Išleistas „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ parengimo IPv6 naujinimas.

Įžanga

Šiame straipsnyje pristatomas „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ parengimo IPv6 naujinimas.

Įdiegus šį naujinimą pagerėja našumas migravus iš IPv4 į IPv6 aplinką.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Problemos, kurias išsprendžia šis naujinimas

1 problema

Aplinkoje priskyrus IPv4 adresą, 6to4 adresai automatiškai priskiriami serveriams ir klientų kompiuteriams. Toks veikimas yra numatytasis. Taip vyksta netgi tuomet, kai kompiuteryje nėra E2E IPv6 arba 6to4 ryšio, todėl gali nepavykti prisijungti prie IPv6 svetainių.

Pastaba. Numatyta, kad „Windows“ klientai nepriskiria 6to4 adresų, jei ryšys nepatvirtintas.

Įdiegus šį naujinimą operacinė sistema „Windows“ tikrins, ar perdavimo serverį galima pasiekti prieš „Windows“ įtraukiant į jį maršrutą. Jei perdavimo serveris nepasiekiamas, „Windows“ panaikins maršrutą. Tokiu būdu operacinei sistemai „Windows“ neleidžiama jungtis prie IPv6 adresų, kurių negalima pasiekti per persiuntimo serverį.

Pastaba. Perdavimo serveris yra viešasis 6to4 maršrutas, kurį 6to4 paketas naudoja, kad pasiektų paskirties tašką.

2 problema

Naudojant daug IPv6 adresų ir IPv6 maršrutų, išeikvojama branduolio atmintis ir CPU apkrova pasiekia 100 procentų.

Įdiegus šį naujinimą, kiekvienos sąsajos apdorojamų skelbiamų prefiksų ir maršrutų kiekis apribojamas iki 100.

3 problema

Jei kompiuteriui priskirtas viešasis IPv4 adresas ir įgalintas bendrasis interneto ryšio naudojimas, kompiuteris transliuoja kelvedžio reklamos (RA) pranešimą generuojamam 6to4 adresui, todėl kitiems kompiuteriams priskiriami IPv6 adresai. Dėl šios priežasties minėti kompiuteriai atjungiami, jei kompiuteryje, transliuojančiame 6to4 RA, nėra E2E 6to4 ryšio.

Pastaba. 6to4 bendrinimo išjungti negalima dėl dokumente RFC 6343 esančių rekomendacijų.

Įdiegus šį naujinimą, pagal numatytuosius nustatymus operacinėje sistemoje „Windows“ išjungiamos automatinės bendrojo interneto ryšio naudojimo 6to4 bendrinimo funkcijos.

4 problema

Tarkime, kad kompiuteris sukonfigūruotas naudoti IPv6 ryšį kaip numatytąjį, o, kompiuteris neprijungtas prie IPv6 tinklo. Šiuo atveju kompiuteriui gali prireikti daug laiko prisijungti prie IPv6 svetainės. 

Ši problema kyla todėl, kad „Windows“ pirmiausia bando naudoti IPv6 ryšį. Nepavykus prisijungti (nes baigiasi skirtasis laikas), „Windows“ bando naudoti IPv4 ryšį.

Įdiegus šį naujinimą, „Windows“ naudoja NCSI funkcijas IPv6 ryšiui patikrinti. Jei ryšys nutrūksta, „Windows“ vietoje IPv6 naudoja IPv4.

Naujinimo informacija

„Windows Update“
Šį naujinimą galite atsisiųsti iš svetainės Windows Update.
„Microsoft“ atsisiuntimo centras
Iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro galite atsisiųsti toliau nurodytus failus.
Operacinė sistemaNaujinimas
Visos palaikomos „Windows 7“ x86 pagrindo versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos „Windows 7“ x64 versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ x64 versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ IA-64 versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Daugiau informacijos, kaip atsisiųsti „Microsoft“ palaikymo failus, rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
119591 Kaip gauti „Microsoft“ palaikymo failus iš interneto tarnybų
„Microsoft“ patikrino, ar šiame faile nėra virusų. „Microsoft“ naudojo naujausią virusų aptikimo programinę įrangą, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dieną. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad nebūtų neteisėtai pakeistas.

Būtinos sąlygos.

Norėdami taikyti šį naujinimą turite naudoti „Windows 7“ 1 pakeitimų paketą (SP1) arba „Windows Server 2008 R2“ 1 pakeitimų paketą (SP1).

Registro informacija

Norėdami taikyti šį naujinimą neturite atlikti jokių registro pakeitimų.

Reikalavimas paleisti iš naujo

Pritaikę šį naujinimą turite paleisti kompiuterį iš naujo.

Karštųjų pataisų pakeitimo informacija

Šis naujinimas nepakeičia anksčiau išleisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji šio naujinimo versija įdiegia failus, turinčius atributus, išvardytus toliau pateiktoje lentelėje. Šių failų data ir laikas išvardyti pagal universalųjį laiką (UTC). Šių failų data ir laikas vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsižvelgiant į dabartinę žiemos / vasaros laiko (DST) pataisą. Be to, šios datos ir laikas gali keistis atliekant tam tikras operacijas su failais.
Pastabos apie „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failų informaciją
  • Failai, kurie yra susiję su tam tikru produktu, gaire (RTM, SPn) ir paslaugų šaka (LDR, GDR), gali būti identifikuojami patikrinus failų versijos numerius, rodomus toliau pateiktoje lentelėje.
    VersijaProduktasGairėPaslaugų grupė
    6.1.760 1.17xxx„Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“SP1GDR
    6.1.760 1.22xxx„Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“SP1LDR
  • GDR paslaugų grupėse yra tik išplatintos ir plačiai paplitusioms kritinėms problemoms spręsti skirtos pataisos. Į LDR paslaugų grupes be šių išplatintų pataisų yra įtraukta ir karštųjų pataisų.
  • Kiekvienoje aplinkoje įdiegi MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai pateikti atskirame sąraše, esančiame skyriuje „Papildoma „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failų informacija“. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalogų (.cat) failai yra svarbūs palaikant atnaujinto komponento būseną. Saugos katalogų failai, kurių atributai nenurodyti, yra pasirašyti „Microsoft“ skaitmeniniu parašu.
Visos palaikomos „Windows 7“ x86 versijos
Visos palaikomos „Windows 7“ x86 versijos
Visos palaikomos „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 versijos
Visos palaikomos „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 versijos
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ IA-64 pagrindo versijos
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ IA-64 pagrindo versijos
Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimo terminiją rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
824684 Įprastų terminų, vartojamų „Microsoft“ programinės įrangos naujinimams apibūdinti, aprašas

BŪ S E N A

„Microsoft“ patvirtino, kad ši problema kyla skyriuje „Taikoma“ nurodytuose „Microsoft“ produktuose.

Papildoma failo informacija

Papildoma „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failų informacija

Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows 7“ x86 pagrindo versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows 7“ x86 pagrindo versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 pagrindo versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 pagrindo versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows Server 2008 R2“ IA-64 pagrindo versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows Server 2008 R2“ IA-64 pagrindo versijoms
Savybės

Straipsnio ID: 2750841 – Paskutinė peržiūra: 2012-12-28 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai