Kompiuteryje, kuriame veikia „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“, paleidus WFP pagrįstą programą tinklo ryšys būna lėtas

P OŽ Y M I A I

Įsivaizduokite, kad kompiuteryje, kuriame veikia „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“, paleidžiate programą, sukurtą naudojant „Windows“ filtravimo platformą (WFP) API. Programai filtruojant tinklo srautą tinklo ryšys būna lėtas.

P R I EŽ A S T I S

Ši problema kyla, nes kompiuteris nesiunčia TCP / IP ACK pranešimų, kol nesibaigia skirtasis laikas. Tai įvyksta, kai WFP tvarkyklė filtruoja tinklu gaunamus duomenis. Taigi užlaikius TCP / IP ACK pranešimus tinklo srautas stabdo duomenų perdavimo procesą.

S P R E N D I M A S

Naujinti informaciją

Kaip įsigyti šį naujinimą

„Microsoft Update“
Šį naujinimą galite atsisiųsti iš „Microsoft Update“ svetainės:

Būtinos sąlygos

Norint taikyti šias karštąsias pataisas kompiuteryje turi veikti „Windows 7“ 1 pakeitimų paketas (SP1) arba „Windows Server 2008 R2“ 1 pakeitimų paketas (SP1). Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip įsigyti „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“ pakeitimų paketą, spustelėkite toliau nurodyto straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje.

976932 Informacija apie „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ 1 pakeitimų paketą

Registro informacija.

Norint taikyti šias karštąsias pataisas nereikia atlikti jokių registro pakeitimų.

Reikalavimas paleisti iš naujo

Pritaikius šias karštąsias pataisas būtina paleisti kompiuterį iš naujo.

Karštųjų pataisų pakeitimo informacija

Šios karštosios pataisos nepakeičia anksčiau išleistų karštųjų pataisų.
Failo informacija

BŪ S E N A

„Microsoft“ patvirtino, kad ši problema kyla skyriuje „Taikoma“ nurodytuose „Microsoft“ produktuose.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimų terminiją spustelėkite toliau nurodyto straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje.

824684 Įprastų terminų, vartojamų „Microsoft“ programinės įrangos naujinimams apibūdinti, aprašas

Papildoma failų informacija

Papildoma „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failų informacija
Savybės

Straipsnio ID: 2735855 – Paskutinė peržiūra: 2012-11-28 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai