Spartusis klavišas F4 programose „Excel 2013“, „Excel 2010“ ir „Excel 2007 neveikia taip kaip tikėtasi

P OŽ Y M I A I

Spartusis klavišas F4 programose „Microsoft Excel 2013“, „Excel 2010“ arba „Excel 2007“ neveikia taip kaip tikėtasi.

Pavyzdžiui, kai rikiuojate eilutę (eilutė A) ir paspaudžiate F4 norėdami pakartoti veiksmą kitoje eilutėje (eilutė B), eilutė B nėra rikiuojama. Arba, kai nukopijuojate ir įklijuojate langelį bei paspaudžiate F4, langelis įklijuojamas. Tačiau kai dar kartą paspaudžiate F4, langelis nėra įklijuojamas.

P R I EŽ A S T I S

Tai žinoma programų „Excel 2013“, „Excel 2010“ ir „Excel 2007“ problema.

P R O B L E M O S S P R E N D I M A S

Jei sparčiojo klavišo F4 nepavyksta panaudoti norint pakartoti komandą arba veiksmą, kartotiną komandą arba veiksmą įvykdykite rankiniu būdu.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

F4 yra iš anksto nustatytas „Excel“ spartusis klavišas, pakartojantis paskutinę komandą arba veiksmą. Tačiau jis ne visada veikia.
Savybės

Straipsnio ID: 2761244 – Paskutinė peržiūra: 2013-01-28 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai