Kaip Windows XP sistemoje įgalinti 64 bitų loginių blokų adresavimo palaikymą, skirtą ATAPI diskų įrenginiams

ĮŽANGA

Šiame straipsnyje aprašomas Microsoft Windows XP 1 pakeitimų paketo (SP1) 48 bitų loginių blokų adresavimo palaikymas (LBA), skirtas ATA Packet Interface (ATAPI) diskų įrenginiams. Šis palaikymas gali padidinti jūsų dabartinę iki 137 gigabaitų (GB) ribojamą standžiojo disko talpą.

Pastaba: Windows XP nepalaiko 48 bitų LBA palaikymo, nebent jūs naudojate Windows XP SP1. Jei norite naudoti LBA palaikymą, turite įdiegti Windows XP SP1 arba vėlesnį pakeitimų paketą. SP1 jau yra įtrauktas į Windows XP Media Center Edition ir į Windows XP Tablet PC Edition.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie naujausią Windows XP pakeitimų paketą, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:

322389 Kaip įsigyti naujausią Windows XP pakeitimų paketą (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)

D A U G I A U I N F O R M A C I J O S

Į Windows XP SP1 įtrauktas 48 bitų LBA palaikymas, skirtas ATAPI diskų įrenginiams. Su šiuo palaikymu galite naudoti didesnius nei dabartinius iki 137 GB ribojamus standžiuosius diskus. Pagal numatytąjį nustatymą palaikymas įjungtas SP1. Norėdami nustatyti, ar pas jus yra SP1, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Mano kompiuteris ir tada spustelėkite Ypatybės. Skirtuke Bendra 1 pakeitimų paketas bus nurodytas po Sistema.

Jei norite nustatyti, ar pas jus yra naujausia ATAPI tvarkyklė, patikrinkite, ar %systemroot%\system32\drivers aplanke turite 5.1.2600.1135 ar vėlesnę Atapi.sys rinkmenos versiją. (Arba 5.1.2600.1152 versiją, skirtą Windows XP 64-Bit Edition.) Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. SpustelėkitePradėti, tada spustelėkite Ieška ir Visos rinkmenos ir aplankai.
 2. Įveskite Atapi.sys ir spustelėkite Ieška.
 3. Jei %systemroot%\system32\Drivers aplanke nerandate Atapi.sys rinkmenos, ieškos partneryje spustelėkite Papildomos parinktys, tada spustelėkite Ieškoti paslėptų rinkmenų ir aplankų ir pakartokite 2 veiksmą.

  Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ieškoti paslėptų ir sistemos aplankų, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:

  302347 Kaip Windows XP sistemoje ieškoti paslėptų ar sistemos rinkmenų (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
 4. Savo %systemroot%\System32\Drivers aplanke dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Atapi.sys ir tada spustelėkite Ypatybės.
 5. Skirtuke Versija atkreipkite dėmesį į rinkmenos versiją.
Jei Atapi.sys yra ne 5.1.2600.1135 versija (arba 5.1.2600.1152 versija, skirta Windows XP 64-Bit Edition), įsigykite ir įdiekite karštąsias pataisas, aprašytas Microsoft žinių bazės 331958 straipsnyje.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie šias karštąsias pataisas, spustelėkite toliau esančio straipsnio numerį ir peržiūrėkite Microsoft žinių bazės straipsnį:

331958 Standusis diskas gali būti sugadintas įeinant į pristabdymo ar užmigdymo režimą arba rašant atminties iškeltį (Šis saitas gali nurodyti turinį, kuris visiškai arba iš dalies yra anglų kalba)
Pagal numatytąjį nustatymą originalios išleistos Windows XP Home Edition ir Windows XP Professional versijos neturi 48 bitų LBA palaikymo. Kad galėtumėte naudoti 48 bitų LBA ATAPI palaikymą, jūsų kompiuteris turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • 48 bitų su LBA suderinama BIOS.
 • 137 GB ar didesnis standusis diskas.
 • Turi būti įdiegtas Windows XP SP1.
Originalioje išleistoje Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional versijoje jūs galite įgalinti 48 bitų LBA tam, kad ją išbandytumėte. Jei norite tai padaryti, EnableBigLba registro reikšmę nustatykite 1 šiame antriniame registro rakte:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Įspėjimas: duomenys gali būti sugadinti dėl vienos iš šių priežasčių:
 • Šią registro reikšmę naudojate įgalinti 48 bitų LBA palaikymą originalioje išleistoje Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional versijoje.
 • Įdiegiate ankstesnę Windows versiją disko skaidinyje, kurį anksčiau sukūrė 48 bitų oprecinė sistema, pavyzdžiui Windows XP SP1. Tas disko skaidinys yra lygus arba didesnis už dabartinį adresuojamąjį 137 GB apribojimą.
Pastaba: ankstesnis registro parametras ignoruojamas Windows XP SP1 ir vėlesnėse versijose. Jei originalioje išleistoje Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional versijoje redaguodami ankstesnį registro parametrą bandysite įgalinti 48 bitų LBA ATAPI palaikymą ir nesilaikysite pagrindinių saugos reikalavimų, gali iškilti tokių problemų:

 • Registro reikšmė EnableBigLba bus išjungta. Jei naudojate 48 bitų suderinamą BIOS, kuri gali palaikyti didesnį nei 137 GB talpos standųjį diską, diske tik pirmieji 137 GB bus adresuojamieji. Likusi disko dalis bus nenaudojama.
 • Registro reikšmė EnableBigLba bus įjungta, bet jūs neturėsite 48 bitų su LBA suderinamos BIOS, o standžiojo disko talpa bus ne didesnė nei 137 GB.

  Jei įgalinote 48 bitų LBA ATAPI palaikymą redaguodami registro parametrą, bet neturite nei 48 bitų su LBA suderinamos BIOS, nei didenės nei 137 GB talpos standžiojo disko, sistema liks nepakeista. Standusis diskas toliau veiks kaip standartinis standusis diskas.
 • Registro reikšmė EnableBigLba bus įgalinta be 48 bitų su LBA suderinamos BIOS, bet jūsų standžiojo disko talpa bus didesnė nei 137 GB.

  Jei registre įgalinote 48 bitų ATAPI palaikymą ir jūsų disko talpa didesnė nei 137 GB, bet neturite 48 bitų suderinamos BIOS, diske tik pirmieji 137 GB bus adresuojamieji. Likusi standžiojo disko dalis bus nenaudojama.


Norėdami įgalinti 48 bitų palaikymą diegdami neprižiūrint, naudojant neprižiūrimą diegimą su Microsoft sitemos paruošimo (Sysprep) įrankiu, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Nukopijuokite šį tekstą į Notepad ir išsaugokite jį kaip 48bitLba.inf rinkmeną:

  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE


  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg

  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Sukurkite rinkmeną, pavadintą Cmdlines.txt, su šiomis eilutėmis:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Sysprep atvaizde suraskite Sysprep\I386 aplanką ir jame sukurkite poaplankį $OEM$.
 4. 48bitlba.inf ir Cmdlines.txt rinkmenas nukopijuokite į aplanką Sysprep\I386\$OEM$.
 5. Savo Sysprep.inf rinkmenos skyriuje [Unattended] įdėkite raktą, pavadintą InstallFilesPath. Rakto reikšmė turi būti: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Norėdami į aplanką Paveikslėliai įtraukti ankstesnius nustatymus, sukurtus naudojant Riprep.exe programą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Nuotolinio diegimo serveryje, kuriame yra Riprep atvaizdas, sukurkite aplanką Sysprep\I386\$OEM$, kuris turi būti šiame aplanke:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  Pastaba: Language anglų kalbai yra Anglų, o Riprep_dir_name yra unikalus pavadinimas, kurį parinkote Riprep atvaizdui.
 2. 48bitlba.inf ir Cmdlines.txt rinkmenas nukopijuokite į aplanką $OEM$.
 3. Riprep.sif rinkmeną (ir visas kitas šiam Riprep atvaizdui sukurtas šablono rinkmenas) keiskite šiame aplanke:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  Norėdami tai padaryti, pridėkite OemPreinstall ir InstallFilesPath reikšmes:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Uždarykite ir tada išsaugokite šią rinkmeną.
OĮG gali įjungti šį palaikymą naudojant Microsoft Windows OĮG išankstinio diegimo rinkinį.


Jei norite gauti daugiau informacijos, žiūrėkite OĮG išankstinio diegimo rinkinys (OEM Preinstallation Kit) šiame Microsoft tinklalapyje:

Savybės

Straipsnio ID: 303013 – Paskutinė peržiūra: 2008-02-20 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai