Sankaupos serveryje rekomenduojama privati „reguliarių pranešimų“ konfigūracija

S A N T R A U K A

Ryšys tarp serverių sankaupos mazgų yra ypač svarbus, kad būtų sklandžios sankaupos operacijos. Todėl reikia optimaliai sukonfigūruoti tinklus, kuriuos naudojate sankaupos ryšiams, ir laikytis visų aparatūros suderinamumo sąrašo reikalavimų. Konfigūruojant tinklą du arba daugiau nepriklausomų tinklų turi sujungti sankaupos mazgus, kad būtų išvengta gedimo, dėl kurio sutrinka visos sistemos darbas. Paprastai naudojami du vietiniai tinklai (LAN). („Microsoft“ produktų palaikymo tarnybos nepalaiko sankaupos konfigūracijos, kurioje mazgai prijungti tik prie vieno tinklo.)

Turi būti sukonfigūruoti bent du sankaupos tinklai, kad būtų palaikomas reguliarus ryšys tarp sankaupos mazgų ir išvengta gedimo, dėl kurio sutrinka visos sistemos darbas. Norėdami tai padaryti sukonfigūruokite šių tinklų vaidmenis, skirtus grupinio apdorojimo tarnybai, kaip „Tik vidiniai sankaupos ryšiai“ arba „Visi ryšiai“. Paprastai vienas iš šių tinklų yra privatus sankaupos tinklas, skirtas vidiniam sankaupos ryšiui.

Be to, jei sugenda kuris nors sankaupos tinklas, tai neturi paveikti visų kitų sankaupos tinklų. Tai reiškia, kad dviejuose sankaupos tinkluose neturi būti bendro komponento, dėl kurio gedimo vienu metu sutriktų abiejų tinklų darbas. Pavyzdžiui, tinklo adapterio su keletu prievadų naudojimas, norint prijungti mazgą prie dviejų sankaupos tinklų, daugeliu atvejų netenkintų šio reikalavimo, nes prievadai nėra nepriklausomi.

Norėdami pašalinti galimas ryšio triktis, pašalinkite visą nereikalingą tinklo srautą iš tinklo adapterio, kuris nustatytas kaip Tik vidiniai sankaupos ryšiai (šis adapteris taip pat vadinamas reguliarių pranešimų arba privataus tinklo adapteriu). Sankaupos palaiko ryšius naudodamos nuotolinius procedūros iškvietimus (RPC) IP lizduose su vartotojų duomenų paketų kelio schemos protokolo (UDP) paketais. Procesas, aprašytas šiame straipsnyje:
 • NetBIOS pašalinama iš sankaupos tinklo.
 • Nustatoma tinkama sankaupos ryšių pirmumo tvarka.
 • Nustatoma tinkama adapterio siejimo tvarka.
 • Apibrėžiama tinkama tinklo adapterio sparta ir režimas.
 • Tinkamai sukonfigūruojamas TCP / IP.
 • Išjungti laikmenos aptikimo funkciją (tik „Windows 2000“).

Pastaba. Šio straipsnio informacija netaikoma „Windows Server 2008“ arba „Windows Server 2008 R2“ perėmimo sankaupoms. Naujesnių perėmimo sankaupos versijų tinklo konfigūravimo rekomendacijos ne CSV aplinkose nurodytos adresu: http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Scenarijus, kai šiame straipsnyje pateikti parametrai gali sukelti nepageidaujamą veikimą operacinėse sistemose „Windows Server 2008“ arba „Windows Server 2008 R2“, būdingas CSV aplinkai. Rekomendacijos, skirtos naudojant CSV, pateiktos adresu: http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/ff182358(WS.10).aspx.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Rekomenduojama privataus adapterio konfigūracija operacinėse sistemose „Windows 2000“ ir „Windows 2003“

 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, spustelėkiteValdymo skydas, tada du kartus spustelėkite Tinklo ir telefono ryšiai.
 2. Meniu Išsamiau spustelėkite Papildomi parametrai.
 3. Laukelyje Ryšiai patikrinkite, ar sąsajos pateiktos nurodyta tvarka, ir spustelėkite Gerai:
  • Viešasis išorės tinklas
  • Privatusis vidaus tinklas (reguliarūs pranešimai)
  • [Nuotolinės prieigos ryšiai]
 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite reguliarių pranešimų adapterio tinklo ryšį ir – Ypatybės.

  Pastaba. Šį ryšį dėl paprastumo galite pervardyti (pavyzdžiui, į Privatus).
 5. Naudokite vieną iš šių veiksmų sekų:
  • Jei serveris naudoja ne daugumos mazgų rinkinio (MNS) kvorumo tipą, spustelėkite norėdami pasirinkti Interneto protokolas (TCP/IP), tada spustelėkite norėdami išvalyti visas kitas parinktis.
  • Jei serveris naudoja MNS kvorumą, spustelėkite norėdami pasirinkti Interneto protokolas (TCP/IP) ir bent vieną kitą failų bendrinimo tinklo protokolą, tada spustelėkite norėdami išvalyti visas kitas parinktis.

   Pastaba. Jei serveris naudoja MNS kvorumą, reikia bent vieno tinklo, kuriame būtų failų bendrinimo galimybių, kad MNS kvorumas galėtų veikti. Griežtai rekomenduojame sankaupoje turėti keletą tinklų, kuriuose įjungtas failų bendrinimas, kad būtų išvengta kvorumo ištekliaus gedimo, dėl kurio sutrinka visos sistemos darbas.
 6. Jei turite tinklo adapterį, kuris gali perduoti įvairia sparta, ir adapteryje galima nustatyti spartą ir dupleksinį režimą, rankiniu būdu nustatykite spartą ir dupleksinį režimą.

  Naudodami tinklo adapterius, kuriuose galima rankiniu būdu nustatyti spartą ir dupleksinį režimą, būtinai įsitikinkite, kad šiuos parametrus visuose mazguose vienodai nustatote pagal gamintojų specifikacijas. Naudodami rankinių parametrų nepalaikančius tinklo adapterius laikykitės plokštės gamintojo specifikacijų.

  Informacija, kuri perduodama reguliarių pranešimų tinkle, yra nedidelės apimties, tačiau gaištis ryšiui labai svarbi. Vienodi spartos ir dupleksinio režimo parametrai padeda užtikrinti patikimą ryšį.

  Jei nesate tikri dėl plokštės ir prijungiamų įrenginių palaikomos spartos arba dėl gamintojo rekomenduojamų parametrų, „Microsoft“ rekomenduoja visiems to maršruto įrenginiams nustatyti 10 MB/s ir Pusiau dupleksinis. Ši konfigūracija suteiks pakankamą pralaidumą ir patikimą ryšį.
  Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  174812 Kaip automatinio aptikimo parametras veikia sankaupos tinklo sąsajos plokštę (gali būti anglų k.)
  Pastaba. „Microsoft“ nerekomenduoja reguliariam stebėjimui naudoti jokio triktims atsparaus adapterio tipo arba „Telkimo“. Jei reguliarių pranešimų ryšiui reikalingas perteklumas, naudokite keletą tinklo adapterių, nustatytų kaip Tik vidinis ryšys, ir nustatykite jų tinklo pirmumą sankaupos konfigūracijoje. Galimos senesnių tinklo adapterių su keletu prievadų triktys; jei naudojate šią technologiją, patikrinkite, ar programinės-aparatinės įrangos ir tvarkyklės leidimas yra naujausias.

  Dėl informacijos apie suderinamumą serverių sankaupoje kreipkitės į tinklo adapterio gamintoją.Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  254101 Tinklo adapterių telkimas ir serverių grupavimas (gali būti anglų k.)
 7. Spustelėkite Interneto protokolas (TCP/IP), tada – Ypatybės.
 8. Skirtuke Bendra patikrinkite, kad pasirinkote statinį IP adresą, kuris priklauso kitam potinkliui arba tinklui nei viešojo tinklo adapterių IP adresas. Tinkamų IP adresų, naudotinų privatiems adapteriams, pavyzdys: 10.10.10.10 1 mazge ir 10.10.10.11 2 mazge, potinklio šablonas – 255.0.0.0. Jeigu jūsų viešajame tinkle naudojamas tinklas 10.x.x.x ir potinklio šablonas 255.0.0.0, naudokite pakaitinį privataus tinklo IP ir potinklį.Daugiau informacijos apie tinkamą privataus tinklo IP adresavimą rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  142863 Tinkamas privataus tinklo IP adresavimas (gali būti anglų k.)
 9. Įsitikinkite, kad laukelyje Numatytasis šliuzas nėra nustatyta jokia vertė.
 10. Patikrinkite, ar laukelyje Naudoti šiuos DNS serverių adresus nėra nustatyta jokių verčių.

  Pastaba. Jei sankaupos mazgai yra ir DNS serveriai, laukelyje Naudoti šiuos DNS serverių adresus rodoma 127.0.0.1 (langelis nebus tuščias); tai priimtina.
 11. Spustelėkite Išsamiau.
 12. Skirtuke DNS patikrinkite, ar nėra nustatyta jokių verčių. Patikrinkite, ar išvalyti žymių langeliai Registruoti šio ryšio adresus DNS ir Naudoti šio ryšio DNS plėtinį DNS registracijoje.
 13. Kai uždarote dialogo langą, galite gauti nurodytą raginimą. Jei gaunate šį raginimą, spustelėkite Taip:
  Šio ryšio pagrindinis WINS adresas nenurodytas. Ar norite tęsti?
 14. Jei privačiame reguliarių pranešimų sankaupos tinkle naudojate kryžminio jungimo kabelį, išjunkite laikmenos aptikimo TCP / IP rietuvės naikinimo funkciją.

  Pastaba. Neatlikite šio veiksmo, jei naudojate „Windows Server 2003 Cluster“.

  Jei norite, kad laikmenos aptikimo TCP / IP rietuvės naikinimo funkciją išjungtume už jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti už mane. Jei norite laikmenos aptikimo TCP / IP rietuvės naikinimo funkciją išjungti patys, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pačiam.

  Taisyti už mane


  Jei norite automatiškai išjungti laikmenos aptikimo TCP / IP rietuvės naikinimo funkciją, spustelėkite saitą Spręsti šią problemą. Spustelėkite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.
  Pastaba.
  Šis vedlys gali būti tik anglų kalba; tačiau automatinis sprendimas tinka ir kitų kalbų „Windows“ versijoms.

  Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kurį naudojant iškilo problema, automatinio taisymo funkciją galite įrašyti į „flash“ atmintinę arba kompaktinį diską ir paleisti kompiuteryje, kurį naudojant iškilo problema.

  Pereikite prie tolesnio veiksmo.

  Leiskite taisyti pačiam

  Norėdami išjungti laikmenos aptikimo TCP / IP rietuvės naikinimo funkciją, į kiekvieną mazgą įtraukite nurodytą registro vertę:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Vertės pavadinimas: DisableDHCPMediaSense
  Duomenų tipas: REG_DWORD
  Duomenys: 1
  Daugiau informacijos apie tai rasite „Microsoft“ žinių bazės straipsnyje, pateikiamame spustelėjus šį straipsnio numerį:

  254651 Sankaupos tinklo vaidmuo pasikeičia automatiškai (gali būti anglų k.)
 15. Ankstesnius veiksmus atlikite visuose kituose sankaupos mazguose.
 16. Paleiskite sankaupos administratorių.
 17. Spustelėkite sankaupos pavadinimą administratoriaus šakniniame kataloge. Meniu Failas spustelėkite Ypatybės.
 18. Skirtuke Tinklo pirmumas patikrinkite, ar privatus tinklas nurodytas viršuje. Jei ne, mygtuku Perkelti aukštyn padidinkite prioritetą.
 19. Spustelėkite privatų tinklą ir – Ypatybės.
 20. Spustelėję pažymėkite žymės langelį Įgalinti šio tinklo naudojimą sankaupai.
 21. Spustelėkite Tik vidiniai sankaupos ryšiai (privatus tinklas).
Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

281662 „Windows 2000“ ir „Windows Server 2003“ sankaupos mazgai kaip domeno valdikliai (gali būti anglų k.)

Rekomenduojama privataus adapterio konfigūracija operacinėje sistemoje „Windows NT 4.0“

 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, spustelėkite Valdymo skydas, tada du kartus spustelėkite Tinklas.
 2. Skirtuke Protokolai spustelėkite TCP/IP protokolas ir – Ypatybės.
 3. Laukelyje Adapteris spustelėkite privataus tinklo adapterį.
 4. Skirtuke IP adresas patikrinkite, ar pasirinkote statinį IP adresą, kuris priklauso kitam potinkliui arba tinklui nei viešojo tinklo adapterių IP adresas. Tinkamų IP adresų, naudotinų privatiems adapteriams, pavyzdys: 10.10.10.10 1 mazge ir 10.10.10.11 2 mazge, potinklio šablonas – 255.0.0.0.
 5. Įsitikinkite, kad laukelyje Numatytasis šliuzas nėra nustatyta jokia vertė.
 6. Skirtuke WINS adresas spustelėkite reguliarių pranešimų adapterį laukelyje Adapteris.
 7. Patikrinkite, ar nėra nustatytų WINS serverio įrašų verčių.
 8. Kai uždarote dialogo langą, galite gauti nurodytą raginimą. Jei gaunate šį raginimą, spustelėkite Taip:
  bent vienoje iš adapterio plokščių nenurodytas pagrindinis WINS adresas. Ar norite tęsti?
 9. Skirtuke Kelvada patikrinkite, ar išvalytas žymės langelis Įjungti IP perdresavimą.
 10. Spustelėkite Gerai.
 11. Jei turite tinklo adapterį, kuris gali perduoti įvairia sparta, ir galima nustatyti spartą bei dupleksinį režimą, rankiniu būdu nustatykite spartą ir dupleksinį režimą.

  Naudodami tinklo adapterius, kuriuose galima rankiniu būdu nustatyti spartą ir dupleksinį režimą, būtinai įsitikinkite, kad šiuos parametrus visuose mazguose vienodai nustatote pagal gamintojo specifikacijas. Naudodami rankinių parametrų nepalaikančius tinklo adapterius laikykitės plokštės gamintojo specifikacijų.


  Informacija, kuri perduodama reguliarių pranešimų tinkle, yra nedidelės apimties, tačiau gaištis ryšiui labai svarbi. Vienodi spartos ir dupleksinio režimo parametrai padeda užtikrinti patikimą ryšį.

  Jei nežinote savo plokštės ir prijungtų įrenginių palaikomos spartos, „Microsoft“ rekomenduoja visiems to maršruto įrenginiams nustatyti 10 MB/s ir Pusiau dupleksinis. Ši konfigūracija suteiks pakankamą pralaidumą ir patikimą ryšį.Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  174812 Kaip automatinio aptikimo parametras veikia sankaupos tinklo sąsajos plokštę (gali būti anglų k.)
  Pastaba. „Microsoft“ nerekomenduoja reguliariam stebėjimui naudoti jokio triktims atsparaus adapterio tipo arba telkimo. Jei reguliarių pranešimų ryšiui reikalingas perteklumas, naudokite keletą tinklo adapterių, nustatytų kaip Tik vidinis ryšys, ir nustatykite jų tinklo pirmumą sankaupos konfigūracijoje. Galimos senesnių tinklo adapterių su keletu prievadų triktys; jei naudojate šią technologiją, patikrinkite, ar programinės-aparatinės įrangos ir tvarkyklės leidimas yra naujausias.

  Dėl informacijos apie suderinamumą serverių sankaupoje kreipkitės į tinklo adapterio gamintoją.Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  254101 Tinklo adapterių telkimas ir serverių grupavimas (gali būti anglų k.)
 12. Skirtuke Sąsajos spustelėkite Visi adapteriai laukelyje Rodyti sąsajas.
 13. Prie adapterio, naudojamo privačiam sankaupos tinklui, spustelėkite pliuso ženklą (+).
 14. Spustelėkite WINS klientas (TCP/IP) ir Išjungti.Pastaba. Reguliarių pranešimų adapteryje turėtų būti įgalintas tik TCP / IP protokolas. Patikrinkite, kad visi kiti išjungti (įskaitant, pvz., Tinklo monitorių).
 15. Laukelyje Rodyti sąsajas spustelėkite Visi protokolai.
 16. Spustelėkite pliuso ženklą (+), esantį prie TCP/IP protokolas.
 17. Įsitikinkite, kad viešojo tinklo adapteris yra pirmoji sąsaja (sąsajų sąrašo viršuje). Norėdami tai padaryti, spustelėkite privataus tinklo adapterį ir naudokite mygtuką Perkelti žemyn. Jei turite keletą viešojo tinklo adapterių, įsitikinkite, kad reguliarių pranešimų adapteris nurodytas paskutinis.
  Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

  193890 Rekomenduoti „Microsoft“ sankaupos serverio WINS konfigūraciją (gali būti anglų k.)
 18. Spustelėkite Gerai norėdami baigti modifikuoti tinklo ypatybes ir priimti pakeitimus.
 19. Iš naujo paleisti mazgą, kad įsigaliotų pakeitimai.
 20. Ankstesnius veiksmus atlikite visuose kituose sankaupos mazguose.
 21. Paleiskite sankaupos administratorių.
 22. Spustelėkite sankaupos pavadinimą administratoriaus šakniniame kataloge. Meniu Failas spustelėkite Ypatybės.
 23. Skirtuke Tinklo pirmumas patikrinkite, ar privatus tinklas nurodytas viršuje. Jei ne, mygtuku Perkelti aukštyn padidinkite prioritetą.
 24. Spustelėkite privatų tinklą ir – Ypatybės.
 25. Spustelėję pažymėkite žymės langelį Įgalinti šio tinklo naudojimą sankaupai.
 26. Spustelėkite Tik vidiniai sankaupos ryšiai (privatus tinklas).
Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir perskaitę „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

281662 „Windows 2000“ sankaupos mazgai kaip domeno valdikliai (gali būti anglų k.)
Savybės

Straipsnio ID: 258750 – Paskutinė peržiūra: 2012-05-25 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai