Kaip neautomatiškai pašalinti „Microsoft Security Essentials“ 2.0.1963 versiją, jei negalite pašalinti naudodami elementą Įtraukti arba šalinti programas

P OŽ Y M I A I

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip pašalinti „Microsoft Security Essentials“, jei to negalite padaryti valdymo skyde naudodami Įtraukti arba šalinti programas arba Programos ir funkcijos sistemose „Windows Vista“ ir „Windows 7“. Pirmiausia rekomenduojame patikrinti, ar negalite pašalinti naudodami Įtraukti arba šalinti programas.

Pastaba: „Microsoft Security Essentials“ produkto versijos prasideda skaičiumi 2. Naudokitės šiuo žinių bazės straipsniu, tik jei dirbate su „Microsoft Security Essentials“ 2 ar vėlesne versija. Nenaudokite šio žinių bazės straipsnio, jei naudojate beta versiją arba versiją, kuri prasideda skaičiumi 1. Norėdami daugiau informacijos, kaip pašalinti „Microsoft Security Essentials“ 1 versiją, apsilankykite:

http://support.microsoft.com/kb/2435760/lt Kaip neautomatiškai pašalinti „Microsoft Security Essentials“ 1.0.1963 versiją, jei negalite pašalinti naudodami elementą Įtraukti arba šalinti programas

S P R E N D I M A S

Pastaba. Antivirusinė programinė įranga sukurta siekiant padėti apsaugoti kompiuterį nuo virusų. Neatsisiųskite ir neatidarykite jokių failų, kurių šaltiniu nepasitikite, nesilankykite svetainėse, kuriomis nepasitikite, ir neatidarykite el. pašto priedų, esant išjungtai antivirusinei programinei įrangai. Norėdami daugiau informacijos apie kompiuterių virusus, spustelėkite šio straipsnio numerį, kad peržiūrėtumėte „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:  
129972 Kompiuterio virusai: aprašas, apsauga ir atkūrimas

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip pašalinti „Microsoft Security Essentials“, jei to negalite padaryti valdymo skyde naudodami Įtraukti arba šalinti programas arba Programos ir funkcijos sistemose „Windows Vista“ ir „Windows 7“. Pirmiausia rekomenduojame patikrinti, ar negalite pašalinti naudodami Įtraukti arba šalinti programas.

Gali būti paprasčiau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus šį straipsnį.

Pirmiausia patikrinkite, ar negalite išdiegti „Microsoft Security Essentials“ naudodami Įtraukti arba šalinti programas sistemoje „Windows XP“ arba Programos ir funkcijos sistemose „Windows Vista“ ir „Windows 7“. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

„Windows XP“
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite appwiz.cpl į teksto lauką Vykdyti, tada spustelėkite Gerai.
 2. Pasirinkite Microsoft Security Essentials, tada spustelėkite Pašalinti.
 3. Paleiskite kompiuterį iš naujo, tada pereikite prie skyriaus „3 veiksmas: iš naujo įdiekite „Microsoft Security Essentials“.
„Windows Vista“ arba „Windows 7“
 1. Spustelėkite mygtuką Pradėti, kad sutrauktumėte langą, ir teksto lauke Ieškoti programų ir failų įveskite Appwiz.cpl, tuomet spauskite ENTER.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Microsoft Security Essentials, tada spustelėkite Pašalinti.
 3. Paleiskite kompiuterį iš naujo, tada pereikite prie skyriaus „3 veiksmas: iš naujo įdiekite „Microsoft Security Essentials“.
Jei „Microsoft Security Essentials“ pašalinote anksčiau pateiktais veiksmais, jūsų darbas baigtas. Jei negalėjote pašalinti „Microsoft Security Essentials“, gali būti, kad kilo dialogo lango Įtraukti arba pašalinti programas problemų ir kai kurių „Microsoft Security Essentials“ komponentų negalima pašalinti. Tokiais atvejais gali nepavykti iš naujo įdiegti „Microsoft Security Essentials“.

Leiskite taisyti pačiam

Pastaba. Norėdami naudotis šiuo būdu, turite įeiti į sistemą „Windows“ kaip kompiuterio administratorius. Jei tai jūsų asmeninis kompiuteris, greičiausiai jau esate įėjęs kaip administratorius. Jei šis kompiuteris priklauso tinklui, gali reikėti paprašyti sistemos administratoriaus pagalbos. Norėdami įsitikinti, kad į sistemą „Windows“ įėjote kaip kompiuterio administratorius, apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lt

Norėdami pašalinti „Microsoft Security Essentials“, kai to negalite padaryti naudodami Įtraukti arba pašalinti programas arba Programos ir funkcijos, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

1 veiksmas: sukurkite atsarginę registro kopiją

Svarbu. Šiame skyriuje, būdo apraše ar užduotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Tačiau, jei netinkamai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimtų problemų. Todėl šiuos veiksmus atlikite atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš keisdami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tuomet, jei kils problemų, galėsite atkurti registrą. Norėdami daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį arba „Windows“ žinyno ir straipsnių „Kaip“ dalį:

http://support.microsoft.com/kb/322756/lt Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“ („Windows XP“)

Atsarginės registro kopijos sukūrimas („Windows Vista“)

Atsarginės registro kopijos sukūrimas („Windows 7“)

Jei norite sukurti atsarginę registro kopiją, priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

„Windows XP“
 1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, į teksto lauką įveskite regedit, tada paspauskite ENTER.
 2. Registro rengyklės naršymo srityje (kairiojoje srityje) dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Kompiuteris, tada – Eksportuoti.

„Windows Vista“ arba „Windows 7“
 1. Spustelėkite mygtuką Pradėti, į teksto lauką Ieškoti programų ir failų įveskite regedit. Spustelėkite Regedit.
 2. Spustelėkite Regedit.
 3. Registro rengyklės naršymo srityje (kairiojoje srityje) dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Kompiuteris, tada – Eksportuoti.
2 veiksmas:pašalinkite „Microsoft Security Essentials“ registro dalinius raktus

Jei norite, kad „Microsoft Security Essentials“ dalinius registro raktus pašalintume mes, eikite į skyrių „Pataisyti už mane“. Jei šią problemą norite spręsti savarankiškai, pereikite prie skyriaus „Leiskite taisyti pačiam“.

Pataisyti už maneNorėdami išspręsti problemą automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.
Pastabos.
 • Šis vedlys gali būti tik anglų kalba. Tačiau automatinis taisymas veikia ir kitų kalbų „Windows“ versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ši problema, sprendimą Taisyti galite įrašyti į „flash“ atmintinę arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus „Ar tai išsprendė problemą?Leiskite taisyti pačiamSustabdykite „Microsoft Security Essentials“ procesą:
 1. Atidarykite užduočių tvarkytuvą. Norėdami tai padaryti, atlikite nurodytus veiksmus, priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos:
  1. Windows XP:
   1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite taskmgr, tada spustelėkite Gerai.
  2. Windows 7 arba Windows Vista:
   1. Spustelėkite mygtuką Pradėti, į teksto lauką Ieškoti programų ir failų įveskite taskmgr.
 2. Spustelėkite skirtuką Procesas.
 3. Suraskite failo įrašą msseces.exe. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite įrašą, tada – Baigti procesą. Jei parodomas patvirtinimo langas, spustelėkite Baigti procesą.
Sustabdykite ir išjunkite „Microsoft Security Essentials“ tarnybą:
 1. Windows XP spustelėkite Pradėti, o Windows Vista arba Windows 7 spustelėkite mygtuką Pradėti, tuomet spustelėkite Vykdyti.
 2. Įveskite net stop msmpsvc, tada spauskite ENTER.
 3. Windows XP spustelėkite Pradėti, o Windows Vista arba Windows 7 spustelėkite mygtuką Pradėti, tuomet spustelėkite Vykdyti.
 4. Įveskite sc config msmpsvc start= disabled, tada spauskite ENTER.
Pašalinkite „Microsoft Security Essentials“ vykdymo raktą:
 1. Windows XP spustelėkite Pradėti, o Windows Vista arba Windows 7 spustelėkite mygtuką Pradėti, tuomet spustelėkite Vykdyti.
 2. Įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai. Jei parodomas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, spustelėkite Gerai.
 3. Suraskite šį registro dalinį raktą: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Išsamios informacijos srityje (dešiniojoje srityje) spustelėkite Microsoft Security Essentials, tada spustelėkite Naikinti.
Panaikinkite likusius MSE dalinius registro raktus:
 1. Windows XP spustelėkite Pradėti, o Windows Vista arba Windows 7 spustelėkite mygtuką Pradėti, tuomet spustelėkite Vykdyti.
 2. Įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai. Jei parodomas langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, spustelėkite Gerai.
 3. Suraskite šį registro dalinį raktą: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. Išsamios informacijos srityje (dešiniojoje srityje) spustelėkite Microsoft Security Essentials, tada spustelėkite Naikinti.
 5. Po raidžių ir skaitmenų klavišais suraskite toliau nurodytus įrašus, spustelėkite įrašą dešiniuoju pelės mygtuku, tada prie kiekvieno rasto egzemplioriaus spustelėkite Naikinti:
  • „Microsoft“ apsaugos nuo kenkėjiškų programų tarnybos XX-XX kalbos paketas (atminkite, kad vietos rezervavimo ženklas XX-XX iš tikrųjų yra įdiegtos lokalės ID, pavyzdžiui, DE-DE, jei įdiegta vokiška MSE versija, taigi šio rakto nėra „en-us“ versijose)
  • „Microsoft“ apsauga nuo kenkėjiškų programų
  • „Microsoft“ saugos klientas
 6. Suraskite šį registro dalinį raktą: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. Išsamios informacijos srityje (dešiniojoje srityje) dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Microsoft“ saugos klientas, tada spustelėkite Naikinti.
 8. Suraskite šį registro dalinį raktą: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. Išsamios informacijos srityje (dešiniojoje srityje) spustelėkite „Microsoft“ apsauga nuo kenkėjiškų programų, tada spustelėkite Naikinti.
Panaikinkite dalinius diegimo programos raktus:
 1. Windows XP spustelėkite Pradėti, o Windows Vista arba Windows 7 spustelėkite mygtuką Pradėti, tuomet spustelėkite Vykdyti.
 2. Įveskite „regedit“, tada spustelėkite Gerai. Jei parodomas langas „Vartotojo abonemento valdymo tarnyba“, spustelėkite Gerai.
 3. Suraskite šį registro dalinį raktą: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Po raidžių ir skaitmenų klavišais lauke ProductName suraskite toliau pateikiamus įrašus. Užsirašykite kiekvieno surasto egzemplioriaus numerį. Tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną įrašą ir Naikinti:
  • „Microsoft“ saugos klientas
  • „Microsoft“ apsauga nuo kenkėjiškų programų
  • „Microsoft“ apsaugos nuo kenkėjiškų programų tarnybos XX-XX kalbos paketas (atminkite, kad vietos rezervavimo ženklas XX-XX iš tikrųjų yra įdiegtos lokalės ID, pavyzdžiui, DE-DE, jei įdiegta vokiška MSE versija, taigi šio rakto nėra „en-us“ versijose)
3 veiksmas: iš naujo įdiekite „Microsoft Security Essentials“

 1. Apsilankykite šioje „Microsoft“ svetainėje: http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/products/security-essentials
 2. Spustelėkite Nemokamas* atsisiuntimas.
 3. Spustelėkite Vykdyti, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kol baigsite diegti.
 4. Iš naujo paleiskite kompiuterį.


Ar tai išsprendė problemą?

 • Patikrinkite, ar problema išspręsta. Jei problema išspręsta, nebereikia toliau skaityti šio skyriaus. Jei problema neišspręsta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • Būtume dėkingi už jūsų atsiliepimus. Norėdami pateikti atsiliepimų arba pranešti apie šio sprendimo problemas, palikite komentarą interneto dienoraštyje „Pataisyti už mane“ arba atsiųskite el. laišką.


D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Daugiau informacijos apie „Microsoft Security Essentials“ žr. šioje „Microsoft“ svetainėje: http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/products/security-essentials

Daugiau informacijos apie „Microsoft Security Essentials“ palaikymą žr. šioje „Microsoft“ svetainėje:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/products/security-essentials/support

Savybės

Straipsnio ID: 2483120 – Paskutinė peržiūra: 2012-01-20 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai