Antivirusiniai įrankiai negali ištrinti _Restore aplanke esančių rinkmenų

Atsakomybės dėl nebepalaikomo ŽB turinio atsisakymas

Šiame straipsnyje rašoma apie produktus, kurių palaikymo „Microsoft“ daugiau neteikia. Todėl šis straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau nebus atnaujinamas.

P OŽ Y M I A I

Paleidę antivirusinę programą galite gauti ataskaitą, nurodančią, kad mažiausiai vienoje rinkmenoje, esančioje _Restore\Temp arba _Restore\Archive aplanke, rastas virusas arba ji yra viruso pažeista. Be to, antivirusinė programa gali nurodyti, kad nepajėgia iš rinkmenos ar rinkmenų pašalinti viruso.

P R I EŽ A S T I S

Taip atsitinka todėl, kad Windows Millennium Edition (Me) veikianti sistemos atkūrimo funkcija apsaugo visus aplankus ir rinkmenas, esančias Windows Me sistemos skaidinio _Restore aplanke. Šis aplankas ir visi jo poaplankiai yra saugykla duomenų, kuriuos sistemos atkūrimo funkcija naudoja atkurdama ankstesnę kompiuterio operacinės sistemos būseną iš ankstesnio laiko momento.

Nors kai kurios antivirusinės programos gali apdoroti suglaudintas arba .zip ar .cab formatu saugomas rinkmenas, sistemos atkūrimo funkcija šioms priemonėms duomenų saugykloje esančių rinkmenų valdyti neleidžia. Duomenų saugykla yra apsaugota duomenų vientisumo tikslais ir sistemos atkūrimo funkcija yra vienintelis metodas, kurį galite naudoti duomenų saugyklos prieigai įgyti. Todėl antivirusinė programa negali pašalinti viruso iš rinkmenos ar rinkmenų, esančių duomenų saugykloje. Duomenų saugykloje esančios rinkmenos yra neaktyvios, jas gali naudoti tik sistemos atkūrimo funkcija.

S P R E N D I M A S

Jei norite apeiti šią problemą, taikykite atitinkamus metodus.

Naudokite „pirmas ateina, pirmas išeina“ (FIFO) funkciją

FIFO programa panaikina ankstesnius atkūrimo taškus, kad į duomenų saugyklą būtų galima įtraukti vėlesnius atkūrimo taškus. FIFO paleidžiama automatiškai, kai duomenų saugykloje esančios rinkmenos sudaro 90 procentų didžiausio leidžiamo duomenų saugyklos dydžio. Sistemos atkūrimo funkcija pirmiausia naikina anksčiausias rinkmenas, kol duomenų saugyklos rinkmenos užima ne daugiau kaip 50 procentų didžiausio leidžiamo duomenų saugyklos dydžio.

Pavyzdžiui, jei didžiausias leidžiamas duomenų saugyklos dydis yra 400 megabaitų (MB), 90 procentų bus 360 MB, 50 procentų – 200 MB. Jei peržiūrint _Restore aplanko ypatybes duomenų saugyklos dydis yra 200 MB, tai sudaro 50 procentų didžiausio leidžiamo dydžio. Jei nustatote mažiausią 200 MB duomenų saugyklos dydį, FIFO taikomas spustelėjus Taikyti.

PASTABA: Jei duomenų saugyklos reikšmė mažesnė kaip 90 procentų (180 MB) mažiausios (200 MB) reikšmės, dydžio keitimas atkūrimo taškams naikinti jokios įtakos neturės. Šiuo atveju turite apsvarstyti šiame straipsnyje nurodytų metodų naudojimą.


Per tam tikrą laiką, kai pasiekiamas didžiausias leidžiamas duomenų saugyklos dydis, duomenų saugykla panaikina atkūrimo taškus FIFO pagrindu. Yra keli scenarijai, kada galima naudoti FIFO siekiant panaikinti ankstesnius ir palikti vėlesnius atkūrimo taškus.

1 FIFO metodas

Nereikia nieko daryti, jei sistema išvalyta ir antivirusinis įrankis praneša, kad įtartinų rinkmenų yra tik duomenų saugykloje. Kol visos pažeistos rinkmenos apdorojamos FIFO pagrindu, antivirusinis įrankis gali pranešti, kad duomenų saugykloje yra pažeistų rinkmenų, kurių jis negali pasiekti.

2 FIFO metodas

FIFO funkciją galite paleisti, jei ankstesnius atkūrimo taškus iš duomenų saugyklos norite pašalinti keisdami jos dydį. Jei norite naudoti sistemos atkūrimo funkciją duomenų saugyklos dydžiui nustatyti:

 1. Peržiūrėkite _Restore aplanko ypatybes ir nustatykite, kiek iš tikrųjų duomenų saugykloje yra duomenų. Tai reikia atlikti, kad būtų galima nustatyti, ar šis veiksmas turės įtakos duomenų saugyklai. Jei duomenų saugykla naudoja mažiau kaip 90 procentų (mažiau kaip 180 MB) mažiausios (200 MB) reikšmės, šis metodas atkūrimo taškų naikinimui gali neturėti įtakos. Jei naudojama mažiau kaip 90 procentų duomenų saugyklos, net naudodami mažiausius parametrus turėtumėte pasirinkti 1 FIFO metodą arba naudoti metodą „Duomenų bazę valyti rankiniu būdu“, aprašomą toliau šiame straipsnyje.
 2. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 3. Dukart spustelėkite Sistema, tada spustelėkite skirtuką Vykdymas.
 4. Spustelėkite Rinkmenų sistema.
 5. Slankikliu Sistemos atkūrimo disko vietos naudojimas nustatykite apytiksliai mažesnį dydį, tada spustelėkite Taikyti.

  Atkreipkite dėmesį, kad slankiklį Sistemos atkūrimo disko vietos naudojimas galite naudoti, jei norite nustatyti mažiausią, didžiausią arba tarpinį duomenų saugyklai priskirtą dydį. Nustačius mažiausią slankiklio reikšmę, pasikeičia FIFO paleidimo reikšmės. Kad pakeitimai įsigaliotų, gali tekti iš naujo paleisti kompiuterį.
 6. Spustelėkite Gerai, tada, jei norite uždaryti sistemos ypatybes, vėl spustelėkite Gerai.
 7. Naudokite antivirusinį įrankį ir kompiuteryje patikrinkite, ar viruso pažeistos rinkmenos iš duomenų saugyklos panaikintos. Jei duomenų saugykloje vis dar yra viruso pažeistų rinkmenų, atlikite ankstesnius veiksmus ir nustatykite vis mažesnį duomenų saugyklos dydį, kol joje pažeistų rinkmenų neliks.

  Atkreipkite dėmesį, kad norėdami peržiūrėti, kokios datos atkūrimo taškai buvo išvalyti, galite naudoti sistemos atkūrimo įrankyje esantį kalendoriaus puslapį.
 8. Iš duomenų saugyklos išvalę pažeistas rinkmenas šiuo metodu, grąžinkite slankiklį į buvusią ar tinkamą padėtį, spustelėdami Gerai uždarykite visus atidarytus langus, tada iš naujo paleiskite kompiuterį.
Jei nustačius mažiausią duomenų saugyklos dydį joje vis dar yra pažeista rinkmena, galite palaukti, kol ji bus apdorota FIFO pagrindu (1 FIFO metodas), arba, jei norite iš kompiuterio pašalinti visus atkūrimo taškus, galite naudoti metodą „Duomenų saugyklą valyti rankiniu būdu“, aprašytą toliau šiame skyriuje.

Duomenų saugyklą valyti rankiniu būdu

Jei norite visiškai ir greitai iš duomenų saugyklos pašalinti pažeistą rinkmeną ar rinkmenas, išjunkite ir vėl įjunkite sistemos atkūrimo funkciją.

ĮSPĖJIMAS: atlikdami toliau nurodytus veiksmus iš duomenų saugyklos visiškai pašalinsite visus atkūrimo taškus. Jei dėl to gali kilti problemų, šio metodo nenaudokite. Vėl įjungus sistemos atkūrimo funkciją bus sukurtas naujas atkūrimo taškas ir kompiuteris bus stebimas toliau.

 1. Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 2. Dukart spustelėkite Sistema, tada spustelėkite skirtuką Vykdymas.
 3. Spustelėkite Rinkmenų sistema, tada spustelėkite skirtuką Trikčių diagnostika.
 4. Spustelėdami pažymėkite žymės langelį Išjungti sistemos atkūrimą, spustelėkite Taikyti, spustelėdami išvalykite žymės langelį Išjungti sistemos atkūrimą, spustelėkite Taikyti, tada spustelėkite Gerai.
 5. Pasirodžius raginimui iš naujo paleiskite kompiuterį. Paleidus kompiuterį duomenų saugykla išvaloma ir sistemos atkūrimo funkcija vėl pradeda stebėti sistemą.

BŪ S E N A

Tai yra numatytasis funkcionavimas.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

_Restore aplanko apsauga yra numatyta, todėl programos šio aplanko rinkmenų naudoti ir valdyti negali. Duomenų saugykloje esančios rinkmenos yra neaktyvios, jų nenaudoja jokia kita priemonė, išskyrus sistemos atkūrimo priemonę.

Sistemos atkūrimo priemonė nėra skirta virusų pažeistoms rinkmenoms ir virusų veiklai aptikti ar ieškoti. Daugelis kompiuterių virusų ieško ir pažeidžia rinkmenas, kurių plėtiniai yra .exe arba .com. Tai yra rinkmenų tipai, kuriuos stebi sistemos atkūrimo funkcija.

PASTABA: Jei atkuriate ankstesnę kompiuterio būseną neturėdami įdiegto antivirusinio įrankio, turite jį įdiegti ir ištrinti visas atkurtas ir pažeistas rinkmenas.
Savybės

Straipsnio ID: 263455 – Paskutinė peržiūra: 2006-06-12 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai