Užduočių juostos naudojimas

Taikoma: Windows 10

Naudokite užduočių juostą ne tik norėdami matyti savo programas ir sužinoti, kiek yra valandų. Padarykite, kad ji atrodytų taip, kaip norite, valdykite savo kalendorių, prisekite mėgstamas programas, perkelkite ją į norimą ekrano vietą ir nurodykite, kaip turi būti grupuojami užduočių juostos mygtukai, kai esate atidarę daugiau nei vieną langą. Netgi galite valdyti savo kalendoriaus paskyras tiesiog iš užduočių juostos.

Užduočių juosta „Windows 10“
 

Programėlės prisegimas prie užduočių juostos


Prisekite arba, jei norite, atsekite, programą tiesiogiai užduočių juostoje, kad galėtumėte ją greitai pasiekti darbalaukyje. Tai galite padaryti iš pradžios ekrano arba sparčiojo sąrašo, kuriame rodomos nuorodos į neseniai atidarytus failus, aplankus ir svetaines.

Programos iš pradžios ekrano prisegimas

Pradžios ekrane paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Daugiau > Prisegti prie užduočių juostos. Jei norite programą atsegti, atlikite tuos pačius veiksmus ir bakstelėkite arba spustelėkite Atsegti nuo užduočių juostos.

Programos iš sparčiojo sąrašo prisegimas

Jei programa jau atidaryta, paspauskite ir laikykite programos užduočių juostos mygtuką ir braukite pirštu aukštyn, kol pasirodys spartusis sąrašas. Jei naudojate pelę, spustelėkite programos mygtuką užduočių juostoje dešiniuoju pelės mygtuku. Tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisegti prie užduočių juostos. Jei norite programą atsegti, atlikite tuos pačius veiksmus ir bakstelėkite arba spustelėkite Atsegti nuo užduočių juostos.

Užduočių juostos spartusis sąrašas
 

Užduočių juostos parametrų keitimas


Tinkinkite užduočių juostą, kaip jums patinka, tiesiog iš užduočių juostos. Jei norite keisti kelis užduočių juostos aspektus vienu metu, naudokite dalį Parametrai. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai .Užduočių juostos parametrai
 

Užduočių juostos vietos keitimas

Paprastai užduočių juosta būna darbalaukio apačioje, bet ją taip pat galite perkelti į darbalaukio šonus arba viršų. Jei užduočių juosta užrakinta, turėsite ją atrakinti, kad galėtumėte perkelti (žr. šios temos dalį Užduočių juostos užrakinimas ir atrakinimas). Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai  > Užduočių juostos vieta ekrane, tada pasirinkite Kairėje, Viršuje, Dešinėje arba Apačioje.

Užduočių juostos mygtukų pertvarkymas

Kaskart norėdami pakeisti programos mygtukų tvarką užduočių juostoje, tiesiog nuvilkite mygtuką iš dabartinės į kitą vietą.

Galite pasirinkti, kaip užduočių juostos mygtukai turi būti grupuojami, ypač jei esate atidarę kelis langus. Pagal numatytuosius parametrus visi iš tos pačios programos atidaryti failai visada sugrupuojami, net jei juos atidarėte ne iš eilės.

Norėdami pakeisti, kaip grupuojami užduočių juostos mygtukai, paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai , tada pasirinkite vieną iš parinkčių sąraše Jungti užduočių juostos mygtukus :

  • Visada jungti, slėpti žymas. Tai numatytasis parametras. Kiekviena programa rodoma kaip vienas nepažymėtas mygtukas, net jei atidaryti keli šios programos langai.
  • Jungti, kai užduočių juosta pilna. Šis parametras kiekvieną langą rodo kaip atskirą pažymėtą mygtuką. Kai užduočių juosta pernelyg apkraunama, programėlės su keliais atidarytais langais sutraukiamos į vieną programėlės mygtuką. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką, kad pamatytumėte atidarytų langų sąrašą.
  • Niekada. Pažymėjus šį parametrą kiekvienas langas rodomas kaip atskiras, pažymėtas mygtukas, langai niekada nejungiami, nesvarbu, kiek jų būtų atidaryta. Atidarant vis daugiau programų ir langų, rodomi vis mažesni mygtukai, kol galiausiai reikia slinkti mygtukais.

Užduočių juostos užrakinimas ir atrakinimas

Užrakinti užduočių juostą yra patogu, kai norite užtikrinti, kad ji išliktų tokia, kokią ją nustatėte. Vėliau, norėdami atlikti užduočių juostos pakeitimų ar pakeisti jos vietą darbalaukyje, užduočių juostą atrakinkite. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai   ir įjunkite parinktį Rakinti užduočių juostą.

Jei šalia parinkties Rakinti užduočių juostą yra varnelė, žinosite, kad ji jau yra užrakinta. Norėdami parinktį išjungti, tiesiog bakstelėkite arba spustelėkite Užrakinti užduočių juostą arba eikite į Parametrai ir išjunkite šią funkciją.

Ženklelių rodymas užduočių juostos mygtukuose

Ant užduočių juostos mygtuko esantis ženklelis yra įspėjimas, pranešantis jums, kad toje programoje vykdoma arba reikalinga vykdyti kažkokia veikla.

Užduočių juostos ženklo pranešimas
 

Pvz., varpelio ženklelis programoje Žadintuvai ir laikrodis nurodo, kad yra aktyvus žadintuvas; gausite pranešimą jūsų nustatytu laiku. Ši funkcija įjungta pagal numatytuosius parametrus, bet jei norite patikrinti, ar ji įjungta, ar išjungta, paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtukui spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai , tada eikite į Ženklelių rodymas užduočių juostos mygtukuose.

Mažesnių užduočių juostos mygtukų naudojimas

Jei užduočių juostoje norite rodyti daugiau programų, galite rodyti mažesnes mygtukų versijas. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai, tada įjunkite parinktį Naudoti mažus užduočių juostos mygtukus.

Užduočių juostos naudojimas darbalaukiui peržvelgti

Naudokite peržvalgos funkciją norėdami greitai pažvelgti, kas yra darbalaukyje už visų atidarytų langų.

  1. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai , tada įjunkite parinktį Naudoti Pažiūrėti norint peržiūrėti darbalaukį, kai pelės žymiklis perkeliamas ant mygtuko Rodyti darbalaukį, esančio įrankių juostos pabaigoje.
  2. Perkelkite žymiklį arba paspauskite ir laikykite tolimiausią dešinįjį užduočių juostos kampą ir pamatysite darbalaukį.
  3. Norėdami atkurti visų atidarytų langų vaizdą, tiesiog patraukite žymiklį arba paspauskite ir laikykite kampą dar kartą.

Automatinis užduočių juostos slėpimas

Kartais galite norėti paslėpti užduočių juostą, pvz., kai žiūrite filmą ar ką nors skaitote. Turite galimybę automatiškai slėpti užduočių juostą pagal tai, kokiu režimu dirbate – stalinio kompiuterio ar planšetinio kompiuterio. Paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią užduočių juostos vietą, bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai , tada įjunkite vieną arba abi šias parinktis: Automatiškai slėpti užduočių juostą kompiuterio režimu ir Automatiškai slėpti užduočių juostą planšetinio kompiuterio režimu.