Kaip konfigūruoti patikimą laiko serverį operacinėje sistemoje Windows 2000

Svarbu! Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitimą. Įsitikinkite, kad prieš keisdami registrą sukūrėte atsarginę jo kopiją. Įsitikinkite, kad žinote, kaip atkurti registrą, jei iškiltų problemų. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, jį atkurti ar keisti, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
256986 Microsoft Windows registro aprašas
Apie šiame straipsnyje minimą Microsoft Windows XP versiją skaitykite 314054 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba).

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip konfigūruoti Windows laiko tarnybą, esančią Microsoft Windows Server 2000. Windows laiko tarnybą galima konfigūruoti, kad ji naudotų vidinį aparatūros laikrodį arba išorinį laiko šaltinį. Patariame naudoti vidinį aparatūros laikrodį.

Įvadas

Windows yra W32Time, laiko tarnybos įrankis, reikalingas Kerberos autentiškumo nustatymo protokolui. Windows laiko tarnybos paskirtis – padėti užtikrinti, kad visuose organizacijos kompiuteriuose, kuriuose įdiegta Windows 2000 ar naujesnė versija, būtų rodomas toks pat laikas. Norint užtikrinti tinkamą bendro laiko naudojimą, Windows laiko tarnyboje naudojamas hierarchinis ryšys, valdantis įgaliojimą ir draudžiantis ciklus.

Numatyta, kad kompiuteriai, kuriuose įdiegta Windows, naudoja šią hierarchiją:
 • Visi kliento staliniai kompiuteriai nustato autentiškumo nustatymo domeno valdiklį kaip gaunamo laiko partnerį.
 • Visi nariai serveriai atlieka tą patį procesą kaip ir staliniai kompiuteriai.
 • Domeno valdikliai gali nustatyti pirminio domeno valdiklio (PDC) operacijų ruošinį kaip gaunamo laiko partnerį, bet gali naudoti pagrindinio domeno valdiklį pagal sluoksnio numeravimą.
 • Visi PDC operacijų ruošiniai vadovaujasi domenų hierarchija pasirinkdami gaunamo laiko partnerį.
Pagal šią hierarchiją PDC operacijų ruošinys, esantis miško šaknyje, tampa patikimu organizacijos ruošiniu. Patariama sukonfigūruoti patikimą laiko serverį, kuris naudotų aparatūros šaltinio laiką. Sukonfigūravus patikimą laiko serverį, skirtą sinchronizuoti su interneto laiko šaltiniu, autentiškumo nustatyti nereikia. Taip pat patariama sumažinti serverių ir atskirų kliento programų laiko tikslinimo parametrus. Naudojant šiuos patarimus domenas bus tikslesnis ir saugesnis.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Windows laiko tarnybos konfigūravimas norint naudoti vidinį aparatūros laikrodį

Įspėjimas! Jei naudodami registro rengyklę arba kitą būdą pakeisite registrą neteisingai, gali iškilti didelių problemų. Norint išspręsti šias problemas, gali tekti iš naujo įdiegti operacinę sistemą. Microsoft negali garantuoti, kad šios problemos bus išspręstos. Keisdami registrą prisiimate atsakomybę.

Patariama sukonfigūruoti patikimą laiko serverį, kuris naudotų aparatūros šaltinio laiką. Sukonfigūravus patikimą laiko serverį, skirtą sinchronizuoti su interneto laiko šaltiniu, autentiškumo nustatyti nereikia. Norėdami sukonfigūruoti Windows laiko tarnybą, kad būtų naudojamas vidinis aparatūros laikrodis, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 2. Raskite ir spustelėkite šį dalinį registro raktą:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ReliableTimeSource, tada spustelėkite Modifikuoti.
 4. Redaguoti DWORD reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite 1, tada spustelėkite Gerai.
 5. Raskite ir spustelėkite šį dalinį registro raktą:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite LocalNTP, tada spustelėkite Modifikuoti.
 7. Redaguoti DWORD reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite 1, tada spustelėkite Gerai.
 8. Baikite darbą su registro rengykle.
 9. Į komandų eilutę įrašykite šią komandą, kad būtų iš naujo paleista Windows laiko tarnyba, ir paspauskite klavišą ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Norėdami iš naujo nustatyti vietinių kompiuterių laiką pagal laiko serverį, visuose kompiuteriuose, išskyrus laiko serverį, paleiskite šią komandą:

  w32tm -s
Pastaba: nereikia konfigūruoti laiko serverio, kad sinchronizuotųsi pats. Jei sukonfigūruosite laiko serverį, kad sinchronizuotųsi pats, programos žurnale bus įrašyti šie įvykiai:Norėdami gauti daugiau informacijos apie komandą w32tm, įveskite šią komandą į komandų eilutę:

w32tm /?

Windows laiko tarnybos konfigūravimas, kad būtų naudojamas išorinis laiko šaltinis

Administratoriai gali konfigūruoti Windows laiko tarnybą PDC operacijų ruošinyje, esančiame miško šaknyje, kad išorinis SNTP (Simple Network Time Protocol) laiko serveris būtų laikomas kaip patikimas. Pavyzdžiui, galite naudoti Microsoft laiko serverį (time.windows.com) kaip išorinį SNTP laiko serverį. Norėdami sukonfigūruoti Windows laiko tarnybą, kad būtų naudojamas išorinis SNTP laiko serveris, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Vykdyti, įrašykite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 2. Norėdami pakeisti serverio tipą į NTP, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustelėkite šį dalinį registro raktą:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite TYPE, tada spustelėkite Modifikuoti.
  3. Redaguoti reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite NTP, tada spustelėkite Gerai.
 3. Norėdami konfigūruoti serverį kaip patikimą laiko šaltinį, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ReliableTimeSource, tada spustelėkite Modifikuoti.
  2. Redaguoti DWORD reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite 1, tada spustelėkite Gerai.
 4. Norėdami konfigūruoti serverį LocalNTP į 1, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite LocalNTP, tada spustelėkite Modifikuoti.
  2. Redaguoti DWORD reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite 1, tada spustelėkite Gerai.
 5. Norėdami nurodyti laiko šaltinius, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite NtpServer, tada spustelėkite Modifikuoti.
  2. Redaguoti reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite Peers, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba: Peers yra partnerių, iš kurių jūsų kompiuteris gauna laiko antspaudus, ribotos erdvės sąrašo vietos rezervavimo ženklas. Kiekvienas pateiktas DNS pavadinimas turi būti unikalus.
 6. Tik operacinėje sistemoje Windows 2000 su 4 pakeitimų paketu nustatykite laiko tikslinimo parametrą. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustelėkite šį dalinį registro raktą:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite MaxAllowedClockErrInSecs, tada spustelėkite Modifikuoti.
  3. Redaguoti DWORD reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite MaxAllowedClockErrInSecs, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba: Laikassekundėmis yra skirtumo tarp vietinio laikrodžio ir laiko, gaunamo iš NTP serverio, kad būtų laikomas leistinu naujuoju laiku, maksimalaus sekundžių skaičiaus vietos rezervavimo žymė.

 7. Norėdami nustatyti apklausos intervalą, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustelėkite šį dalinį registro raktą:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Dešinėje srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Period, tada spustelėkite Modifikuoti.
  3. Redaguoti DWORD reikšmę lange Reikšmės duomenys įveskite 24, tada spustelėkite Gerai.
 8. Norėdami išjungti registro rengyklę, meniu Rinkmena spustelėkite Baigti.
 9. Į komandų eilutę įrašykite šią komandą, kad būtų iš naujo paleista Windows laiko tarnyba, ir paspauskite klavišą ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Norėdami nustatyti vietinių kompiuterių laiką pagal laiko serverį, visuose kompiuteriuose, išskyrus laiko serverį, paleiskite šią komandą:
  w32tm -s

Numatyta, kad SNTP naudoja UDP (User Datagram Protocol) prievadą 123. Jei šis prievadas neatviras internete, negalėsite sinchronizuoti savo serverio su interneto SNTP serveriais. Kompiuteris, sukonfigūruotas kaip patikimas laiko šaltinis, identifikuojamas kaip Windows laiko tarnybos šaknis. Laiko tarnybos šaknis yra patikimas domeno serveris, paprastai konfigūruojamas nuskaityti laiką iš išorinio NTP serverio ar aparatūros įrenginio. Laiko serverį galima konfigūruoti kaip patikimą laiko šaltinį, kad laiko perkėlimas visoje domeno hierarchijoje būtų optimalus. Jei domeno valdiklis sukonfigūruotas kaip patikimas laiko šaltinis, įėjusi į tinklą, Net Logon paslauga paskelbs, kad domeno valdiklis yra patikimas laiko šaltinis. Kai kiti domeno valdikliai ieško laiko šaltinio, su kuriuo galėtų sinchronizuotis, jie pirmiausia pasirenka patikimą šaltinį, jei toks yra.

Registro raktas HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period valdo Windows laiko tarnybos sinchronizavimo dažnumą. Jei nurodoma reikšmė, ji turi būti viena iš specialiųjų reikšmių, išvardytų šiame sąraše:
 • 65531, „DailySpecialSkew“ – nustato sinchronizavimą kas 45 minutes, kol jis bus sėkmingas, tada – kas dieną po vieną kartą.
 • 65532, „SpecialSkew“ – nustato sinchronizavimą kas 45 minutes, kol jis bus sėkmingas tris kartus, tada – po vieną kartą kas aštuonias valandas. Tai numatytasis parametras.
 • 65533, „Weekly“ – nustato sinchronizavimą kas septynias dienas.
 • 65534, „Tridaily“ – nustato sinchronizavimą kas tris dienas.
 • 65535, „BiDaily“ – nustato sinchronizavimą kas dvi dienas.
 • 0 – NT5DS sinchronizavimas atliekamas kas 45 minutes, kol jis bus sėkmingas tris kartus, tada vieną kartą kas aštuonias valandas. NTP sinchronizavimas atliekamas kas 8 valandas.
 • freqfreq yra norimas Windows laiko tarnybos sinchronizavimų skaičius per dieną. Jei norite naudoti kitą, nei anksčiau nurodytą reikšmę, turite naudoti šią parinktį.

N U O R O D O S

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Windows laiko tarnybą, spustelėkite toliau esančių straipsnių numerius ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnius:

884776 Windows laiko tarnybos konfigūravimas pagal didelį laiko poslinkį (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
816042 Kaip konfigūruoti patikimą laiko serverį operacinėje sistemoje Windows Server 2003 (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
314054 Kaip konfigūruoti patikimą laiko serverį operacinėje sistemoje Windows XP (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)


Norėdami gauti papildomos informacijos apie Windows laiko tarnybą Windows Server 2003 miške, apsilankykite šioje svetainėje:
Savybės

Straipsnio ID: 216734 – Paskutinė peržiūra: 2007-10-26 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai