7 skyrius. Diktoriaus tinkinimas

Taikoma: Windows 10

Šiame skyriuje pateikiama, kaip tinkinti Diktorių pagal savo poreikius, įskaitant, kaip pakeisti Diktoriaus paleidimą, kiek grįžtamojo ryšio girdėsite įvesdami tekstą, ar sumažinti garsą iš kitų programėlių, kai veikia Diktorius, ir kaip Diktoriaus komandas perskirti pasirinktiems spartiesiems klavišams. Šiame skyriuje taip pat pateikiama informacijos apie tai, kaip naudoti trečiųjų šalių „tekstas į kalbą“ (TTS) programinę įrangą, norint į Diktorių įtraukti daugiau balsų.

Daugelį iš šių parinkčių rasite Diktoriaus parametruose paspaudę „Windows“ logotipo klavišą + Ctrl + N

Bendrieji parametrai (naudoti Diktorių)

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie perjungiklį Diktoriui įjungti arba išjungti bei saitus į Diktoriaus pagrindinį puslapį ir šį vadovą.

Paleisties parinktys

 • Leisti sparčiuoju klavišu paleisti Diktorių. Diktorių paleiskite ir sustabdykite naudodami „Windows“ logotipo klavišą + Ctrl + Enter klaviatūroje arba „Windows“ mygtuką + garsumo didinimo mygtuką jutikliniame įrenginyje.
 • Paleisti diktorių man prisijungus. Diktorius bus paleistas automatiškai, kai prisijungsite prie kompiuterio.
 • Paleisti diktorių prieš prisijungiant visiems. Diktorius veiks jūsų kompiuteryje prieš kam nors prisijungus.
 • Rodyti Diktoriaus pagrindinį puslapį, paleidžiant Diktorių. Šią parinktį taip pat galite įjungti arba išjungti Diktoriaus pagrindiniame puslapyje.
 • Minimizuoti Diktoriaus pagrindinį puslapį į sistemos dėklą. Įjungus šią parinktį, Diktorius bus minimizuotas į sistemos dėklą, o ne užduočių juostą.

Diktoriaus balso pritaikymas asmeniniams poreikiams

 • Pasirinkite balsą. Pasirinkite iš įvairių galimų Diktoriaus balsų jūsų kalba. Diktoriaus balsų vidurkis daugiausia yra maždaug 400 žodžių per minutę. Tačiau anglų kalbos balsai „Microsoft David“, „Microsoft Zira“ ir „Microsoft Mark“ užtikrina maždaug 800 žodžių per minutę greitį.
 • Sužinokite, kaip įtraukti daugiau balsų Diktorių galima naudoti su SAPI 5 pagrindo šnekos sintezatoriais. Įdiegę, galėsite pasirinkti iš balsų sąrašo. Trečiųjų šalių teikėjai apima „Harpo Software“, „CereProc“, „NextUp“, „Eloquence“ ir „Vocalizer Expressive“. Daugiau informacijos apie balsų įtraukimą rasite A priede: Palaikomos kalbos ir balsai.

Pastaba. Šios parinktys pateikiamos tik informavimo tikslais. „Microsoft“ neremia jokios konkrečios trečiosios šalies programinės įrangos, taip pat ji negali pasiūlyti jokios pagalbos dėl jų diegimo ir naudojimo. Jei reikia pagalbos dėl šių produktų, susisiekite su jų originaliu gamintoju.

 • Greitis. Valdyti greitį, kuriuo Diktorius kalba.
 • Aukštis. Koreguoti Diktoriaus balso aukštį.
 • Garsumas. Reguliuokite Diktoriaus kalbėjimo garsumą.
 • Sumažinti kitų programėlių garsumą. Sumažinamas kitų programėlių garsumas, kad galėtumėte geriau girdėti Diktorių.
 • Pasirinkti, kur girdite Diktoriaus balsą. Diktorius suteikia galimybę pasirinkti savo numatytąjį garso išvesties įrenginį.

Girdimų garsų skaitant ir sąveikaujant keitimas

 • Keisti Diktoriaus apie tekstą pateikiamos informacijos išsamumą. Galimos parinktys: Tik tekstas, Antraštės ir klaidos, Pagrindinis formatavimas, Kiti komentarai, Išplėstinis formatavimas, Išdėstymo ir animacijos informacija.
 • Keisti tai, kaip skaitomas tekstas didžiosiomis raidėmis. Galimos parinktys: Nepranešti, Padidinti aukštį ir Pasakyti „cap“ (didžioji raidė).
 • Diktoriaus balsas pabrėžia suformatuotą tekstą Diktoriaus balsas labiau akcentuos suformatuotą tekstą.
 • Girdėti fonetinius ženklus skaitydami po simbolį. Pavyzdžiui, Diktorius raidę A perskaitys kaip „alfa“.
 • Diktorius naudoja skyrybą, kad skaitant būtų galima nustatyti pauzes.
 • Girdėti išplėstinę informaciją, pvz., žinyno tekstą, esančią mygtukuose ar kituose valdikliuose.
 • Keisti konteksto, kurį Diktorius pateikia apie mygtukus ir kitus valdiklius, lygį. Galimos parinktys: Nėra konteksto, Tik garsai, Tiesioginis kontekstas, Tiesioginio konteksto pavadinimas ir tipas, Visas naujo valdiklio kontekstas, Visas senų ir naujų valdiklių kontekstas.
 • Reguliuoti, kada Diktorius pateikia informaciją apie mygtukus ir kitus valdiklius. Galimos parinktys: Po valdiklių arba Prieš valdiklius.
  • Dabartinį kontekstą bet kuriuo metu galite išgirsti paspaudę Diktorius + pasvirasis dešininis brūkšnys (/).
  • Skaitomo konteksto lygį galite pakeisti paspaudę Diktorius + Alt + pasvirasis dešininis brūkšnys (/).
  • Nustatyti, ar kontekstas bus skaitomas prieš ar po dabartinio elemento, galite paspaudę Diktorius + Ctrl + pasvirasis dešininis brūkšnys (/).
 • Girdėti patarimus, kaip sąveikauti su mygtukais ir kitais valdikliais.
 • Girdėti, kaip Diktorius praneša, kodėl veiksmo atlikti negalima.
 • Girdėti tik įprastų veiksmų garsus. Įprasti veiksmai yra veiksmai, tokie kaip nuskaitymo režimo įjungimas ir išjungimas ar perėjimas į puslapį spustelėjus saitą.
 • Efektyvesnis Diktorius „Outlook“ programoje (eksperimentinė funkcija). Pasirinkus šią funkciją, „Outlook“ leis rūšiuoti el. laiškus natūraliau .

Keisti girdimą garsą įvedant tekstą

 • Girdėti įvedamas raides, skaitmenis ir skyrybos ženklus. Simboliai paskelbiami iš karto po to, kai juos įvedate. Šį parametrą taip pat galima įjungti arba išjungti paspaudus Diktorius + 2.
 • Girdėti įvedamus žodžius. Įvesti žodžiai paskelbiami iškart juos įvedus.
 • Girdėti įvedamus funkcinius klavišus
 • Girdėti įvedamus rodyklių, tabuliavimo ir kitus naršymo klavišus
 • Girdėti, kai įjungiami arba išjungiami perjungimo klavišai, pvz., „Caps Lock“ ar „Num Lock“
 • Girdėti įvedamus „Shift“, „Alt“ ir kitus modifikavimo klavišus

Pasirinkite klaviatūros parametrus

 • Pasirinkti klaviatūros išdėstymą. Diktoriaus standartinis išdėstymas yra panašesnis į klaviatūros išdėstymus, kuriuos galėjote matyti kituose ekrano skaitytuvuose. Jei norite naudoti pradinį Diktoriaus klaviatūros išdėstymą, pasirinkite senstelėjusią klaviatūrą. Sužinokite kiekvienos klaviatūros komandas B priede: Diktoriaus klaviatūros išdėstymai ir lietimo gestai.
 • Pasirinkti Diktoriaus klavišą. Galite pasirinkti, ar Diktoriaus komandose norite naudoti „Caps lock“, „Insert“ ar abu klavišus. Tiek „Caps lock“, tiek „Insert“ klavišai veikia kaip Diktoriaus klavišas pagal numatytuosius parametrus. Galite naudoti bet kurį iš šių klavišų bet kuriai komandai, kuri naudoja Diktoriaus klavišą.

Pastaba. Jei naudojate japonišką 106 klavišų klaviatūrą, jūsų numatytieji Diktoriaus klavišai yra „Insert” ir „NonConvert”.

 • Užrakinti Diktoriaus klavišą, kad man nereikėtų jo spausti įvedant kiekvieną komandą. Paspaudus vieną iš klavišų, jis liks „paspaustos“ būsenos, kol dar kartą jo nepaspausite norėdami išjungti. Taip pat galite užrakinti Diktoriaus klavišą paspausdami Diktorius + Z. Ši funkcija gali būti painiojanti, jei nesate prie jos pripratę, todėl ją naudokite atsargiai.
 • Jutiklinėse klaviatūrose suaktyvinti klavišus, kai atkeliu pirštą . Simboliai įvedami vos tik atkeliate pirštą nuo jutiklinės klaviatūros.
 • Kurkite savo klaviatūros komandas
 1. Pasirinkite norimą tinkinti komandą.
 2. Pasirinkite Keisti komandos spartųjį klavišą.
 3. Lange Įvesti klaviatūros spartųjį klavišą įveskite norimą naudoti klaviatūros spartųjį klavišą. Naudokite bet kurį modifikavimo klavišų derinį (Control, Shift, Alt, Caps lock arba „Windows“ logotipo klavišą) kartu su ne modifikavimo klavišu. Naudokite funkcijų ir skaičių klaviatūros klavišus be jokių modifikatorių.
 4. Pasirinkite Atkurti visus numatytuosius parametrus, norėdami sugrąžinti visų komandų numatytuosius parametrus. Norėdami rasti šį parametrą, po to, kai Diktorius paleidžiamas, paspauskite Alt + tabuliavimo klavišą, pasirinkite langą Diktoriaus parametrai ir pasirinkite Komandos.

Diktoriaus žymiklio naudojimas

 • Rodyti Diktoriaus žymiklį. Diktoriaus žymiklis pažymimas mėlynu suaktyvinimo lauku.
 • Perkelti mano žymiklį kartu su Diktoriaus žymikliu, Diktoriui skaitant tekstą. Įjungus, Diktoriaus perkels teksto įterpimo vietą, kai naršysite pagal vaizdus, pvz., simbolių ir žodžių.
 • Sinchronizuoti Diktoriaus žymiklį ir sistemos įvesties vietą. Įjungus šią funkciją, Diktoriaus žymiklis ir sistemos žymiklis bus sinchronizuojami, kai įmanoma.
 • Skaityti ir atlikti veiksmus su ekranu naudojant pelę. Įjungus šią funkciją, Diktorius skaito, kas yra po pelės žymikliu. Naudodami skaičių klaviatūrą perkelkite pelę .
 • Pasirinkti Diktoriaus žymiklio naršymo režimą. Galimi du režimai: įprastasis ir išplėstinis. Rekomenduojamas įprastasis režimas, kai Diktorius gali pereiti tarp įvairių elementų, pvz., saitų, lentelių ir kitų elementų. Išplėstinis režimas leidžia naudojant keturis rodyklių klavišus perkelti Diktoriaus žymiklį programos programavimo reprezentacijoje.​​​

Brailio rašto naudojimas

Norėdami su Diktoriumi naudoti Brailio rašto ekraną, pasirinkite mygtuką Atsisiųsti ir įdiegti Brailio raštą. Daugiau informacijos rasite 8 skyriuje: diktoriaus naudojimas Brailio raštu. Visą palaikomų ekranų sąrašą rasite C priede: Palaikomi Brailio ekranai.

Duomenų ir tarnybų valdymas

 • Sinchronizuoti mano parametrus . Pasirinkite mygtuką Naudoti dabartinius parametrus prieš prisijungiant, jei norite, kad kiti, kurie naudoja jūsų kompiuterį, naudotų Diktoriaus parametrus. Tai rekomenduojama, jei naudojate Brailio rašto ekraną su nuosekliuoju prievadu.
 • Gauti vaizdų aprašus, puslapių pavadinimus ir populiarius saitus. Daugiau informacijos apie šią tarnybą rasite skiltyje „Leisti Diktoriui gauti informaciją iš žiniatinklio“, 2 skyriuje.

Padėkite patobulinti Diktorių

Įjunkite jungiklį, leidžiantį siųsti diagnostikos ir našumo duomenis, kai naudojate Diktorių. Norėdami pateikti atsiliepimų apie diktorių, paspauskite Diktorius + Alt + F.

Toliau: 8 skyrius. Diktoriaus naudojimas Brailio raštu

Grįžti į turinį