Siunčiant DHCPv6 pranešimą, kuriame yra dubliuotas DUID, kliento kompiuteriuose, kuriuose veikia operacinė sistema „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“, nutrūksta tinklo ryšys.

P OŽ Y M I A I

Įsivaizduokite pateiktą situaciją.
 • Naudojate DHCP unikalųjį identifikatorių (DUID) kaip unikalųjį identifikatorių tinklo aplinkoje. 
 • Tinkle naudojate DUID ir kabelinio modemo identifikatoriaus susiejimą. 
 • Tinklo aplinkoje yra kliento kompiuterių, kuriuose veikia „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“.
 • Vienas iš kliento kompiuterių siunčia DHCPv6 pranešimą iš kabelinio modemo.
 • Kitas kliento kompiuteris siunčia DHCPv6 pranešimą su tokiu pat DUID iš kito kabelinio modemo.
 • Naujo DUID ir kabelinio modemo susiejimo įrašas perrašo ankstesnį.
Šiuo atveju, kliento kompiuteriuose nutrūks tinklo ryšys.

Pastabos.
 • Naudojant komandą sysprep be parinkties /generalize arba naudojant kitą disko klonavimo programinę įrangą operacinei sistemai komponuoti, įvyksta dubliuoto DUID klaida.
 • Naudojant komandą sysprep su parinktimi /generalize, DHCP kliento API iškviečiama DUID reikšmei išvalyti.
 • DHCPv6 pranešimo DUID generuojamas pirmą kartą paleidus DHCP kliento tarnybą. DUID reikšmė yra saugoma registro įraše Dhcpv6DUID. Jei panaikinsite registro įrašo reikšmę, įgalinus sąsają arba prijungus ją kliento kompiuteryje reikšmė bus sukurta iš naujo. Registro reikšmė Dhcpv6DUID yra šio dalinio registro rakto dalyje:
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters

S P R E N D I M A S

Naujinimo informacija

Kaip įsigyti šį naujinimą

„Microsoft Update“
Šį naujinimą galite atsisiųsti iš šios „Microsoft Update“ žiniatinklio svetainės:
„Microsoft“ atsisiuntimo centras
Iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro galite atsisiųsti toliau nurodytus failus.
Operacinė sistemaNaujinimas
Visos palaikomos „Windows 7“ x86 versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos „Windows 7“ x64 versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ x64 versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ IA-64 versijosAtsisiųsti Atsisiųsti naujinimo paketą dabar.
Daugiau informacijos, kaip atsisiųsti „Microsoft“ palaikymo failus, rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:
119591 Kaip gauti „Microsoft“ palaikymo failus iš interneto tarnybų
„Microsoft“ patikrino, ar šiame faile nėra virusų. „Microsoft“ naudojo naujausią virusų aptikimo programinę įrangą, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dieną. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad nebūtų neteisėtai pakeistas.

Būtinosios sąlygos.

Norint taikyti šį naujinimą, kompiuteryje turi veikti viena iš toliau nurodytų operacinių sistemų.
 • „Windows 7“
 • „Windows 7“ 1 pakeitimų paketas (SP1)
 • „Windows Server 2008 R2“
 • „Windows Server 2008 R2“ 1 pakeitimų paketas (SP1)
Daugiau informacijos, kaip įsigyti „Windows 7“ arba „Windows Server 2008 R2“ pakeitimų paketą, rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:

976932 Informacija apie „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ 1 pakeitimų paketą

Registro informacija

Norint taikyti šį naujinimą, nereikia atlikti jokių pakeitimų registre.

Reikalavimas paleisti iš naujo

Pritaikę šį naujinimą kompiuterį turite paleisti iš naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

Šis naujinimas nepakeičia anksčiau išleisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji šio naujinimo versija įdiegia failus, turinčius atributus, išvardytus toliau pateiktoje lentelėje. Šių failų data ir laikas išvardyti pagal universalųjį laiką (UTC). Šių failų data ir laikas vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsižvelgiant į dabartinę žiemos / vasaros laiko (DST) pataisą. Be to, šios datos ir laikai gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Operacinių sistemų „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failo informacijos pastabos
Svarbu. „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ skirti naujinimai pateikiami tuose pačiuose paketuose, tačiau naujinimų užklausos puslapyje naujinimai išvardijami prie abiejų operacinių sistemų. Norėdami pateikti užklausą dėl naujinimo paketo, skirto vienai ar abiem operacinėms sistemoms, pasirinkite naujinimą, puslapyje įrašytą dalyje „Windows 7“ / „Windows Server 2008 R2“. Visuomet perskaitykite šio straipsnio skyrių „Taikoma“, kad nustatytumėte, kokiai operacinei sistemai taikomas kiekvienas naujinimas.
 • Failus, taikomus tam tikram produktui, SR_Level (RTM, SPn) ir paslaugų grupei (LDR, GDR), galima identifikuoti patikrinus failų versijos numerius, nurodytus toliau pateiktoje lentelėje.
  VersijaProduktasGairėPaslaugų grupė
  6.1.760 0.16xxx„Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“RTMGDR
  6.1.760 1.17xxx„Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“SP1GDR
  6.1.760 1.22xxx„Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“SP1LDR
 • GDR paslaugų grupėse yra tik išplatintos ir plačiai paplitusioms kritinėms problemoms spręsti skirtos pataisos. LDR paslaugų šakose, be išplatintų pataisų, yra naujinimų.
 • Kiekvienoje aplinkoje įdiegi MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai pateikti atskirame sąraše, esančiame skyriuje „Papildoma „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failų informacija“. MUM ir MANIFEST failai bei susieti saugos katalogų (.cat) failai yra itin svarbūs palaikant atnaujinto komponento būseną. Saugos katalogų failai, kurių atributai nenurodyti, yra pasirašyti „Microsoft“ skaitmeniniu parašu.
Visos palaikomos „Windows 7“ x86 versijos
Visos palaikomos „Windows 7“ x86 versijos
Visos palaikomos „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 versijos
Visos palaikomos „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 versijos
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ IA-64 versijos
Visos palaikomos „Windows Server 2008 R2“ IA-64 versijos


BŪ S E N A

„Microsoft“ patvirtino, kad ši problema kyla skyriuje „Taikoma“ nurodytuose „Microsoft“ produktuose.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimo terminiją rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

824684 Įprastų terminų, vartojamų „Microsoft“ programinės įrangos naujinimams apibūdinti, aprašas

Papildomų failų informacija

Papildomų „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ failų informacija

Papildomi visų palaikomų „Windows 7“ x86 versijų failai
Papildomi visų palaikomų „Windows 7“ x86 versijų failai
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows 7“ ir „Windows Server 2008 R2“ x64 versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows Server 2008 R2“ IA-64 versijoms
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms „Windows Server 2008 R2“ IA-64 versijoms
Savybės

Straipsnio ID: 2763523 – Paskutinė peržiūra: 2012-12-28 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai