Kaip „Windows XP“ sukurti sudėtinės įkrovos sistemą

S A N T R A U K A

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip sukonfigūruoti „Windows XP“ kaip sudėtinės įkrovos sistemą naudojant nurodytas operacines sistemas:

 • „Microsoft Windows 2000“, „Microsoft Windows NT 4.0“ ir „Microsoft Windows NT 3.51“
 • „Microsoft Windows 95“ operacinės sistemos 2 leidimas (OSR2), „Microsoft Windows 98“ ir „Microsoft Windows Millennium Edition“ („Me“)
 • MS-DOS arba „Microsoft Windows 3.x“


Kompiuteryje galite įdiegti daugiau nei vieną operacinę sistemą ir pasirinkti, kuri operacinė sistema turi būti naudojama kiekvieną kartą paleidus kompiuterį. Tai dažnai vadinama dvigubos įkrovos arba sudėtinės įkrovos konfigūracija (nežinomų terminų aprašų žr. šio straipsnio gale esančiame žodynėlyje).

Disko tomai ir disko formatas

Atkreipkite dėmesį, kad koduojamųjų failų sistema (EFS) negalima operacinėje sistemoje „Windows XP Home Edition“.

Standžiojo disko performatavimas ir taisymas

Standųjį diską gali reikėti performatuoti ir iš naujo suskirstyti į skaidinius, jei:

 • Turite tik vieną tomą.

  Kiekvieną operacinę sistemą reikia įdiegti atskirame kompiuterio tome, kad kiekvienoje įdiegtyje būtų galima laikyti jos failus ir konfigūravimo informaciją.
 • Įkrovos skaidinio failų sistema netinkama:
  • Jei sudėtinės įkrovos sistemą norite sukurti naudodami MS-DOS, „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“, sistemos skaidinį reikia suformatuoti naudojant FAT16 arba FAT32, nes operacinės sistemos nepavyks paleisti, jei sistemos skaidinio failų sistema bus NTFS.
  • Jei sudėtinės įkrovos sistemą norite sukurti naudodami „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“ kartu su „Microsoft Windows XP“, įkrovos skaidinį reikia suformatuoti naudojant FAT16, nes „Windows 95“, „Windows 98“ ir „Windows Me“ nepalaiko NTFS failų sistemos.
  • Jei norite įdiegti „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“ su „Windows NT 4.0“, „Windows 2000“ arba „Windows XP“, galite suformatuoti įkrovos skaidinį naudodami FAT16, nes „Windows NT 4.0“ nepalaiko FAT32 failų sistemos.
  • Jei sudėtinės įkrovos sistemą norite sukurti naudodami „Windows 98“ arba „Windows Me“ su „Windows 2000“ arba „Windows XP“, galite suformatuoti įkrovos skaidinį naudodami FAT32.

   Pastaba Jei „Windows NT 4.0“, „Windows 2000“ arba „Windows XP“ tomą suformatuosite naudodami ne NTFS failų sistemą, prarasite visas NTFS būdingas funkcijas. Tai apima kai kurias „Windows XP“ funkcijas, pvz., failų sistemos saugą, koduojamųjų failų sistemos (EFS) parametrus, diskų kvotas ir nuotolinę saugyklą. Panašiai „Windows 95“, „Windows 98“ ir „Windows Me“ neatpažįsta NTFS skaidinio ir identifikuoja jį kaip nežinomą. Todėl jei „Windows 98“ arba „Windows Me“ skaidinį suformatuosite kaip FAT, o „Windows XP“ skaidinį – kaip NTFS, visi NTFS skaidinio failai nebus pasiekiami arba matomi, jei mėginsite juos pasiekti naudodami „Windows 98“ arba „Windows Me“.

Palaikomos failų sistemos

Šioje lentelėje išvardytos palaikomos „Microsoft“ operacinių sistemų failų sistemos:


Operacinė sistema Palaikomos failų sistemos
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Saugos priemonės

Prieš kurdami sudėtinės įkrovos konfigūraciją naudodami „Windows XP“ ir kitą operacinę sistemą, peržiūrėkite nurodytas saugos priemones.

 • Prieš mėgindami sukurti sudėtinės įkrovos sistemą, būtinai sukurkite atsargines savo dabartinės sistemos ir visų duomenų failų kopijas.
 • Kiekviena operacinė sistema turi būti įdiegta atskirame tome. „Microsoft“ nepalaiko keleto operacinių sistemų diegimo tame pačiame tome.
 • Jei kompiuteryje yra tik vienas tomas, reikia performatuoti ir iš naujo suskirstyti į skaidinius standųjį diską, kad jame būtų keletas tomų. Tada bus galima pradėti kurti sudėtinės įkrovos konfigūraciją arba tiesiog įdiegti kitą „Windows XP“ kopiją.
 • Nediekite „Windows XP“ suglaudintame diske, kuris glaudintas naudojant ne NTFS glaudinimo paslaugų programą.
 • Kiekvienai operacinei sistemai reikia naudoti skirtingą kompiuterio vardą, jei kompiuteris yra „Windows 2000“ arba „Windows XP“ saugiame domene.
 • Operacines sistemas diekite šia tvarka:
  1. MS-DOS
  2. „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“
  3. „Windows NT“
  4. „Windows 2000“
  5. „Windows XP“

Sudėtinės įkrovos sistemos kūrimas naudojant „Windows XP“ ir MS-DOS, „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“

Pastaba Sudėtinės įkrovos konfigūracijos atveju galima įdiegti tik vieną „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“ egzempliorių. Kompiuteryje negalima sukonfigūruoti sudėtinės „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“ įkrovos, nes kiekviena iš šių platformų naudoja tą patį įkrovos failą. Pavyzdžiui, galima naudoti „Windows 95“, „Windows 2000“ ir „Windows XP“, bet negalima naudoti „Windows 95“, „Windows 98“ ir „Windows XP“.

„Windows XP“ reikia įdiegti tik įdiegus MS-DOS, „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“, kad šios operacinės sistemos neperrašytų „Windows XP“ įkrovos sektoriaus ir „Windows XP“ paleisties failų.


Norėdami sukurti sudėtinės įkrovos sistemą naudodami „Windows XP“ ir MS-DOS, „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“:

 1. Įsitikinkite, kad jūsų standusis diskas suformatuotas naudojant tinkamą failų sistemą.
 2. Keletą operacinių sistemų įdiekite į atskirus tomus šia tvarka: MS-DOS; „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“, tada – „Windows XP“.
 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Jei reikalinga sudėtinės įkrovos sistema, kurioje naudojama MS-DOS, „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“ su „Windows XP“, įdiekite MS-DOS, „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“, tada įdiekite „Windows XP“.
  • Jei reikalinga dviejų įkrovų sistema, kurioje „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“ naudojama su „Windows XP“, įdiekite „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“, tada – „Windows XP“.


  Kiekvieną operacinę sistemą diekite įprasta tvarka.

Sudėtinės įkrovos sistemos kūrimas naudojant „Windows NT 4.0“ ir „Windows XP“

Sudėtinės įkrovos sistemos, kurioje yra ir „Windows NT 4.0“, ir „Windows XP“, nerekomenduojama naudoti kaip ilgalaikio sprendimo. „Windows NT 4.0“ 5 pakeitimų paketo (SP5) NTFS naujinimas pateikiamas tik norint padėti įvertinti ir atnaujinti į „Windows XP“.


Norėdami sukurti sudėtinės įkrovos sistemą naudodami „Windows NT 4.0“ ir „Windows XP“:

 1. Įsitikinkite, kad jūsų standusis diskas suformatuotas naudojant tinkamą failų sistemą.
 2. Įdiekite „Windows NT 4.0“ ir pritaikykite SP5, tada į atskirą tomą įdiekite „Windows XP“. Kiekvieną operacinę sistemą diekite įprasta tvarka.
Pastaba Jei ketinate įdiegti daugiau kaip vieną operacinę sistemą, sudarytą vien tik iš „Windows NT 4.0“ ir „Windows 2000“ arba „Windows XP“ derinio, reikia užtikrinti, kad būtų įdiegtas „Windows NT 4.0“ skirtas SP5. „Windows XP“ automatiškai atnaujina visus NTFS skaidinius, kuriuos aptinka jūsų sistemoje, į NTFS versiją, naudojamą operacinėse sistemose „Windows 2000“ ir „Windows XP“. Tačiau „Windows NT 4.0“ būtinas SP5, kad būtų galima skaityti ir rašyti failus tome, kuris suformatuotas naudojant operacinių sistemų „Windows 2000“ ir „Windows XP“ NTFS versiją.

Programų diegimas daugiau kaip vienoje operacinėje sistemoje

Jei programas diegiate daugiau kaip vienoje operacinėje sistemoje, kiekvieną operacinę sistemą reikia laikyti atskiru objektu. Visos pageidaujamos programos ir tvarkyklės turi būti įdiegtos konkrečioje operacinėje sistemoje, kurioje ketinate jas naudoti. Pavyzdžiui, jei „Microsoft Word“ norite naudoti tame pačiame kompiuteryje ir su „Windows 98“, ir su „Windows XP“, reikia paleisti „Windows 98“ ir įdiegti „Microsoft Word“, tada iš naujo paleisti kompiuteryje „Windows XP“ ir vėl įdiegti „Microsoft Word“.


Pastaba „Windows 95“ arba „Windows 98“ galėjo perkonfigūruoti aparatūros parametrus, kai pirmą kartą jas naudojote, todėl paleidžiant „Windows XP“ galimos konfigūravimo problemos.

Paleisties numatytosios operacinės sistemos nustatymas

Jei kompiuteryje yra daugiau kaip viena operacinė sistema, galite nustatyti operacinę sistemą, kurią paleisdami kompiuterį norėsite naudoti kaip numatytąją.

 • Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Valdymo skydas ir du kartus spustelėkite Sistema.
 • Skirtuke Išsamiau, dalyje Paleistis ir atkūrimas, spustelėkite Parametrai.
 • Dalyje Sistemos paleistis, sąraše Numatytoji operacinė sistema, spustelėkite operacinę sistemą, kurią norite naudoti įjungę arba iš naujo paleidę kompiuterį.
 • Pažymėkite žymės langelį Rodyti operacinių sistemų sąrašą, tada įveskite, kiek sekundžių rodyti sąrašą prieš automatiškai paleidžiant numatytąją operacinę sistemą.

  Norėdami rankiniu būdu paredaguoti įkrovos parinkčių failą, spustelėkite Redaguoti. „Microsoft“ primygtinai rekomenduoja nemodifikuoti įkrovos parinkčių failo (Boot.ini), nes tada kompiuteris gali tapti nenaudojamas.

Trikčių šalinimas

 • Kai paleidžiate „Microsoft Internet Explorer“, „Explorer“ gali užsidaryti ir gali būti pateiktas maždaug toks klaidos pranešimas:

  dėl iexplore modulyje kernel32.dll įvyko netinkamo puslapio klaida
  Ši klaida galima, jei viename tome įdiegiama keletas operacinių sistemų.

  Norėdami pašalinti šią triktį, kiekvieną operacinę sistemą diekite atskirame tome.
 • Negalima sukonfigūruoti kompiuterio, kad pasileistų ir „Windows 95“, ir „Windows 98“ (arba „Windows Me“).

  Negalima kompiuteryje sukonfigūruoti sudėtinės „Windows 95“ ir „Windows 98“ (arba „Windows Me“) įkrovos, nes kiekviena iš šių platformų naudoja tą patį įkrovos failą. Dėl to nepalaikoma sudėtinė vienalaikė „Windows 95“, „Windows 98“ ir „Windows Me“ įkrova.
 • Paleidus kompiuterį, nepasirodo įkrovos meniu ir nepavyksta paleisti „Windows XP“.

  Ši triktis galima, jei „Windows 95“, „Windows 98“ arba „Windows Me“ diegiate įdiegę „Windows XP“.

  Norėdami pašalinti šią triktį, pataisykite arba perdiekite „Windows XP“.TerminaiĮkrovos skaidinys
Įkrovos skaidinyje yra „Windows“ operacinė sistema ir jos pagalbiniai failai. Įkrovos skaidinys gali būti, bet nebūtinai, tas pats kaip ir sistemos skaidinys. Bus tik vienas sistemos skaidinys, bet sudėtinės įkrovos sistemoje kiekvienai operacinei sistemai bus skirtas vienas įkrovos skaidinys.


Pastaba Dinaminiuose diskuose tai vadinama įkrovos tomu.

Jei reikia daugiau informacijos apie „Windows XP“ diskų saugyklą, spustelėkite pateiktą straipsnio numerį ir peržiūrėkite „Microsoft“ žinių bazės straipsnį:

314343 „Windows XP“ bazinės saugyklos ir dinaminės saugyklos palyginimas

Taip pat žr.: Sistemos skaidinys, Tomas
Dviguba įkrova
Kompiuterio konfigūracija, galinti paleisti dvi skirtingas operacines sistemas.
Taip pat žr.: Sudėtinė įkrova
Išplėstinis skaidinys
Išplėstiniai skaidiniai buvo sukurti atsižvelgiant į daugiau kaip keturių skaidinių viename diske poreikį. Išplėstiniame skaidinyje gali būti keletas skaidinių; tai padidina viename diske galimų skaidinių skaičių. Išplėstinis skaidinys yra suformatuota loginių diskų talpykla, kuriai priskirtos loginio disko raidės. Išplėstiniai skaidiniai buvo sukurti siekiant padidinti naujų diskų galimybes.

FAT (failų priskyrimo lentelė)
MS-DOS ir kitų „Windows“ operacinių sistemų naudojama failų sistema, skirta failams tvarkyti bei valdyti. Failų priskyrimo lentelė (FAT) yra duomenų struktūra, kurią „Windows“ sukuria, kai formatuojate tomą naudodami FAT arba FAT32 failų sistemas. Informaciją apie kiekvieną failą „Windows“ saugo naudodama FAT failų sistemą, todėl failą galima nuskaityti vėliau.

Taip pat žr.: FAT32, Failų sistema, NTFS failų sistema
FAT32
FAT failų sistemos vedinys. FAT32 palaiko mažesnio dydžio klasterius ir didesnius tomus nei FAT, todėl FAT32 tomuose efektyviau paskirstoma vieta.
Taip pat žr.: Failų priskyrimo lentelė (FAT), NTFS failų sistema, Tomas
Failų sistema
Operacinėje sistemoje failų sistema yra bendra struktūra, kurioje failams suteikiami vardai, jie saugomi bei tvarkomi. NTFS, FAT ir FAT32 yra failų sistemų tipai.
Taip pat žr.: NTFS failų sistema, FAT, FAT32
Loginis skaidinys
Loginiai skaidiniai yra skaidiniai, esantys išplėstiniame skaidinyje. Naudojimo požiūriu jie niekuo nesiskiria nuo neišplėstinio pirminio skaidinio. Loginių diskų, kuriuos galima sukurti išplėstiniame skaidinyje, skaičių riboja galimų diskų raidžių skaičius ir standžiojo disko vieta, kurioje galima kurti diskus.Sudėtinė įkrova
Kompiuterio konfigūracija, galinti paleisti dvi skirtingas operacines sistemas.
Taip pat žr.: Dviguba įkrova
NTFS failų sistema
Pažangesnė failų sistema, suteikianti efektyvumą, saugumą (t. y. failų ir aplankų teises), patikimumą ir papildomų funkcijų, kurių nėra jokioje FAT versijoje. Pavyzdžiui, NTFS užtikrina tomo nuoseklumą naudodama standartinį operacijų registravimą ir atkūrimo metodikas. Jei sistema sugenda, NTFS naudoja jos žurnalo failą ir kontrolinio taško informaciją, kad atkurtų failų sistemos nuoseklumą. Operacinėse sistemose „Windows 2000“ ir „Windows XP“ NTFS taip pat suteikia papildomų funkcijų, pvz., šifravimą, atitaisymo taškus, išsklaidytus failus, USN žurnalą, ir diskų kvotas.

Taip pat žr.: FAT32, Failų priskyrimo lentelė (FAT), Failų sistemaPirminis skaidinys
Skaidinys, naudojamas operacinei sistemai paleisti. Pirminiai skaidiniai yra skaidiniai, užimantys vieną iš keturių pirminių skaidinių vietų disko skaidinių lentelėje. Be to, galima naudoti pirminius skaidinius, kuriuose nėra operacinės sistemos.Sistemos skaidinys
Sistemos skaidinys nurodo disko tomą, kuriame yra aparatūros failai, reikalingi norinti paleisti „Windows“, pvz., Ntldr, Boot.ini ir Ntdetect.com. Sistemos skaidinys gali būti, bet nebūtinai, tame pačiame tome kaip ir įkrovos skaidinys.


Pastaba Dinaminiuose diskuose tai vadinama sistemos tomu.


Taip pat žr.: Įkrovos skaidinys, TomasTomas
Tomas yra saugojimo vieta standžiajame diske; tai pirminis skaidinys arba loginis diskas, esantis išplėstiniame skaidinyje. Tomas suformatuojamas naudojant failų sistemą, pvz., FAT arba NTFS, jam priskiriama disko raidė. Tomo turinį galima peržiūrėti spustelėjus piktogramą, esančią „Windows Explorer“ arba Mano kompiuteris. Viename standžiajame diske gali būti keletas tomų, o tomuose gali būti keletas diskų.
Taip pat žr.: Failų priskyrimo lentelė (FAT), NTFS failų sistema

Savybės

Straipsnio ID: 306559 – Paskutinė peržiūra: 2013-09-26 – Peržiūra: 1

Atsiliepimai