Kaip išjungti arba įgalinti programos atskyrimą operacinėse sistemose „Windows 8“ ir „Windows Server 2012“

ĮŽANGA

Programų atskyrimas yra nauja „Windows 8“ ir „Windows Server 2012“ funkcija. Ji atskiria programas nuo spausdinimo tvarkyklių, kad sugedus spausdinimo tvarkyklei nesugestų programa. Atskyrus programas kiekviena su spausdintuvo tvarkykle sąveikaujanti programa tampa stabilesnė. 

P OŽ Y M I A I

Operacinėse sistemose „Windows 8“ ir „Windows Server 2012“ spausdintuvo tvarkyklė, veikianti atskirai nuo programų, gali veikti netinkamai. Pvz., vandenženkliai gali būti spausdinami netinkamai.  

S P R E N D I M A S

Jei spausdintuvo tvarkyklė veikia netinkamai, pakeiskite šio grupės strategijos parametro nustatymą, kad išjungtumėte programų atskyrimą:
Kompiuterio konfigūravimas/Administravimo šablonai/Spausdintuvai/Atskirti spausdinimo tvarkykles nuo programų
Pastabos.
 • Šis grupės strategijos parametras taikomas tik į programų atskyrimą įtrauktoms programos.
 • Šis grupės strategijos parametras taikomas tik toms spausdintuvo tvarkyklėms, kurias įkelia programos. Šis parametras neturi įtakos spausdintuvo tvarkyklėms, įkeliamoms spausdinimo kaupos programos.
 • Pakeitę šį grupės strategijos parametrą, turite iš naujo paleisti vykdomą programą, kad parametras būtų taikomas.
Jei norite, kad įgalintume ar išjungtume programų atskyrimą už jus, pereikite prie dalies Pataisyti už mane. Jei pageidaujate parametrą keisti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pačiam.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Pataisyti už mane

Jei programų atskyrimą norite išjungti arba įgalinti automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.
IšjunkiteĮgalinkite
Pastabos.
 • Prieš paleisdami šį vedlį uždarykite vietinę grupių strategijos rengyklę. Kitu atveju, baigę vykdyti šį vedlį turėsite iš naujo paleisti kompiuterį. 
 • Šio vedlio nuorodos pateikiamos tik anglų k., bet automatinis taisymas veikia ir kitų kalbų „Windows“ versijose.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo ši problema, sprendimą „Fix it“ įrašykite „flash“ atmintinėje arba CD diske ir paleiskite jį kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leisti taisyti pačiam

Naudokite vietinę grupių strategijos rengyklę

 1. Iš dešiniojo ekrano krašto perbraukite vidurio link, tada bakstelėkite Ieškoti arba, jei naudojate pelę, nukreipkite pelės žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą ir spustelėkite Ieškoti.
 2. Ieškos lauke įveskite gpedit.msc.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite rodomą piktogramą gpedit.
 4. Dalyje Kompiuterio konfigūravimas, išplėskite Administravimo šablonai ir pažymėkite Spausdintuvai.
 5. Du kartus bakstelėkite arba du kartus spustelėkite Atskirti spausdinimo tvarkykles nuo programų.
 6. Pasirinkite Išjungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Taikyti.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Ne visos programos palaiko atskyrimą. Kaip numatyta, „Microsoft Word 2010“, „Microsoft Office Word 2007“, „Microsoft Excel 2010“, „Microsoft Office Excel 2007“ ir tam tikros kitos programos yra sukonfigūruotos palaikyti programų atskyrimą.

Daugiau informacijos apie programų atskyrimą rasite apsilankę šioje „Microsoft MSDN“ žiniatinklio svetainėje:
Savybės

Straipsnio ID: 2732814 – Paskutinė peržiūra: 2012-11-15 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai