Neatsakančių arba įvedančių klaidingus simbolius laidinių klaviatūrų trikčių diagnostika

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip spręsti problemas, kurių gali kilti naudojantis „Microsoft“ klaviatūromis, nurodytomis skyriuje „Taikoma“.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Naudojantis laidine klaviatūra gali kilti viena arba kelios šių problemų:
 • Klaviatūra neaptinkama.
 • Neveikia klaviatūros klavišai.
 • Įvedami klaidingi simboliai.
 • Neveikia spartieji klavišai.
Jei norite išspręsti šias problemas, atsižvelgdami į savo situaciją pasinaudokite toliau pateikiamais būdais.

Klaviatūra neveikia

1 veiksmas: patikrinkite ryšį

Jei klaviatūra visiškai neveikia, patikrinkite, ar ji tinkamai prijungta prie kompiuterio. Patikrinkite visus klaviatūros kištukus ir įsitikinkite, kad visi jie tinkamai prijungti. Prijunkite klaviatūrą prie kompiuterio naudodami kitą USB prievadą.

Pastaba Nenaudokite jokių prievadų skirstytuvų, USB šakotuvų, KVM perjungiklių ar panašių komponentų ir prijunkite klaviatūrą tiesiai prie kompiuterio USB prievado. Jei taip problemą pavyksta išspręsti, patikrinkite, ar šis papildomas ryšio įrenginys yra problemos priežastis. Susisiekite su gamintoju ir išsiaiškinkite, ar jis gali pateikti sprendimą, kad galėtumėte naudotis jų įrenginiu.

Jei naudojate adapterį (PS/2 į USB arba PS/2 į AT), patikrinkite, ar tai su klaviatūra pridėtas adapteris arba ar klaviatūra palaiko prijungimą prie kitokio prievado per adapterį. Pavyzdžiui, interneto klaviatūra nepalaiko keitimo į USB prievadą, todėl PS/2 į USB adapteris neveiks. Su paketu adapteris nepridedamas.

Norėdami prijungti arba atjungti klaviatūrą nuo PS/2 prievado, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Išjunkite kompiuterį.
 2. Prijunkite įrenginį prie reikiamo prievado. Patikrinkite, ar kištukas gerai įstatytas į kompiuterio jungtį.
 3. Iš naujo paleiskite kompiuterį. „Microsoft Windows“ aptiks pakeitimą, tada naujame prievade automatiškai įdiegs tvarkykles.
Jei problema kartojasi, pabandykite klaviatūrą prijungti prie kito kompiuterio. Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviatūra veikia gerai, gali būti sugadintas pirmojo kompiuterio prievadas, prie kurio buvote prijungę klaviatūrą. Jei taip ir yra, susisiekite su kompiuterio gamintoju ir pasiteiraukite, kaip pataisyti arba pakeisti sugadintą prievadą.

Jei klaviatūra neveikia tinkamai ir prijungus prie kito kompiuterio, ji gali būti brokuota. Jei taip ir yra, o klaviatūrai taikoma garantija dar galioja, brokuotą klaviatūrą galite pasikeisti į naują. Daugiau informacijos, kaip susisiekti su „Microsoft Supplemental Parts“ skyriumi, rasite peržiūrėję skyrių „Nuorodos“.

Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviatūra veikia, pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas: atsisiųskite ir įdiekite naujausią klaviatūros programinę įrangą

Norėdami atsisiųsti naujausias naudojamai klaviatūrai skirtas tvarkykles, apsilankykite šioje „Microsoft“ aparatūros svetainėje: Jei problema kartojasi, pereikite prie kito veiksmo.

3 veiksmas: rankiniu būdu iš naujo įdiekite tvarkykles

Norėdami pašalinti ir vėl įdiegti tvarkykles, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atjunkite įrenginį nuo kompiuterio.
 2. Išjunkite įrenginio maitinimą, jei įrenginys prijungtas prie atskiro maitinimo šaltinio.
 3. Atidarykite įrenginių tvarkytuvę. Tai atlikite naudodami vieną iš šių būdų:
  • Sistemoje „Windows Vista“ arba „Windows 7“ spustelėkite PradėtiMygtukas Pradėti , įveskite įrenginys į lauką Pradėti iešką, tada sąraše Programos spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė. Jei esate raginami įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti, įveskite slaptažodį arba spustelėkite Leisti.
  • Sistemoje „Windows XP“ spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite devmgmt.msc, tada spustelėkite Gerai.
 4. Dukart spustelėkite Klaviatūra, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą klaviatūrą, tada spustelėkite Išdiegti.

  Pastaba Jei naudojamas įrenginys sąraše nenurodytas, vadinasi, jis buvo pašalintas automatiškai, kai įrenginį atjungėte. Pereikite prie kito veiksmo.
 5. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 6. Pirmiausia, jei reikia, įjunkite įrenginį, tada prijunkite jį prie kompiuterio. Kompiuteris įrenginį aptiks ir iš naujo įdiegs jam skirtas tvarkykles.

Netinkamai paspaudžiami klavišai

Jei klavišai paspaudžiami netinkamai, patikrinkite, ar klaviatūra neapdulkėjusi, švari ir tarp klavišų nėra šiukšlių.

Apverskite klaviatūrą ir iškratykite visas šiukšles, pavyzdžiui, plaukus, maisto daleles ar dulkes.

Rekomenduojame reguliariai suslėgtu oru išpūsti dulkes iš sunkiai pasiekiamų klaviatūros vietų.

Ant klaviatūros išpylę gėrimo ar kitokio skysčio nedelsdami apverskite ją, kad skystis ištekėtų, tada pasistenkite kuo geriau ją iššluostyti. Prieš naudodami klaviatūrą palaukite, kol ji visiškai išdžius.

Neardykite klaviatūros. Jei klaviatūrą išrinksite, gali nebegalioti gamintojo garantija.

Pastaba Jei nešvarumus norite susiurbti siurbliu, patikrinkite, ar siurblys nesukuria statinio krūvio.

Įvedami klaidingi simboliai

Jei naudojantis klaviatūra įvedami klaidingi simboliai, atlikite ankstesniame skyriuje „Netinkamai paspaudžiami klavišai“ pateikiamus veiksmus ir išvalykite klaviatūrą, kad įsitikintumėte, jog problemos priežastis nėra po klavišais susikaupę nešvarumai.

Jei problema kartojasi, prijunkite klaviatūrą prie kito kompiuterio. Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviatūra veikia gerai, gali būti sugadintas pirmojo kompiuterio prievadas, prie kurio buvote prijungę klaviatūrą. Jei taip ir yra, susisiekite su kompiuterio gamintoju ir pasiteiraukite, kaip pataisyti arba pakeisti sugadintą prievadą.

Jei klaviatūra neveikia tinkamai ir prijungus prie kito kompiuterio, ji gali būti brokuota. Jei taip ir yra, o klaviatūrai taikoma garantija dar galioja, brokuotą klaviatūrą galite pasikeisti į naują.

Jei norite patikrinti, ar tinkamai veikia klaviatūros klavišai, naudokite „Microsoft“ klaviatūros diagnostiką („MS Key“), paslaugų programą, kurią gaunate su „Microsoft IntelliType“ programine įranga. Norėdami pasinaudoti „MS Key“, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
Pastaba „MS Key“ paslaugų programa pateikiama tik su „Microsoft IntelliType“ programinės įrangos 1.1 ir naujesnėmis versijomis. Jei nesate įdiegę „Microsoft IntelliType“, galite apsilankyti šioje „Microsoft“ svetainėje ir įdiegti šią programinę įrangą:
 1. Paleiskite „Microsoft“ klaviatūros diagnostiką. Tai atlikite naudodami vieną iš šių būdų:
  • „Windows Vista“ arba „Windows 7“:
   1. Spustelėkite PradėtiMygtukas Pradėti , Visos programos, Reikmenys, tada spustelėkite Vykdyti.
   2. Lauke Atidaryti įveskite mskey, tada spustelėkite Gerai.
  • „Windows XP“:
   1. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite mskey į lauką Atidaryti, tada spustelėkite Gerai.
 2. Spaudinėkite įvairius klavišus ir patikrinkite, ar paspausti klavišai sutampa su „MS Key“ lange rodomais klavišais.
 3. Baigę spustelėkite Išeiti.

  Jei „MS Key“ lange niekas nerodoma, kai paspaudžiate naudojamos klaviatūros klavišus, patikrinkite klaviatūrą prijungę prie kito kompiuterio. Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviatūra neveikia, informacijos, kaip susisiekti su „Microsoft Supplemental Parts“ skyriumi ir gauti naują klaviatūrą, rasite peržiūrėję skyrių „Nuorodos“.

N U O R O D O S

Daugiau informacijos apie klaviatūros sparčiųjų arba garsumo klavišų problemas rasite peržiūrėję toliau nurodytą „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
932875 Spartieji arba garsumo klavišai „Microsoft“ klaviatūroje veikia kitaip nei tikėtasi

Kaip susisiekti su „Microsoft Supplemental parts“ skyriumi JAV ir Kanadoje


 • JAV: (800) 360 7561, pirmadieniais–penktadieniais, 5:00–19:00 Ramiojo vandenyno laiku.
 • Kanada: (800) 933 4750, pirmadieniais–penktadieniais, 5:00–19:00 Ramiojo vandenyno laiku.
 • TTY klientams: kreipkitės į „Microsoft“ telefonu (800) 718 1599, pirmadieniais–penktadieniais, 5:00–19:00 Ramiojo vandenyno laiku.
Daugiau informacijos, kaip gauti atsarginių dalių, rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

326246 Kaip pakeisti „Microsoft“ programinę įrangą arba aparatūrą, užsisakyti pakeitimų paketų ir produkto naujinimų bei pakeisti produkto vadovus

Savybės

Straipsnio ID: 258826 – Paskutinė peržiūra: 2011-09-29 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai