B priedas: Diktoriaus klaviatūros komandos ir lietimo gestai

Taikoma: Windows 10

Šiame priede išvardytos klaviatūros komandos ir lietimo gestai, kuriuos galima naudoti naujausioje „Windows“ versijoje. 

Norėdami peržiūrėti visų kitų klaviatūros sparčiųjų klavišų sąrašą sistemoje „Windows“, žr. Spartieji klavišai naudojant „Windows“. Norėdami peržiūrėti sparčiųjų klavišų „Windows“ programėlėse sąrašą, žr. Spartieji klavišai programėlėse.

Diktoriaus klavišas

Galite pasirinkti, kokį modifikavimo klavišą norite naudoti Diktoriaus komandose. Tiek „Caps lock“, tiek „Insert“ klavišai veikia kaip Diktoriaus klavišas pagal numatytuosius parametrus. Galite naudoti bet kurį iš šių klavišų bet kuriai komandai, kuri naudoja Diktoriaus klavišą. Diktoriaus klavišas komandose vadinamas tiesiog „Diktorius“. Diktoriaus klavišą galite pakeisti Diktoriaus parametruose.

Pastaba: Jei naudojate japonišką 106 klavišų klaviatūrą, jūsų numatytieji Diktoriaus klavišai yra „Insert” ir „NonConvert”.

Diktoriaus klaviatūros komandos


Diktorius turi du galimus klaviatūros išdėstymus: Standartinį ir Senstelėjusį. Toliau pateiktos kiekvieno iš jų komandos. Norėdami sužinoti nuskaitymo režimo komandas, žr. 3 skyrių: Nuskaitymo režimo naudojimas

Pastaba: Komandos, kuriose yra pliusas (+) ir minusas (-), nurodo fizinį raktą ir joms nereikia „Shift“ kaip modifikatoriaus. Išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai pasakyta ir kitaip nei tuomet, kai įvedate pliuso ženklą, „Shift“ nereikia naudoti prieš lygybės klavišą, kad jis taptų pliuso ženklu. Naudojant aukščiau pateiktą Diktoriaus garsumo komandą kaip pavyzdį, Diktorius + Ctrl + ženklas lygu (=) yra raidinė komanda, o ne Diktorius + Ctrl + Shift + ženklas lygu (=).

 

Standartinis klaviatūros išdėstymas

Bendrosios komandos

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + Enter Programos Diktorius paleidimas arba sustabdymas
Diktorius + Esc Išjungti programą Diktorius
Diktorius + 1 Perjungti įvesties mokymąsi
Diktorius + rodyklė dešinėn Pereiti prie paskesnio elemento
Diktorius + rodyklė kairėn Pereiti prie ankstesnio elemento
Diktorius + Page Up
Ctrl + Diktorius + rodyklė aukštyn
Diktorius + Page Down
Ctrl + Diktorius + rodyklė žemyn
Keisti rodinį
Diktorius + F1 Rodyti komandų sąrašą
Diktorius + F2 Rodyti dabartinio elemento komandas
Diktorius + Enter Atlikti pirminį veiksmą
Diktorius + Ctrl + Enter Perjungti ieškos režimą
Diktorius + F12 Skaityti dabartinę datą ir laiką
Diktorius + Ctrl + D Apibūdinti vaizdą naudojant internetinę tarnybą arba gauti tinklalapio šaltinio nuorodą
 
Diktorius + S Gauti tinklalapio santrauką
 
Diktorius + S dukart greitai Gauti tinklalapio santrauką ir populiarų nuorodų dialogo langą
Diktorius + Alt + F Pateikti atsiliepimą apie Diktorių
Diktorius + Z Užrakinti Diktoriaus klavišą
Diktorius + Ctrl + F12 Perjungti kūrėjo režimą
Diktorius + 3 Perduoti klavišus į programą
Diktorius + Alt + M Perjungti pelės režimą
Diktorius + H Įjungti arba išjungti „Outlook“ stulpelių antraščių skaitymą

 

Šnekos koregavimas

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Ctrl + Diktorius + pliuso ženklas (+)
Ctrl + Diktorius + pridėti (skaičių klaviatūroje)
Padidinti balso garsumą
Ctrl + Diktorius + minuso ženklas (-)
Ctrl + Diktorius + atimti (skaičių klaviatūroje)
Sumažinti balso garsumą
Diktorius + pliuso ženklas (+) Pagreitinti kalbėjimą
Diktorius + minuso ženklas (-) Sulėtinti kalbėjimą
Alt + Diktorius + atimti (skaičių klaviatūroje)
Alt + Diktorius + minuso ženklas (-)
Alt + Diktorius + pridėti (skaičių klaviatūroje)
Alt + Diktorius + pliuso ženklas (+)
Keisti skyrybos skaitymo režimą
Diktorius + V Padidinti detalumo režimą
Shift + Diktorius+ V Sumažinti detalumo režimą
Diktorius + 2 Perjungti simbolių skaitymą
Diktorius + pasvirasis dešininis brūkšnys (/) Skaityti kontekstą
Alt + Diktorius + pasvirasis dešininis brūkšnys (/) Nustatyti skaitomo konteksto detalumą
Ctrl + Diktorius + pasvirasis dešininis brūkšnys (/) Keisti skaitymo konteksto eilės tvarką

 

Skaitymas ir darbas su tekstu

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Ctrl Sustabdyti skaitymą
Diktorius + tabuliavimo klavišas
Diktorius + 5 (skaičių klaviatūroje)
Skaityti elementą
Diktorius + tabuliavimo klavišas dukart greitai
Diktorius + 5 dukart greitai (skaičių klaviatūroje)
Diktorius + K dukart greitai
Diktorius + Ctrl + 5 dukart greitai (skaičių klaviatūroje)
Skaityti elementą paraidžiui
Diktorius + 0 Skaityti išplėstinį elementą
Diktorius + T Skaityti lango pavadinimą
Diktorius + W Skaityti langą
Diktorius + X Pakartoti frazę
Diktorius + R Skaityti nuo žymiklio
Ctrl + Diktorius + R
Diktorius + rodyklė žemyn
Pradėti skaityti dokumentą
Diktorius + C Skaityti dokumentą
Shift + Diktorius+ J
Diktorius + Alt + Home
Skaityti tekstą nuo žymiklio pradžios
Ctrl + Diktorius + U Skaityti ankstesnį puslapį
Ctrl + Diktorius + I Skaityti dabartinį puslapį
Ctrl + Diktorius + O Skaityti kitą puslapį
Ctrl + Diktorius + J Skaityti ankstesnę pastraipą
Ctrl + Diktorius + K Skaityti dabartinę pastraipą
Ctrl + Diktorius + L Skaityti kitą pastraipą
Diktorius + Ctrl + M Skaityti ankstesnį sakinį
Diktorius + Ctrl + kablelis (,) Skaityti dabartinį sakinį
Diktorius + Ctrl + taškas (.) Skaityti kitą sakinį
Diktorius + U Skaityti ankstesnę eilutę
Diktorius + I
Diktorius + rodyklė aukštyn
Skaityti dabartinę eilutę
Diktorius + O Skaityti kitą eilutę
Diktorius + J
Ctrl + Diktorius + rodyklė kairėn
Skaityti ankstesnį žodį
Diktorius + K
Ctrl + Diktorius + 5 (skaičių klaviatūroje)
Skaityti dabartinį žodį
Diktorius + L
Ctrl + Diktorius + rodyklė dešinėn
Skaityti kitą žodį
Diktorius + M Skaityti ankstesnį simbolį
Diktorius + kablelis (,)
5 (skaičių klaviatūroje)
Skaityti dabartinį simbolį
Diktorius + taškas (.) Skaityti kitą simbolį
Diktorius + F Skaityti kitą formatavimo informacijos grupę
Shift + Diktorius+ F Skaityti ankstesnę formatavimo informacijos grupę
Diktorius + B
Ctrl + Diktorius + Home
Pereiti į teksto pradžią
Diktorius + E
Ctrl + Diktorius + End
Pereiti į teksto pabaigą
Diktorius + Shift + rodyklė žemyn Skaityti pažymėtą sritį
Diktorius + Shift + rodyklė žemyn du kartus greitai Rašybos pasirinkimas

 

Perėjimas lentelėse

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Ctrl + Alt + Home Pereiti į pirmą langelį lentelėje
Ctrl + Alt + End Pereiti į paskutinį langelį lentelėje
Ctrl + Alt + rodyklė dešinėn Pereiti į paskesnį langelį eilutėje
Ctrl + Alt + rodyklė kairėn Pereiti į ankstesnį langelį eilutėje
Ctrl + Alt + rodyklė žemyn Pereiti į paskesnį langelį stulpelyje
Ctrl + Alt + rodyklė aukštyn Pereiti į ankstesnį langelį stulpelyje
Ctrl + Shift + Alt + rodyklė kairėn Skaityti dabartinės eilutės antraštę
Ctrl + Shift + Alt + rodyklė aukštyn Skaityti dabartinio stulpelio antraštę
Ctrl + Shift + Alt + rodyklė dešinėn Skaityti dabartinę eilutę
Ctrl + Shift + Alt + rodyklė žemyn Skaityti dabartinį stulpelį
Ctrl + Shift + Alt + dešininis pasvirasis brūkšnys (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (skaičių klaviatūroje)
Skaityti, kurioje eilutėje ir stulpelyje yra Diktorius
Ctrl + Alt + Page up Pereiti į lentelės langelį
Ctrl + Alt + Page down Pereiti į langelio turinį

 

Diktoriaus įvesties vietos komandos

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Diktorius + Home Pereiti į pirmąjį lango elementą
Diktorius + End Pereiti į paskutinį lango elementą
Diktorius + grįžties klavišas Eiti atgal per vieną elementą
Diktorius + N Pereiti į svarbų objektą
Diktorius + atidaromasis laužtinis skliaustas ([)
Diktorius + atimti (skaičių klaviatūroje)
Perkelti Diktoriaus žymiklį į sistemos žymiklį
Diktorius + vienguba kabutė (')
Diktorius + pridėti (skaičių klaviatūroje)
Suaktyvinti elementą
Diktorius + A Peršokti į nurodytą elementą
Shift + Diktorius+ A Pereiti į pakomentuotą turinį
Alt + Diktorius + rodyklė aukštyn Eiti į pirminį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Alt + Diktorius + rodyklė dešinėn Eiti į paskesnį dukterinį elementą (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Alt + Diktorius + rodyklė kairėn Eiti į ankstesnį dukterinį elementą (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Alt + Diktorius + rodyklė žemyn Eiti į pirmą antrinį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Diktorius + F7 Saitų sąrašas
Diktorius + F5 Orientyrų sąrašas
Diktorius + F6 Antraščių sąrašas
Diktorius + Ctrl + F Diktoriaus Rasti
Diktorius + F3 Tęsti radimą pirmyn
Diktorius + Shift + F3 Tęsti radimą atgal

 

Skaičių klaviatūros komandos

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Diktorius + Home Pereiti į pirmąjį lango elementą
Diktorius + End Pereiti į paskutinį lango elementą
Diktorius + Alt + Home Skaityti tekstą nuo žymiklio pradžios
Ctrl + Diktorius + Home Pereiti į teksto pradžią
Ctrl + Diktorius + End Pereiti į teksto pabaigą
Diktorius + rodyklė kairėn Pereiti prie ankstesnio elemento
Diktorius + rodyklė dešinėn Pereiti prie paskesnio elemento
Diktorius + 5 (skaičių klaviatūroje) Skaityti elementą
Diktorius + 5 dukart greitai (skaičių klaviatūroje)
Diktorius + Ctrl + 5 dukart greitai (skaičių klaviatūroje)
Skaityti elementą paraidžiui
Diktorius + rodyklė aukštyn Skaityti dabartinę eilutę
Diktorius + rodyklė žemyn Pradėti skaityti dokumentą
Ctrl + Diktorius + rodyklė kairėn Skaityti ankstesnį žodį
Ctrl + Diktorius + 5 (skaičių klaviatūroje) Skaityti dabartinį žodį
Ctrl + Diktorius + rodyklė dešinėn Skaityti kitą žodį
5 (skaičių klaviatūroje) Skaityti dabartinį simbolį
Diktorius + Page Up
Ctrl + Diktorius + rodyklė aukštyn
Keisti rodinį
Diktorius + atimti (skaičių klaviatūroje) Perkelti Diktoriaus žymiklį į sistemos žymiklį
Diktorius + pridėti (skaičių klaviatūroje) Suaktyvinti elementą
Ctrl + Diktorius + pridėti (skaičių klaviatūroje) Padidinti balso garsumą
Ctrl + Diktorius + atimti (skaičių klaviatūroje) Sumažinti balso garsumą
Alt + Diktorius + pridėti
Alt + Diktorius + atimti
Keisti skyrybos skaitymo režimą
Diktorius + Enter Atlikti pirminį veiksmą
Diktorius + Shift + Enter Perjungti ieškos režimą

 

Senstelėjęs klaviatūros išdėstymas

Bendrosios komandos

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
„Windows“ logotipo klavišas + Ctrl + N Atidaryti Diktoriaus parametrus
„Windows“ logotipo klavišas + Ctrl + Enter Programos Diktorius paleidimas arba sustabdymas
Diktorius + Esc Sustabdyti diktorių
Diktorius + 1 Perjungti įvesties mokymąsi
Diktorius + rodyklė dešinėn Pereiti prie paskesnio elemento
Diktorius + rodyklė kairėn Pereiti prie ankstesnio elemento
Diktorius + rodyklė aukštyn arba žemyn Keisti rodinį
Diktorius + F1 Rodyti komandų sąrašą
Diktorius + F2 Rodyti dabartinio elemento komandas
Diktorius + Enter Atlikti pirminį veiksmą
Diktorius + Shift + Enter Perjungti ieškos režimą
Diktorius + C Skaityti dabartinę datą ir laiką
Diktorius + Shift + D Apibūdinti atvaizdą naudojant internetinę tarnybą
Diktorius + E
Diktorius + Alt + F
Pateikti atsiliepimą apie Diktorių
Diktorius + Z Užrakinti Diktoriaus klavišą
Diktorius + Shift + F12 Perjungti kūrėjo režimą
Diktorius + X Perduoti klavišus į programą
Diktorius + Num lock Įjungti arba išjungti pelės režimą
Greitai paspauskite „Caps Lock“ du kartus Įjungti arba išjungti funkciją „Caps Lock“

 

Šnekos koregavimas

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Diktorius + Page Up Padidinti balso garsumą
Diktorius + Page Down Sumažinti balso garsumą
Diktorius + pliuso ženklas (+)
Diktorius + pridėti (skaičių klaviatūroje)
Pagreitinti kalbėjimą
Diktorius + minuso ženklas (-)
Diktorius + atimti (skaičių klaviatūroje)
Sulėtinti kalbėjimą
Diktorius + Alt + pliuso ženklas (+)
Diktorius + Alt + minuso ženklas (-)
Diktorius + Alt + pliuso klavišas (skaičių klaviatūroje)
Diktorius + Alt + atimti (skaičių klaviatūroje)
Keisti skyrybos skaitymo režimą
Diktorius + A
Diktorius + Ctrl + pliuso ženklas (+)
Diktorius + Ctrl + pridėti (skaičių klaviatūroje)
Padidinti detalumo režimą
Diktorius + Ctrl + minuso ženklas (-)
Diktorius + Ctrl + atimti (skaičių klaviatūroje)
Sumažinti detalumo režimą
Diktorius + F12 Perjungti simbolių skaitymą
Diktorius + pasvirasis dešininis brūkšnys (/) Skaityti kontekstą
Alt + Diktorius + pasvirasis dešininis brūkšnys (/) Pakeisti, kiek konteksto bus skaitoma (detalumas)
Ctrl + Diktorius + pasvirasis dešininis brūkšnys (/) Keisti skaitymo konteksto eilės tvarką

 

Skaitymas ir darbas su tekstu

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Ctrl Sustabdyti skaitymą
Diktorius + D Skaityti elementą
Diktorius + S Skaityti elementą paraidžiui
Diktorius + 0 (nulis) Skaityti išplėstinį elementą
Diktorius + T Skaityti lango pavadinimą
Diktorius + W Skaityti langą
Diktorius + V Pakartoti frazę
Diktorius + R Skaityti nuo žymiklio
Diktorius + M Pradėti skaityti dokumentą
Diktorius + H Skaityti dokumentą
Diktorius + uždaromasis laužtinis skliaustas (]) Skaityti tekstą nuo žymiklio pradžios
Diktorius + Shift + U Skaityti ankstesnį puslapį
Diktorius + Ctrl + U Skaityti dabartinį puslapį
Diktorius + U Skaityti kitą puslapį
Diktorius + Shift + I Skaityti ankstesnę pastraipą
Diktorius + Ctrl + I Skaityti dabartinę pastraipą
Diktorius + I Skaityti kitą pastraipą
Diktorius + Ctrl + M Skaityti ankstesnį sakinį
Diktorius + Ctrl + kablelis (,) Skaityti dabartinį sakinį
Diktorius + Ctrl + taškas (.) Skaityti kitą sakinį
Diktorius + Shift + O Skaityti ankstesnę eilutę
Diktorius + Ctrl + O Skaityti dabartinę eilutę
Diktorius + O Skaityti kitą eilutę
Diktorius + Shift + P Skaityti ankstesnį žodį
Diktorius + Ctrl + P Skaityti dabartinį žodį
Diktorius + P Skaityti kitą žodį
Diktorius + Shift + atidaromasis laužtinis skliaustas ([) Skaityti ankstesnį simbolį
Diktorius + Ctrl + atidaromasis laužtinis skliaustas ([) Skaityti dabartinį simbolį
Diktorius + atidaromasis laužtinis skliaustas ([) Skaityti kitą simbolį
Diktorius + F Skaityti kitą formatavimo informacijos grupę
Shift + Diktorius+ F Skaityti ankstesnę formatavimo informacijos grupę
Diktorius + Y Pereiti į teksto pradžią
Diktorius + B Pereiti į teksto pabaigą
Diktorius + J Pereiti į paskesnę antraštę
Diktorius + Shift + J Pereiti į ankstesnę antraštę
Diktorius + L Pereiti į paskesnį saitą
Diktorius + Shift + L Pereiti į ankstesnį saitą
Diktorius + Shift + rodyklė žemyn Skaityti dabartinį pažymėtą tekstą

 

Perėjimas lentelėse

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Diktorius + F3 Pereiti į paskesnį langelį eilutėje
Diktorius + Shift + F3 Pereiti į ankstesnį langelį eilutėje
Diktorius + F4 Pereiti į paskesnį langelį stulpelyje
Diktorius + Shift + F4 Pereiti į ankstesnį langelį stulpelyje
Diktorius + F10 Skaityti dabartinės eilutės antraštę
Diktorius + F9 Skaityti dabartinio stulpelio antraštę
Diktorius + F8 Skaityti dabartinę eilutę
Diktorius + F7 Skaityti dabartinį stulpelį
Diktorius + F5 Skaityti, kurioje eilutėje ir stulpelyje yra Diktorius
Diktorius + F6 Pereiti į lentelės langelį
Diktorius + Shift + F6 Pereiti į langelio turinį
Diktorius + K Pereiti į paskesnę lentelę
Diktorius + Shift + K Pereiti į ankstesnę lentelę

 

Diktoriaus įvesties vietos komandos

Paspauskite šiuos klavišus Norėdami
Diktorius + Home Pereiti į pirmąjį lango elementą
Diktorius + End Pereiti į paskutinį lango elementą
Diktorius + grįžties klavišas Eiti atgal per vieną elementą
Diktorius + N Pereiti į svarbų objektą
Diktorius + G Perkelti Diktoriaus žymiklį į sistemos žymiklį
Diktorius + tildės ženklas (~) Suaktyvinti elementą
Diktorius + Insert Peršokti į nurodytą elementą
Diktorius + Shift + Insert Pereiti į pakomentuotą turinį
Ctrl + Diktorius + rodyklė aukštyn Eiti į pirminį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Ctrl + Diktorius + rodyklė dešinėn Eiti į paskesnį dukterinį elementą (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Ctrl + Diktorius + rodyklė kairėn Eiti į ankstesnį dukterinį elementą (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Ctrl + Diktorius + rodyklė žemyn Eiti į pirmą antrinį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)
Diktorius + Q Pereiti prie paskutinio srityje esančio elemento

Diktoriaus lietimo gestai


Naudokite šį gestą  Norėdami
Palieskite arba vilkite vieną pirštą Skaityti, kas yra po pirštu
Dukart bakstelėkite arba laikykite prispaudę vieną pirštą ir bakstelėkite bet kurioje ekrano vietoje antru pirštu Aktyvinti pirminį veiksmą
Triskart bakstelėkite arba laikykite prispaudę vieną pirštą ir dukart bakstelėkite bet kurioje ekrano vietoje antru pirštu Aktyvinti antrinį veiksmą
Laikykite prispaudę vieną pirštą ir bakstelėkite bet kurioje ekrano vietoje dviem pirštais Vilkimo pradžios arba papildomų klavišų parinktys
Brūkštelėkite kairėn arba dešinėn vienu pirštu Pereinama prie paskesnio arba ankstesnio elemento
Brūkštelėkite aukštyn arba žemyn vienu pirštu Keisti rodinį
Dukart bakstelėkite dviem pirštais Tolesnio Diktoriaus skaitymo stabdymas
Dukart bakstelėkite trimis pirštais Keisti detalumo režimą
Dukart bakstelėkite keturiais pirštais Rodyti dabartinio elemento Diktoriaus komandas
Dukart bakstelėkite dviem pirštais Rodyti kontekstinį meniu
Dukart bakstelėkite trim pirštais Skaityti teksto atributus
Dukart bakstelėkite keturiais pirštais Atidaryti ieškos režimą
Triskart bakstelėkite keturiais pirštais Rodyti visas Diktoriaus komandas
Perbraukite kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn dviem pirštais Slinkti
Perbraukite kairėn arba dešinėn trim pirštais Skirtukas į priekį arba atgal
Perbraukite aukštyn trimis pirštais Skaityti dabartinį langą
Perbraukite žemyn trimis pirštais Pradėti skaityti tekstą
Perbraukite aukštyn arba žemyn keturiais pirštais Įjungti arba išjungti semantinį didinimą, kai tai palaikoma
Perbraukite kairėn arba dešinėn keturiais pirštais Perkelti Diktoriaus žymiklį į vieneto pradžią arba pabaigą

 

Tolesni veiksmai: C priedas: Palaikomi Brailio ekranai

Grįžti į turinį