Klaidos pranešimai: „Sistemos klaida 2148073478“, „išplėstinė klaida“ arba „Netinkamas parašas“ „Windows 8“ arba „Windows Server 2012“ naudojant SMB ryšius

P OŽ Y M I A I

Kai kompiuteris, kuriame veikia „Windows Server 2012“ arba „Windows 8“, bando prisijungti prie trečiosios šalies failų serverio, palaikančio SMB2 failų protokolą, galite gauti pranešimą, kad prisijungti nepavyko. Klaidos pranešimai gali skirtis. Jų turinys priklauso nuo jūsų prieigos prie trečiosios šalies failų serverio būdo. Pavyzdžiui,
 • jei vykdote DIR komandą naudodami UNC kelią, gaunate klaidos pranešimą „Netinkamas parašas“.
 • Kai vykdote NET USE komandą, gaunate klaidos pranešimą „Įvyko sistemos klaida 2148073478“.
 • Bandydami rasti UNC kelią gaunate klaidos pranešimą „įvyko išplėstinė klaida“.
Toliau pateikiamos dvi dažniausios situacijos, kada įvyksta šios klaidos.
 • Nepavyksta įvykdyti „Hyper-V“ serverių („Hyper-V Server 2012“ arba „Window 8“ / „Windows Server 2012“) tiesioginio perkėlimo. Taip atsitinka dėl reikalavimo saugyklą laikyti SMB bendro naudojimo srityje nevykdymo.
 • Nepavyksta susieti tinklo diskų su SAN naudojant „Window 8“ / „Windows Server 2012“.

P R I EŽ A S T I S

Taip atsitikti gali, jei į SMB 3.0, skirtą „Windows Server 2012“ ir „Windows 8“, įtraukiama funkcija „Secure Negotiate" (saugus ryšys), kuri priklauso nuo tinkamo visų SMB 2 serverių (įskaitant tuos, kurie palaiko tik 2.0 ir 2.1 protokolo versijas) atsakų į klaidas pasirašymo. Kai kurie trečiųjų šalių failų serveriai nepateikia pasirašyto atsako į klaidą ir todėl ryšys nutrūksta.

S P R E N D I M A S

Kreipkitės į trečiosios šalies failų serverio tiekėją ir paprašykite atnaujinimo, kuris leistų failų serveriui palaikyti „Windows Server 2012“ ir „Windows 8“ klientus.


D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Laikini problemų sprendimai
 • Įgalinkite pasirašymo funkciją trečiosios šalies failų serveryje.

  Reikalaukite pasirašymo SMB kliente arba SMB serveryje įjungdami parametrą „RequireSecuritySignature“ (reikalauti saugos parašo). Instrukcijas, kaip tiekėjo SMB serveryje nustatyti parašo parametrą „Required“ (reikalaujama), rasite tiekėjo dokumentacijoje.

  Pasirašymo funkciją galite įgalinti „Windows Server 2012“ arba „Windows 8“ kliente naudodami „PowerShell“ komandą

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • Išjunkite kliento funkciją „Secure Negotiate“ (saugus ryšys).
  Tai padaryti galite „Windows Server 2012“ arba „Windows 8“ kliente naudodami „PowerShell“ komandą
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  Pastaba. Anksčiau nurodyta komanda žiniatinklio naršyklėje gali užimti kelias eilutes.

N U O R O D O S

Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:  
2709568   Naujos SMB 3.0 funkcijos „Windows Server 2012“ failų serveryje   (gali būti anglų k.)
Savybės

Straipsnio ID: 2686098 – Paskutinė peržiūra: 2013-02-28 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai