Kaip naudoti formų valdiklius „Excel“ darbalapyje

Jei esate „Small Business“ klientas, papildomų trikčių šalinimo ir mokymo išteklių žr. „Small Business“ palaikymo svetainėje.

S A N T R A U K A

„Microsoft Excel“ yra keletas dialogo lapų valdiklių, galinčių praversti pažymint sąrašo duomenis. Valdikliai gali būti sąrašų laukai, pasirinktinio įvedimo laukai, suktukai ir slinkties juostos.

Daugiau informacijos apie formų valdiklius „Excel“ žr. Formų, formų valdiklių ir „ActiveX“ valdiklių darbalapyje apžvalga.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Toliau pateikti sąrašo laukų, pasirinktinio įvedimo laukų, suktukų ir slinkties juostų naudojimo būdai. Pavyzdžiuose naudojamas vienas sąrašas, langelių saitas ir funkcija „Index“.

Skirtuko Programų kūrėjas įgalinimas

Norėdami naudoti formų valdiklius „Excel 2010“, turite įgalinti skirtuką Programų kūrėjas. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus.
 1. Spustelėkite Failas, tada spustelėkite Parinktys.

 2. Kairiojoje srityje spustelėkite Tinkinti juostelę.

 3. Pažymėkite žymės langelį parinkties Programų kūrėjas, esančios dešinėje po Pagrindiniai skirtukai, ir spustelėkite Gerai.
Norėdami naudoti formų valdiklius „Excel 2007“, turite įgalinti skirtuką Programų kūrėjas. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus.
 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką, tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Spustelėkite Populiarios, tada pažymėkite žymės langelį Juostelėje rodyti skirtuką Programų kūrėjas ir spustelėkite Gerai.

Sąrašo, langelio saito ir rodyklės sąranka

 1. Naujame darbalapyje į H1:H20 diapazoną įveskite toliau pateiktus elementus.

  H1 : Riedučiai
  H2 : VCR
  H3 : Stulas
  H4 : Kilimėlis
  H5 : Automobilis
  H6 : Skalbimo mašina
  H7 : Raketinis šautuvas
  H8 : Dviratis
  H9 : Telefonas
  H10: Žvakė
  H11: Saldainis
  H12: Garsiakalbiai
  H13: Suknelė
  H14: Antklodė
  H15: Džiovintuvas
  H16: Gitara
  H17: Džiovintuvas
  H18: Įrankių rinkinys
  H19: VCR
  H20: Standusis diskas
 2. A1 langelyje įveskite formulę
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Sąrašo lauko pavyzdys

 1. Norėdami įtraukti sąrašo lauką naudodami „Excel 2010“ ir „Excel 2007“, spustelėkite skirtuką Programų kūrėjas, grupėje Valdikliai spustelėkite Įterpti, tada spustelėkite Sąrašo lauko forma (valdiklis), esantį dalyje Formos valdikliai.  Norėdami įtraukti sąrašo lauką naudodami „Excel 2003“ ir senesnes „Excel“ versijas, įrankių juostoje Formos spustelėkite mygtuką Sąrašo laukas. Jei įrankių juostos Formos nesimato, meniu Rodymas nukreipkite žymiklį į Įrankių juostos ir spustelėkite Formos.
 2. Spustelėkite pageidaujamą darbalapio vietą, kurioje norite, kad būtų rodomas kairysis viršutinis sąrašo lauko kampas, tada vilkite sąrašo lauką ten, kur turės būti apatinis dešinysis lauko kampas. Šiame pavyzdyje sukurkite sąrašo lauką, apimantį B2:E10 langelius.
 3. Grupėje Valdikliai spustelėkite Ypatybės.

 4. Lange Formatuoti objektą įveskite toliau pateiktą informaciją ir spustelėkite Gerai.
  1. Norėdami nurodyti sąrašo diapazoną, lauke Įvesties diapazonas įveskite H1:H20.
  2. Norėdami įvesti skaičiaus reikšmę G1 langelyje (atsižvelgdami į sąraše pasirinktą elementą), lauke Langelio saitas įveskite G1.


   Pastaba. Formulėje INDEX() G1 langelio reikšmė naudojama tinkamam sąrašo elementui pateikti.
  3. Patikrinkite, ar pažymėta parinktis Vienas, esanti dalyje Pasirinkimo tipas.


   Pastaba. Parinktys Keletas ir Išplėstinis naudingos tik naudojant „Microsoft Visual Basic for Applications“ procedūrą sąrašo reikšmėms pateikti. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad žymės langelis Trimatis spalvinimas sąrašo laukui suteikia trimatę išvaizdą.

 5. Sąrašo lauke turėtų būti rodomas elementų sąrašas. Norėdami naudoti sąrašo lauką, spustelėkite bet kurį langelį, kad nebūtų pažymėtas sąrašo laukas. Jei sąraše spustelėsite elementą, skaičius, esantis G1 langelyje, pasikeis į skaičių, nurodantį sąraše pasirinkto elemento padėtį. Formulė INDEX A1 langelyje naudoja šį skaičių elemento pavadinimui rodyti.

Pasirinktinio įvedimo lauko pavyzdys

 1. Norėdami įtraukti pasirinktinio įvedimo lauką „Excel 2010“ ir „Excel 2007“, spustelėkite skirtuką Programų kūrėjas, spustelėkite Įterpti, tada spustelėkite Pasirinktinio įvedimo laukas dalyje Formų valdikliai.  Norėdami įtraukti pasirinktinio įvedimo lauką naudodami „Excel 2003“ ir ankstesnes „Excel“ versijas, įrankių juostoje Formos spustelėkite mygtuką Pasirinktinio įvedimo laukas.
 2. Spustelėkite pageidaujamą darbalapio vietą, kurioje norite, kad būtų rodomas kairysis viršutinis pasirinktinio įvedimo lauko kampas, tada vilkite sąrašo lauką ten, kur turės būti apatinis dešinysis lauko kampas. Šiame pavyzdyje sukurkite pasirinktinio įvedimo lauką, apimantį B2:E2 langelius.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktinio įvedimo lauką, tada spustelėkite Formatuoti valdiklį.

 4. Įveskite toliau pateiktą informaciją ir spustelėkite Gerai.
  1. Norėdami nurodyti sąrašo diapazoną, lauke Įvesties diapazonas įveskite H1:H20.
  2. Norėdami įvesti skaičiaus reikšmę G1 langelyje (atsižvelgdami į sąraše pasirinktą elementą), lauke Langelio saitas įveskite G1.


   Pastaba. Formulėje INDEX G1 langelio reikšmė naudojama tinkamam sąrašo elementui pateikti.
  3. Lauke Išplečiamos eilutės įveskite 10. Šis įrašas nustato elementų, kuriuos bus galima matyti nesinaudojant slinkties juosta, skaičių.


   Pastaba. Nėra būtina pažymėti žymės langelį Trimatis spalvinimas. Jis suteikia trimatę išvaizdą išplečiamajam arba pasirinktinio įvedimo laukui.

 5. Išplečiamajame arba pasirinktinio įvedimo lauke turėtų būti rodomas elementų sąrašas. Norėdami naudoti išplečiamąjį arba pasirinktinio įvedimo lauką, spustelėkite bet kurį langelį, kad nebūtų pažymėtas objektas. Spustelėjus elementą išplečiamajame arba pasirinktinio įvedimo lauke, skaičius, esantis G1 langelyje, pasikeis į skaičių, nurodantį pasirinkto elemento padėtį sąraše. Formulė INDEX A1 langelyje naudoja šį skaičių elemento pavadinimui rodyti.

Suktuko pavyzdys

 1. Norėdami įtraukti suktuką naudodami „Excel 2010“ ir „Excel 2007“, spustelėkite skirtuką Programų kūrėjas, spustelėkite Įterpti, tada spustelėkite Suktukas dalyje Formų valdikliai.  Norėdami įtraukti suktuką naudodami „Excel 2003“ ir ankstesnes „Excel“ versijas, įrankių juostoje Formos spustelėkite mygtuką Suktukas.
 2. Spustelėkite pageidaujamą darbalapio vietą, kurioje norite, kad būtų rodomas viršutinis kairysis suktuko kampas, tada vilkite sąrašo lauką ten, kur turės būti apatinis dešinysis suktuko kampas. Šiame pavyzdyje sukurkite suktuką, apimantį B2: B3 langelius.
 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite suktuką, tada spustelėkite Formatuoti valdiklį.

 4. Įveskite toliau pateiktą informaciją ir spustelėkite Gerai.

  1. Lauke Dabartinė reikšmė įveskite 1.


   Ši reikšmė inicijuoja suktuką, kad formulė INDEX nurodytų pirmą elementą sąraše.
  2. Lauke Mažiausia reikšmė įveskite 1.


   Ši reikšmė nustato viršutinę suktuko ribą – jis negali būti aukščiau nei pirmas sąrašo elementas.
  3. Lauke Didžiausia reikšmė įveskite 20.


   Šis skaičius nurodo didžiausią įrašų skaičių sąraše.
  4. Lauke Laipsniškas pokytis įveskite 1.


   Ši reikšmė nustato, kiek suktuko valdiklis padidina dabartinę reikšmę.
  5. Norėdami įvesti skaičiaus reikšmę G1 langelyje (atsižvelgdami į sąraše pasirinktą elementą), lauke Langelio saitas įveskite G1.

 5. Spustelėkite bet kurį langelį, kad nebūtų pažymėtas suktukas. Spustelėjus suktuko valdiklius Aukštyn arba Žemyn, skaičius, esantis G1 langelyje, pasikeis į skaičių, nurodantį suktuko reikšmę pridėjus arba atėmus laipsnišką suktuko pokytį. Tuomet šis skaičius A1 langelyje naujina formulę INDEX, kad būtų parodytas kitas arba ankstesnis elementas.


  Spustelėjus valdiklį Žemyn suktuko reikšmė nesikeis, jei dabartinė reikšmė yra 1, ji taip pat nesikeis spustelėjus valdiklį Aukštyn, jei dabartinė reikšmė yra 20.

Slinkties juostos pavyzdys

 1. Norėdami įtraukti slinkties juostą „Excel 2010“ ir „Excel 2007“, spustelėkite skirtuką Programų kūrėjas, spustelėkite Įterpti, tada spustelėkite Slinkties juosta dalyje Formų valdikliai.  Norėdami įtraukti slinkties juostą naudodami „Excel 2003“ ir senesnes „Excel“ versijas, įrankių juostoje Formos spustelėkite mygtuką Slinkties juosta.
 2. Spustelėkite pageidaujamą darbalapio vietą, kurioje norite, kad būtų rodomas viršutinis kairysis slinkties juostos kampas, tada vilkite slinkties juostą ten, kur turės būti apatinis dešinysis slinkties juostos kampas. Šiame pavyzdyje sukurkite slinkties juostą, apimančią B2:B6 langelius ir užimančią apytiksliai ketvirtadalį stulpelio pločio.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite slinkties juostą, tada spustelėkite Formatuoti valdiklį.

 4. Įveskite toliau pateiktą informaciją ir spustelėkite Gerai.
  1. Lauke Dabartinė reikšmė įveskite 1.


   Ši reikšmė inicijuoja slinkties juostą, kad formulė INDEX nurodytų pirmą elementą sąraše.
  2. Lauke Mažiausia reikšmė įveskite 1.


   Ši reikšmė nustato viršutinę slinkties juostos ribą, kad ji nebūtų aukščiau pirmo sąrašo elemento.
  3. Lauke Didžiausia reikšmė įveskite 20. Šis skaičius nurodo didžiausią įrašų skaičių sąraše.
  4. Lauke Laipsniškas pokytis įveskite 1.


   Ši reikšmė nustato, kiek skaičių slinkties juostos valdiklyje didina dabartinę reikšmę.
  5. Lauke Puslapio pokytis įveskite 5. Šis skaičius nustato, kiek gali didėti dabartinė reikšmė spustelėjus slinkties juostą bet kurioje slinkties laukelio pusėje.
  6. Norėdami įvesti skaičiaus reikšmę G1 langelyje (atsižvelgdami į sąraše pasirinktą elementą), lauke Langelio saitas įveskite G1.
   Pastaba. Nėra būtina pažymėti žymės langelį Trimatis spalvinimas. Jis suteikia slinkties juostai trimatę išvaizdą.
 5. Spustelėkite bet kurį langelį, kad nebūtų pažymėta slinkties juosta. Spustelėjus slinkties juostos valdiklius Aukštyn arba Žemyn, skaičius, esantis G1 langelyje, pasikeis į skaičių, nurodantį slinkties juostos reikšmę pridėjus arba atėmus laipsnišką slinkties juostos pokytį. Tuomet šis skaičius naudojamas A1 langelyje esančioje formulėje INDEX elementui, esančiam greta arba prieš dabartinį elementą, parodyti. Norėdami keisti reikšmę taip pat galite vilkti slinkties laukelį arba, jei norite padidinti reikšmę 5 (reikšmę Puslapio pokytis), galite spustelėti slinkties juostą bet kurioje slinkties laukelio pusėje. Spustelėjus valdiklį Žemyn slinkties juosta nesikeis, jei dabartinė reikšmė yra 1, ji taip pat nesikeis spustelėjus valdiklį Aukštyn, jei dabartinė reikšmė yra 20.
Savybės

Straipsnio ID: 291073 – Paskutinė peržiūra: 2012-10-22 – Peržiūra: 1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001, skirta Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98, skirta Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

Atsiliepimai