„Excel“ paleidimo jungiklių aprašas

S A N T R A U K A

„Microsoft Excel“ palaiko daug pasirinktinių jungiklių, kuriais galite valdyti programos paleidimo būdą. Šiame straipsnyje išvardyti jungikliai ir pateikiami jų aprašai.

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Jungikliai

Tolesnėje lentelėje išvardyti jungikliai, kuriais galite valdyti „Excel“ paleidimo būdą. Jungikliuose neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės: /O yra tas pats kaip /o. Kai kuriais atvejais galite naudoti kelis jungiklius tuo pačiu metu. Jei naudojate kelis jungiklius tuo pačiu metu, turite atskirti juos tarpais, pvz.: /o /s

Jungiklis Funkcija
----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant
paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę
(1 knyga.xls).

Pavyzdys: /e arba /embedded

/m „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje
yra vienas makrokomandos lapas.

Pavyzdys: /m

/o „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre
perrašomas šis raktas:

„Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

„Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

„Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

„Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių,
jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis
jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.

Pavyzdys: /o

/p <aplankas> „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį
nurodytą kelią.

Pavyzdys: /p "C:\Windows"

/r <failo vardas> „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą
tik skaitymo režimu.

Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

/s, /safemode „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus,
numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką
ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra.
„Excel“ taip pat priverstinai
apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba
<vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje
rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite
paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.

Pavyzdys: /s arba /safemode
Jungiklis Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).

Pavyzdys: /e arba /embedded

/m „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

Pavyzdys: /m

/o „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:

„Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

„Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

„Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

„Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.

Pavyzdys: /o

/p <aplankas> „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.

Pavyzdys: /p "C:\Windows"

/r <failo vardas> „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.

Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

/s, /safemode „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.

Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).

Pavyzdys: /e arba /embedded

/m „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

Pavyzdys: /m

/o „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:

„Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

„Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

„Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

„Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.

Pavyzdys: /o

/p <aplankas> „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.

Pavyzdys: /p "C:\Windows"

/r <failo vardas> „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.

Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

/s, /safemode „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.

Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).

Pavyzdys: /e arba /embedded

/m „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

Pavyzdys: /m

/o „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:

„Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

„Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

„Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

„Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

PASTABA. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.

Pavyzdys: /o

/p <aplankas> „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.

Pavyzdys: /p "C:\Windows"

/r <failo vardas> „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.

Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

/s, /safemode „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.

Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded „Excel“ priverstinai paleidžiama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant naują darbaknygę (1 knyga.xls).

Pavyzdys: /e arba /embedded

/m „Excel“ priverstinai sukuria naują darbaknygę, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

Pavyzdys: /m

/o „Excel“ priverstinai iš naujo užregistruojama. Registre perrašomas šis raktas:

„Excel 97“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

„Excel 2000“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

„Excel 2002“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

„Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

PASTABA. „Excel 2003“: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld. Jei šiame rakte yra netinkamų reikšmių, jos neištaisomos naudojant šį jungiklį. Šis jungiklis tik pakeičia trūkstamas reikšmes.

Pavyzdys: /o

/p <aplankas> „Excel“ priverstinai naudoja ne numatytąjį, o kaip aktyvųjį nurodytą kelią.

Pavyzdys: /p "C:\Windows"

/r <failo vardas> „Excel“ priverstinai atidaro nurodytą failą tik skaitymo režimu.

Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

/s, /safemode „Excel“ priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esančius failus, numatytąjį „Excel“ arba „Office“ diegimo kataloge esantį „XLStart“ aplanką ir alternatyviąją paleisties failo vietą, nurodytą dialogo lango „Excel“ parinktys skirtuke Bendra. „Excel“ taip pat priverstinai apeina įrankių juostos failą (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). „Excel“ pavadinimo juostoje rodoma „Saugusis režimas“. Naudokite šį jungiklį, kai norite paleisti „Excel“ saugiuoju režimu.

Pavyzdys: /s arba /safemode

/t „Excel“ priverstinai naudoja nurodytą failą kaip
numatytosios darbaknygės šabloną.

/regserver „Excel“ priverstinai užregistruojama, o tada išjungiama. Naudokite šį
jungiklį, kai norite, kad „Excel“ perrašytų visus
registro raktus ir būtų iš naujo susieta su „Excel“ failais,
pvz., darbaknygėmis, diagramomis ir kt. (Taikoma tik ankstesnėms nei „Excel 2010“ versijoms.)

Pavyzdys: /regserver


/unregserver „Excel“ privestinai išregistruojama, o tada išjungiama. (Taikoma tik ankstesnėms nei „Excel 2010“ versijoms.)

Pavyzdys: /unregserver

Kaip naudoti jungiklius paleidžiant „Excel“

Kaip įtraukti jungiklį į „Microsoft Excel“ nuorodą

Norėdami įtraukti jungiklį į „Microsoft Excel“ nuorodą:
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Pradėti, spustelėkite Atidaryti, tada dukart spustelėkite aplanką Programos.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Microsoft Excel nuorodą, spustelėkite Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Nuoroda.
 3. Lauke Paskirties vieta įveskite norimus naudoti jungiklius po komandos, kuria paleidžiamas failas Excel.exe. Pvz., jei norite, kad „Excel“ būtų paleidžiama nesukuriant naujos darbaknygės, o failas Excel.exe yra įdiegtas numatytojoje vietoje, lauke Paskirties vieta įveskite tokią eilutę:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Spustelėkite Gerai.

  Pastaba. Jei dialogo lango Ypatybės skirtuke Nuoroda parinkčių nėra, jūsų nuorodos yra „Windows Installer“ nuorodos.
  Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip modifikuoti šias nuorodas, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite straipsnį „Microsoft“ žinių bazėje:

  290379 „Office“ skirtukas Nuoroda nepasiekiamas (gali būti anglų k.)

Kaip paleisti „Excel“ su jungikliu vieną kartą naudojant komandų eilutę

Jei norite paleisti „Excel“ su jungikliu retkarčiais, galite įtraukti jungiklį į komandų eilutę. Norėdami tai padaryti:
 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti įveskite Excel.exe kelią, o tada įtraukite norimą naudoti jungiklį komandų eilutės pabaigoje. Pvz., jei norite apeiti visus paleisties aplankuose esančius failus, o failas Excel.exe įdiegtas numatytojoje vietoje, įveskite tokią komandą:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Spustelėkite Gerai.
Savybės

Straipsnio ID: 291288 – Paskutinė peržiūra: 2013-02-26 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai