Kaip šalinti „Excel“ paleisties gedimus

S A N T R A U K A

Paleidžiant „Microsoft Excel“ problemos gali kilti dėl keleto priežasčių. Šiame straipsnyje aptarta, kaip nustatyti paleisties gedimo priežastį, ir pateikta galimų problemos sprendimo būdų. Straipsnyje taip pat pateikti saitai su „Microsoft“ žinių bazės straipsniais, kuriuose išsamiau aptartos žinomos paleisties problemos.

Pastaba. Svarbu nustatyti, kokią naują programinę įrangą arba naujinimus įdiegėte prieš iškylant problemai, nes jie gali būti tiesiogiai susiję su problema. Ši informacija pravers, jei problemos nepavyks išspręsti jokiu šiame straipsnyje siūlomu būdu ir teks kreiptis į „Microsoft“ techninės pagalbos tarnybą.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Paleidus „Microsoft Excel“ problemų gali kilti dėl kurios nors iš toliau nurodytų priežasčių.
 • Sugadinta nuoroda į programą „Excel“.
 • „Excel“ paleisties aplanke yra probleminis failais arba pasikeitė paleisties failo vieta.
 • Konfliktas su kita programa.
 • Netinkama pagrindinio „Microsoft Office“ failo versija.
 • Sugadintas „Excel“ įrankių juostos failas (*.xlb) arba „Excel“ .pip failas.
 • Sugadinti meniu Įrankiai papildiniai.
 • Sugadinti registro raktai.
 • Kitos atidarant „Excel“ failus kylančios problemos.
Jei paleidę „Microsoft Excel“ gaunate klaidos pranešimą, tiksliai tokį klaidos pranešimą raskite „Microsoft“ žinių bazėje; ieškokite šioje „Microsoft“ žiniatinklio svetainėje: Jei klaidos pranešimo negaunate arba „Microsoft“ žinių bazėje nepavyksta rasti konkrečios informacijos apie klaidos pranešimą, „Excel“ paleisties gedimus pabandykite pašalinti pasitelkę toliau pateiktą informaciją.

Pirmiausia nustatykite problemos mastą. Ar problema iškyla, kai „Excel“ paleidžiate spustelėdami darbaknygės failą, ar tada, kai paleidžiate „Excel“ per meniu Pradėti?

Jei problema iškyla tik tada, kai bandote atidaryti „Excel“ failą, žr. skyrių „Kitos atidarant „Excel“ failus kylančios problemos“. Kitu atveju pereikite prie tolesnio skyriaus.

Sugadinta nuoroda į programą „Excel“

Jei problema iškyla tik bandant paleisti programą „Excel“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustelėkite Pradėti, nukreipkite žymiklį į Ieškoti ir spustelėkite Failai ir aplankai.
 2. Lauke Ieškomų failų arba aplankų pavadinimas įveskite Excel.exe.
 3. Sąraše Kur ieškoti spustelėkite Mano kompiuteris, o tada – Ieškoti dabar.
 4. Kai bus rastas failas Excel.exe, dukart jį spustelėkite, kad būtų paleista „Microsoft Excel“.

  Pastaba. Paprastai failo Excel.exe vietą lemia įdiegta versija.

  „Microsoft Office Excel 2003“

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  „Microsoft Excel 2002“

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  „Microsoft Excel 2000“

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  „Microsoft Office Excel 2007“

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  „Microsoft Office Excel 2010“

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


 Jei „Excel“ pavyksta paleisti taip, kaip tikimasi, problemos priežastis gali būti sugadinta programos nuoroda. Norėdami išspręsti šią problemą, sukurkite naują programos „Excel“ nuorodą, kurią naudodami galėsite paleisti „Excel“.

Jei „Excel“ nepavyksta paleisti, kaip tikimasi, atlikite reikiamus veiksmus, kad paleistumėte „Excel“ saugiuoju režimu.

Jei norite, kad nuorodą sukurtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti už mane.

Taisyti už maneJei norite, kad ši problema būtų išspręsta automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio „Taisyti“ nurodomus veiksmus.
Pastaba. Šio vedlio nuorodos pateikiamos tik anglų k.; tačiau automatinio taisymo funkcija veikia ir „Windows“ versijose kitomis kalbomis.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kurį naudojant iškilo problema, automatinio taisymo funkciją galite įrašyti į „flash“ atmintinę arba kompaktinį diską ir paleisti kompiuteryje, kurį naudojant iškilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko išspręsti problemą?.


Ar tai išsprendė problemą?

Patikrinkite, ar problema išspręsta. Jei problema išspręsta, toliau šio skyriaus nebeskaitykite. Jei problemos išspręsti nepavyko, galite susisiekti su pagalbos tarnyba.

Paleiskite „Excel“ saugiuoju režimu

Jei norite, kad saugiuoju režimu „Excel“ paleistume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti už mane. Jei saugiuoju režimu „Excel“ norite paleisti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pačiam.

Paleisti už maneJei norite, kad saugiuoju režimu „Excel“ būtų paleista automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio „Taisyti“ nurodomus veiksmus.
Pastaba. Šio vedlio nuorodos pateikiamos tik anglų k.; tačiau automatinio taisymo funkcija veikia ir „Windows“ versijose kitomis kalbomis.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kurį naudojant iškilo problema, automatinio taisymo funkciją galite įrašyti į „flash“ atmintinę arba kompaktinį diską ir paleisti kompiuteryje, kurį naudojant iškilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko išspręsti problemą?.Leisti paleisti pačiam

 1. Spustelėkite Pradėti, o tada – Vykdyti.
 2. Spustelėkite Naršyti ir raskite aplanką, kuriame įdiegta „Microsoft Excel“, kaip nurodyta ankstesniame šio straipsnio skyriuje.
 3. Radę failą Excel.exe spustelėdami jį pažymėkite ir spustelėkite Atidaryti.
 4. Lauke Atidaryti rodomo kelio pabaigoje įveskite tarpą, o tada – /s, kad visa eilutė būtų panaši į šį pavyzdį:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe /s


Ar tai išsprendė problemą?

Patikrinkite, ar „Excel“ paleidžiama saugiuoju režimu. Jei „Excel“ bus paleista saugiuoju režimu, toliau šio skyriaus nebeskaitykite. Jei saugiuoju režimu „Excel“ paleisti nepavyko, galite susisiekti su pagalbos tarnyba. Jei „Excel“ paleidžiama, kaip tikimasi, daugiau informacijos žr. tolesniame šio straipsnio skyriuje „Papildomas gedimų šalinimas“.

Jei „Excel“ vis tiek nepaleidžiama kaip tikimasi, galbūt ji nesuderinama su kita programa. Pabandykite iš naujo paleisti „Windows“ saugiuoju režimu, tada dar kartą atlikdami pirmiau nurodytus veiksmus paleiskite „Excel“ saugiuoju režimu.

Daugiau informacijos, kaip „Windows“ paleisti saugiuoju režimu, rasite spustelėję šiuos straipsnių numerius ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:

156126 Gedimų šalinimas „Windows 95“ saugiuoju režimu (gali būti anglų k.)
192926 Kaip pašalinti švarios „Windows 98“ įkrovos gedimus (gali būti anglų k.)
267288 Kaip atlikti švarią „Windows Millennium Edition“ įkrovą (gali būti anglų k.)
266169 Kaip spręsti problemas pristabdymo, įrašų išjungimo režimu ir išjungiant kompiuterį, kuriame veikia „Windows 2000“ (gali būti anglų k.)
281770 Kaip pašalinti švarios „Windows 2000“ įkrovos gedimus (gali būti anglų k.)

„Excel“ nepavyksta paleisti saugiuoju režimu, nors „Windows“ veikia saugiuoju režimu

Jei programos „Excel“ nepavyksta paleisti naudojant jungiklį /s, nors „Windows“ veikia saugiuoju režimu, pašalinkite „Microsoft Office“ (arba tik „Microsoft Excel“) naudodami valdymo skydo piktogramą Įtraukti / pašalinti programas. Daugiau informacijos žr. „Windows“ dokumentacijoje.

Atlikti šį veiksmą gali būti būtina, nes paleidus ir „Windows“, ir „Excel“ saugiuoju režimu „Excel“ veikia visiškai įprastu režimu, reikalingu programai paleisti. Tai reiškia, kad paleidžiant „Excel“ jokios kitos programos ar failai nedalyvauja. Todėl problema gali kilti dėl sugadinto „Office“ failo, kuris naudojamas programai „Excel“ paleisti. Jei pašalinsite ir vėl įdiegsite „Office“ (arba tik „Excel“), šią problemą turėtumėte išspręsti.

Daugiau informacijos apie susijusias problemas dėl nesuderinamų „Office 2000“ failų rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

217440 Paleisdami „Office 2000“ programas gaunate klaidų pranešimus (gali būti anglų k.)
Jei šis straipsnis nepadeda arba paleidus „Windows“ iš naujo saugiuoju režimu pavyksta išspręsti „Excel“ paleisties problemą, daugiau informacijos žr. skyriuje „Papildomas gedimų šalinimas“.

Papildomas gedimų šalinimas

„Excel“ pavyksta paleisti naudojant jungiklį „/s“

Jei naudojant jungiklį /s „Microsoft Excel“ pavyksta paleisti kaip tikimasi, „Excel“ pavadinimo juostoje rodomas užrašas „Saugusis režimas“. Tai rodo, kad „Microsoft Excel“ veikia taip, lyg būtų paleista pirmą kartą įdiegus.

Dabar, kai programa „Excel“ paleista, atlikite šalinimo veiksmus ir saugiuoju režimu patikrinkite toliau nurodytas sritis, kuriomis naudojasi „Excel“, kol išspręsite problemą.

„Excel“ paleisties aplankai

Viena iš dažniausių „Excel“ paleisties problemų priežasčių yra ta, kad „Excel“ įkelia probleminį failą, esantį viename iš kelių skirtingų paleisties aplankų.

Pastaba. Aplankas „XLStart“ gali būti naudojamas ir kituose profiliuose. Arba tam tikrais atvejais jis gali būti peradresuotas į serverį.

240150 Kaip naudoti „Excel“ paleisties aplankus, jei įdiegta „Excel 2000“ (gali būti anglų k.)
291218 Kaip naudoti „Excel“ paleisties aplankus, jei įdiegta „Excel 2002“ (gali būti anglų k.)
822107 Kaip naudoti „Excel“ paleisties aplankus (gali būti anglų k.)


„Excel“ įrankių juostos failas


Kartais „Excel“ įrankių juostos failas gali būti sugadintas. Jei taip nutinka, paleidžiant „Excel“ gali kilti problemų. Tokiu atveju raskite įrankių juostos failą ir jį pervardykite. Pervardijus įrankių juostos failą, kitą kartą paleidžiant „Excel“ ji iš naujo sukurs naują įrankių juostos failą.

Pvz., jei įrankių juostos failas yra JoeUser8.xlb, pervardykite jį į JoeUser8.old. Tada paleiskite „Excel“ ir įsitikinsite, kad pradinio įrankių juostos failo vietoje „Excel“ sukuria naują failą JoeUser8.xlb.

Daugiau informacijos apie „Excel“ įrankių juostos failą ir jo atpažinimą rasite spustelėję šiuos straipsnių numerius ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:

291074 Rodomos numatytosios įrankių juostos ir įrankių juostos mygtukai, o ne tinkinti „Excel“ elementai (gali būti anglų k.)
Daugiau informacijos apie kitas įrankių juostos klaidas, kylančias paleidžiant „Excel“, rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

215366 Kai „Excel“ paleidžiama naudojant puslapio lūžio meniu komandą, įvyksta puslapio klaida (gali būti anglų k.)
Failas Excel.pip

„Excel“ įsimena, kuriuos meniu bei komandas naudojote, ir šiuos vėliausiai naudotus meniu rodo pirmiausia. Nenaudojamos komandos „Excel“ išplečiamuosiuose meniu paslepiamos. Šiuos naudojimo duomenis ir meniu animacijos parametrus „Excel“ saugo faile Excel.pip.

Šis failas gali sugesti. Jei taip nutinka, paleidžiant „Excel“ gali kilti problemų. Tokiu atveju raskite failą Excel.pip ir jį pervardykite. Pervardijus šį failą, kitą kartą paleidžiant „Excel“ ji iš naujo sukurs .pip failą. Norėdami rasti failą Excel.pip naudokite „Windows“ ieškos funkciją.

„Excel“ paleidžiama sistemai „Windows“ veikiant saugiuoju režimu

Jei „Windows“ veikiant saugiuoju režimu „Excel“ paleisties problema nebekyla, vadinasi, „Excel“ paleisties problemos kyla dėl kitos programos.

Šalindami nustatykite, dėl kurios būtent programos kyla problema. Jei tiksliai nežinote, kaip tai padaryti, daugiau informacijos, kaip po vieną pašalinti „Windows“ paleisties metu įkeliamas programas, teiraukitės „Windows“ tiekėjo.

Daugiau informacijos, kaip šalinti „Windows“ paleisties proceso gedimus, rasite spustelėję šiuos straipsnių numerius ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:

281965 Kaip šalinti gedimus naudojant paslaugų programą „Msconfig“ sistemoje „Windows 98“ (gali būti anglų k.)
281995 Kaip spręsti problemas naudojant paslaugų programą „Msconfig“ sistemoje „Windows Millennium Edition“ (gali būti anglų k.)
281770 Kaip pašalinti švarios „Windows 2000“ įkrovos gedimus (gali būti anglų k.)
310353 Kaip sukonfigūruoti „Windows XP“, kad ji būtų paleista švarios įkrovos būsenos

Sugadinti meniu Įrankiai papildiniai

Meniu Įrankiai spustelėkite Papildiniai. Spustelėdami atžymėkite visų pasirinktų papildinių žymės langelius, tada spustelėkite Gerai.

Panaikinkite COM papildinių registro raktus

COM papildinius galima įdiegti bet kurioje vietoje. Papildinius įdiegia su „Excel“ sąveikaujančios programos. Norėdami išspręsti galimas „Excel“ problemas panaikinkite COM papildinių registro raktus ir iš naujo paleiskite „Excel“.

Jei norite, kad COM papildinių registro raktus panaikintume mes, pereikite prie skyriaus Panaikinti už mane. Jei COM papildinių registro raktus norite panaikinti patys, pereikite prie skyriaus Leisti panaikinti pačiam.

Panaikinti už maneJei norite, kad COM papildinių registro raktai būtų panaikinti automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio „Taisyti“ nurodomus veiksmus.
Jei norite, kad COM papildinių registro raktai būtų vėl automatiškai įtraukti, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio „Taisyti“ nurodomus veiksmus.Pastaba. Šis sprendimas „Taisyti“ veikia versijose visomis kalbomis. Tačiau naudojant kai kurių kalbų versijas vedlio tekstas gali būti pateikiamas anglų k.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kurį naudojant iškilo problema, sprendimą „Taisyti“ įrašykite į „flash“ atmintinę arba kompaktinį diską ir paleiskite kompiuteryje, kurį naudojant iškilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko išspręsti problemą?.Leisti panaikinti pačiam

Svarbu. Šiame skyriuje, būdo arba užduoties apraše nurodyti registro modifikavimo veiksmai. Tačiau jei registrą modifikuosite netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl šiuos veiksmus atlikite ypač atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš modifikuodami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tada, jei kils problemų, registrą galėsite atkurti. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“
Jei COM papildinių registro raktus norite panaikinti patys, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Išeikite iš visų „Office“ programų.
 2. Spustelėkite Pradėti, Vykdyti, įveskite regedit, tada spustelėkite Gerai.
 3. Raskite šį dalinį registro raktą:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Spustelėkite Papildiniai, tada meniu Failas spustelėkite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite failą XLaddinHKCU.reg ir įrašykite jį darbalaukyje.
 6. Pasirinkite dalinį raktą AddIns, meniu Redagavimas spustelėkite Panaikinti, o tada – Taip.
 7. Raskite šį dalinį registro raktą:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Pastaba. Jei naudojate 64 bitų „Office“ versiją (tik 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Spustelėkite Papildiniai, tada meniu Failas spustelėkite Eksportuoti.
 9. Pavadinkite failą XLaddinHKLM.reg ir įrašykite darbalaukyje.
 10. Pasirinkite dalinį raktą AddIns, meniu Redagavimas spustelėkite Panaikinti, o tada – Taip.
 11. Išeikite iš registro rengyklės.
 12. Paleiskite „Excel“.
Jei problemą pavyko išspręsti, jos priežastis buvo COM papildinio programa. Registro raktus galite peržiūrėti registro rengyklės dalyje Papildiniai, kurioje nurodytas papildinio gamintojas. Tada dėl naujinimų galite kreiptis į papildinio gamintoją.


Ar tai išsprendė problemą?

Patikrinkite, ar problema išspręsta. Jei problema išspręsta, toliau šio skyriaus nebeskaitykite. Jei problema neišspręsta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Sugadinti registro raktai

Išeikite iš „Excel“ ir pervardykite toliau nurodytus registro raktus, pvz., „excel“ galite pakeisti į „excel.old“. Vėl paleidus „Excel“ bus inicijuotas taisymas, kurį vykdant bus nustatomos numatytosios parametrų reikšmės.


Norėdami vėl nustatyti vartotojo tinkintus „Microsoft Office“ programų parametrus, galite pašalinti kai kuriuos registro raktus.


Jei norite, kad vartotojo tinkintus parametrus vėl nustatytume mes, pereikite prie skyriaus Iš naujo nustatyti už mane. Jei vartotojo tinkintus parametrus norite nustatyti patys, pereikite prie skyriaus Leisti iš naujo nustatyti pačiam.

Iš naujo nustatyti už maneJei norite, kad vartotojo tinkinti parametrai iš naujo būtų nustatyti automatiškai, spustelėkite mygtuką arba saitą Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustelėkite Vykdyti ir atlikite vedlio „Taisyti“ nurodomus veiksmus.

Pašalinkite visus „Excel“ pasirinktinius registro raktusPakeiskite anksčiau pašalintus „Excel“ pasirinktinius registro raktus

Pastaba. Šio vedlio nuorodos pateikiamos tik anglų k.; tačiau automatinio taisymo funkcija veikia ir „Windows“ versijose kitomis kalbomis.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kurį naudojant iškilo problema, automatinio taisymo funkciją galite įrašyti į „flash“ atmintinę arba kompaktinį diską ir paleisti kompiuteryje, kurį naudojant iškilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko išspręsti problemą?.Leisti iš naujo nustatyti pačiam

Svarbu. Šiame skyriuje, būdo arba užduoties apraše nurodyti registro modifikavimo veiksmai. Tačiau jei registrą modifikuosite netinkamai, gali kilti rimtų problemų. Todėl šiuos veiksmus atlikite ypač atidžiai. Kad būtų saugiau, prieš modifikuodami registrą sukurkite atsarginę jo kopiją. Tada, jei kils problemų, registrą galėsite atkurti. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą, rasite spustelėję šį straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:
322756 Kaip sukurti atsarginę registro kopiją ir atkurti registrą sistemoje „Windows“
Pastaba. Pašalinus toliau nurodytus registro raktus gali būti vėl nustatyti vartotojo tinkinti „Microsoft Office“ programų parametrai.

„Excel 2003“

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

„Excel 2002“

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

„Excel 2000“

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Iš naujo paleidžiant „Excel“ inicijuojama taisymo operacija, kurią atliekant grąžinamos numatytosios parametrų reikšmės.

„Excel 2007“

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

„Excel 2010“

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 

Jei atlikus šiuos veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, galite atkurti pradinius parametrus. Norėdami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Išeikite iš „Excel“.
 2. Panaikinkite naujai sukurtus „Excel“ registro raktus.
 3. Pervardykite raktus „Excel.old“ į „Excel“.

Ar tai išsprendė problemą?

Patikrinkite, ar problema išspręsta. Jei problema išspręsta, toliau šio skyriaus nebeskaitykite. Jei problemos nepavyko išspręsti, galite kreiptis į palaikymo tarnybą.

Kitos problemos, kylančios atidarant „Excel“ failus

Jei su „Excel“ susijusių problemų kyla tik atidarant konkrečius „Excel“ failus, norint išspręsti problemą reikia atlikti kitokius veiksmus. Gali tekti atlikti bet kokį veiksmą – pradedant makrokomandų išjungimu ir baigiant darbaknygės perkūrimu.


Jei norite gauti daugiau informacijos, spustelėkite šį straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

820741 Kaip atkurti pažeistų „Excel 2002“ ir „Excel 2003“ darbaknygių duomenis (gali būti anglų k.)
179871 Pažeistų „Excel 2000“ darbaknygių duomenų atkūrimo būdai (gali būti anglų k.)
213951 Kaip pašalinti problemos, kai sugadinami naudojant „Excel 2000“ įrašyti failai, priežastį (gali būti anglų k.)

N U O R O D O S


Dėkojame MVP Jan Karel Pieterse prisidėjus prie šiame straipsnyje pateikiamų sprendimų „Taisyti“.

Papildomos informacijos apie paleisties aplankus rasite spustelėję šiuos straipsnių numerius ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnius:

822107 Kaip naudoti „Excel 2003“ paleisties aplankus (gali būti anglų k.)
291218 Kaip naudoti „Excel“ paleisties aplankus, jei įdiegta „Excel 2002“ (gali būti anglų k.)
240150 Kaip naudoti „Excel“ paleisties aplankus, jei įdiegta „Excel 2000“ (gali būti anglų k.)
Daugiau informacijos apie „Excel 2002“ saugųjį režimą rasite meniu Žinynas spustelėję „Microsoft Excel“ žinynas, „Office“ asistente arba atsakymų vedlyje įvedę apie office saugųjį režimą, spustelėję Ieškoti ir peržiūrėję surastas temas.
Savybės

Straipsnio ID: 280504 – Paskutinė peržiūra: 2012-03-15 – Peržiūra: 1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

Atsiliepimai