Kaip sistemoje „Windows“ išjungti TCP/IP laikmenos aptikimo funkciją

S A N T R A U K A

Kompiuteryje su „Windows“, kuriame naudojama TCP/IP, galite įjungti laikmenos aptikimo funkciją ir nustatyti, ar tinklo laikmena yra saito būsenos. Eterneto tinklo plokštėse ir koncentratoriuose yra „saito“ lemputė, kuri rodo ryšio būseną. Šią būseną sistema „Windows“ supranta kaip saito būseną. Kai sistema „Windows“ aptinka „atsijungimo“ būseną, ji pašalina susijusius protokolus iš šios plokštės, kol laikmena vėl aptinkama kaip „prijungta“. Kartais gali prireikti, kad tinklo plokštė neaptiktų šios būsenos. Šią konfigūraciją galite nustatyti pakeisdami registrą.

Pastaba 10B2 bendraašis (RG-58) eterneto kabelis nėra ryšio terpė. Todėl sistema „Windows“ nebando aptikti saito būsenos, kai naudojamas šios rūšies kabelis.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Jei norite, jog už jus nustatytume, kad tinklo plokštė neaptiktų saito būsenos, pereikite prie skyriaus „Pataisyti už mane“. Jei pageidaujate šią problemą spręsti savarankiškai, eikite į skyrių „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio „Fix it“ nurodymus.Pastabos
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis taisymas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą „Fix it“ galite įrašyti „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleisti jį reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus „Ar tai išsprendė problemą?Leiskite taisyti pačiam

Svarbu Šiame skyriuje, metode ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl atlikite šiuos veiksmus atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tokiu atveju galėsite atkurti registrą, jei kils problemų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite šio straipsnio numerį ir perskaitykite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip kurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“


Norėdami neleisti tinklo plokštei aptikti saito būsenos, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

Pastaba „NetBEUI“ ir IPX protokolai nepalaiko laikmenos aptikimo.
 1. Paleiskite registro rengyklę.
 2. Suraskite šį dalinį registro raktą:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. pridėkite nurodytą registro įrašą prie dalinio rakto Parameters:
  Pavadinimas: DisableDHCPMediaSense
  Duomenų tipas: REG_DWORD (Boolean)
  Reikšmė: 1
  Pastaba Šiuo įrašu valdomas laikmenos aptikimas. Pagal numatytuosius parametrus medijos aptikimo įvykiai paleidžia DHCP klientą, kad būtų imtasi veiksmų. Pavyzdžiui, esant prisijungimo įvykiui klientas bando gauti nuomos teisę. Esat atsijungimo įvykiui klientas gali anuliuoti sąsają ir maršrutus. Jei šios reikšmės duomenis nustatote ties 1, DHCP ir ne DHCP klientai nepaiso laikmenos aptikimo įvykių.
 4. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
Pastaba „Microsoft Windows Server 2003“ palaiko laikmenos aptikimo funkciją, kai ši naudojama serverių grupės aplinkoje. Tačiau pagal numatytuosius parametrus laikmenos aptikimo funkcija serverių grupėje su „Windows Server 2003“ yra išjungta, todėl registro įrašas „DisableDHCPMediaSense“ neveikia. Registro įrašas „DisableClusSvcMediaSense“ pirmą kartą buvo panaudotas „Windows Server 2003“ 1 pakeitimų pakete (SP1). Šį registro įrašą galite naudoti laikmenos aptikimo funkciją norėdami įgalinti „Windows Server 2003“ serverių grupės mazguose. Registro įrašo „DisableClusSvcMediaSense“ išsami informacija:
Raktas: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Pavadinimas: DisableClusSvcMediaSense
Duomenų tipas: REG_DWORD (Boolean)
Numatytoji reikšmė: 0
Pagal numatytuosius parametrus įrašas „DisableClusSvcMediaSense“ yra nustatytas ties 0. Kai šis įrašas nustatomas ties 0, laikmenos aptikimo funkcija išjungiama. Jei įrašo „DisableClusSvcMediaSense“ reikšmę nustatysite ties 1, įrašą „DisableDHCPMediaSense“ galėsite naudoti laikmenos aptikimo funkcijai įjungti. Tai veikia visiškai taip pat, kaip „Microsoft Windows 2000 Server“ sankaupos aplinkoje.

Ar tai išsprendė problemą?

 • Patikrinkite, ar problema išspręsta. Jei problema išspręsta, toliau skaityti šio skyriaus nebereikia. Jei problema neišspręsta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • Būtume dėkingi už jūsų atsiliepimą. Norėdami pateikti atsiliepimą arba pranešti apie problemas dėl šio sprendimo, palikite komentarą interneto dienoraštyje „Leiskite taisyti pačiam“ arba atsiųskite mums el. laišką.
Savybės

Straipsnio ID: 239924 – Paskutinė peržiūra: 2011-09-11 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai