Norėdami išspręsti problemas perkurkite „Outlook for Mac 2011“ duomenų bazę

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip perkurti tapatybės duomenų bazę norint išspręsti įvairias „Microsoft Outlook for Mac 2011“ problemas.

Tapatybėje yra el. laiškų, kontaktų, užduočių, kalendorių, abonemento parametrų ir kt. rinkinys. Jūsų tapatybė yra „Microsoft“ vartotojo aplanko duomenyse.

Jei kyla kuri nors iš šių problemų, duomenų bazė gali būti sugadinta ir jums gali reikėti perkurti tapatybės duomenų bazę naudojant „Microsoft“ duomenų bazės paslaugų programą:

 • „Outlook" neatsidaro, nebereaguoja arba netikėtai baigia darbą.
 • „Outlook“ elementai neatsidaro arba atidaromas ne tas elementas, kuris pasirinktas.
 • „Outlook“ pranešimų sąraše arba „Outlook“ kontaktuose pasirodo tuščios eilutės.
 • „Outlook“ kontaktų įrašai rodomi netinkamai.
 • Nepavyksta rasti informacijos, kurią įtraukėte į „Outlook“, pvz., kalendoriaus įvykio arba kontakto.
 • Kai „Outlook“ atliekate iešką, ieškos rezultatai neatitinka nustatytų kriterijų.
 • Pasirodo tuščias langas „Office“ priminimai.
 • Išnyksta iškarpos iš iškarpų albumo.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Kaip perkurti tapatybės duomenų bazę

1 veiksmas: uždarykite visas programas

Prieš tęsdami nurodytus veiksmus turite uždaryti visas programas. Norėdami uždaryti programą, spustelėkite įrankių juostos (viršuje) meniu <programos pavadinimas> ir pasirinkite Uždaryti. Jei nepavyksta uždaryti programos arba nežinote, kaip tai padaryti, laikykite nuspaustus klavišus „Command“ ir „Option“, tada klaviatūroje paspauskite „Esc“. Pasirinkite programą lange Priverstinai uždaryti programą ir pasirinkite Priverstinai uždaryti. Norėdami uždaryti programą spustelėkite Priverstinai uždaryti.

Pastaba Negalima uždaryti ieškiklio.

Baigę spustelėkite raudoną uždarymo mygtuką viršutiniame kairiajame lango kampe.


2 veiksmas: nustatykite standžiajame diske likusios vietos kiekį

Prieš atlikdami kokius nors duomenų bazės priežiūros darbus įsitikinkite, kad turite bent tris kartus daugiau vietos standžiajame diske nei dabartinis „Outlook“ tapatybės dydis. Pavyzdžiui, jei tapatybė yra 1 gigabaitas (GB), standžiajame diske turėtų būti bent 3 GB laisvos vietos (neskaitant virtualiajai atminčiai reikalingos vietos). 

Norėdami nustatyti tapatybės dydį atlikite šiuos veiksmus:

 1. pasirinkę Ieškiklis spustelėkite Eiti, tada spustelėkite Pagrindinis. Atidarykite aplanką Dokumentai.
 2. Atidarykite aplanką „Microsoft“ vartotojo duomenys.
 3. Atidarykite aplanką „Office 2011“ tapatybės.
 4. Spustelėkite aplanką Tapatybė.
 5. Meniu Failas spustelėkite Gauti informaciją, tada spustelėkite Gauti informaciją. Atkreipkite dėmesį į duomenų bazės dydį.

Kai sukuriate „Outlook“ tapatybę, standžiojo disko vieta paskirstoma duomenims, kuriuos tapatybė gauna jums dirbant. Kai įtraukite ir panaikinate pranešimus, paskyras, užduotis ir pastabas, duomenų bazė gali išnaudoti tuščią vietą.

3 veiksmas: atraskite ir sukurkite dabartinės tapatybės atsarginę kopiją

Norėdami sukurti atsarginę tapatybės kopiją atlikite nurodytus veiksmus:

 1. pasirinkę Ieškiklis spustelėkite Eiti, tada spustelėkite Pagrindinis. Atidarykite aplanką Dokumentai.
 2. Atidarykite aplanką „Microsoft“ vartotojo duomenys.
 3. Spustelėkite „Ctrl“ ir pelės mygtuką arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką „Office 2011“ tapatybės, tada pasirinkite Pasikartojimas. Sukuriama aplanko kopija.
 4. Uždarykite visas programas.
Sukūrėte tapatybės (arba tapatybių) atsarginę kopiją ir esate pasiruošę tęsti.

Pastaba Šią atsarginę kopiją gali naudoti trečiosios šalies duomenų bazės atkūrimo programinė įranga, kuri paprastai geriau veikia su neperkurtomis tapatybėmis.

4 veiksmas: perkurkite duomenų bazę

 1. Uždarykite visas programas.
 2. Laikykite nuspaustą klaviatūros klavišą Option ir paleiskite „Outlook 2011“.

  Pastaba Be to, galite naršydami rasti duomenų bazės paslaugų programą atidarydami aplanką Programa ir aplanką „Microsoft Office 2011“. Atidarykite „Office“ aplanką, tada du kartus spustelėkite „Microsoft“ duomenų bazės paslaugų programėlę. 
 3. Lange Duomenų bazės paslaugų programa pasirinkite norimą tvarkyti duomenų bazę ir spustelėkite Perkurti.
 4. Bus atidarytas langas Pagrindinės tapatybės perkūrimas ir parodyta eiga. Kai operacija bus baigta, gausite pranešimą „Jūsų duomenų bazės sėkmingai perkurta“.
 5. Spustelėkite Atlikta.


Paleiskite „Outlook“ ir pažiūrėkite, ar problema išspręsta. Jei problema neišspręsta, pereikite prie kito veiksmo.

5 veiksmas: sukurkite naują tapatybę

Jei naudojate „Outlook“ daugiau nei vienoje vietoje, pvz., namuose ir darbe, „Outlook“ galima sukonfigūruoti keletą tapatybių. Kiekvienoje tapatybėje saugomas el. laiškų, adresų knygelių, užduočių, kalendorių, abonemento parametrų ir kt. rinkinys.

Jei „Outlook“ yra keletas tapatybių, viena iš jų gali būti sugadinta. Norėdami nustatyti, ar tai sukelia problemą, pamėginkite naudoti kitą tapatybę. Jei tapatybė sugadinta, turite sukurti naują tapatybę norėdami išspręsti šią problemą.

Jei norite sukurti naują tapatybę, atlikite šiuos veiksmus:
 1. uždarykite visas programas.
 2. Laikykite nuspaustą klaviatūros klavišą „Option“ ir spustelėkite įrankių juostos piktogramą Option . Bus atidaryta „Microsoft“ duomenų bazės paslaugų programa.

  Pastaba Be to, „Microsoft“ duomenų bazės paslaugų programą galite pasiekti atidarę aplanką Programa ir aplanką „Microsoft Office 2011“. Atidarykite „Office“ aplanką, tada du kartus spustelėkite „Microsoft“ duomenų bazės paslaugų programėlę. 
 3. Norėdami įtraukti naują tapatybę spustelėkite pliuso ženklą [+] ir įveskite naujos tapatybės pavadinimą. Pavyzdžiui, įrašykite Nauja tapatybė.

 4. Kaip numatytąją nustatykite naujai sukurtą tapatybę. Norėdami tai padaryti pasirinkite naujai sukurtą tapatybę, spustelėkite mygtuką Veiksmas ir pasirinkite Nustatyti kaip numatytąją.


 5. Uždarykite „Microsoft“ duomenų bazės paslaugų programą, iš naujo paleiskite „Outlook“ ir pažiūrėkite, ar problema išspręsta.

Jei ankstesni veiksmai nepadėjo išspręsti problemos, „Outlook“ duomenų bazė tikriausiai sugadinta nepataisomai. Jei nėra pasiekiamų atsarginių kopijų bei kitų duomenų šaltinių (pvz., kito kompiuterio arba rankinio įrenginio), turėsite pradėti iš pradžių, nes duomenų negalima atkurti. Norėdami pradėti iš pradžių, turite nuvilkti aplanką „Office 2011“ tapatybė (jei nėra kitų tapatybių) į šiukšlinę ir iš naujo paleisti „Outlook“. 

Savybės

Straipsnio ID: 2360509 – Paskutinė peržiūra: 2013-08-30 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai