Dažnai užduodami klausimai apie hipersaitus programoje „Word“

Šio straipsnio versija, skirta „Microsoft Word 97“: 159940 . (gali būti anglų k.)
Šio straipsnio versija, skirta „Microsoft Word 98 Macintosh Edition“: 182343 . (gali būti anglų k.)
Šio straipsnio versija, skirta „Microsoft Word 2000“: 211955 . (gali būti anglų k.)

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje pateikiami atsakymai į dažnai užduodamus klausimus apie hipersaitų kūrimą ir naudojimą programoje „Microsoft Word 2002“ ir vėlesnėse programos „Word“ versijose.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Kai vesdamas failo adresą su tarpais paspaudžiu tarpo klavišą, „Word“ pakeičia adresą hipersaitu. Kaip baigti vesti adresą, kuriame yra tarpų, kad „Word“ jo nepakeistų hipersaitu?

Siekdami užtikrinti, kad „Word“ atpažintų adresą, kuriame yra tarpų, kaip vieną hipersaitą, prieš adresą ir po jo įterpkite kabutes. Jei prieš adresą ir po jo nėra kabučių, paspaudus tarpo klavišą „Word“ sukuria hipersaitą.

Kaip išjungti automatinį hipersaitų kūrimą?

Norėdami išjungti automatinį hipersaitų kūrimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus, atsižvelgdami į naudojamą „Word“ versiją.
 • Jei naudojate „Microsoft Office Word 2010“ arba „Microsoft Office Word 2013“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  
  1. Meniu Failas spustelėkite Parinktys.
  2. Spustelėkite Tikrinimas, tada spustelėkite Automatinės taisos parinktys.
  3. Skirtukuose Automatinis renkamo teksto formatavimas ir Automatinis formatavimas spustelėdami atžymėkite žymės langelį Interneto ir tinklo keliai su hipersaitais, tada spustelėkite Gerai.
  4. Spustelėdami Gerai uždarykite dialogo langą „Word“ parinktys.
 • Jei naudojate „Microsoft Office Word 2007“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką, tada spustelėkite „Word“ parinktys.
  2. Spustelėkite Tikrinimas, tada spustelėkite Automatinės taisos parinktys.
  3. Skirtukuose Automatinis renkamo teksto formatavimas ir Automatinis formatavimas spustelėdami atžymėkite žymės langelį Interneto ir tinklo keliai su hipersaitais, tada spustelėkite Gerai.
  4. Spustelėdami Gerai uždarykite dialogo langą „Word“ parinktys.
 • Jei naudojate „Microsoft Office Word 2003“ arba „Microsoft Word 2002“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Meniu Įrankiai spustelėkite Automatinės taisos parinktys.
  2. Skirtukuose Automatinis renkamo teksto formatavimas ir Automatinis formatavimas spustelėdami atžymėkite žymės langelį Interneto ir tinklo keliai su hipersaitais.
  3. Spustelėkite Gerai.

Kaip pakeisti sukruto hipersaito rodomą tekstą arba vaizdą?

Hipersaito rodomą tekstą arba vaizdą galite keisti taip pat, kaip redaguojate bet kokį dokumento tekstą arba vaizdą.


Norėdami pereiti į hipersaite nurodytą vietą, spustelėkite hipersaitą laikydami paspaudę klavišą CTRL.

Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėję „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

279090 Nepavyksta suaktyvinti hipersaito spustelėjant (gali būti anglų k.)

Kaip pašalinti hipersaitą neprarandant rodomo teksto arba vaizdo?

Norėdami pašalinti vieną hipersaitą neprarasdami rodomo teksto arba vaizdo, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite hipersaitą, tada spustelėkite Šalinti hipersaitą.

Norėdami pašalinti visus dokumente esančius hipersaitus, paspauskite CTRL+A, kad pasirinktumėte visą dokumentą, tada paspauskite CTRL+SHIFT+F9.

Pastaba. Atliekant šiuos veiksmus paprastuoju tekstu pakeičiami ne tik hipersaitai, bet ir visi kiti laukai.

Kaip pakeisti esamą hipersaito universalųjį ištekliaus adresą (URL)?

Norėdami pakeisti esamą hipersaito URL, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite hipersaito tekstą arba vaizdą, tada spustelėkite Redaguoti hipersaitą.
 2. Dialogo lango Redaguoti hipersaitą lauke Įveskite failo vardą arba tinklalapio pavadinimą įveskite arba pažymėkite URL.
 3. Spustelėkite Gerai.

Kaip kurti tame pačiame dokumente esančių vietų hipersaitus?

Norėdami sukruti tame pačiame dokumente esančios vietos hipersaitą, naudokitės vienu iš toliau nurodytų būdų.
 • Nuvilkite. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Įrašykite dokumentą.
  2. Pažymėkite kaip hipersaito paskirties vietą norimą naudoti žodį, frazę arba vaizdą.
  3. Spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ir jį laikydami nuvilkite pasirinktą elementą į naują vietą, tada atleiskite pelės mygtuką.
  4. Spustelėkite Kurti hipersaitą čia.
 • Sukurkite žymelę, tada sukurkite saitą. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus, atsižvelgdami į naudojamą „Word“ versiją.
  • Jei naudojate „Word 2007“, „Word 2010“ arba „Word 2013“, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
   1. Įrašykite dokumentą.
   2. Pažymėkite kaip hipersaito paskirties vietą norimą naudoti tekstą arba vaizdą.
   3. Spustelėkite skirtuką Įterpimas.
   4. Grupėje Saitai spustelėkite Žymelė.
   5. Lauke Žymelės pavadinimas įveskite unikalų žymelės pavadinimą, tada spustelėkite Pridėti.
   6. Perkelkite įterpimo tašką į dokumento vietą, kurioje norite sukurti hipersaitą.
   7. Grupėje Saitai spustelėkite Hipersaitas.
   8. Spustelėkite Žymelė.
   9. Dialogo lange Vietos dokumente pasirinkimas pasirinkite kaip paskirties hipersaitą norimą naudoti žymelę, tada spustelėkite Gerai.
   10. Spustelėdami Gerai uždarykite dialogo langą Įterpti hipersaitą.
  • Jei naudojate „Word 2003“ arba „Word 2002“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   1. Įrašykite dokumentą.
   2. Pažymėkite kaip hipersaito paskirties vietą norimą naudoti tekstą arba vaizdą.
   3. Meniu Įterpti spustelėkite Žymelė.
   4. Lauke Žymelės pavadinimas įveskite unikalų žymelės pavadinimą, tada spustelėkite Pridėti.
   5. Perkelkite įterpimo tašką į dokumento vietą, kurioje norite sukurti hipersaitą.
   6. Meniu Įterpti spustelėkite Hipersaitas.
   7. Spustelėkite Žymelė.
   8. Dialogo lange Vietos dokumente pasirinkimas pasirinkite kaip paskirties hipersaitą norimą naudoti žymelę, tada spustelėkite Gerai.
   9. Dar kartą spustelėkite Gerai.

Kuo skiriasi santykinis hipersaitas nuo absoliučiojo hipersaito?

Absoliučiajame hipersaite naudojamas visas paskirties dokumento adresas. Santykiniame hipersaite naudojamas adresas, kuris yra santykinis esamo dokumento atžvilgiu. Jis dar vadinamas hipersaito baze.


Tarkime, kad dokumente yra toks adresas:
C:\My Documents\1999 ataskaita.doc
Šiame dokumente yra absoliutusis ir santykinis hipersaitai su dokumentu, kurio visas adresas (ir absoliutusis hipersaitas) yra toks:
C:\My Documents\Balandis\Pardavimas.doc
Santykiniame hipersaite yra tik santykinis failo Pardavimas.doc adresas. Santykinis adresas yra toks:
Balandis\Pardavimas.doc
Santykinį adresą naudokite tik jei norite perkelti arba nukopijuoti failus į kitą vietą, pvz., žiniatinklio serverį.

Spustelėjus hipersaitą programoje „Word“ rodomas pranešimas apie tai, kad neužregistruota programa, kuria galima atidaryti failą. Ką daryti, kad galėčiau atidaryti failą?

Šis pranešimas rodomas, kai „Windows“ nepavyksta rasti programos, susietos su hipersaito kelyje nurodytu dokumento tipu. Ši informacija užkoduota hipersaito adreso plėtinyje.

Norėdami peržiūrėti hipersaitą, įjunkite patarimų parinktį, tada perkelkite pelės žymiklį ant hipersaito.

Norėdami rasti patarimų parinktį, atlikite toliau nurodytus veiksmus, atsižvelgdami į naudojamą „Word“ versiją.
 • Jei naudojate „Word 2010“ arba „Word 2013“, spustelėkite Failas, spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite Rodymas.
 • Jei naudojate „Word 2007“, spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką, spustelėkite „Word“ parinktys, tada spustelėkite Rodymas.
 • Jei naudojate „Word 2003“ arba „Word 2002“, meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite skirtuką Rodinys.
Norėdami išspręsti šią problemą, įdiekite programą, susietą su hipersaite nurodytu dokumento tipu.

Failo vardo plėtinys yra simbolių grupė, esanti po paskutinio taško adrese. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti kai kurie „Office“ dokumentų tipai ir jų failų vardų plėtiniai.
Dokumento tipasFailų vardų plėtiniai „Office 2003“ ir ankstesnėse „Office“ versijoseFailų vardų plėtiniai „Office 2007“ programose
„Microsoft Access“ duomenų bazė.mdb.accdb
„Microsoft Excel“ darbaknygė.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
„Microsoft PowerPoint“ pateiktis.pot.potx, .potm
„Microsoft Publisher“ leidinys.pub.pub
„Microsoft Word“ dokumentas.doc.docx, .docm
Savybės

Straipsnio ID: 291182 – Paskutinė peržiūra: 2013-02-26 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai