Excel 2003“.

S P R E N D I M A S

1. Kad integruoti stiliai kopijuojant nebūtų dvigubinami, būtinai naudodami „Windows“ naujinimą įdiekite naujausius „Excel“ naujinimus. 

2. Pateiktuose žinių bazės straipsniuose nurodoma, kaip išjungti pasirinktinių stilių kopijavimą tarp darbaknygių viename „Excel“ egzemplioriuje, kai perkeliate arba kopijuojate darbalapį. Įdiekite ir įtraukite registro raktą, nurodytą pateiktame straipsnyje.

Nenaudojami stiliai nukopijuojami iš vienos į kitą „Excel 2007“ darbaknygę


3. Norėdami išvalyti darbaknyges, kuriose jau yra daug stilių, paleiskite vieną iš nurodytųjų:

„Excel“ formatai (xlsx, xlsm)


Dvejetainiai „Excel“ formatai (xls, xlsb) arba slaptažodžiu apsaugotos / užšifruotos darbaknygės.

4. Darbaknygių formatavimo supaprastinimas. Pavyzdžiui, formatavimą galima supaprastinti naudojantis pateiktais pasiūlymais: 
  • naudokite standartinį šriftą. Naudojant tą patį šriftą visiems langeliams, sumažėja formatavimo derinių skaičius.
  • Jei darbalapyje naudojate kraštines, naudokite jas nuosekliai.

    PASTABA. Jei kraštinę naudojate dešiniojoje langelio pusėje, nebūtina taikyti kraštinės kairiojoje langelio, kuris yra dešinėje, pusėje, nes kraštinės sutampa.
  • Jei langeliams naudojate trafaretus, juos pašalinkite spustelėdami Jokios spalvos dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Trafaretai.
  • Naudokite stilius norėdami standartizuoti darbaknygės formatavimą.
PASTABA. Kai supaprastinate arba standartizuojate darbaknygės formatavimą, išsaugokite, uždarykite ir iš naujo atidarykite darbaknygę prieš taikydami papildomą langelių formatavimą.D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Daugeliu atvejų vienai darbaknygei taikomas maždaug 4 000 skirtingų formatavimo derinių apribojimas yra pakankamas. Ši problema tikėtina, tik kai darbaknygėje yra daug darbalapių, kuriuose naudojamas skirtingas formatavimas, arba kai skirtingai formatuojamas didelis langelių skaičius.

Savybės

Straipsnio ID: 213904 – Paskutinė peržiūra: 2013-02-26 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai