Nepavyksta atidaryti „Microsoft Excel“, „Word“ arba „PowerPoint“ failo, nes jis netinkamai susietas

P OŽ Y M I A I

Dukart spustelėjus vieno iš šių tipų failą:
 • „Word“ dokumentas (.doc arba .docx)
 • „Excel“ (.xls arba .xlsx)
 • „PowerPoint“ (.ppt arba .pptx)
Gali kilti viena iš toliau nurodytų problemų.
 1. Failo piktograma būna tuščia arba parodomas netinkamas vaizdas.
 2. Failas neatidaromas.
 3. Parodomas toks klaidos pranešimas:

  Nėra su šiuo failu susietos programos, kad būtų galima atlikti šį veiksmą. Sukurkite sąsają valdymo skydo parinktyje Aplankų parinktys.
 4. Parodomas toks klaidos pranešimas:

  <failo pavadinimas> nėra tinkama „Win32“ programa

P R I EŽ A S T I S

Šių problemų kyla, kai nėra failo ir atitinkamos programos sąsajos. 

S P R E N D I M A S

Prieš toliau naudojantis kuriuo nors iš šiame skyriuje pateikiamų būdų rekomenduojame patikrinti, ar „Office“ paketas nėra kompiuteryje įdiegtas kelis kartus. Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. Spustelėkite Pradėti.
  • Sistemoje „Windows XP“ spustelėkite Vykdyti, tada spustelėkite lauką Atidaryti.
  • Sistemoje „Windows Vista“ spustelėkite lauką Pradėti iešką.
  • Sistemoje „Windows 7“ spustelėkite lauką Ieškoti programų ir failų.
 2. Įveskite appwiz.cpl, tada spustelėkite Gerai.
 3. Peržiūrėkite šiuo metu įdiegtų programų sąrašą, ar jame nėra kelių „Microsoft Office“ programų paketo įdiegčių.
Jei kompiuteryje yra kelis kartus įdiegtas „Microsoft Office“, rekomenduojame atlikti veiksmus, kurie pateikiami šio skyriaus 2 būde. Jei kompiuteryje „Microsoft Office“ yra įdiegtas tik vieną kartą, atlikite šio skyriaus 1 būde pateikiamus veiksmus. 3 būde pateikiamus veiksmus atlikite, tik jei išbandžius pirmuosius du būdus vis tiek kyla problemų arba įdiegėte „Microsoft Office“ bandomąjį paketą.

1 būdas

Jei kompiuteryje „Microsoft Office 2010“ įdiegta tik vieną kartą, atlikite šiuos veiksmus ir pataisykite „Microsoft Office“:
 1. Spustelėkite Pradėti.
  • Sistemoje „Windows XP“ spustelėkite Vykdyti, tada spustelėkite lauką Atidaryti.
  • Sistemoje „Windows Vista“ spustelėkite lauką Pradėti iešką.
  • Sistemoje „Windows 7“ spustelėkite lauką Ieškoti programų ir failų.
 2. Įveskite appwiz.cpl, tada spustelėkite Gerai.
 3. Pasirinkite norimą taisyti „Microsoft Office 2010“ programų paketą, tada spustelėkite Keisti.
 4. Spustelėkite Taisyti, tada spustelėkite Tęsti. Pasibaigus taisymo procesui jums gali tekti iš naujo paleisti kompiuterį.
2 būdas

3 būdas


D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

„Spustelėkite ir naudokitės“ bei MSI („Microsoft installer“ paketo) „Microsoft Office 2010“ versijos nėra skirtos naudoti viename kompiuteryje. Rekomenduojame pasirinkti ir kompiuteryje naudoti vieną iš šių versijų, kad nekiltų tokių problemų, kaip aprašomos šiame straipsnyje.

Daugiau informacijos apie „Microsoft Office“ technologiją „Spustelėkite ir naudokitės“ bei failų sąsajas rasite spustelėję nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

982434 „Microsoft Office“ technologijos „Spustelėkite ir naudokitės“, skirtos „Office 2010“, apžvalga


Jei atlikote šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, bet vis tiek gaunate tuos pačius klaidų pranešimus, nurodytus šio straipsnio skyriuje Požymiai, galimos registro teisių problemos.
Gali nepavykti sužinoti, kas sukėlė teisių problemas, todėl siūlome atkurti ankstesnę „Windows“ būseną.

Atkurti sistemos failus ir parametrus („Windows 7“)
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/Restore-system-files-and-settings

Kaip pataisyti operacinę sistemą ir kaip atkurti ankstesnę operacinės sistemos konfigūraciją, naudojant „Windows Vista“?
http://support.microsoft.com/kb/936212 (gali būti anglų k.)

Kaip atkurti ankstesnę „Windows XP“ būseną?
http://support.microsoft.com/kb/306084/lt


Jei „Excel“ failai vis dar neatsidaro, bet atlikus šiuos veiksmus klaida nėra rodoma, gali būti ir kita problema.

Siūlome peržiūrėti šiame straipsnyje pateiktą turinį:
http://support.microsoft.com/kb/211494/lt


Savybės

Straipsnio ID: 2464297 – Paskutinė peržiūra: 2013-02-26 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai