Negalima perkelti ar pervardyti aplanko Dokumentai ir parametrai

SVARBU: šiame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitimą. Įsitikinkite, kad prieš keisdami registrą sukūrėte atsarginę jo kopiją. Įsitikinkite, kad žinote, kaip atkurti registrą, jei iškiltų problemų. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, jį atkurti ar keisti, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:
256986 Microsoft Windows registro aprašas

P OŽ Y M I A I

Jei bandysite perkelti ar pervardyti Windows aplanką Dokumentai ir parametrai, bus parodytas toks klaidos pranešimas:
Dokumentai ir parametrai yra Windows sistemos aplankas, reikalingas, kad Windows veiktų tinkamai. Negalima jo perkelti ar pervardyti.

P R I EŽ A S T I S

Tai lemia dizainas.

S P R E N D I M A S

Jei diegdami vietoj aplanko Dokumentai ir parametrai norite nurodyti kitą aplanką, vykdykite šiuos veiksmus:
 1. Naudokite Winnt.exe arba Winnt32.exe jungiklį /UNATTEND ir įveskite toliau pateiktą įrašą į failą Unattend.txt, kur z:\foldername yra aplanko, kurį norite naudoti, maršrutas ir pavadinimas:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
 2. Įdiekite Windows. Maršrutas, kurį įtraukėte į Unattend.txt failą, naudojamas vietoj numatytojo aplanko Dokumentai ir parametrai.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie neprižiūrimą Windows 2000 sąranką, spustelėkite toliau esantį straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį Microsoft žinių bazėje:

183245 Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe komandų eilutės pakeitimai (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

PASTABA: kitame skyriuje pateikiama Microsoft nepalaikoma informacija apie konfigūravimą. Ši informacija pateikiama tik susipažinti; Microsoft neužtikrina, kad ši konfigūracija veiks tinkamai.


ĮSPĖJIMAS: Microsoft nerekomenduoja pervardyti jokių sistemos aplankų. Pakeitus sistemos aplankų pavadinimus, gali įvykti didelis gedimas arba kompiuteris gali tapti nepatvarus. Prieš vykdant šią procedūrą, reikėtų sukurti sistemos atsarginę kopiją.


Jei norite pervardyti ar perkelti aplanką Dokumentai ir parametrai, naudokite tinkamą būdą.

Konkretūs vartotojo

ĮSPĖJIMAS: jei naudodami registro rengyklę arba kitą būdą pakeisite registrą neteisingai, gali iškilti didelių problemų. Norint išspręsti šias problemas, gali tekti iš naujo įdiegti operacinę sistemą. Microsoft negali garantuoti, kad šios problemos bus išspręstos. Keisdami registrą prisiimate atsakomybę.
PASTABA: naudojant šį metodą, pagrindiniai Windows komponentai neperkeliami. Naudokite šį metodą, jei norite perkelti tik konkrečius vartotojo duomenis.


Jei vietoje aplanko Dokumentai ir parametrai norite nurodyti kitą aplanką įdiegę individualaus vartotojo Windows, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Nustatykite vartotojo profilio maršrutą. Identifikuoti profilio maršrutą galima dviem būdais: naudojant vartotojo maršruto parametrus arba vartotojo SID. Pirmenybė teikiama vartotojo SID metodui.
  • Vartotojo SID metodas
   1. Jei norite įgyti SID, naudokite Windows serverio išteklių rinkinio įrankį GETSID. Naudokite tokią sintaksę:
    GETSID \\SERVER1 UserName \\SERVER1 UserName
   2. Įgiję SID, naudokite Regedit.exe arba Regedt32.exe ir pasirinkite vartotojo SID registro rakte
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Vartotojo maršruto parametras
   1. Užsiregistruokite kompiuteryje kaip vartotojas, tada į komandų eilutę įrašykite SET. Pažymėkite USERPROFILE parametrą ir uždarykite komandų eilučių langą.
   2. Prisiregistruokite kaip kompiuterio administratorius.
   3. Naudodami registro redaktorių, įtraukite USERPROFILE parametrą į registro raktą
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Spustelėkite registro raktą, tada spustelėkite Rasti, esantį meniu Redaguoti.
   5. Lauke Rasti įveskite USERPROFILE parametro reikšmę ir spustelėkite Rasti kitą.
 2. Registro rakte HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList pakeiskite ProfileImagePath norimo naudoti naujo maršruto reikšme.
 3. Uždarykite registro rengyklę ir prisiregistruokite kaip vartotojas. Komandų eilutėje įrašykite SET ir patikrinkite, ar maršrutas pakeistas.

Visas aplankas

PASTABA: naudojant šį metodą, pakeičiama pagrindinių Windows komponentų vieta. Naudokite šį metodą, tik jei norite perkelti ar pervardyti aplanką Dokumentai ir parametrai ir diegdami negalite pakeisti pavadinimo, kai naudojate failą Unattend.txt .


Jei diegdami vietoj viso aplanko Dokumentai ir parametrai norite nurodyti kitą aplanką ir pagrindinius sistemos komponentus, vykdykite šiuos veiksmus:
 1. Prisiregistruokite kaip kompiuterio administratorius.
 2. Sukurkite naują aplanką.
 3. Atidarykite dabartinį aplanką Dokumentai ir parametrai.
 4. Meniu Įrankiai spustelėkite Aplanko pasirinktys, tada spustelėkite skirtuką Rodymas.
 5. Papildomi parametrai spustelėkite Rodyti paslėptus failus ir aplankus, tada spustelėję išvalykite žymės langelius Slėpti žinomų failų tipų plėtinius ir Slėpti apsaugotus operacinės sistemos failus.
 6. Spustelėkite Gerai.
 7. Spustelėkite ir vilkite visus aplankus, išskyrus dabar prisiregistravusio vartotojo aplanką, kad jie būtų nukopijuoti į naująjį aplanką.
 8. Valdymo skyde dukart spustelėkite Sistema, tada spustelėkite skirtuką Vartotojo profiliai.
 9. Nukopijuokite dabartinį vartotojo profilį į naują aplanką.
 10. Spustelėkite Gerai, uždarykite Valdymo skydą, išsiregistruokite ir vėl prisiregisttruokite kaip administratorius.
 11. Registro rengyklėje spustelėkite Rasti, esantį meniu Redaguoti.
 12. Įrašykite dokumentai ir parametrai ir spustelėkite Rasti.
 13. Perkelkite kiekvieno registro rakto ir reikšmės, turinčios originalųjį maršrutą, reikšmės duomenis ar pakeiskite reikšmės ar registro rakto pavadinimą nauju maršrutu.PASTABA: jei neatliksite šio pakeitimo kiekvienam registrui, kompiuteris gali neįsijungti. Būtina atnaujinti visus registro raktus ir reikšmes nauju maršrutu.

 14. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 15. Dabar galite saugiai pašalinti originalųjį aplanką Dokumentai ir parametrai.
PASTABA: jei registre ieškosite Dokumentai ir parametrai, eilutės reikšmę rasite šiame daliniame registro rakte: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Šios eilutės reikšmė yra \Įrenginys\Standžiojodiskotomas#\Dokumentai ir parametrai. Nekeiskite šios eilutės reikšmės. Baigę ieškoti Dokumentai ir parametrai, taip pat ieškokite trumpojo failo vardo Docume~1. Pakeiskite šių rezultatų maršrutą.
Savybės

Straipsnio ID: 236621 – Paskutinė peržiūra: 2008-01-15 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai